Loading...
Menu
Ebooks   ➡  Nonfiction  ➡  Language Instruction  ➡  Swedish

200 Most Frequently Used Swedish Words + 2000 Example Sentences: A Dictionary of

200 Most Frequently Used Swedish Words + Over 2000 Example Sentences: A Dictionary of Frequency + Phrasebook to Learn Swedish

h1={color:#000;}.

h1={color:#000;}.

Neri Rook

 

Copyright © Neri Rook, 2015 all rights reserved. No part of this book may be reproduced, scanned or distributed in any printed or electronic form without permission. Please do not make illegal copies of this book, your support for the author is appreciated.

 

Introduction

• This book contains the 200 most frequently used Swedish words with many example sentences each.

• Every example sentence is beginner level. As a general rule, they are ordered from easiest to hardest.

• Sometimes an example sentence will be repeated, but with an alternate translation—so you can look at the same sentence but from a different angle.

• Every sentence should be correct. Just like every translation. If you happen to find a mistake, report it to me and I’ll fix it immediately.

 

If you could write a review for this book on whatever site you got it from, I would be eternally thankful for your feedback (negative or positive).

I hope that this book serves as wonderful learning reference.

—Neri Rook

 

Personal website:

http://frequencylists.blogspot.com.br/

 

 

How to Use This Book

1. Pick a word.

2. Read the example sentences: try to guess their meaning and pronunciation.

3. Check the translations to see if you got the meaning right.

4. Type the example sentences into Google Translate, then click the “Listen” button, to see if you got the pronunciation right. Repeat it out loud, trying to mimic the pronunciation that you just heard.

 

Some less popular languages do not have a “Listen” button on Google Translate. If your pronunciation is already good, skip step 4. In the end of this book, there is an appendix with study hints.

Short Index of Words

[ 1 ] ÄR

[ 2 ] INTE

[ 3 ] DU

[ 4 ] EN

[ 5 ] ATT

[ 6 ] PÅ

[ 7 ] I

[ 8 ] HAR

[ 9 ] DET

[ 10 ] KAN

[ 11 ] VAR

[ 12 ] HÄR

[ 13 ] JAG

[ 14 ] FÖR

[ 15 ] OM

[ 16 ] TILL

[ 17 ] ETT

[ 18 ] MED

[ 19 ] MIG

[ 20 ] DEN

[ 21 ] VILL

[ 22 ] KOMMER

[ 23 ] MIN

[ 24 ] AV

[ 25 ] OCH

[ 26 ] DIN

[ 27 ] NI

[ 28 ] SKA

[ 29 ] SOM

[ 30 ] MÅSTE

[ 31 ] HAN

[ 32 ] HA

[ 33 ] DIG

[ 34 ] SÅ

[ 35 ] SKULLE

[ 36 ] VI

[ 37 ] BARA

[ 38 ] GILLAR

[ 39 ] SIG

[ 40 ] GÖRA

[ 41 ] VARA

[ 42 ] BEHÖVER

[ 43 ] MITT

[ 44 ] UPP

[ 45 ] DÄR

[ 46 ] TYCKER

[ 47 ] GICK

[ 48 ] VÄLDIGT

[ 49 ] ÄLSKAR

[ 50 ] UT

[ 51 ] VET

[ 52 ] VAD

[ 53 ] GÅ

[ 54 ] MYCKET

[ 55 ] FRÅN

[ 56 ] GÅR

[ 57 ] SIN

[ 58 ] SER

[ 59 ] BORDE

[ 60 ] BLEV

[ 61 ] LIGGER

[ 62 ] EFTER

[ 63 ] SÅG

[ 64 ] HONOM

[ 65 ] FINNS

[ 66 ] HANS

[ 67 ] GÖR

[ 68 ] GJORDE

[ 69 ] LITE

[ 70 ] ALDRIG

[ 71 ] TRODDE

[ 72 ] DITT

[ 73 ] TROR

[ 74 ] ÖVER

[ 75 ] VILJA

[ 76 ] ELLER

[ 77 ] HON

[ 78 ] MÅNGA

[ 79 ] ÅT

[ 80 ] ER

[ 81 ] TVÅ

[ 82 ] NÅGON

[ 83 ] HADE

[ 84 ] KOM

[ 85 ] FICK

[ 86 ] DE

[ 87 ] ÄN

[ 88 ] INGEN

[ 89 ] OSS

[ 90 ] BOR

[ 91 ] MINA

[ 92 ] NÅGOT

[ 93 ] FÅR

[ 94 ] BRA

[ 95 ] IN

[ 96 ] KÄNNER

[ 97 ] HENNE

[ 98 ] BLIR

[ 99 ] HJÄLPA

[ 100 ] ALLA

[ 101 ] TALAR

[ 102 ] DETTA

[ 103 ] FAKTISKT

[ 104 ] VID

[ 105 ] MOT

[ 106 ] KOMMA

[ 107 ] DINA

[ 108 ] INGA

[ 109 ] SE

[ 110 ] VARIT

[ 111 ] TOG

[ 112 ] NÅGRA

[ 113 ] SA

[ 114 ] TA

[ 115 ] INGET

[ 116 ] HELA

[ 117 ] BLI

[ 118 ] SITT

[ 119 ] FORTFARANDE

[ 120 ] PRATA

[ 121 ] HETER

[ 122 ] TAR

[ 123 ] HÅLLER

[ 124 ] MAN

[ 125 ] ALLT

[ 126 ] KUNDE

[ 127 ] VARJE

[ 128 ] FÅ

[ 129 ] HENNES

[ 130 ] ALLTID

[ 131 ] UTAN

[ 132 ] VERKLIGEN

[ 133 ] FAR

[ 134 ] ÄTER

[ 135 ] MER

[ 136 ] KÖPTE

[ 137 ] TALA

[ 138 ] SINA

[ 139 ] HUR

[ 140 ] PRECIS

[ 141 ] FÖRSTÅR

[ 142 ] VERKAR

[ 143 ] UNDER

[ 144 ] ÅKA

[ 145 ] ENGELSKA

[ 146 ] SPELAR

[ 147 ] TILLBAKA

[ 148 ] KLOCKAN

[ 149 ] GAMMAL

[ 150 ] TID

[ 151 ] DEM

[ 152 ] LÅNG

[ 153 ] HATAR

[ 154 ] SPELA

[ 155 ] TRE

[ 156 ] HITTADE

[ 157 ] KÖPA

[ 158 ] OFTA

[ 159 ] SNÄLL

[ 160 ] NÄSTA

[ 161 ] RÄDD

[ 162 ] RIKTIGT

[ 163 ] NER

[ 164 ] SKREV

[ 165 ] EMOT

[ 166 ] NÄSTAN

[ 167 ] ÅKTE

[ 168 ] LÄNGE

[ 169 ] VILLE

[ 170 ] INGENTING

[ 171 ] GE

[ 172 ] BOKEN

[ 173 ] BROR

[ 174 ] UR

[ 175 ] SETT

[ 176 ] BÖRJAR

[ 177 ] BORT

[ 178 ] BOK

[ 179 ] PRATAR

[ 180 ] HÄNDE

[ 181 ] HÖRDE

[ 182 ] KLARAR

[ 183 ] HELT

[ 184 ] NÄR

[ 185 ] STÅR

[ 186 ] NYA

[ 187 ] ANDRA

[ 188 ] FEL

[ 189 ] KÄNDE

[ 190 ] HÄMTA

[ 191 ] JUST

[ 192 ] FRÅGA

[ 193 ] GJORT

[ 194 ] VISADE

[ 195 ] MEN

[ 196 ] VEM

[ 197 ] EGEN

[ 198 ] GILLADE

[ 199 ] FÖRSÖKTE

[ 200 ] VANN

Index of Words

[ 1 ] ÄR

— Var är du ?

— Var är jag ?

— Jag är här.

— Jag är här.

— Var är ni ?

 

— Var är han ?

— Är det vad du vill ?

— Den är min.

— Vad är det här för ?

— Vad är det här till ?

 

— [ Where are you? ]

— [ Where am I? ]

— [ I’ll be here. ]

— [ We’re right here. ]

— [ Where are you? ]

 

— [ Where is he? ]

— [ Is this what you want? ]

— [ That is mine. ]

— [ What is this for? ]

— [ What is this for? ]

 

— Det är där jag kommer att vara.

— Det är för mycket att göra.

— Vad är den här till ?

— Jag vet inte vad det är.

— Jag vet inte vad det är.

 

— Det är upp till dig.

— Det är upp till dig.

— Det är mitt.

— Jag vet var han är.

— Jag är här för att hjälpa dig.

 

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ There are too many things to do! ]

— [ What’s this for? ]

— [ I don’t know what it is. ]

— [ I don’t know what that is. ]

 

— [ It is up to you. ]

— [ It’s up to you. ]

— [ That is mine. ]

— [ I know where he is. ]

— [ I’m here to help you. ]

 

— Han är inte en av oss.

— Det är mycket.

— Är du för eller mot det här ?

— Jag är här för att hjälpa er.

— Vad är du bra på ?

 

— Du är inte i tid.

— Är de där för mig ?

— Är de där till mig ?

— Här är hon !

— Jag tycker att du är snäll.

 

— [ He doesn’t belong to us. ]

— [ That’s plenty. ]

— [ Are you for or against this? ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ What’re you good at? ]

 

— [ You are late. ]

— [ Are those for me? ]

— [ Are those for me? ]

— [ Here she is! ]

— [ I think you’re nice. ]

 

[ 2 ] INTE

— Jag kan inte.

— Inte här !

— Jag kan inte göra det här.

— Jag vill inte ha det här.

— Jag vill inte ha den här.

 

— Jag gillar det inte.

— Du tycker inte om mig.

— Jag tycker inte om det.

— Tycker du inte om mig ?

— Det vet du inte.

 

— [ I can’t. ]

— [ Not here! ]

— [ I can’t do this. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t want this. ]

 

— [ I don’t like that. ]

— [ You don’t like me. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ Don’t you like me? ]

— [ You don’t know that. ]

 

— Jag vill inte ha dig här.

— Det kommer inte att gå.

— Det kan vi inte göra.

— Vi kan inte göra det.

— Vi kan inte göra det.

 

— Det kan vi inte göra.

— Jag måste inte vara här.

— Jag vet inte vad det är.

— Jag vet inte vad det är.

— Jag tror inte på det.

 

— [ I don’t want you here. ]

— [ It won’t work. ]

— [ We can’t do that. ]

— [ We can’t do it. ]

— [ We cannot do that. ]

 

— [ We cannot do that. ]

— [ I don’t have to be here. ]

— [ I don’t know what it is. ]

— [ I don’t know what that is. ]

— [ I don’t believe this. ]

 

— Jag tycker inte om det där.

— Jag tror inte att han kommer.

— Gör inte det här.

— Har inte du något att göra ?

— Han är inte en av oss.

 

— Jag vet inte vad jag vill.

— Jag gjorde det inte.

— Jag gick inte.

— Gör inte om det.

— Jag borde inte vara här.

 

— [ I don’t like that. ]

— [ I think he won’t come. ]

— [ Don’t do this. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ He doesn’t belong to us. ]

 

— [ I don’t know what I want. ]

— [ I didn’t do it. ]

— [ I didn’t walk. ]

— [ Don’t do it again. ]

— [ I shouldn’t be here. ]

 

[ 3 ] DU

— Var är du ?

— Du kan gå om du vill.

— Du tycker inte om mig.

— Tycker du inte om mig ?

— Är det vad du vill ?

 

— Det vet du inte.

— Var det du som gjorde det här ?

— Tycker du om det ?

— Vad har du på dig ?

— Vad vill du att jag ska göra ?

 

— [ Where are you? ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ You don’t like me. ]

— [ Don’t you like me? ]

— [ Is this what you want? ]

 

— [ You don’t know that. ]

— [ Did you do this? ]

— [ Like it? ]

— [ What are you wearing? ]

— [ What do you want me to do? ]

 

— Har inte du något att göra ?

— Gjorde du det här ?

— Vad har du ?

— Du kan gå.

— Kommer du eller inte ?

 

— Är du för eller mot det här ?

— Vad vill du ?

— Vad ska du ha ?

— Vad är du bra på ?

— Gör som du vill.

 

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ Did you do this? ]

— [ What’ve you got? ]

— [ You may go. ]

— [ Are you coming in or not? ]

 

— [ Are you for or against this? ]

— [ What do you want? ]

— [ What are you going to have? ]

— [ What’re you good at? ]

— [ Do as you please. ]

 

— Ska du ut ?

— Du är inte i tid.

— Du kan inte se.

— Du borde inte gå ut.

— Kommer du med oss ?

 

— Kan du se det där ?

— Du kan ta det.

— Jag tycker att du är snäll.

— Vad vet du om honom ?

— Jag är precis som du.

 

— [ Are you going out? ]

— [ You are late. ]

— [ You can’t see. ]

— [ You’d better not go out. ]

— [ Are you coming with us? ]

 

— [ Can you see that? ]

— [ You can have it. ]

— [ I think you’re nice. ]

— [ What do you know about him? ]

— [ I’m just like you. ]

 

[ 4 ] EN

— Han är inte en av oss.

— Jag har en till fråga.

— Det var en stor en.

— Jag måste köpa en.

— Ta bara en.

 

— Jag har en katt.

— Jag behöver en bok att läsa.

— Han är redan en man.

— Kan jag få en hund ?

— En efter en reste sig och gick.

 

— [ He doesn’t belong to us. ]

— [ I have another question. ]

— [ That’s a big one. ]

— [ I must buy one. ]

— [ Take only one. ]

 

— [ I have a cat. ]

— [ I need a book to read. ]

— [ He’s already a man. ]

— [ Can I get a dog? ]

— [ One after another they stood up and went out. ]

 

— Behöver du en hand ?

— Jag var bara där en gång.

— Det här är en liten bok.

— Jag skulle vilja köpa en hund.

— Han har inte på sig en hatt.

 

— Han har inte en hatt på sig.

— Jag äter en bok.

— Jag har bara sett det en gång.

— Jag köpte en bok.

— Jag har bara sett den en gång.

 

— [ Do you need a hand? ]

— [ I only went there once. ]

— [ This is a small book. ]

— [ I would like to buy a dog. ]

— [ He is not wearing a hat. ]

 

— [ He is not wearing a hat. ]

— [ I eat a book. ]

— [ I’ve only seen it once. ]

— [ I bought a book. ]

— [ I’ve only seen it once. ]

 

— Det är en buss här.

— Jag har en annan fråga.

— Jag gav dig en bok.

— Jag vill skriva en bok.

— Jag ska köpa en ny.

 

— Det finns en buss här.

— Det ligger en bok på bordet.

— Ge mig en till kopp kaffe.

— Han läser en bok.

— Han är en man att räkna med.

 

— [ There’s a bus here. ]

— [ I have another question. ]

— [ I gave you a book. ]

— [ I want to write a book. ]

— [ I’ll buy a new one. ]

 

— [ There’s a bus here. ]

— [ There is a book on the table. ]

— [ Give me another cup of coffee. ]

— [ He reads a book. ]

— [ He is a man to be reckoned with. ]

 

[ 5 ] ATT

— Det är där jag kommer att vara.

— Det kommer inte att gå.

— Jag kommer att vara här.

— Det är för mycket att göra.

— Jag gör det för att jag måste.

 

— Vad vill du att jag ska göra ?

— Jag tror inte att han kommer.

— Jag är här för att hjälpa dig.

— Har inte du något att göra ?

— Jag gillar att ha mycket att göra.

 

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ It won’t work. ]

— [ I’ll be here. ]

— [ There are too many things to do! ]

— [ I do it because I have to. ]

 

— [ What do you want me to do? ]

— [ I think he won’t come. ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ I like having plenty to do. ]

 

— Har inte ni något att göra ?

— Jag tror att jag gillar dig.

— Han kommer att gå.

— Vi kommer att vara där.

— Jag är här för att hjälpa er.

 

— Jag kommer att hjälpa dig.

— Jag trodde att jag var i tid.

— Jag tycker att du är snäll.

— Han sa att han inte vet.

— Jag tror att vi borde gå.

