Loading...
Menu

Another book

Zkrácený manuál aplikace AS inventury

Přihlášení

*
p<>{color:#000;}. Jméno a heslo dostaneme v emailu. Po prvním přihlášení již budeme mít uložené přihlašovací jméno.

[] Při prvním spuštění aplikace

*
p<>{color:#000;}. Po prvním spuštění je nutné stáhnout data (Aktualizovat/Přijmout) a můžeme být požádáni o aktualizaci (nebo bude aktualizace automatická).

*
p<>{color:#000;}. V závislosti na rychlosti internetového připojení může úvodní přijetí dat trvat rozdílnou dobu, ale nemělo by překročit 5 minut. Pokud nastane chyba, velmi pravděpodobně nedošlo k přenosu dat a je potřeba jej opakovat.

Zadání nových dat

*
p<>{color:#000;}. Zahájíme v hlavním menu kliknutím na tlačítko „Vložit data“.

*
p<>{color:#000;}. Napíšeme jméno partnera (stačí jeho libovolná část) do políčka „Firma“ a klikneme na tlačítko „Filtruj“.

*
p<>{color:#000;}. Vybereme provozovnu z rozevíracího seznamu po klepnutí na „Vyber partnera“ (Error: Reference source not found). Pokud nemůžeme najít žádnou provozovnu, zopakujeme stažení dat z bodu 2.

*
p<>{color:#000;}. Následuje obrazovka, ve které se nám zobrazí detaily o partnerovi, na té stiskneme tlačítko „V pořádku“ nebo tyto data upravíme.

*
p<>{color:#000;}. Následuje obrazovka pro přidávání boxů. Pokud u partnera nebyly žádné boxy nalezeny, můžeme rovnou kliknout na tlačítko „Další“ a pak „Uložit“. Po kliknutí na „Přidat mrazící box“ se objeví formulář pro zadávání údajů o mrazicím boxu.

*
p<>{color:#000;}. V tomto formuláři stačí vyplnit ident. číslo boxu a pokud box existuje, tak se po kliknutí na tlačítko „Vyhledat MB v evidenci“ vyhledá a je možné tak doplnit ostatní informace o boxu (polep, typ a ostatní čísla).

**
p<>{color:#000;}. Pokud box nenaleznete, je nutné vyplnit polep a typ boxu a všechna čísla, která na boxu nalezneme do správných políček.

*
p<>{color:#000;}. Po stisknutí tlačítka přidat následuje obrazovka přidávání fotografií k boxu. Po uložení fotografie se vracíme zpět na obrazovku s přidáváním mrazících boxů

*
p<>{color:#000;}. Po zadání všech boxů klikneme na tlačítko „Další“. Budeme vyzváni k doplnění poznámky. To je ale nepovinné. Stiskneme tlačítko uložit a data jsou uloženy.

Prohlížení a stornování zadaných dat

Data, si můžeme prohlédnout kliknutím na tlačítko „Prohlížet data“ v hlavním menu. Zde data můžeme i mazat (stornovat). Při smazání zůstanou uložená v tabletu, ale neodešlou se na zpracování.

[
**]

Úprava zadaných dat

Úprava zadaných dat je možná na obrazovce „Prohlížet Data“. Úprava dat probíhá stejně, jako zadávání dat nových.

Odeslání zadaných dat na server

Chceme-li odeslat data na server, zobrazíme si okno synchronizace (“Odeslat/Přijmout“) z hlavní nabídky programu a klikneme na tlačítko „Odeslat data“.

Při odesílání dat může aplikace zjistit, že na serveru jsou již inventurní data pro některého z partnerů (provozoven) uložena. V tomto případě bude nutné zvolit, zda se mají data na serveru přepsat nebo zda se k nim mají právě odesílaná data přidat. To provedeme klepnutím na danou položku.

Přepsáním zneplatníme původní data uložená na serveru a nahradíme je těmi, které posíláme (nesmažeme je). Operátor zpracovávající data pak může vidět i původní přepsaná data.

Aktualizace dat a update programu

V případě, že budete potřebovat, aby Vám aplikace zobrazovala aktuálnější data o zákaznících a například aktuální seznamy typů mrazicích boxů a polepů, je potřeba stisknout tlačítko „Aktualizovat/Přijmout data“ v nabídce “Odeslat/Přijmout“ z hlavního menu. Synchronizaci (aktualizaci dat) můžeme provést i pro aktualizaci programu či příjem nový provozoven.

V případě, že by byla vydána nová verze aplikace, bude Vám nabídnuto její stažení. V případě, že bude vydána kritická aktualizace, budete donuceni provést aktualizaci, jinak nebude možné aplikaci používat.

2


Another book

  • Author: Vaclav Soukup
  • Published: 2016-07-13 11:40:22
  • Words: 505
Another book Another book