Loading...
Menu

Günümüz Cahiliye Toplumunun Adı Konmamış Karanlık Dini: Adamlık Dini


Günümüz Cahiliye Toplumunun Adı Konmamış Karanlık Dini: Adamlık Dini

İnsanların bir çoğunu, kendileri farkında olmadıkları halde etkisi altına almış batıl bir din vardır. Bu, kendini açıkça tanıtmayan, gizli bir dindir. Hiç bir yazılı kuralı yoktur. İnsanların hareket ve tavırlarını, düşüncelerini kontrolü altına alır. İnsanlar, şuurunda olmadan hayatları boyunca bu batıl dinin kurallarını uygular, bu batıl dinin emir ve yasaklarına göre yaşarlar. Bu batıl dine uyan kimseler, kendilerine sorulduğunda belki, "Müslümanım" ya da "Hıristiyanım" diyebilirler. Dinsiz, hatta ateist de olabilirler. Fakat her biri, aslında bu gizli dinin mensubudur. Bu din, başlangıçta insanların önüne bir bütün olarak konulup kendilerine teklif edilmez. İnsanlar bu batıl dini, dünyaya geldiklerinden itibaren aldıkları uzun telkinler sonucunda benimserler. Bu nedenle, hareket, düşünce, tavır, hatta mimiklerinin bile bu batıl dinden kaynaklandığını fark etmezler. Bu batıl din, kendisine bağlananlara hedef olarak "adam olma"yı gösterir. "Adam olmak", bu batıl dinin değer yargılarını benimsemek, kurallarını, yasaklarını ve davranış biçimlerini uygulamak, karakter özelliklerini üzerinde taşımak demektir. Toplumda kabul görmek, yadırganmamak, belirli bir yere gelebilmek için adam olmak şarttır. Bu batıl din "adam olma"nın dinidir. Biz de buna kısaca, "Adamlık Dini" adını vereceğiz.

  • Author: Global Publishing
  • Published: 2018-06-01 01:20:06
  • Words: 44756
Günümüz Cahiliye Toplumunun Adı Konmamış Karanlık Dini: Adamlık Dini Günümüz Cahiliye Toplumunun Adı Konmamış Karanlık Dini: Adamlık Dini