 

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ I think I like you. ]

— [ He will walk. ]

— [ We’ll be there. ]

— [ I’m here to help you. ]

 

— [ I’ll help you. ]

— [ I thought I was on time. ]

— [ I think you’re nice. ]

— [ He said that he doesn’t know. ]

— [ I think we should go. ]

 

— Jag vet att det inte är lätt.

— Han kommer att komma.

— Jag trodde att du tyckte om mig.

— Vem tror du att du är ?

— Har du ingenting att göra ?

 

— Hur tror du att jag känner mig ?

— Jag sa åt dig att gå.

— Jag trodde att ni tyckte om mig.

— Jag trodde att du gillade mig.

— Hur tror ni att jag känner mig ?

 

— [ I know it’s not easy. ]

— [ He will come. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ Who do you think you are? ]

— [ Don’t you have something to do? ]

 

— [ How do you think I feel? ]

— [ I told you to leave. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ How do you think I feel? ]

 

[ 6 ] PÅ

— Vad har du på dig ?

— Jag tror inte på det.

— Jag kom på det.

— Vad är du bra på ?

— Jag tror på dig.

 

— Vad är det för fel på mig ?

— Vad är det för fel på dig ?

— Vad är det för fel på honom ?

— Såg du det på riktigt ?

— Faktiskt så hittade jag på det där.

 

— [ What are you wearing? ]

— [ I don’t believe this. ]

— [ I’ve found it. ]

— [ What’re you good at? ]

— [ I believe you. ]

 

— [ What is wrong with me? ]

— [ What’s wrong with you? ]

— [ What is wrong with him? ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ Actually, I just made that up. ]

 

— Jag är trött på det här.

— Såg du den på riktigt ?

— Se på mig.

— Kan jag tänka på det ?

— Hur lång tid har du på dig ?

 

— Var fick du tag på den där ?

— Honom har hon inte sett på länge.

— Hon har inte sett honom på länge.

— Jag litar inte på någon.

— Jag kommer inte på någonting.

 

— [ I’m sick of this. ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ Watch me. ]

— [ Can I think about it? ]

— [ How long do you have? ]

 

— [ Where did you get that? ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ I don’t trust anyone. ]

— [ I can’t think of anything. ]

 

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur länge har vi på oss ?

— Var inte arg på mig.

— Jag har inga pengar på mig.

— Ser man på !

 

— Han är på väg att gå.

— Jag är arg på dig.

— Är du fortfarande arg på mig ?

— Jag litar på dig.

— Hur lång tid har vi på oss ?

 

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

— [ Don’t be mad at me. ]

— [ I have no money on me. ]

— [ Well, would you look at that! ]

 

— [ He is about to leave. ]

— [ I’m mad at you. ]

— [ Are you still mad at me? ]

— [ I trust you. ]

— [ How long have we got? ]

 

[ 7 ] I

— Du är inte i tid.

— Jag trodde att jag var i tid.

— Jag såg henne i går.

— Hon kommer aldrig i tid.

— Du kom inte till skolan i går.

 

— Jag är i bilen.

— Han sprang för att komma i tid.

— Jag kom hit i går.

— Ta tag i den där.

— Jag kan inte göra det i dag.

 

— [ You are late. ]

— [ I thought I was on time. ]

— [ I saw her yesterday. ]

— [ She is never on time. ]

— [ You did not come to school yesterday. ]

 

— [ I’m in the car. ]

— [ He ran, so as to arrive on time. ]

— [ I came here yesterday. ]

— [ Grab that. ]

— [ I can’t do it today. ]

 

— Hur går det i skolan ?

— Du är i vägen.

— Gå och vänta i bilen.

— Du kom in i mitt rum.

— De tog i hand.

 

— Jag vill komma i kontakt med henne.

— Ni kom in i mitt rum.

— Det var många människor i rummet.

— Jag bor i en lägenhet.

— Du hinner inte i tid till skolan.

 

— [ How’s school? ]

— [ You are in my way. ]

— [ Go wait in the car. ]

— [ You came into my room. ]

— [ They shook hands. ]

 

— [ I want to get in touch with her. ]

— [ You came into my room. ]

— [ There were a lot of people in the room. ]

— [ I live in an apartment. ]

— [ You are not going to make it in time for school. ]

 

— Vad i hela världen står på ?

— De gick hand i hand.

— Vi satt mitt i rummet.

— Det fanns ingen i rummet.

— Jag vill inte träffa någon i dag.

 

— Han sov i bilen.

— Vi sover vanligtvis i det här rummet.

— Vi har varit gifta i fem år.

— Jag klarar det inte i dag.

— Vi satte oss i bilen.

 

— [ What on earth is the matter? ]

— [ They went hand in hand. ]

— [ We sat in the center of the room. ]

— [ There wasn’t anyone in the room. ]

— [ I don’t want to see anybody today. ]

 

— [ He slept in the car. ]

— [ We usually sleep in this room. ]

— [ We’ve been married for five years. ]

— [ I can’t do it today. ]

— [ We got into a car. ]

 

[ 8 ] HAR

— Vad har du på dig ?

— Jag har dig.

— Har inte du något att göra ?

— Vad har du ?

— Har inte ni något att göra ?

 

— Vad har vi här ?

— Jag har inte tid för dig.

— Har du sett det här ?

— Jag har inte tid för er.

— Har du ingenting att göra ?

 

— [ What are you wearing? ]

— [ I’ve got you. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ What’ve you got? ]

— [ Don’t you have something to do? ]

 

— [ What do we have here? ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ Have you seen this? ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

 

— Jag har varit där mycket.

— Jag har en till fråga.

— Har ni sett den här ?

— Har ni ingenting att göra ?

— Och om han har fel ?

 

— Vad har hon ?

— Jag har inget emot att hjälpa till.

— Jag har inget emot det.

— Jag har inte tid att läsa.

— Hur lång tid har du på dig ?

 

— [ I’ve been there a lot. ]

— [ I have another question. ]

— [ Have you seen this? ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ What if he’s wrong? ]

 

— [ What does she have? ]

— [ I don’t mind helping. ]

— [ I don’t mind. ]

— [ I don’t have time to read. ]

— [ How long do you have? ]

 

— Jag har en katt.

— Honom har hon inte sett på länge.

— Hon har inte sett honom på länge.

— Vad har du gjort ?

— Hur länge har vi på oss ?

 

— Hur länge har vi på oss ?

— Jag har inget att skriva med.

— Vad har ni gjort ?

— Jag har inga pengar på mig.

— Du har inget att vara arg över.

 

— [ I have a cat. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ What’ve you done? ]

— [ How long have we got? ]

 

— [ How long do we have? ]

— [ I don’t have anything to write with. ]

— [ What’ve you done? ]

— [ I have no money on me. ]

— [ There is nothing for you to be angry about. ]

 

[ 9 ] DET

— Jag kan inte göra det här.

— Jag vill inte ha det här.

— Jag gillar det inte.

— Jag tycker inte om det.

— Är det vad du vill ?

 

— Det vet du inte.

— Vad är det här för ?

— Vad är det här till ?

— Det är där jag kommer att vara.

— Det kommer inte att gå.

 

— [ I can’t do this. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ Is this what you want? ]

 

— [ You don’t know that. ]

— [ What is this for? ]

— [ What is this for? ]

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ It won’t work. ]

 

— Var det du som gjorde det här ?

— Det kan vi inte göra.

— Vi kan inte göra det.

— Vi kan inte göra det.

— Det kan vi inte göra.

 

— Tycker du om det ?

— Det är för mycket att göra.

— Jag gör det för att jag måste.

— Jag vet inte vad det är.

— Jag vet inte vad det är.

 

— [ Did you do this? ]

— [ We can’t do that. ]

— [ We can’t do it. ]

— [ We cannot do that. ]

— [ We cannot do that. ]

 

— [ Like it? ]

— [ There are too many things to do! ]

— [ I do it because I have to. ]

— [ I don’t know what it is. ]

— [ I don’t know what that is. ]

 

— Det är upp till dig.

— Det är upp till dig.

— Jag tror inte på det.

— Jag tycker inte om det där.

— Det är mitt.

 

— Gör inte det här.

— Gjorde du det här ?

— Jag gjorde det inte.

— Var det jag som gjorde det där ?

— Gör inte om det.

 

— [ It is up to you. ]

— [ It’s up to you. ]

— [ I don’t believe this. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ That is mine. ]

 

— [ Don’t do this. ]

— [ Did you do this? ]

— [ I didn’t do it. ]

— [ Did I do that? ]

— [ Don’t do it again. ]

 

[ 10 ] KAN

— Jag kan inte.

— Jag kan inte göra det här.

— Du kan gå om du vill.

— Det kan vi inte göra.

— Vi kan inte göra det.

 

— Vi kan inte göra det.

— Det kan vi inte göra.

— Ni kan gå om ni vill.

— Du kan gå.

— Vi kan göra det där.

 

— [ I can’t. ]

— [ I can’t do this. ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ We can’t do that. ]

— [ We can’t do it. ]

 

— [ We cannot do that. ]

— [ We cannot do that. ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ You may go. ]

— [ We can do that. ]

 

— Jag kan inte hjälpa dig.

— Du kan inte se.

— Jag kan inte se dig.

— Jag kan inte göra detta.

— Jag kan allt det här.

 

— Kan du se det där ?

— Kan jag komma med dig ?

— Du kan ta det.

— Jag kan inte riktigt göra det.

— Bara du kan göra detta.

 

— [ I can’t help you. ]

— [ You can’t see. ]

— [ I can’t see you. ]

— [ I can’t do this. ]

— [ I know all this. ]

 

— [ Can you see that? ]

— [ Can I join you? ]

— [ You can have it. ]

— [ I can’t really do that. ]

— [ You alone can do this. ]

 

— Du kan ta den.

— Jag kan inte göra mer.

— Jag kan inte hjälpa er.

— Kan jag hjälpa dig ?

— Jag kan hjälpa dig.

 

— Jag kan inte engelska.

— Hur kan vi göra det ?

— Kan du komma ?

— Vad mer kan du göra ?

— Du kan inte lämna mig.

 

— [ You can have it. ]

— [ I can’t do any more. ]

— [ I can’t help you. ]

— [ Can I help you? ]

— [ I can help you. ]

 

— [ I don’t know English. ]

— [ How can we do that? ]

— [ Can you come? ]

— [ What else can you do? ]

— [ You can’t leave me. ]

 

[ 11 ] VAR

— Var är du ?

— Var är jag ?

— Var är ni ?

— Var är han ?

— Var det du som gjorde det här ?

 

— Jag vet var han är.

— Var det jag som gjorde det där ?

— Jag trodde att jag var i tid.

— Var är de ?

— Var bor du ?

 

— [ Where are you? ]

— [ Where am I? ]

— [ Where are you? ]

— [ Where is he? ]

— [ Did you do this? ]

 

— [ I know where he is. ]

— [ Did I do that? ]

— [ I thought I was on time. ]

— [ Where are they? ]

— [ Where do you live? ]

 

— Se upp var du går.

— Var är alla ?

— Var såg du henne ?

— Det var en stor en.

— Jag tyckte att det var bra.

 

— Jag var inte tvungen att gå.

— Vet du vem han var ?

— Vet ni vem han var ?

— Hur var det ?

— Var fick du tag på den där ?

 

— [ Watch your step. ]

— [ Where’s everyone? ]

— [ Where did you see her? ]

— [ That’s a big one. ]

— [ I thought it was good. ]

 

— [ I didn’t have to go. ]

— [ Do you know who he was? ]

— [ Do you know who he was? ]

— [ What was it like? ]

— [ Where did you get that? ]

 

— Det var faktiskt inte så illa.

— Jag var inte tvungen att åka.

— Det var faktiskt mitt fel.

— Var inte arg på mig.

— Jag tror att han var arg.

 

— Allt var väldigt bra.

— De var mina.

— Jag var tvungen att ge upp.

— När var det ?

— Jag var bara där en gång.

 

— [ It actually wasn’t that bad. ]

— [ I didn’t have to go. ]

— [ It was actually my fault. ]

— [ Don’t be mad at me. ]

— [ I think he was angry. ]

 

— [ Everything was very good. ]

— [ They were mine. ]

— [ I had to resign. ]

— [ When was that? ]

— [ I only went there once. ]

 

[ 12 ] HÄR

— Jag är här.

— Jag är här.

— Inte här !

— Jag kan inte göra det här.

— Jag vill inte ha det här.

 

— Jag vill inte ha den här.

— Vad är det här för ?

— Vad är det här till ?

— Jag vill inte ha dig här.

— Jag kommer att vara här.

 

— [ I’ll be here. ]

— [ We’re right here. ]

— [ Not here! ]

— [ I can’t do this. ]

— [ I don’t want this. ]

 

— [ I don’t want this. ]

— [ What is this for? ]

— [ What is this for? ]

— [ I don’t want you here. ]

— [ I’ll be here. ]

 

— Var det du som gjorde det här ?

— Jag måste inte vara här.

— Vad är den här till ?

— Jag vill vara här.

— Jag är här för att hjälpa dig.

 

— Gör inte det här.

— Gjorde du det här ?

— Jag borde inte vara här.

— Jag vill inte ha er här.

— Här kommer han.

 

— [ Did you do this? ]

— [ I don’t have to be here. ]

— [ What’s this for? ]

— [ I want to be here. ]

— [ I’m here to help you. ]

 

— [ Don’t do this. ]

— [ Did you do this? ]

— [ I shouldn’t be here. ]

— [ I don’t want you here. ]

— [ Here he comes. ]

 

— Jag behöver dig här.

— Vad har vi här ?

— Är du för eller mot det här ?

— Jag är här för att hjälpa er.

— Jag kan allt det här.

 

— Här är hon !

— Det här är inte riktigt.

— Vad är allt det här ?

— Har du sett det här ?

— Jag vet allt det här.

 

— [ I need you here. ]

— [ What do we have here? ]

— [ Are you for or against this? ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ I know all this. ]

 

— [ Here she is! ]

— [ This isn’t correct. ]

— [ What is all this? ]

— [ Have you seen this? ]

— [ I know all this. ]

 

[ 13 ] JAG

— Var är jag ?

— Jag kan inte.

— Jag är här.

— Jag är här.

— Jag kan inte göra det här.

 

— Jag vill inte ha det här.

— Jag vill inte ha den här.

— Jag gillar det inte.

— Jag tycker inte om det.

— Jag vill inte ha dig här.

 

— [ Where am I? ]

— [ I can’t. ]

— [ I’ll be here. ]

— [ We’re right here. ]

— [ I can’t do this. ]

 

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ I don’t want you here. ]

 

— Det är där jag kommer att vara.

— Jag kommer att vara här.

— Jag måste inte vara här.

— Jag gör det för att jag måste.

— Jag vet inte vad det är.

 

— Jag vet inte vad det är.

— Jag tror inte på det.

— Jag tycker inte om det där.

— Jag vet var han är.

— Jag har dig.

 

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ I’ll be here. ]

— [ I don’t have to be here. ]

— [ I do it because I have to. ]

— [ I don’t know what it is. ]

 

— [ I don’t know what that is. ]

— [ I don’t believe this. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ I know where he is. ]

— [ I’ve got you. ]

 

— Vad vill du att jag ska göra ?

— Jag kommer till dig.

— Jag vill vara här.

— Jag tror inte att han kommer.

— Jag är här för att hjälpa dig.

 

— Jag vet inte vad jag vill.

— Jag gjorde det inte.

— Var det jag som gjorde det där ?

— Jag med.

— Jag gick inte.

 

— [ What do you want me to do? ]

— [ I’m coming to you. ]

— [ I want to be here. ]

— [ I think he won’t come. ]

— [ I’m here to help you. ]

 

— [ I don’t know what I want. ]

— [ I didn’t do it. ]

— [ Did I do that? ]

— [ Me too. ]

— [ I didn’t walk. ]

 

[ 14 ] FÖR

— Vad är det här för ?

— Det är för mycket att göra.

— Jag gör det för att jag måste.

— Jag är här för att hjälpa dig.

— Det går upp för mig.

 

— Är du för eller mot det här ?

— Jag är här för att hjälpa er.

— Är de där för mig ?

— Jag har inte tid för dig.

— Vad är det för fel på mig ?

 

— [ What is this for? ]

— [ There are too many things to do! ]

— [ I do it because I have to. ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ It dawns on me. ]

 

— [ Are you for or against this? ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ Are those for me? ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ What is wrong with me? ]

 

— Vad är det för fel med det ?

— Är du rädd för mig ?

— Vad är det för fel på dig ?

— Jag åt för mycket.

— Jag har inte tid för er.

 

— Vad är det för fel på honom ?

— Vad är detta för ?

— Vad är du rädd för ?

— Vad för fråga är det där ?

— Jag kommer att berätta för dig.

 

— [ What’s wrong with that? ]

— [ Are you afraid of me? ]

— [ What’s wrong with you? ]

— [ I ate too much. ]

— [ I don’t have time for you. ]

 

— [ What is wrong with him? ]

— [ What is this for? ]

— [ What are you afraid of? ]

— [ What kind of question is that? ]

— [ I’ll tell you. ]

 

— Jag är inte för trött.

— Du pratar för mycket.

— Den är för stor.

— Det är dags för mig att gå.

— Det är svårt för mig.

 

— Vad vill du berätta för oss ?

— Jag ska berätta för dig.

— Han sprang för att komma i tid.

— Och vad berättade de för mig ?

— De är för nära.

 

— [ I am not too tired. ]

— [ You talk too much. ]

— [ It’s too big. ]

— [ It is time I was going. ]

— [ It is difficult for me. ]

 

— [ What do you want to tell us? ]

— [ I’ll tell you. ]

— [ He ran, so as to arrive on time. ]

— [ And what did they tell me? ]

— [ They are too close. ]

 

[ 15 ] OM

— Du kan gå om du vill.

— Du tycker inte om mig.

— Jag tycker inte om det.

— Tycker du inte om mig ?

— Tycker du om det ?

 

— Jag tycker inte om det där.

— Ni kan gå om ni vill.

— Gör inte om det.

— Jag vill inte prata om det.

— Han vill inte prata om det.

 

— [ If you want, you can go. ]

— [ You don’t like me. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ Don’t you like me? ]

— [ Like it? ]

 

— [ I don’t like that. ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ Don’t do it again. ]

— [ I don’t want to talk about it. ]

— [ He doesn’t want to talk about it. ]

 

— Jag tycker fortfarande inte om det.

— Det trodde jag aldrig om dig.

— Vad vet du om honom ?

— Hon vill inte prata om det.

— Jag vill inte prata om henne.

 

— Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

— Jag trodde att du tyckte om mig.

— Jag vet allt om dig.

— Jag trodde att ni tyckte om mig.

— Jag bad inte om det här.

 

— [ I still don’t like it. ]

— [ I never thought that about you. ]

— [ What do you know about him? ]

— [ She doesn’t want to talk about it. ]

— [ I don’t want to speak about her. ]

 

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I know all about you. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I didn’t ask for this. ]

 

— Om du vill prata så prata.

— Jag skulle hjälpa er om jag kunde.

— Jag trodde du tyckte om mig.

— Och om han har fel ?

— Jag förstår inte vad du pratar om.

 

— Om du vill prata, prata.

— Tyckte du om det där ?

— Jag trodde ni tyckte om mig.

— Jag ska ta hand om det här.

— Han tycker inte om kaffe.

 

— [ If you want to talk, talk. ]

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ What if he’s wrong? ]

— [ I don’t understand what you are talking about. ]

 

— [ If you want to talk, talk. ]

— [ Did you enjoy that? ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I’ll handle this. ]

— [ He doesn’t like coffee. ]

 

[ 16 ] TILL

— Vad är det här till ?

— Vad är den här till ?

— Det är upp till dig.

— Det är upp till dig.

— Jag kommer till dig.

 

— Är de där till mig ?

— Vad är detta till ?

— Jag har en till fråga.

— Jag skulle vilja hjälpa till.

— Och vad sa de till mig ?

 

— [ What is this for? ]

— [ What’s this for? ]

— [ It is up to you. ]

— [ It’s up to you. ]

— [ I’m coming to you. ]

 

— [ Are those for me? ]

— [ What is this for? ]

— [ I have another question. ]

— [ I’d like to help. ]

— [ And what did they tell me? ]

 

— Du sa till honom.

— Vad ska vi ta oss till ?

— Hur kan jag hjälpa till ?

— Jag har inget emot att hjälpa till.

— Du kom inte till skolan i går.

 

— Jag vill inte gå till skolan.

— Ge det till honom.

— Du hjälper inte till.

— Ge den till honom.

— Jag vill bara vara till hjälp.

 

— [ You told him. ]

— [ What’ll we do? ]

— [ How can I help? ]

— [ I don’t mind helping. ]

— [ You did not come to school yesterday. ]

 

— [ I don’t want to go to school. ]

— [ Give it to him. ]

— [ You’re not helping. ]

— [ Give it to him. ]

— [ I only wish to help. ]

 

— Ni hjälper inte till.

— Ge det till henne.

— Jag gick inte till skolan.

— Ge den till henne.

— Ofta kommer han inte till skolan.

 

— Och vad sade de till mig ?

— Jag minns allt du säger till mig.

— Borde jag köpa någonting till honom ?

— Ge mig en till kopp kaffe.

— Det är dags att gå till skolan.

 

— [ You’re not helping. ]

— [ Give it to her. ]

— [ I didn’t go to school. ]

— [ Give it to her. ]

— [ He often doesn’t come to school. ]

 

— [ And what did they tell me? ]

— [ I remember everything you tell me. ]

— [ Should I buy something for him? ]

— [ Give me another cup of coffee. ]

— [ It’s time to go to school. ]

 

[ 17 ] ETT

— Det är ett par här.

— Det finns ett par här.

— Det finns ett glas här.

— Jag skulle vilja ha ett svar.

— Tog du ett bad ?

 

— Det finns ett brev för dig.

— Jag vill vara ett barn.

— Det står ett glas här.

— Jag måste ta ett paraply med mig.

— Ta dig ett glas.

 

— [ There’s a couple here. ]

— [ There’s a couple here. ]

— [ There’s a glass here. ]

— [ I’d like to have an answer. ]

— [ Did you take a bath? ]

 

— [ There is a letter for you. ]

— [ I want to be a child. ]

— [ There’s a glass here. ]

— [ I’ve got to take an umbrella with me. ]

— [ Have a drink. ]

 

— Skulle du vilja ha ett glas vatten ?

— Jag kanske skriver ett brev åt dig.

— Jag skrev inte ett brev.

— Jag önskar dig ett lycka till.

— Jag vill ha ett eget rum.

 

— Jag skriver ett brev till min fru.

— Det finns ett piano i rummet.

— Det var omöjligt att hitta ett svar.

— Vi har ett väldigt allvarligt problem.

— Ha ett bra liv.

 

— [ Would you like to have a glass of water? ]

— [ I may write a letter for you. ]

— [ I didn’t write a letter. ]

— [ I wish you good luck. ]

— [ I want to have my own room. ]

 

— [ I am writing this letter to my wife. ]

— [ There is a piano in the room. ]

— [ It was impossible to find an answer. ]

— [ We have a very serious problem. ]

— [ Have a nice life. ]

 

— Ha ett bra liv.

— Jag har skrivit ett brev.

— Ett stort tack för din hjälp.

— Han bad om ett glas vatten.

— Det var ett misstag från deras sida.

 

— Jag måste lära mig ett språk.

— Jag hittade ett jobb åt honom.

— Ett stort tack för er hjälp.

— Vill du ha ett jobb ?

— Jag läser ett brev.

 

— [ Have a good life. ]

— [ I have written a letter. ]

— [ A big thanks for your help. ]

— [ He asked for a glass of water. ]

— [ It was a mistake on their part. ]

 

— [ I have to learn a language. ]

— [ I found him a job. ]

— [ A big thanks for your help. ]

— [ Do you want a job? ]

— [ I read a letter. ]

 

[ 18 ] MED

— Jag med.

— Jag vill bara vara med dig.

— Jag vill gå med dig.

— Kommer du med oss ?

— Kan jag komma med dig ?

 

— Jag håller inte med dig.

— Vad är det för fel med det ?

— Jag håller inte med.

— Kommer ni med oss ?

— Prata inte med mig.

 

— [ Me too. ]

— [ I just want to be with you. ]

— [ I want to go with you. ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ Can I join you? ]

 

— [ I disagree with you. ]

— [ What’s wrong with that? ]

— [ I beg to differ. ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ Don’t talk to me. ]

 

— Vad gjorde du med den här boken ?

— Kommer hon med ?

— Tala inte med mig.

— Kan jag få prata med dig ?

— Jag kommer inte att följa med dig.

 

— Jag kan inte leva med det.

— Jag trodde att du skulle hålla med.

— Jag kommer att följa med dig.

— Prata med mig !

— Kan jag få tala med henne ?

 

— [ What did you do with that book? ]

— [ Is she coming, too? ]

— [ Don’t talk to me. ]

— [ Can I talk to you? ]

— [ I’m not going with you. ]

 

— [ I can’t live with it. ]

— [ I thought you’d agree. ]

— [ I’ll go with you. ]

— [ Talk to me! ]

— [ Can I speak to her? ]

 

— Jag vill inte leva med dig.

— Hur gick det med allt ?

— Vem gick du med ?

— Jag har inget att skriva med.

— Vem vill du prata med ?

 

— Du borde ha kommit med oss.

— Jag skulle vilja följa med dig.

— Kom med oss.

— Jag ska följa med dig.

— Sluta upp med det där.

 

— [ I don’t want to live with you. ]

— [ How did it all work out? ]

— [ Who did you go with? ]

— [ I don’t have anything to write with. ]

— [ Who do you want to talk to? ]

 

— [ You should have come with us. ]

— [ I’d like to join you. ]

— [ Come with us. ]

— [ I’ll go with you. ]

— [ Stop that. ]

 

[ 19 ] MIG

— Du tycker inte om mig.

— Tycker du inte om mig ?

— Det går upp för mig.

— Är de där för mig ?

— Är de där till mig ?

 

— Du vill hjälpa mig.

— Vad är det för fel på mig ?

— Han känner inte mig.

— Är du rädd för mig ?

— De vill ha mig.

 

— [ You don’t like me. ]

— [ Don’t you like me? ]

— [ It dawns on me. ]

— [ Are those for me? ]

— [ Are those for me? ]

 

— [ You want to help me. ]

— [ What is wrong with me? ]

— [ He doesn’t know me. ]

— [ Are you afraid of me? ]

— [ They want me. ]

 

— Prata inte med mig.

— Jag trodde att du tyckte om mig.

— Är de där åt mig ?

— Hur tror du att jag känner mig ?

— Tala inte med mig.

 

— Jag trodde att ni tyckte om mig.

— Du kan inte lämna mig.

— Jag trodde att du gillade mig.

— Hur tror ni att jag känner mig ?

— Och vad sa de till mig ?

 

— [ Don’t talk to me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ Are those for me? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ Don’t talk to me. ]

 

— [ I thought you liked me. ]

— [ You can’t leave me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ And what did they tell me? ]

 

— Vad kan du ge mig ?

— Jag trodde du tyckte om mig.

— Ni kan inte lämna mig.

— Jag trodde att ni gillade mig.

— Se på mig.

 

— Hörde du mig inte ?

— Jag trodde ni tyckte om mig.

— Jag trodde du gillade mig.

— Hörde ni mig inte ?

— Prata med mig !

 

— [ What can you give me? ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ You can’t leave me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ Watch me. ]

 

— [ Didn’t you hear me? ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ Didn’t you hear me? ]

— [ Talk to me! ]

 

[ 20 ] DEN

— Jag vill inte ha den här.

— Den är min.

— Vad är den här till ?

— Jag gjorde den där.

— Du kan ta den.

 

— Vad gjorde du med den här boken ?

— Har ni sett den här ?

— Såg du den på riktigt ?

— Vad gjorde du av den där boken ?

— Jag trodde att du skulle gilla den.

 

— [ I don’t want this. ]

— [ That is mine. ]

— [ What’s this for? ]

— [ I made that one. ]

— [ You can have it. ]

 

— [ What did you do with that book? ]

— [ Have you seen this? ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ What did you do with that book? ]

— [ I thought you’d like it. ]

 

— Jag trodde att ni skulle gilla den.

— När fick du den här ?

— Jag tar den.

— Jag köpte inte den där boken.

— Jag kan inte hitta den.

 

— Hur är den ?

— När fick ni den här ?

— Var fick du tag på den där ?

— Den är för stor.

— Jag visste att du skulle gilla den.

 

— [ I thought you’d like it. ]

— [ When did you get this? ]

— [ I will take it. ]

— [ I didn’t buy that book. ]

— [ I can’t find it. ]

 

— [ What’s it like? ]

— [ When did you get this? ]

— [ Where did you get that? ]

— [ It’s too big. ]

— [ I knew you’d like it. ]

 

— Hur ser den ut ?

— Ge den till honom.

— Jag vill inte ha den längre.

— Den är väldigt stor.

— Du behöver bara be om den.

 

— Kan du hitta den ?

— Ge den till henne.

— Ni behöver bara be om den.

— Hon tyckte om den.

— Jag läser den här boken.

 

— [ What’s it like? ]

— [ Give it to him. ]

— [ I don’t want it anymore. ]

— [ It’s very big. ]

— [ You only have to ask for it. ]

 

— [ Can you find it? ]

— [ Give it to her. ]

— [ You only have to ask for it. ]

— [ She liked it. ]

— [ I’m reading this book. ]

 

[ 21 ] VILL

— Jag vill inte ha det här.

— Jag vill inte ha den här.

— Du kan gå om du vill.

— Är det vad du vill ?

— Jag vill inte ha dig här.

 

— Vad vill du att jag ska göra ?

— Jag vill vara här.

— Jag vet inte vad jag vill.

— Ni kan gå om ni vill.

— Jag vill inte ha er här.

 

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ Is this what you want? ]

— [ I don’t want you here. ]

 

— [ What do you want me to do? ]

— [ I want to be here. ]

— [ I don’t know what I want. ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ I don’t want you here. ]

 

— Jag vill bara vara med dig.

— Jag vill gå med dig.

— Jag vill inte prata om det.

— Jag vet vad jag vill ha.

— Jag vet vad jag vill.

 

— Vad vill du ?

— Han vill inte prata om det.

— Gör som du vill.

— Jag vill inte ha detta.

— Du vill hjälpa mig.

 

— [ I just want to be with you. ]

— [ I want to go with you. ]

— [ I don’t want to talk about it. ]

— [ I know what I want. ]

— [ I know what I want. ]

 

— [ What do you want? ]

— [ He doesn’t want to talk about it. ]

— [ Do as you please. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ You want to help me. ]

 

— Gör vad du vill.

— Gör vad du vill.

— Hon vill inte prata om det.

— Jag vill bara hjälpa dig.

— De vill ha mig.

 

— Jag vill inte prata om henne.

— Vill du inte åka ?

— Jag vill inte tillbaka.

— Hur mycket vill du ha ?

— Jag vill bara hjälpa er.

 

— [ Do what you like. ]

— [ Do what you want. ]

— [ She doesn’t want to talk about it. ]

— [ I just want to help you. ]

— [ They want me. ]

 

— [ I don’t want to speak about her. ]

— [ Don’t you want to go? ]

— [ I don’t wanna go back. ]

— [ How much do you want? ]

— [ I just want to help you. ]

 

[ 22 ] KOMMER

— Det är där jag kommer att vara.

— Det kommer inte att gå.

— Jag kommer att vara här.

— Jag kommer till dig.

— Jag tror inte att han kommer.

 

— Här kommer han.

— Kommer du eller inte ?

— Jag kommer.

— Jag kommer.

— Han kommer att gå.

 

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ It won’t work. ]

— [ I’ll be here. ]

— [ I’m coming to you. ]

— [ I think he won’t come. ]

 

— [ Here he comes. ]

— [ Are you coming in or not? ]

— [ I’m coming. ]

— [ I am coming. ]

— [ He will walk. ]

 

— Vi kommer att vara där.

— Jag kommer att hjälpa dig.

— Kommer du med oss ?

— Kommer ni med oss ?

— Han kommer att komma.

 

— Kommer hon med ?

— Här kommer de.

— Jag kommer inte att följa med dig.

— Vi gör det när han kommer.

— Kommer hon att komma ?

 

— [ We’ll be there. ]

— [ I’ll help you. ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ He will come. ]

 

— [ Is she coming, too? ]

— [ Here they come. ]

— [ I’m not going with you. ]

— [ Let’s do it when he comes. ]

— [ Will she come? ]

 

— Jag kommer aldrig att lämna dig.

— Jag kommer att vänta här.

— Jag kommer att berätta för dig.

— Jag kommer att följa med dig.

— När kommer du att vara tillbaka ?

 

— Hon kommer aldrig i tid.

— Jag kommer inte på någonting.

— Jag kommer att följa dig.

— Hon kanske inte kommer.

— Ofta kommer han inte till skolan.

 

— [ I’ll never leave you. ]

— [ I’ll wait here. ]

— [ I’ll tell you. ]

— [ I’ll go with you. ]

— [ When will you be back? ]

 

— [ She is never on time. ]

— [ I can’t think of anything. ]

— [ I’ll follow you. ]

— [ She may not come. ]

— [ He often doesn’t come to school. ]

 

[ 23 ] MIN

— Den är min.

— Jag gjorde det mot min vilja.

— Han är min bror, inte min far.

— Han är min bror, inte min far.

— Min engelska är inte bra.

 

— Det är min bok.

— Han är min bror.

— Han är min bror.

— Han är lika lång som min far.

— Min engelska är allt men inte bra.

 

— [ That is mine. ]

— [ I did it against my will. ]

— [ He is my brother, not father. ]

— [ He is my brother, not my father. ]

— [ My English is not good. ]

 

— [ The book is mine. ]

— [ He is my brother. ]

— [ He’s my brother. ]

— [ He is as tall as my father. ]

— [ My English is anything but good. ]

 

— Min bror är väldigt lång.

— Min bror är lika lång som jag.

— Min bror är bra på tennis.

— Och det här är min sida.

— Det är första min far skrev.

 

— Det är min fru.

— Ta min.

— Min far älskar min mor.

— Den här hunden är min.

— Hon är min fru.

 

— [ My brother is very tall. ]

— [ My brother is as tall as me. ]

— [ My brother is good at playing tennis. ]

— [ And this is my page. ]

— [ It’s the first thing that my father wrote. ]

 

— [ That’s my wife. ]

— [ Take mine. ]

— [ My father loves my mother. ]

— [ This dog is mine. ]

— [ She’s my wife. ]

 

— Jag spelade tennis med min bror.

— Det är min son.

— Var är min son ?

— Han bad om min hjälp.

— Jag ringer min man.

 

— Det är något fel på min bil.

— Och detta är min sida.

— Min engelska är inte god.

— Min engelska är inte alls bra.

— Min son är längre än jag.

 

— [ I played tennis with my brother. ]

— [ It’s my son. ]

— [ Where is my son? ]

— [ He asked for my help. ]

— [ I’ll call my husband. ]

 

— [ There is something wrong with my car. ]

— [ And this is my page. ]

— [ My English is not good. ]

— [ My English is not good at all. ]

— [ My son is taller than me. ]

 

[ 24 ] AV

— Han är inte en av oss.

— Vad gjorde du av den där boken ?

— Vi borde ge oss av.

— Du behöver inte ta av dig skorna.

— Ingen av oss vill gifta sig.

 

— Det här är det värsta av allt.

— Blir du ledsen av det ?

— Jag ger mig av nu.

— Du kan inte hoppa av.

— Jag klarar inte av sådan här musik.

 

— [ He doesn’t belong to us. ]

— [ What did you do with that book? ]

— [ We should get going. ]

— [ You need not take off your shoes. ]

— [ Neither of us wants to get married. ]

 

— [ This is the worst of all. ]

— [ Does that make you sad? ]

— [ I’m taking off now. ]

— [ You can’t back out. ]

— [ I can’t stand this kind of music. ]

 

— Hör av dig !

— Har du hört av henne ?

— Du får inte hoppa av.

— Är du road av det här ?

— Är ni roade av det här ?

 

— Jag kan inte komma av arbetet nu.

— Han blev av med sitt jobb.

— Vad är de gjorda av ?

— Jag ska av nästa station.

— Tre av mina barn dog.

 

— [ Keep in touch! ]

— [ Have you heard from her? ]

— [ You can’t back out. ]

— [ Are you enjoying this? ]

— [ Are you enjoying this? ]

 

— [ I can’t get away from work now. ]

— [ He lost his job. ]

— [ What are they made of? ]

— [ I’ll get off at the next station. ]

— [ Three of my children died. ]

 

— Är du road av detta ?

— Är ni roade av detta ?

— Jag har fått nog av det här.

— Jag klarar inte av att se blod.

— Han stal plånboken av mig.

 

— Jag undrar vem av er som ljuger.

— Jag blev nästan påkörd av en bil.

— Stäng av den.

— Vad hände med resten av maten ?

— Hon blev påkörd av en bil.

 

— [ Are you enjoying this? ]

— [ Are you enjoying this? ]

— [ I’m sick of this. ]

— [ I can’t stand the sight of blood. ]

— [ He robbed me of my purse. ]

 

— [ I wonder which one of you is lying. ]

— [ I narrowly escaped being hit by a car. ]

— [ Turn it off. ]

— [ What happened to the rest of the food? ]

— [ She was hit by a car. ]

 

[ 25 ] OCH

— Och vad sa de till mig ?

— Och om han har fel ?

— En efter en reste sig och gick.

— Och vad berättade de för mig ?

— Var snäll och kom och hjälp mig.

 

— Han hörde illa och kunde inte gå.

— Och vad sade de till mig ?

— Jag måste gå och sova.

— Och det här är min sida.

— De kan tänka och tala.

 

— [ And what did they tell me? ]

— [ What if he’s wrong? ]

— [ One after another they stood up and went out. ]

— [ And what did they tell me? ]

— [ Please come and help me. ]

 

— [ He had difficulty in hearing and could not walk. ]

— [ And what did they tell me? ]

— [ I have to go to sleep. ]

— [ And this is my page. ]

— [ They can think and speak. ]

 

— Jag gick aldrig och lade mig.

— Och vad gör vi nu ?

— Gå och vänta i bilen.

— Jag går och lägger mig klockan tio.

— Jag går och lägger mig klockan tio.

 

— Jag skulle vilja gå och sova nu.

— Han satt och läste en bok.

— Och detta är min sida.

— Kom och hjälp oss.

— Kan du vara snäll och låsa dörren ?

 

— [ I never went to sleep. ]

— [ And what are we doing now? ]

— [ Go wait in the car. ]

— [ I sleep at ten o’clock. ]

— [ I will sleep at ten o’clock. ]

 

— [ I would like to go to sleep now. ]

— [ He sat reading a book. ]

— [ And this is my page. ]

— [ Come and help us. ]

— [ Would you please lock the door? ]

 

— Han har blivit längre och längre.

— Var snäll och stäng dörren efter dig.

— Jag lade på och ringde henne igen.

— Och varför frågar du ?

— Jag stod och väntade på en buss.

 

— Jag är gift och har två barn.

— Jag gick aldrig och la mig.

— Du borde komma och hälsa på oss !

— Ni borde komma och hälsa på oss !

— Min bror och jag delade rummet.

 

— [ He has become taller and taller. ]

— [ Please shut the door behind you. ]

— [ I hung up and called her again. ]

— [ And why do you ask? ]

— [ I stood waiting for a bus. ]

 

— [ I am married and have two children. ]

— [ I never went to sleep. ]

— [ You should come visit us! ]

— [ You should come visit us! ]

— [ My brother and I shared the room. ]

 

[ 26 ] DIN

— Jag är din bror.

— Jag tycker om din hund.

— Din hund är här.

— Jag behöver inte din hjälp.

— Jag gillar din hund.

 

— Jag kände din far.

— Jag behöver verkligen din hjälp.

— Jag uppskattar din tid.

— Ta din tid.

— Du ser precis ut som din pappa.

 

— [ I am your brother. ]

— [ I like your dog. ]

— [ Your dog is here. ]

— [ I don’t need your help. ]

— [ I like your dog. ]

 

— [ I knew your father. ]

— [ I really need your help. ]

— [ I appreciate your time. ]

— [ Take your time. ]

— [ You look just like your father. ]

 

— Hur är det med din pappa ?

— Jag känner din bror väl.

— Jag behövde inte din hjälp.

— Jag tycker om din hatt.

— Hur är det med din syster ?

 

— Jag uppskattar verkligen din hjälp.

— Hur gammal är din son ?

— Din fråga har inget svar.

— Jag gillar din hatt.

— Jag kommer att behöva din hjälp.

 

— [ How is your dad? ]

— [ I know your brother very well. ]

— [ I didn’t need your help. ]

— [ I like your hat. ]

— [ How’s your sister? ]

 

— [ I really appreciate all your help. ]

— [ How old is your son? ]

— [ Your question has no answer. ]

— [ I like your hat. ]

— [ I will need your help. ]

 

— Hur mår din mor ?

— Vad är din plan ?

— Ett stort tack för din hjälp.

— Jag kände din pappa.

— Du ser precis ut som din storebror.

 

— Vem är din lärare ?

— Vem är din lärare ?

— Jag är tacksam för din hjälp.

— Hur var din dag ?

— Hur skiljer sig din åsikt från hans ?

 

— [ How’s your mother? ]

— [ What’s your plan? ]

— [ A big thanks for your help. ]

— [ I knew your father. ]

— [ You look just like your older brother. ]

 

— [ Who is your teacher? ]

— [ Who’s your teacher? ]

— [ I am grateful to you for your help. ]

— [ How was your day? ]

— [ How does your opinion differ from his? ]

 

[ 27 ] NI

— Var är ni ?

— Ni kan gå om ni vill.

— Har inte ni något att göra ?

— Kommer ni med oss ?

— Vet ni inte vem jag är ?

 

— Jag trodde att ni tyckte om mig.

— Har ni sett den här ?

— Hur tror ni att jag känner mig ?

— Har ni ingenting att göra ?

— Vad mer kan ni göra ?

 

— [ Where are you? ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ Don’t you know who I am? ]

 

— [ I thought you liked me. ]

— [ Have you seen this? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ What else can you do? ]

 

— Ni kan inte lämna mig.

— Jag trodde att ni gillade mig.

— Ni måste göra som jag säger.

— Hur mycket vill ni ha ?

— Jag trodde att ni skulle gilla det.

 

— Jag trodde att ni skulle gilla den.

— Hur tror ni att jag känner ?

— Jag trodde ni tyckte om mig.

— Hur många vill ni ha ?

— Hur vet ni det ?

 

— [ You can’t leave me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ You must do as I say. ]

— [ How much do you want? ]

— [ I thought you’d like it. ]

 

— [ I thought you’d like it. ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ How many do you want? ]

— [ How can you know that? ]

 

— Hörde ni mig inte ?

— Vet ni vem han var ?

— Hur gjorde ni det ?

— När fick ni den här ?

— Jag trodde ni gillade mig.

 

— Ni måste hjälpa henne.

— Ni förstår inte.

— Vad tror ni hände här ?

— Jag trodde att ni gick hem.

— Ni får inte lämna mig.

 

— [ Didn’t you hear me? ]

— [ Do you know who he was? ]

— [ How could you do that? ]

— [ When did you get this? ]

— [ I thought you liked me. ]

 

— [ You must help her. ]

— [ You don’t understand. ]

— [ What do you think happened here? ]

— [ I thought you went home. ]

— [ You can’t leave me. ]

 

[ 28 ] SKA

— Vad vill du att jag ska göra ?

— Vad ska du ha ?

— Ska du ut ?

— Vi ska vi göra ?

— Jag ska hjälpa dig.

 

— Jag ska hjälpa dig.

— Vad ska vi ta oss till ?

— Jag ska ta hand om det här.

— Jag ska inte göra illa dig.

— Vi ska se.

 

— [ What do you want me to do? ]

— [ What are you going to have? ]

— [ Are you going out? ]

— [ What’ll we do? ]

— [ I will help you. ]

 

— [ I’ll help you. ]

— [ What’ll we do? ]

— [ I’ll handle this. ]

— [ I’m not going to hurt you. ]

— [ We shall see. ]

 

— Jag ska ta hand om det.

— Jag ska berätta för dig.

— Jag ska följa med dig.

— Jag vet inte vad jag ska säga.

— Jag ska göra det nu.

 

— Jag ska betala dig.

— Jag ska köpa en ny.

— Ska vi gå långt ?

— Jag ska hämta boken.

— Jag ska läsa boken.

 

— [ I’ll handle it. ]

— [ I’ll tell you. ]

— [ I’ll go with you. ]

— [ I’m at a loss for words. ]

— [ I’ll do it now. ]

 

— [ I’ll pay you. ]

— [ I’ll buy a new one. ]

— [ Are we going far? ]

— [ I’ll get the book. ]

— [ I’ll read the book. ]

 

— Hur ska du klara dig ?

— Ska vi åka långt ?

— Jag ska gå nu.

— Jag ska göra mitt bästa.

— Jag ska hämta bilen.

 

— Jag ska vila mig lite.

— Hur ska ni klara er ?

— Jag ska skjuta dig.

— Jag ska jobba på det.

— Du ska vara tyst.

 

— [ How will you manage? ]

— [ Are we going far? ]

— [ I’m going to go now. ]

— [ I’ll do my best. ]

— [ I’ll get the car. ]

 

— [ I’m going to have a rest. ]

— [ How will you manage? ]

— [ I’ll shoot you. ]

— [ I’ll work on that. ]

— [ You be quiet. ]

 

[ 29 ] SOM

— Var det du som gjorde det här ?

— Var det jag som gjorde det där ?

— Gör som du vill.

— Jag är precis som du.

— Gör som jag !

 

— Du måste göra som jag säger.

— Jag vet vad som är fel.

— Ni måste göra som jag säger.

— Vad är det som är så roligt ?

— Jag vet vem som gjorde det.

 

— [ Did you do this? ]

— [ Did I do that? ]

— [ Do as you please. ]

— [ I’m just like you. ]

— [ Act like I do! ]

 

— [ You must do as I say. ]

— [ I know what’s wrong. ]

— [ You must do as I say. ]

— [ What’s so funny? ]

— [ I know who did it. ]

 

— Det verkar som att han är trött.

— Han är lika gammal som jag.

— Han är lika gammal som jag.

— Hon är lika lång som du.

— Han är lika lång som min far.

 

— Verkar som om han är trött.

— Min bror är lika lång som jag.

— Är det något särskilt som du vill ?

— Jag förlorade allt som jag hade.

— Vem är det som läser ?

 

— [ He seems tired. ]

— [ He is as old as I. ]

— [ He’s the same age as I. ]

— [ She is as tall as you. ]

— [ He is as tall as my father. ]

 

— [ He seems tired. ]

— [ My brother is as tall as me. ]

— [ Is there something in particular that you want? ]

— [ I lost everything I had. ]

— [ Who is reading? ]

 

— Vad är det som luktar ?

— Vad är det som är så kul ?

— Det låter som om du är upptagen.

— Du ser precis ut som din pappa.

— Gör gott mot dem som hatar er.

 

— Jag har många vänner som hjälper mig.

— Vi får se vad som händer.

— Kan du simma lika snabbt som honom ?

— Inget är så enkelt som det verkar.

— Ingenting är så enkelt som det verkar.

 

— [ What’s that smell? ]

— [ What’s so funny? ]

— [ It sounds like you’re busy. ]

— [ You look just like your father. ]

— [ Do good to those who hate you. ]

 

— [ I have a lot of friends to help me. ]

— [ Let’s see what will happen. ]

— [ Can you swim as fast as he? ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

 

[ 30 ] MÅSTE

— Jag måste inte vara här.

— Jag gör det för att jag måste.

— Jag måste gå.

— Vi måste gå.

— Du måste göra som jag säger.

 

— Jag måste köpa en.

— Ni måste göra som jag säger.

— Jag måste hjälpa honom.

— Du måste hjälpa henne.

— Du måste inte äta.

 

— [ I don’t have to be here. ]

— [ I do it because I have to. ]

— [ I have to go. ]

— [ We need to go. ]

— [ You must do as I say. ]

 

— [ I must buy one. ]

— [ You must do as I say. ]

— [ I must help him. ]

— [ You must help her. ]

— [ You don’t have to eat. ]

 

— Ni måste hjälpa henne.

— Hon måste hjälpa honom.

— Jag måste lämna dig.

— Jag måste ta mig hem.

— Vi måste göra det igen.

 

— Jag måste gå och sova.

— Måste jag betala dig ?

— Någon måste vara här för barnen.

— Hur länge måste jag stanna här ?

— Måste jag betala er ?

 

— [ You must help her. ]

— [ She needs to help him. ]

— [ I have to leave you. ]

— [ I have to get home. ]

— [ We must do it again. ]

 

— [ I have to go to sleep. ]

— [ Do I have to pay you? ]

— [ Somebody needs to be here for the children. ]

— [ How long do I have to stay here? ]

— [ Do I have to pay you? ]

 

— Du måste hem.

— Jag måste åka hem.

— Jag måste ta ett paraply med mig.

— Vi måste gå tillbaka till skeppet.

— Ni måste hem.

 

— Måste du gå nu ?

— Jag måste gå nu.

— Jag måste gå nu.

— Jag måste gå nu.

— Måste ni gå nu ?

 

— [ You must go home. ]

— [ I have to get home. ]

— [ I’ve got to take an umbrella with me. ]

— [ We must get back to the ship. ]

— [ You must go home. ]

 

— [ Do you have to go now? ]

— [ I have to leave now. ]

— [ I have to go now. ]

— [ I must go now. ]

— [ Do you have to go now? ]

 

[ 31 ] HAN

— Var är han ?

— Jag vet var han är.

— Jag tror inte att han kommer.

— Han är inte en av oss.

— Här kommer han.

 

— Han kommer att gå.

— Han vill inte prata om det.

— Han sa att han inte vet.

— Han känner inte mig.

— Han kommer att komma.

 

— [ Where is he? ]

— [ I know where he is. ]

— [ I think he won’t come. ]

— [ He doesn’t belong to us. ]

— [ Here he comes. ]

 

— [ He will walk. ]

— [ He doesn’t want to talk about it. ]

— [ He said that he doesn’t know. ]

— [ He doesn’t know me. ]

— [ He will come. ]

 

— Vad gjorde han efter det ?

— Han är min bror, inte min far.

— Han är min bror, inte min far.

— Han visste inte vad han skulle göra.

— Och om han har fel ?

 

— Vi gör det när han kommer.

— Vet du vem han var ?

— Han är min bror.

— Han är min bror.

— Han sa att han inte visste.

 

— [ What did he do after that? ]

— [ He is my brother, not father. ]

— [ He is my brother, not my father. ]

— [ He was at a loss to know what to do. ]

— [ What if he’s wrong? ]

 

— [ Let’s do it when he comes. ]

— [ Do you know who he was? ]

— [ He is my brother. ]

— [ He’s my brother. ]

— [ He said that he didn’t know. ]

 

— Vet ni vem han var ?

— Han är mycket lång.

— Det verkar som att han är trött.

— Han tycker inte om kaffe.

— Han förstår Er inte.

 

— Hur är han ?

— Han är lika gammal som jag.

— Han är lika gammal som jag.

— Han älskar henne.

— Jag tror att han var arg.

 

— [ Do you know who he was? ]

— [ He is very tall. ]

— [ He seems tired. ]

— [ He doesn’t like coffee. ]

— [ He doesn’t understand you. ]

 

— [ What is he like? ]

— [ He is as old as I. ]

— [ He’s the same age as I. ]

— [ He loves her. ]

— [ I think he was angry. ]

 

[ 32 ] HA

— Jag vill inte ha det här.

— Jag vill inte ha den här.

— Jag vill inte ha dig här.

— Jag gillar att ha mycket att göra.

— Jag vill inte ha er här.

 

— Jag vet vad jag vill ha.

— Vad ska du ha ?

— Jag vill inte ha detta.

— De vill ha mig.

— Hur mycket vill du ha ?

 

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ I don’t want you here. ]

— [ I like having plenty to do. ]

— [ I don’t want you here. ]

 

— [ I know what I want. ]

— [ What are you going to have? ]

— [ I don’t want this. ]

— [ They want me. ]

— [ How much do you want? ]

 

— Hur mycket vill ni ha ?

— Vill du ha något att äta ?

— Hur många vill ni ha ?

— Jag vill inte ha denna.

— Jag vill inte ha dina hus.

 

— Du skulle ha sett henne.

— Jag vill inte ha den längre.

— Du borde ha kommit med oss.

— Jag skulle vilja ha något att dricka.

— Jag vill bara ha roligt.

 

— [ How much do you want? ]

— [ Do you want something to eat? ]

— [ How many do you want? ]

— [ I don’t want this. ]

— [ I do not want your houses. ]

 

— [ You should have seen her. ]

— [ I don’t want it anymore. ]

— [ You should have come with us. ]

— [ I would like something to drink. ]

— [ I just want to have fun. ]

 

— Hur vill du ha ditt kaffe ?

— Han skulle ha gjort det redan.

— Jag vill ha lite pengar.

— Vad vill ni ha att dricka ? Kaffe ?

— Jag hittar inte det jag vill ha.

 

— Hon skulle ha gjort det redan.

— Vill du ha någonting att äta ?

— Ha det så roligt.

— Jag skulle vilja ha ett svar.

— Jag ville bara ha pengar.

 

— [ How would you like your coffee? ]

— [ He would have done it already. ]

— [ I want some money. ]

— [ What would you like to drink? Coffee? ]

— [ I can’t find what I want. ]

 

— [ She would have done it already. ]

— [ Do you want something to eat? ]

— [ Have fun. ]

— [ I’d like to have an answer. ]

— [ I just wanted cash. ]

 

[ 33 ] DIG

— Jag vill inte ha dig här.

— Vad har du på dig ?

— Det är upp till dig.

— Det är upp till dig.

— Jag har dig.

 

— Jag kommer till dig.

— Jag är här för att hjälpa dig.

— Jag vill bara vara med dig.

— Jag behöver dig här.

— Jag vill gå med dig.

 

— [ I don’t want you here. ]

— [ What are you wearing? ]

— [ It is up to you. ]

— [ It’s up to you. ]

— [ I’ve got you. ]

 

— [ I’m coming to you. ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ I just want to be with you. ]

— [ I need you here. ]

— [ I want to go with you. ]

 

— Jag tror att jag gillar dig.

— Jag kan inte hjälpa dig.

— Jag tror på dig.

— Jag kan inte se dig.

— Det trodde jag aldrig om dig.

 

— Jag kommer att hjälpa dig.

— Jag behöver dig.

— Jag har inte tid för dig.

— Kan jag komma med dig ?

— Jag håller inte med dig.

 

— [ I think I like you. ]

— [ I can’t help you. ]

— [ I believe you. ]

— [ I can’t see you. ]

— [ I never thought that about you. ]

 

— [ I’ll help you. ]

— [ I need you. ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ Can I join you? ]

— [ I disagree with you. ]

 

— Jag älskar dig.

— Vad är det för fel på dig ?

— Jag vill bara hjälpa dig.

— Vi älskar dig så mycket.

— Kan jag hjälpa dig ?

 

— Jag kan hjälpa dig.

— Vi behöver dig.

— Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

— Jag ska hjälpa dig.

— Jag ska hjälpa dig.

 

— [ I love you. ]

— [ What’s wrong with you? ]

— [ I just want to help you. ]

— [ We love you so much. ]

— [ Can I help you? ]

 

— [ I can help you. ]

— [ We need you. ]

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I will help you. ]

— [ I’ll help you. ]

 

[ 34 ] SÅ

— Vi älskar dig så mycket.

— Så vad gjorde du ?

— Faktiskt så hittade jag på det där.

— Om du vill prata så prata.

— Vad är det som är så roligt ?

 

— Det var faktiskt inte så illa.

— Så här långt ser det bra ut.

— Vem tycker inte så ?

— Varför gör du så mot mig ?

— Jag är så stolt över dig.

 

— [ We love you so much. ]

— [ So what did you do? ]

— [ Actually, I just made that up. ]

— [ If you want to talk, talk. ]

— [ What’s so funny? ]

 

— [ It actually wasn’t that bad. ]

— [ So far, so good. ]

— [ Who doesn’t think so? ]

— [ Why do you always do that to me? ]

— [ I’m so proud of you. ]

 

— Ha det så roligt.

— Du ser så vacker ut.

— Jag känner mig så vacker.

— Så vad hände ?

— Hon gjorde så gott hon kunde.

 

— Vad är det som är så kul ?

— Svårt att tro, men så är det.

— Varför gjorde han så ?

— Varför är du så trött ?

— Om det bara var så enkelt.

 

— [ Have fun. ]

— [ You look so beautiful. ]

— [ I feel so pretty. ]

— [ So what happened? ]

— [ She did the best she could. ]

 

— [ What’s so funny? ]

— [ Hard to believe, but that’s the way it is. ]

— [ Why did he do that? ]

— [ Why are you so tired? ]

— [ I only wish it were that simple. ]

 

— Det gör inte så ont.

— Det är faktiskt inte riktigt så enkelt.

— Inget är så enkelt som det verkar.

— Ingenting är så enkelt som det verkar.

— Du kör så mycket med folk.

 

— Varför ser du så ledsen ut ?

— Det hände så snabbt.

— Du luktar så gott.

— Om det bara vore så enkelt.

— Tack så mycket !

 

— [ It doesn’t hurt so much. ]

— [ It actually isn’t that simple. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

— [ You’re so bossy. ]

 

— [ Why are you looking so sad? ]

— [ It happened so fast. ]

— [ You smell so nice. ]

— [ I only wish it were that simple. ]

— [ Thank you very much! ]

 

[ 35 ] SKULLE

— Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

— Jag skulle vilja hjälpa till.

— Jag skulle vilja se det.

— Jag skulle hjälpa er om jag kunde.

— Jag skulle vilja hjälpa dig.

 

— Jag trodde att du skulle gilla det.

— Han visste inte vad han skulle göra.

— Jag trodde att du skulle gilla den.

— Vi visste inte vad vi skulle göra.

— Jag trodde att ni skulle gilla det.

 

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I’d like to help. ]

— [ I’d like to see that. ]

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I’d like to help you. ]

 

— [ I thought you’d like it. ]

— [ He was at a loss to know what to do. ]

— [ I thought you’d like it. ]

— [ We didn’t know what to do. ]

— [ I thought you’d like it. ]

 

— Jag trodde att ni skulle gilla den.

— Jag trodde att du skulle hålla med.

— Du skulle ha sett henne.

— Jag visste att du skulle gilla det.

— Jag visste att du skulle gilla den.

 

— Jag skulle vilja ha något att dricka.

— Vad skulle du vilja äta ?

— Jag skulle vilja följa med dig.

— Jag skulle vilja köpa en hund.

— Han skulle ha gjort det redan.

 

— [ I thought you’d like it. ]

— [ I thought you’d agree. ]

— [ You should have seen her. ]

— [ I knew you’d like it. ]

— [ I knew you’d like it. ]

 

— [ I would like something to drink. ]

— [ What would you like to eat? ]

— [ I’d like to join you. ]

— [ I would like to buy a dog. ]

— [ He would have done it already. ]

 

— Varför skulle någon vilja göra det ?

— Hon skulle ha gjort det redan.

— Jag skulle vilja låna den här.

— Jag visste att du skulle bli arg.

— Jag skulle vilja tro dig.

 

— Jag skulle vilja ha ett svar.

— Jag skulle vilja tro er.

— Varför skulle du fråga det ?

— Var skulle du vilja åka nästa söndag ?

— Jag skulle vilja se dem igen.

 

— [ Why would anyone want to do that? ]

— [ She would have done it already. ]

— [ I’d like to borrow this. ]

— [ I knew you’d be mad. ]

— [ I’d like to believe you. ]

 

— [ I’d like to have an answer. ]

— [ I’d like to believe you. ]

— [ Why would you ask that? ]

— [ Where would you like to go next Sunday? ]

— [ I’d like to see them again. ]

 

[ 36 ] VI

— Det kan vi inte göra.

— Vi kan inte göra det.

— Vi kan inte göra det.

— Det kan vi inte göra.

— Vi kan göra det där.

 

— Vad har vi här ?

— Vi kommer att vara där.

— Vi ska vi göra ?

— Jag tror att vi borde gå.

— Vi älskar dig så mycket.

 

— [ We can’t do that. ]

— [ We can’t do it. ]

— [ We cannot do that. ]

— [ We cannot do that. ]

— [ We can do that. ]

 

— [ What do we have here? ]

— [ We’ll be there. ]

— [ What’ll we do? ]

— [ I think we should go. ]

— [ We love you so much. ]

 

— Vi behöver dig.

— Hur kan vi göra det ?

— Vi måste gå.

— Jag tror att vi borde åka.

— Vad ska vi ta oss till ?

 

— Vi visste inte vad vi skulle göra.

— Vi gör det när han kommer.

— Jag trodde att vi kunde prata.

— Vad gör vi ?

— Jag tycker att vi borde vänta.

 

— [ We need you. ]

— [ How can we do that? ]

— [ We need to go. ]

— [ I think we should go. ]

— [ What’ll we do? ]

 

— [ We didn’t know what to do. ]

— [ Let’s do it when he comes. ]

— [ I thought we could talk. ]

— [ What are we doing? ]

— [ I think we should wait. ]

 

— Känner vi dig ?

— Vi vet ingenting om honom.

— Vi ska se.

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur länge har vi på oss ?

 

— Vi borde ge oss av.

— Hur lång tid har vi på oss ?

— Vi kan inte göra det nu.

— Finns vi ?

— Kan vi bara gå hem ?

 

— [ Do we know you? ]

— [ We don’t know anything about him. ]

— [ We shall see. ]

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

 

— [ We should get going. ]

— [ How long have we got? ]

— [ We can’t do it now. ]

— [ Do we exist? ]

— [ Can we just go home? ]

 

[ 37 ] BARA

— Jag vill bara vara med dig.

— Jag vet bara inte.

— Bara du kan göra detta.

— Jag vill bara hjälpa dig.

— Jag vill bara hjälpa er.

 

— Jag vill bara prata.

— Fråga inte, bara gör det.

— Ta bara en.

— Jag kan inte bara stanna här.

— Jag vill bara vara till hjälp.

 

— [ I just want to be with you. ]

— [ I just don’t know. ]

— [ You alone can do this. ]

— [ I just want to help you. ]

— [ I just want to help you. ]

 

— [ I just want to talk. ]

— [ Don’t ask questions, just do it. ]

— [ Take only one. ]

— [ I can’t just stay here. ]

— [ I only wish to help. ]

 

— Jag vill bara ha roligt.

— Du behöver bara be om det.

— Jag vill bara gå hem.

— Du får bara prata engelska.

— Du behöver bara be om den.

 

— Kan vi bara gå hem ?

— Ni behöver bara be om det.

— Jag var bara där en gång.

— Ni behöver bara be om den.

— Jag har bara sett det en gång.

 

— [ I just want to have fun. ]

— [ You only have to ask for it. ]

— [ I just want to go home. ]

— [ You have to speak only English. ]

— [ You only have to ask for it. ]

 

— [ Can we just go home? ]

— [ You only have to ask for it. ]

— [ I only went there once. ]

— [ You only have to ask for it. ]

— [ I’ve only seen it once. ]

 

— Jag kan bara inte sova.

— Jag kan inte sova bara.

— Jag har bara sett den en gång.

— Jag vill bara åka hem.

— Hon kan bara lita på honom.

 

— Jag önskar bara hjälpa.

— Jag ville bara ha pengar.

— Du är bara ung en gång.

— Om det bara var så enkelt.

— Jag gick bara dit en gång.

 

— [ I just can’t sleep. ]

— [ I just can’t sleep. ]

— [ I’ve only seen it once. ]

— [ I just want to go home. ]

— [ She can only trust him. ]

 

— [ I only wish to help. ]

— [ I just wanted cash. ]

— [ You are only young once. ]

— [ I only wish it were that simple. ]

— [ I only went there once. ]

 

[ 38 ] GILLAR

— Jag gillar det inte.

— Jag gillar att ha mycket att göra.

— Jag tror att jag gillar dig.

— Jag gillar det fortfarande inte.

— Jag gillar honom.

 

— Hon gillar honom.

— Jag gillar din hund.

— Jag gillar att simma.

— Jag gillar inte huset.

— Jag gillar att vara upptagen.

 

— [ I don’t like that. ]

— [ I like having plenty to do. ]

— [ I think I like you. ]

— [ I still don’t like it. ]

— [ I like him. ]

 

— [ She likes him. ]

— [ I like your dog. ]

— [ I like swimming. ]

— [ I do not like the house. ]

— [ I like being busy. ]

 

— Hon gillar att prata framför oss.

— Jag gillar ditt hår.

— Han gillar verkligen musik mycket.

— Jag gillar inte den här platsen.

— Han gillar musik mycket.

 

— Han gillar musik mycket.

— Han gillar musik mycket.

— Jag gillar din hatt.

— Jag gillar båda.

— Jag gillar inte klassisk musik.

 

— [ She likes to talk in our presence. ]

— [ I like your hair. ]

— [ He really likes music a lot. ]

— [ I don’t like this place. ]

— [ He likes music very much. ]

 

— [ He is very fond of music. ]

— [ He likes music a lot. ]

— [ I like your hat. ]

— [ I like both. ]

— [ I don’t like classical music. ]

 

— Hon gillar vin.

— Han gillar att springa.

— Hon gillar att springa.

— Jag gillar inte att bli driven med.

— Jag gillar frukt.

 

— Jag gillar österrikisk musik.

— Jag gillar inte det här stället.

— Jag gillar te.

— Gillar du att äta fisk ?

— Gillar du sött te ?

 

— [ She likes wine. ]

— [ He likes to run. ]

— [ She likes to run. ]

— [ I don’t like being made a fool of. ]

— [ I like fruit. ]

 

— [ I like the music of Austria. ]

— [ I don’t like this place. ]

— [ I like tea. ]

— [ Do you like eating fish? ]

— [ Do you like sweet tea? ]

 

[ 39 ] SIG

— En efter en reste sig och gick.

— Han har inte på sig en hatt.

— Han har inte en hatt på sig.

— Ingen av oss vill gifta sig.

— Ingen bryr sig om vad du tycker.

 

— Han har inte på sig hatt.

— Han har inte hatt på sig.

— Han har inte hatt på sig.

— Gjorde någon sig illa ?

— Han kände sig trött.

 

— [ One after another they stood up and went out. ]

— [ He is not wearing a hat. ]

— [ He is not wearing a hat. ]

— [ Neither of us wants to get married. ]

— [ Nobody cares what you think. ]

 

— [ He is not wearing a hat. ]

— [ He is not wearing a hat. ]

— [ He does not wear a hat. ]

— [ Did anybody get hurt? ]

— [ He felt tired. ]

 

— Han bar sig illa åt.

— De skyndade sig ut ur rummet.

— Han betedde sig som ett barn.

— Hon har gått och lagt sig.

— Vem skulle bry sig ?

 

— Hur skiljer sig din åsikt från hans ?

— Min åsikt skiljer sig från din.

— Min åsikt skiljer sig från din.

— Han gifte sig med en vacker flicka.

— Skeppet börjar sakta att röra på sig.

 

— [ He behaved badly. ]

— [ They hurried out of the room. ]

— [ He behaved like a child. ]

— [ She had gone to bed. ]

— [ Who would care? ]

 

— [ How does your opinion differ from his? ]

— [ My opinion is different from yours. ]

— [ My idea is different from yours. ]

— [ He married a pretty girl. ]

— [ The ship slowly started to move. ]

 

— Hon är sig själv igen.

— Han började lära sig spanska genom radion.

— Deras kontor visade sig ha många kvinnor.

— Hur löste sig allt ?

— Han är social av sig.

 

— Hon hade på sig en svart hatt.

— Han kände sig fram genom mörkret.

— Han tvingade sig in i rummet.

— Hon böjde sig ner.

— Var har hon lärt sig italienska ?

 

— [ She is herself again. ]

— [ He started to learn Spanish from the radio. ]

— [ It turned out that their office had a lot of women. ]

— [ How did it all work out? ]

— [ He has a sociable disposition. ]

 

— [ She was wearing a black hat. ]

— [ He felt his way through the darkness. ]

— [ He forced his way into the room. ]

— [ She bent down. ]

— [ Where has she learned Italian? ]

 

[ 40 ] GÖRA

— Jag kan inte göra det här.

— Det kan vi inte göra.

— Vi kan inte göra det.

— Vi kan inte göra det.

— Det kan vi inte göra.

 

— Det är för mycket att göra.

— Vad vill du att jag ska göra ?

— Har inte du något att göra ?

— Jag gillar att ha mycket att göra.

— Har inte ni något att göra ?

 

— [ I can’t do this. ]

— [ We can’t do that. ]

— [ We can’t do it. ]

— [ We cannot do that. ]

— [ We cannot do that. ]

 

— [ There are too many things to do! ]

— [ What do you want me to do? ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ I like having plenty to do. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

 

— Vi kan göra det där.

— Jag kan inte göra detta.

— Vi ska vi göra ?

— Jag kan inte riktigt göra det.

— Bara du kan göra detta.

 

— Jag kan inte göra mer.

— Har du ingenting att göra ?

— Hur kan vi göra det ?

— Vad mer kan du göra ?

— Det finns ingenting jag kan göra.

 

— [ We can do that. ]

— [ I can’t do this. ]

— [ What’ll we do? ]

— [ I can’t really do that. ]

— [ You alone can do this. ]

 

— [ I can’t do any more. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ How can we do that? ]

— [ What else can you do? ]

— [ There’s nothing I can do. ]

 

— Har ni ingenting att göra ?

— Vad kan man göra åt det ?

— Du måste göra som jag säger.

— Han visste inte vad han skulle göra.

— Vad mer kan ni göra ?

 

— Vi visste inte vad vi skulle göra.

— Ni måste göra som jag säger.

— Jag kan inte göra det här längre.

— Jag ska inte göra illa dig.

— Jag kan inte låta dig göra det.

 

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ What can be done against it? ]

— [ You must do as I say. ]

— [ He was at a loss to know what to do. ]

— [ What else can you do? ]

 

— [ We didn’t know what to do. ]

— [ You must do as I say. ]

— [ I can’t do this anymore. ]

— [ I’m not going to hurt you. ]

— [ I can’t let you do that. ]

 

[ 41 ] VARA

— Det är där jag kommer att vara.

— Jag kommer att vara här.

— Jag måste inte vara här.

— Jag vill vara här.

— Jag borde inte vara här.

 

— Jag vill bara vara med dig.

— Vi kommer att vara där.

— När kommer du att vara tillbaka ?

— Jag vill bara vara till hjälp.

— Du har inget att vara arg över.

 

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ I’ll be here. ]

— [ I don’t have to be here. ]

— [ I want to be here. ]

— [ I shouldn’t be here. ]

 

— [ I just want to be with you. ]

— [ We’ll be there. ]

— [ When will you be back? ]

— [ I only wish to help. ]

— [ There is nothing for you to be angry about. ]

 

— Du borde inte vara arg.

— Hur illa kan det vara ?

— Hur svårt kan det vara ?

— Hon ser ut att vara full.

— Någon måste vara här för barnen.

 

— Jag gillar att vara upptagen.

— Jag vill vara ett barn.

— Det skulle kunna vara roligt.

— Hur dåligt kan det vara ?

— Kan du vara snäll och låsa dörren ?

 

— [ You shouldn’t be angry. ]

— [ How bad can it be? ]

— [ How hard can it be? ]

— [ She looks as if she were drunk. ]

— [ Somebody needs to be here for the children. ]

 

— [ I like being busy. ]

— [ I want to be a child. ]

— [ It could be fun. ]

— [ How bad can it be? ]

— [ Would you please lock the door? ]

 

— Du ska vara tyst.

— Jag hatar att vara dum.

— Hur dålig kan den vara ?

— Jag kommer att vara på mitt kontor.

— Vad skulle världen vara utan kvinnor ?

 

— Hur länge ska du vara i Japan ?

— Det skulle kunna vara kul.

— Skulle du kunna vara tyst, tack ?

— Vi kommer alltid att vara tillsammans.

— Jag skulle vilja vara ensam.

 

— [ You be quiet. ]

— [ I hate being stupid. ]

— [ How bad can it be? ]

— [ I’ll be in my office. ]

— [ What would the world be like without women? ]

 

— [ How long are you going to stay in Japan? ]

— [ It could be fun. ]

— [ Could you please be quiet? ]

— [ We will be together forever. ]

— [ I’d like to be alone. ]

 

[ 42 ] BEHÖVER

— Jag behöver dig här.

— Jag behöver dig.

— Vi behöver dig.

— Jag behöver er.

— Jag behöver någon.

 

— Behöver du något ?

— Vad mer behöver du ?

— Jag behöver att du går hem.

— Jag behöver en bok att läsa.

— Du behöver bara be om det.

 

— [ I need you here. ]

— [ I need you. ]

— [ We need you. ]

— [ I need you. ]

— [ I need somebody. ]

 

— [ Do you need anything? ]

— [ What else do you need? ]

— [ I need you to go home. ]

— [ I need a book to read. ]

— [ You only have to ask for it. ]

 

— Du behöver bara be om den.

— Ni behöver bara be om det.

— Behöver du en hand ?

— Jag behöver inte din hjälp.

— Ni behöver bara be om den.

 

— Vi behöver faktiskt inte göra det nu.

— Du behöver inte ta av dig skorna.

— Jag behöver mer tid.

— Jag behöver verkligen din hjälp.

— Jag behöver kaffe.

 

— [ You only have to ask for it. ]

— [ You only have to ask for it. ]

— [ Do you need a hand? ]

— [ I don’t need your help. ]

— [ You only have to ask for it. ]

 

— [ We actually don’t have to do that now. ]

— [ You need not take off your shoes. ]

— [ I need more time. ]

— [ I really need your help. ]

— [ I need coffee. ]

 

— Jag behöver verkligen er hjälp.

— Jag behöver ingen hjälp.

— Behöver du någonting ?

— Behöver du pengar ?

— Behöver ni någonting ?

 

— Behöver ni pengar ?

— Jag behöver hjälp.

— Hon behöver hjälp.

— Jag behöver lite vatten.

— Jag behöver förstå vad denna mening betyder.

 

— [ I really need your help. ]

— [ I don’t need any help. ]

— [ Do you need anything? ]

— [ Do you need money? ]

— [ Do you need anything? ]

 

— [ Do you need money? ]

— [ I need help. ]

— [ She needs help. ]

— [ I need some water. ]

— [ I need to understand the meaning of this sentence. ]

 

[ 43 ] MITT

— Det är mitt.

— Det här är mitt hus.

— Det var faktiskt mitt fel.

— Det här är mitt skepp.

— Det här är mitt rum.

 

— Du kom in i mitt rum.

— Ta mitt.

— Ni kom in i mitt rum.

— Ut ur mitt hus !

— Jag ska göra mitt bästa.

 

— [ That is mine. ]

— [ This is my house. ]

— [ It was actually my fault. ]

— [ This is my ship. ]

— [ This is my room. ]

 

— [ You came into my room. ]

— [ Take mine. ]

— [ You came into my room. ]

— [ Get out of my house! ]

— [ I’ll do my best. ]

 

— Vi satt mitt i rummet.

— Jag betalar med mitt kort.

— Jag kommer att vara på mitt kontor.

— Du sover i mitt rum.

— Jag gör mitt bästa.

 

— Jag har bott här hela mitt liv.

— Du har stavat fel på mitt namn.

— Ni har stavat fel på mitt namn.

— Jag ger dig mitt ord.

— Du har stavat mitt namn fel.

 

— [ We sat in the center of the room. ]

— [ I’ll pay with my card. ]

— [ I’ll be in my office. ]

— [ You sleep in my room. ]

— [ I do my best. ]

 

— [ I’ve lived here my entire life. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

— [ I give you my word. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

 

— Ni har stavat mitt namn fel.

— Jag är på mitt kontor.

— Det är mitt jobb.

— Mitt rum är mycket litet.

— Jag betalar på mitt eget sätt.

 

— Han svarade inte på mitt brev.

— Var är mitt te ?

— Mitt plan går klockan sex.

— Tag mitt.

— Du har felstavat mitt namn.

 

— [ You’ve misspelled my name. ]

— [ I’ll be in my office. ]

— [ It’s my job. ]

— [ My room is very small. ]

— [ I’ll pay my own way. ]

 

— [ He didn’t reply to my letter. ]

— [ Where’s my tea? ]

— [ My plane leaves at six o’clock. ]

— [ Take mine. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

 

[ 44 ] UPP

— Det är upp till dig.

— Det är upp till dig.

— Det går upp för mig.

— Se upp var du går.

— Jag ger inte upp.

 

— Kan jag ringa upp dig ?

— Sluta upp med det där.

— Jag var tvungen att ge upp.

— Jag fick ge upp.

— Ge inte upp !

 

— [ It is up to you. ]

— [ It’s up to you. ]

— [ It dawns on me. ]

— [ Watch your step. ]

— [ I’m not giving up. ]

 

— [ Can I call you again? ]

— [ Stop that. ]

— [ I had to resign. ]

— [ I had to resign. ]

— [ Don’t give up! ]

 

— Jag var tvungen att säga upp mig.

— Jag ger upp.

— Ge aldrig upp !

— Jag borde vila upp mig lite.

— Jag fick säga upp mig.

 

— Var växte du upp ?

— Var växte ni upp ?

— Jag kan inte ställa upp.

— Hon såg upp mot himlen.

— Han gick inte upp tidigt.

 

— [ I had to resign. ]

— [ I give up. ]

— [ Never give up! ]

— [ I should get some rest. ]

— [ I had to resign. ]

 

— [ Where did you grow up? ]

— [ Where did you grow up? ]

— [ I can’t compete. ]

— [ She looked up at the sky. ]

— [ He did not get up early. ]

 

— Hon försökte hoppa upp en andra gång.

— Jag föddes och växte upp i landet.

— Jag skulle vilja stå upp.

— Jag gick upp för en timme sen.

— Han går upp tidigt.

 

— Dags att stiga upp.

— Jag växte upp på landet.

— Han steg inte upp tidigt.

— Han stiger upp klockan sju.

— Det är skönt att stiga upp tidigt.

 

— [ She tried to jump up a second time. ]

— [ I was born and raised in the country. ]

— [ I’d like to stand up. ]

— [ I got up an hour ago. ]

— [ He’s getting up early. ]

 

— [ Time to get up. ]

— [ I grew up in the country. ]

— [ He did not get up early. ]

— [ He gets up at seven. ]

— [ It is pleasant to get up early in the morning. ]

 

[ 45 ] DÄR

— Det är där jag kommer att vara.

— Jag tycker inte om det där.

— Var det jag som gjorde det där ?

— Vi kan göra det där.

— Vi kommer att vara där.

 

— Är de där för mig ?

— Är de där till mig ?

— Kan du se det där ?

— Gjorde jag det där ?

— Jag gjorde den där.

 

— [ That’s where I’ll be. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ Did I do that? ]

— [ We can do that. ]

— [ We’ll be there. ]

 

— [ Are those for me? ]

— [ Are those for me? ]

— [ Can you see that? ]

— [ Did I do that? ]

— [ I made that one. ]

 

— Jag har varit där mycket.

— Är de där åt mig ?

— Faktiskt så hittade jag på det där.

— Vad är de där ?

— Hur mycket är det där ?

 

— Vad för fråga är det där ?

— Vad gjorde du av den där boken ?

— De är inte alltid där.

— Tyckte du om det där ?

— Skrev jag det där ?

 

— [ I’ve been there a lot. ]

— [ Are those for me? ]

— [ Actually, I just made that up. ]

— [ What are those? ]

— [ How much is that? ]

 

— [ What kind of question is that? ]

— [ What did you do with that book? ]

— [ They’re not always there. ]

— [ Did you enjoy that? ]

— [ Did I write that? ]

 

— Jag köpte inte den där boken.

— Hörde du det där ?

— Var fick du tag på den där ?

— Är allt där ?

— När sa du det där ?

 

— När sa ni det där ?

— Sluta upp med det där.

— Jag var bara där en gång.

— Varför gjorde han det där ?

— Hur mycket kostar det där ?

 

— [ I didn’t buy that book. ]

— [ Did you hear that? ]

— [ Where did you get that? ]

— [ Is everything there? ]

— [ When did you say that? ]

 

— [ When did you say that? ]

— [ Stop that. ]

— [ I only went there once. ]

— [ Why did he do that? ]

— [ How much is that? ]

 

[ 46 ] TYCKER

— Du tycker inte om mig.

— Jag tycker inte om det.

— Tycker du inte om mig ?

— Tycker du om det ?

— Jag tycker inte om det där.

 

— Jag tycker fortfarande inte om det.

— Jag tycker att du är snäll.

— Jag tycker att vi borde vänta.

— Han tycker inte om kaffe.

— Jag tycker om din hund.

 

— [ You don’t like me. ]

— [ I don’t like that. ]

— [ Don’t you like me? ]

— [ Like it? ]

— [ I don’t like that. ]

 

— [ I still don’t like it. ]

— [ I think you’re nice. ]

— [ I think we should wait. ]

— [ He doesn’t like coffee. ]

— [ I like your dog. ]

 

— Vem tycker inte så ?

— Jag tycker om att simma.

— Jag tycker inte om dig längre.

— Jag tycker inte om dig längre.

— Han tycker om att simma.

 

— Jag tycker inte om huset.

— Han tycker om att spela tennis.

— Ingen bryr sig om vad du tycker.

— Jag tycker om tennis.

— Han tycker om att se på TV.

 

— [ Who doesn’t think so? ]

— [ I like swimming. ]

— [ I don’t like you anymore. ]

— [ I no longer like you. ]

— [ He likes to swim. ]

 

— [ I do not like the house. ]

— [ He enjoys playing tennis. ]

— [ Nobody cares what you think. ]

— [ I like tennis. ]

— [ He likes to watch TV. ]

 

— Han tycker om att se på TV.

— Han tycker mycket om musik.

— Han tycker mycket om musik.

— Han tycker mycket om musik.

— Jag tycker om din hatt.

 

— Jag tycker om inte den här platsen.

— Hon tycker om vin.

— Jag tycker om frukt.

— Jag tycker om österrikisk musik.

— Jag tycker om te.

 

— [ He likes watching TV. ]

— [ He likes music very much. ]

— [ He is very fond of music. ]

— [ He likes music a lot. ]

— [ I like your hat. ]

 

— [ I don’t like this place. ]

— [ She likes wine. ]

— [ I like fruit. ]

— [ I like the music of Austria. ]

— [ I like tea. ]

 

[ 47 ] GICK

— Jag gick inte.

— Jag trodde att du gick hem.

— Hur gick det med allt ?

— Jag trodde att ni gick hem.

— Hon gick ut.

 

— Hon gick ut.

— Vem gick du med ?

— De gick ut.

— Jag gick inte till skolan.

— En efter en reste sig och gick.

 

— [ I didn’t walk. ]

— [ I thought you went home. ]

— [ How did it all work out? ]

— [ I thought you went home. ]

— [ She went out. ]

 

— [ She went inside. ]

— [ Who did you go with? ]

— [ They stepped outside. ]

— [ I didn’t go to school. ]

— [ One after another they stood up and went out. ]

 

— Allt gick bra.

— Jag gick aldrig och lade mig.

— De gick hand i hand.

— Jag gick bara dit en gång.

— Han gick hem.

 

— Jag ångrar att jag inte gick dit.

— Hon gick hem.

— Jag gick också.

— Gick det bra i dag ?

— Jag gick aldrig och la mig.

 

— [ Everything went well. ]

— [ I never went to sleep. ]

— [ They went hand in hand. ]

— [ I only went there once. ]

— [ He walked home. ]

 

— [ I regret that I didn’t go there. ]

— [ She went home. ]

— [ I also went. ]

— [ Did it go well today? ]

— [ I never went to sleep. ]

 

— Han gick inte upp tidigt.

— Han gick ut en runda med hunden.

— Jag gick upp för en timme sen.

— Flickan gick in i rummet.

— De gick och fiskade i går.

 

— Han gick motvilligt för att träffa henne.

— De gick tidigt.

— Hennes skämt gick inte hem.

— Jag gick hemifrån vid sju.

— Jag gick inte, utan stannade hemma.

 

— [ He did not get up early. ]

— [ He went out for a walk with his dog. ]

— [ I got up an hour ago. ]

— [ The girl entered the room. ]

— [ They went fishing yesterday. ]

 

— [ He went to see her reluctantly. ]

— [ They left early. ]

— [ Her jokes fell flat. ]

— [ I left home at seven. ]

— [ I didn’t go, but stayed at home. ]

 

[ 48 ] VÄLDIGT

— Jag hatar dig väldigt mycket.

— Allt var väldigt bra.

— Den är väldigt stor.

— Min bror är väldigt lång.

— Det var väldigt roligt.

 

— Han var väldigt trött.

— Detta är väldigt lätt.

— Det var väldigt svårt.

— Jag är faktiskt väldigt upptagen.

— Jag är väldigt upptagen.

 

— [ I hate you very much. ]

— [ Everything was very good. ]

— [ It’s very big. ]

— [ My brother is very tall. ]

— [ It was very funny. ]

 

— [ He was very tired. ]

— [ This is very easy. ]

— [ It was very difficult. ]

— [ I’m actually very busy. ]

— [ I’m very busy. ]

 

— Hon blev väldigt arg på barnen.

— Vi har ett väldigt allvarligt problem.

— Vi hade väldigt kul.

— De älskar varandra väldigt mycket.

— Jag var väldigt glad.

 

— Han pratade väldigt högt.

— Mamma var allt som oftast väldigt upptagen.

— Jag sovde väldigt bra.

— Jag känner mig väldigt kall.

— Den här jakten är väldigt dyr.

 

— [ She got very angry with the children. ]

— [ We have a very serious problem. ]

— [ We enjoyed ourselves very much. ]

— [ They love each other deeply. ]

— [ I was very happy. ]

 

— [ He spoke very loudly. ]

— [ Mother was very busy most of the time. ]

— [ I slept very well. ]

— [ I feel very cold. ]

— [ This yacht is very expensive. ]

 

— Den här yachten är väldigt dyr.

— Min mormors sjuksköterska är väldigt snäll.

— Min farmors sjuksköterska är väldigt snäll.

— Jag är faktiskt väldigt lycklig.

— Det är väldigt intressant.

 

— Jag är väldigt upptagen hemma.

— Allt måste handskas med väldigt försiktigt.

— Denna lustjakt är väldigt dyr.

— Eld är väldigt farligt.

— Jag är faktiskt en väldigt bra förare.

 

— [ This yacht is very expensive. ]

— [ My grandmother’s nurse is very kind. ]

— [ My grandmother’s nurse is very kind. ]

— [ I’m actually very happy. ]

— [ It’s very interesting. ]

 

— [ I’m very busy back home. ]

— [ Everything must be handled very carefully. ]

— [ This yacht is very expensive. ]

— [ Fire is very dangerous. ]

— [ I’m actually a very good driver. ]

 

[ 49 ] ÄLSKAR

— Jag älskar dig.

— Vi älskar dig så mycket.

— Älskar du henne ?

— Jag älskar henne.

— Han älskar henne.

 

— Hon älskar honom.

— Min far älskar min mor.

— Du älskar kaffe.

— Jag älskar det här jobbet.

— Jag älskar ditt hår.

 

— [ I love you. ]

— [ We love you so much. ]

— [ Do you love her? ]

— [ I love her. ]

— [ He loves her. ]

 

— [ She loves him. ]

— [ My father loves my mother. ]

— [ You love coffee. ]

— [ I love this job. ]

— [ I love your hair. ]

 

— Jag älskar det här arbetet.

— Hans föräldrar älskar mig.

— Jag älskar dina ögon.

— Jag älskar denna del.

— Jag älskar er båda.

 

— Jag älskar den filmen.

— Han älskar musik.

— De älskar varandra väldigt mycket.

— Jag älskar den sången.

— Jag älskar min mamma.

 

— [ I love this job. ]

— [ His parents love me. ]

— [ I love your eyes. ]

— [ I love this part. ]

— [ I love you both. ]

 

— [ I love that movie. ]

— [ He loves music. ]

— [ They love each other deeply. ]

— [ I love that song. ]

— [ I love my mum. ]

 

— Jag älskar min mamma.

— Han älskar tåg.

— Jag älskar detta jobb.

— Jag älskar detta arbete.

— Föräldrar älskar sina barn.

 

— Hon älskar katter.

— Jag älskar den där klänningen.

— Jag älskar Lauries hår.

— Jag älskar det norska språket !

— Jag älskar det norska språket !

 

— [ I love my mother. ]

— [ He loves trains. ]

— [ I love this job. ]

— [ I love this job. ]

— [ Parents love their children. ]

 

— [ She loves cats. ]

— [ I love that dress. ]

— [ I love Laurie’s hair. ]

— [ I love Norwegian! ]

— [ I love the Norwegian language! ]

 

[ 50 ] UT

— Ska du ut ?

— Du borde inte gå ut.

— Hur ser det här ut ?

— Ser jag bra ut ?

— Hur ser det ut ?

 

— Hon gick ut.

— Hon gick ut.

— Hur ser den ut ?

— Så här långt ser det bra ut.

— De gick ut.

 

— [ Are you going out? ]

— [ You’d better not go out. ]

— [ How does this look? ]

— [ Do I look OK? ]

— [ How does it look? ]

 

— [ She went out. ]

— [ She went inside. ]

— [ What’s it like? ]

— [ So far, so good. ]

— [ They stepped outside. ]

 

— Du kan inte gå ut dit.

— De ser bra ut.

— Han har gått ut.

— Du får inte gå ut dit.

— Jag var på väg ut.

 

— Han ser lite trött ut.

— Du ser så vacker ut.

— Hon ser ut att vara full.

— Han ser trött ut.

— Han har redan gått ut.

 

— [ You can’t go out there. ]

— [ They look good. ]

— [ He has gone out. ]

— [ You can’t go out there. ]

— [ I was going out. ]

 

— [ He looks a bit tired. ]

— [ You look so beautiful. ]

— [ She looks as if she were drunk. ]

— [ He looks tired. ]

— [ He has already gone out. ]

 

— Du ser precis ut som din pappa.

— Han ser ung ut.

— Jag vill inte se dum ut.

— Ut ur mitt hus !

— Varför ser du så ledsen ut ?

 

— Jag har läst ut boken.

— Du ser blek ut.

— Du ser upptagen ut.

— Han ser blek ut.

— Hunden vill gå ut.

 

— [ You look just like your father. ]

— [ He looks young. ]

— [ I don’t want to look stupid. ]

— [ Get out of my house! ]

— [ Why are you looking so sad? ]

 

— [ I’ve finished reading the book. ]

— [ You look pale. ]

— [ You look busy. ]

— [ He looks pale. ]

— [ The dog wants to go outside. ]

 

[ 51 ] VET

— Det vet du inte.

— Jag vet inte vad det är.

— Jag vet inte vad det är.

— Jag vet var han är.

— Jag vet inte vad jag vill.

 

— Jag vet inte.

— Jag vet bara inte.

— Jag vet vad jag vill ha.

— Jag vet vad jag vill.

— Vad vet du om honom ?

 

— [ You don’t know that. ]

— [ I don’t know what it is. ]

— [ I don’t know what that is. ]

— [ I know where he is. ]

— [ I don’t know what I want. ]

 

— [ I don’t know. ]

— [ I just don’t know. ]

— [ I know what I want. ]

— [ I know what I want. ]

— [ What do you know about him? ]

 

— Han sa att han inte vet.

— Jag vet att det inte är lätt.

— Jag vet allt det här.

— Vet du vad ?

— Vad vet du ?

 

— Vet du inte vem jag är ?

— Jag vet inte vad klockan är.

— Vet ni inte vem jag är ?

— Jag vet allt om dig.

— Jag vet.

 

— [ He said that he doesn’t know. ]

— [ I know it’s not easy. ]

— [ I know all this. ]

— [ You know what? ]

— [ What do you know? ]

 

— [ Don’t you know who I am? ]

— [ I don’t know what time it is. ]

— [ Don’t you know who I am? ]

— [ I know all about you. ]

— [ I know. ]

 

— Jag vet vad som är fel.

— Hur vet du det ?

— Hur vet du det ?

— Jag vet att det här är svårt.

— Vet du vem han var ?

 

— Jag vet vem som gjorde det.

— Hur vet ni det ?

— Jag vet inte riktigt.

— Jag vet inte riktigt än.

— Vet ni vem han var ?

 

— [ I know what’s wrong. ]

— [ How do you know that? ]

— [ How can you know that? ]

— [ I know this is hard. ]

— [ Do you know who he was? ]

 

— [ I know who did it. ]

— [ How can you know that? ]

— [ I don’t really know. ]

— [ I don’t quite know yet. ]

— [ Do you know who he was? ]

 

[ 52 ] VAD

— Är det vad du vill ?

— Vad är det här för ?

— Vad är det här till ?

— Vad är den här till ?

— Vad har du på dig ?

 

— Jag vet inte vad det är.

— Jag vet inte vad det är.

— Vad vill du att jag ska göra ?

— Jag vet inte vad jag vill.

— Vad har du ?

 

— [ Is this what you want? ]

— [ What is this for? ]

— [ What is this for? ]

— [ What’s this for? ]

— [ What are you wearing? ]

 

— [ I don’t know what it is. ]

— [ I don’t know what that is. ]

— [ What do you want me to do? ]

— [ I don’t know what I want. ]

— [ What’ve you got? ]

 

— Vad har vi här ?

— Jag vet vad jag vill ha.

— Jag vet vad jag vill.

— Vad vill du ?

— Vad ska du ha ?

 

— Vad är du bra på ?

— Vad vet du om honom ?

— Gör vad du vill.

— Gör vad du vill.

— Vad är det för fel på mig ?

 

— [ What do we have here? ]

— [ I know what I want. ]

— [ I know what I want. ]

— [ What do you want? ]

— [ What are you going to have? ]

 

— [ What’re you good at? ]

— [ What do you know about him? ]

— [ Do what you like. ]

— [ Do what you want. ]

— [ What is wrong with me? ]

 

— Vad är det för fel med det ?

— Vad är allt det här ?

— Jag såg vad du gjorde.

— Vad är det för fel på dig ?

— Så vad gjorde du ?

 

— Vet du vad ?

— Vad vet du ?

— Jag vet inte vad klockan är.

— Vad gjorde han efter det ?

— Vad är det för fel på honom ?

 

— [ What’s wrong with that? ]

— [ What is all this? ]

— [ I saw what you did. ]

— [ What’s wrong with you? ]

— [ So what did you do? ]

 

— [ You know what? ]

— [ What do you know? ]

— [ I don’t know what time it is. ]

— [ What did he do after that? ]

— [ What is wrong with him? ]

 

[ 53 ] GÅ

— Du kan gå om du vill.

— Det kommer inte att gå.

— Ni kan gå om ni vill.

— Du kan gå.

— Jag vill gå med dig.

 

— Han kommer att gå.

— Du borde inte gå ut.

— Jag tror att vi borde gå.

— Jag måste gå.

— Gå inte.

 

— [ If you want, you can go. ]

— [ It won’t work. ]

— [ If you want, you can go. ]

— [ You may go. ]

— [ I want to go with you. ]

 

— [ He will walk. ]

— [ You’d better not go out. ]

— [ I think we should go. ]

— [ I have to go. ]

— [ Don’t leave. ]

 

— Du borde gå.

— Jag sa åt dig att gå.

— Vi måste gå.

— Jag sa åt er att gå.

— Jag var inte tvungen att gå.

 

— Jag vill gå tillbaka.

— Jag vill inte gå till skolan.

— Det är dags för mig att gå.

— Han är på väg att gå.

— Du kan inte gå ut dit.

 

— [ You should go. ]

— [ I told you to leave. ]

— [ We need to go. ]

— [ I told you to leave. ]

— [ I didn’t have to go. ]

 

— [ I want to go back. ]

— [ I don’t want to go to school. ]

— [ It is time I was going. ]

— [ He is about to leave. ]

— [ You can’t go out there. ]

 

— Borde inte du gå hem ?

— Jag vill bara gå hem.

— Kan vi bara gå hem ?

— Borde inte ni gå hem ?

— Du får inte gå ut dit.

 

— Jag behövde inte gå.

— Jag kan inte gå förrän han kommer.

— Han hörde illa och kunde inte gå.

— Det är dags att gå.

— Jag kommer att gå nu.

 

— [ Shouldn’t you go home? ]

— [ I just want to go home. ]

— [ Can we just go home? ]

— [ Shouldn’t you go home? ]

— [ You can’t go out there. ]

 

— [ I didn’t have to go. ]

— [ I can’t go until he comes. ]

— [ He had difficulty in hearing and could not walk. ]

— [ It’s time to go. ]

— [ I’m going to go now. ]

 

[ 54 ] MYCKET

— Det är för mycket att göra.

— Jag gillar att ha mycket att göra.

— Det är mycket.

— Vi älskar dig så mycket.

— Jag åt för mycket.

 

— Jag har varit där mycket.

— Hur mycket är det där ?

— Hur mycket vill du ha ?

— Hur mycket vill ni ha ?

— Du får prata hur mycket du vill.

 

— [ There are too many things to do! ]

— [ I like having plenty to do. ]

— [ That’s plenty. ]

— [ We love you so much. ]

— [ I ate too much. ]

 

— [ I’ve been there a lot. ]

— [ How much is that? ]

— [ How much do you want? ]

— [ How much do you want? ]

— [ You may talk as much as you like. ]

 

— Jag hatar dig väldigt mycket.

— Han är mycket lång.

— Du pratar för mycket.

— Hur mycket blir det ?

— Jag är mycket trött.

 

— Hur mycket kostar det där ?

— Hur mycket pengar har du ?

— Han dricker för mycket.

— Vi drack mycket.

— Han tycker mycket om musik.

 

— [ I hate you very much. ]

— [ He is very tall. ]

— [ You talk too much. ]

— [ How much will it be? ]

— [ I am very tired. ]

 

— [ How much is that? ]

— [ How much money do you have? ]

— [ He drinks too much. ]

— [ We drank a lot. ]

— [ He likes music very much. ]

 

— Han tycker mycket om musik.

— Han tycker mycket om musik.

— Hon är mycket vacker.

— Du kör så mycket med folk.

— Han gillar verkligen musik mycket.

 

— Hon ger sin son för mycket pengar.

— Han gillar musik mycket.

— Han gillar musik mycket.

— Han gillar musik mycket.

— Hur mycket kostade den där ?

 

— [ He is very fond of music. ]

— [ He likes music a lot. ]

— [ She is very pretty. ]

— [ You’re so bossy. ]

— [ He really likes music a lot. ]

 

— [ She gives too much money to her son. ]

— [ He likes music very much. ]

— [ He is very fond of music. ]

— [ He likes music a lot. ]

— [ How much did that cost? ]

 

[ 55 ] FRÅN

— Det var ett misstag från deras sida.

— Hur skiljer sig din åsikt från hans ?

— Min åsikt skiljer sig från din.

— Min åsikt skiljer sig från din.

— Jag återvände från skolan.

 

— Är han från Japan ?

— Kom ned från scenen bara.

— Skolan är på gångavstånd från mitt hus.

— Jag fick ett brev från min vän.

— Det här är brevet från min vän.

 

— [ It was a mistake on their part. ]

— [ How does your opinion differ from his? ]

— [ My opinion is different from yours. ]

— [ My idea is different from yours. ]

— [ I returned from school. ]

 

— [ Is he Japanese? ]

— [ Just get off the stage. ]

— [ The school is within walking distance of my house. ]

— [ I got a letter from my friend. ]

— [ This is the letter from my friend. ]

 

— Jag kommer från Turkiet.

— Han drack direkt från flaskan.

— Vi flög från London till New York.

— Den här romanen är översatt från engelska.

— John har en bil från Japan.

 

— Vi är från Ryssland.

— Jag är ekonomiskt självständig från mina föräldrar.

— Han torkade svetten från ansiktet.

— Jag har precis kommit tillbaka från Sverige.

— Vattenverket ligger inte långt från mitt hem.

 

— [ I’m from Turkey. ]

— [ He drank straight from the bottle. ]

— [ We flew from London to New York. ]

— [ This novel was translated from English. ]

— [ John has a car from Japan. ]

 

— [ We are from Russia. ]

— [ I am economically independent of my parents. ]

— [ He wiped the sweat from his face. ]

— [ I’ve just come back from Sweden. ]

— [ The waterworks is located not far from my home. ]

 

— Ett stort djur sprang iväg från zooet.

— Vi översatte rapporten från engelska till afrikaans.

— Han högg av en gren från trädet.

— Både Magdalena och Ania är från Polen.

— Han skyndade sig tillbaka från England.

 

— En av tigrarna rymde från djurparken.

— En av tigrarna rymde från zoot.

— En tiger har rymt från zoot.

— En tiger har rymt från djurparken.

— Han verkar förakta folk från Kakogawa.

 

— [ A big animal ran away from the zoo. ]

— [ We translated the report from English into Afrikaans. ]

— [ He cut off a branch from the tree. ]

— [ Both Magdalena and Ania are from Poland. ]

— [ He hurried back from England. ]

 

— [ One of the tigers has escaped from the zoo. ]

— [ One of the tigers has escaped from the zoo. ]

— [ A tiger has escaped from the zoo. ]

— [ A tiger has escaped from the zoo. ]

— [ He seems to hold people from Kakogawa in contempt. ]

 

[ 56 ] GÅR

— Det går upp för mig.

— Se upp var du går.

— Jag såg henne i går.

— Jag behöver att du går hem.

— Du kom inte till skolan i går.

 

— Jag går alltid.

— Hur går det ?

— Jag kom hit i går.

— Hur går det på skolan ?

— Hur går det i skolan ?

 

— [ It dawns on me. ]

— [ Watch your step. ]

— [ I saw her yesterday. ]

— [ I need you to go home. ]

— [ You did not come to school yesterday. ]

 

— [ I always walk. ]

— [ How’s it coming? ]

— [ I came here yesterday. ]

— [ How’s school? ]

— [ How’s school? ]

 

— Hur går det med skolan ?

— Jag går och lägger mig klockan tio.

— Jag går och lägger mig klockan tio.

— Jag går hem.

— Vi går tillbaka till skeppet.

 

— Hon går sällan ut.

— Jag går nu.

— Jag går till jobbet klockan sju.

— Han går vanligtvis hem klockan fem.

— Stäng dörren när du går.

 

— [ How’s school? ]

— [ I sleep at ten o’clock. ]

— [ I will sleep at ten o’clock. ]

— [ I’m going home. ]

— [ We’re going back to the ship. ]

 

— [ She seldom goes out. ]

— [ I’m going to go now. ]

— [ I go to work at seven o’clock. ]

— [ He generally goes home at five o’clock. ]

— [ Close the door when you leave. ]

 

— Jag går till arbetet varje dag.

— Han går upp tidigt.

— Mitt plan går klockan sex.

— Vad är klockan ? Min klocka går fel.

— De gick och fiskade i går.

 

— Jag går först.

— Jag går hellre än att ta bussen.

— Din dotter går på droger.

— Han reflekterade över hur snabbt tiden går.

— Han går i tionde klass.

 

— [ I walk to work every day. ]

— [ He’s getting up early. ]

— [ My plane leaves at six o’clock. ]

— [ What’s the time? My watch has gone wrong. ]

— [ They went fishing yesterday. ]

 

— [ I’ll go first. ]

— [ I’d rather walk than take a bus. ]

— [ Your daughter’s on drugs. ]

— [ He reflected on how quickly time passes. ]

— [ He is in the tenth grade. ]

 

[ 57 ] SIN

— Han tog sin tid.

— Han är längre än sin bror.

— Han bor med sin föräldrar.

— Hon ger sin son för mycket pengar.

— Hon är stolt över sin dotter.

 

— Han är nöjd med sin nya bil.

— Han förklarade sin situation för mig.

— Hon köpte en kamera till sin son.

— Han väntade på sin tur.

— Var student har sin egen dator.

 

— [ He took his time. ]

— [ He is taller than his brother. ]

— [ He lives with his parents. ]

— [ She gives too much money to her son. ]

— [ She takes pride in her daughter. ]

 

— [ He is pleased with his new car. ]

— [ He explained his position to me. ]

— [ She bought her son a camera. ]

— [ He waited his turn. ]

— [ Each student has their own computer. ]

 

— Varje student har sin egen dator.

— Hon bad sin lärare om råd.

— Var elev har sin egen dator.

— Han är före i sin engelska klass.

— Varje elev har sin egen dator.

 

— Hon ser sin chef som sin far.

— Hon är orolig för sin vikt.

— Han berättade sin livshistoria för mig.

— Hon oroar sig för sin vikt.

— Ken delade rummet med sin storebror.

 

— [ Each student has their own computer. ]

— [ She asked her teacher for advice. ]

— [ Each student has their own computer. ]

— [ He is ahead of his class in English. ]

— [ Each student has their own computer. ]

 

— [ She thinks of her boss as a father. ]

— [ She worries about her weight. ]

— [ He told me his life’s story. ]

— [ She worries about her weight. ]

— [ Ken shared the room with his elder brother. ]

 

— Hon skrek i sin förvåning.

— Spädbarnet döptes till Alfred efter sin farfar.

— Spädbarnet döptes till Alfred efter sin morfar.

— Han kopplade på husvagnen på sin bil.

— Bob tittade förbi hos sin farbror.

 

— Kärleken är till sin natur blind.

— Detta är Ken. Han älskar sin hund.

— Hon ser ung ut för sin ålder.

— Han kommer aldrig att erkänna sin skuld.

— Han begick många synder i sin ungdom.

 

— [ She cried out in surprise. ]

— [ The baby was named Alfred after his grandfather. ]

— [ The baby was named Alfred after his grandfather. ]

— [ He attached the trailer to his car. ]

— [ Bob dropped in at his uncle’s house. ]

 

— [ Love is by nature blind. ]

— [ This is Ken. He loves his dog. ]

— [ She looks young for her age. ]

— [ He will never admit his fault. ]

— [ He committed many sins in his youth. ]

 

[ 58 ] SER

— Hur ser det här ut ?

— Jag ser.

— Ser jag bra ut ?

— Hur ser det ut ?

— Hur ser den ut ?

 

— Så här långt ser det bra ut.

— Jag ser inget !

— Ser man på !

— De ser bra ut.

— Jag ser honom ofta.

 

— [ How does this look? ]

— [ I see. ]

— [ Do I look OK? ]

— [ How does it look? ]

— [ What’s it like? ]

 

— [ So far, so good. ]

— [ I can’t see! ]

— [ Well, would you look at that! ]

— [ They look good. ]

— [ I often see him. ]

 

— Han ser lite trött ut.

— Jag ser fram emot det.

— Jag ser fram emot det.

— Jag ser fram emot att träffa dig.

— Du ser så vacker ut.

 

— Hon ser ut att vara full.

— Han ser trött ut.

— Du ser precis ut som din pappa.

— Han ser ung ut.

— Jag ser inget problem med detta.

 

— [ He looks a bit tired. ]

— [ I look forward to it. ]

— [ I am looking forward to it. ]

— [ I am looking forward to seeing you. ]

— [ You look so beautiful. ]

 

— [ She looks as if she were drunk. ]

— [ He looks tired. ]

— [ You look just like your father. ]

— [ He looks young. ]

— [ I don’t see a problem with this. ]

 

— Ser du någonting ?

— Varför ser du så ledsen ut ?

— Ser ni någonting ?

— Du ser blek ut.

— Du ser upptagen ut.

 

— Han ser blek ut.

— Jag ser huset.

— Det ser ut att bli regn.

— Hon ser ledsen ut.

— Du ser dum ut.

 

— [ Do you see anything? ]

— [ Why are you looking so sad? ]

— [ Do you see anything? ]

— [ You look pale. ]

— [ You look busy. ]

 

— [ He looks pale. ]

— [ I see the house. ]

— [ It looks as if it is going to rain. ]

— [ She looks sad. ]

— [ You look stupid. ]

 

[ 59 ] BORDE

— Jag borde inte vara här.

— Du borde inte gå ut.

— Jag tror att vi borde gå.

— Du borde gå.

— Jag tror att vi borde åka.

 

— Du borde inte äta här.

— Jag tycker att vi borde vänta.

— Du borde ha kommit med oss.

— Vi borde ge oss av.

— Borde inte du gå hem ?

 

— [ I shouldn’t be here. ]

— [ You’d better not go out. ]

— [ I think we should go. ]

— [ You should go. ]

— [ I think we should go. ]

 

— [ You shouldn’t eat here. ]

— [ I think we should wait. ]

— [ You should have come with us. ]

— [ We should get going. ]

— [ Shouldn’t you go home? ]

 

— Borde inte ni gå hem ?

— Du borde inte vara arg.

— Borde inte du åka hem ?

— Borde jag köpa någonting till honom ?

— Borde inte ni åka hem ?

 

— Du borde lita på mig.

— Du borde inte titta ner på honom.

— Jag borde vila upp mig lite.

— Jag borde få mig lite vila.

— Jag borde vila mig lite.

 

— [ Shouldn’t you go home? ]

— [ You shouldn’t be angry. ]

— [ Shouldn’t you go home? ]

— [ Should I buy something for him? ]

— [ Shouldn’t you go home? ]

 

— [ You ought to trust me. ]

— [ You shouldn’t look down on him. ]

— [ I should get some rest. ]

— [ I should get some rest. ]

— [ I should get some rest. ]

 

— Jag antar att vi borde gå nu.

— Tror du att vi borde överge skeppet ?

— Du borde sova.

— Du borde komma och hälsa på oss !

— Ni borde komma och hälsa på oss !

 

— Du borde fråga honom om råd.

— Ni borde fråga honom om råd.

— Du borde verkligen sluta röka.

— Du borde äta mer frukt.

— Han borde ha varit färdigt nu.

 

— [ I guess we should go now. ]

— [ Do you think we should abandon ship? ]

— [ You should sleep. ]

— [ You should come visit us! ]

— [ You should come visit us! ]

 

— [ You ought to ask him for advice. ]

— [ You ought to ask him for advice. ]

— [ You really should quit smoking. ]

— [ You should eat more fruit. ]

— [ He should have finished it by now. ]

 

[ 60 ] BLEV

— Det där är varför han blev arg.

— Hon blev väldigt arg på barnen.

— Hon blev arg.

— Han blev av med sitt jobb.

— Jag blev kär i dig.

 

— Jag blev nästan påkörd av en bil.

— Vi blev goda vänner.

— Hon blev påkörd av en bil.

— Han blev kry igen.

— Du blev tillsagd att stanna på skeppet.

 

— [ That’s why he got angry. ]

— [ She got very angry with the children. ]

— [ She got angry. ]

— [ He lost his job. ]

— [ I fell in love with you. ]

 

— [ I narrowly escaped being hit by a car. ]

— [ We became good friends. ]

— [ She was hit by a car. ]

— [ He got well again. ]

— [ You were told to stay on the ship. ]

 

— Vi blev tillsagda att stanna på skeppet.

— Jag blev betalad i dag.

— Som tur är blev ingen blöt.

— Min mormor blev åttioåtta år gammal.

— Han blev blind.

 

— Han hade tre söner som blev advokater.

— Det var hans anteckningsbok som blev stulen.

— Vårt skepp blev inte skadat i striden.

— Jag blev blöt ända in på skinnet.

— Följden blev att hon förlorade jobbet.

 

— [ We were told to stay on the ship. ]

— [ I got paid today. ]

— [ Luckily nobody got wet. ]

— [ Her grandmother lived to be eighty-eight years old. ]

— [ He went blind. ]

 

— [ He had three sons who became lawyers. ]

— [ It was his notebook that was stolen. ]

— [ Our ship wasn’t damaged in the battle. ]

— [ I got wet to the skin. ]

— [ The consequence was that she lost her job. ]

 

— Där blev han anfallen av rebellerna.

— Hans bok blev föremål för kritik.

— Tårta ? Jag blev plötsligt hungrig igen.

— Han blev falskeligen anklagad för mord.

— Han blev tilldelad en ansvarsfull position.

 

— Jag blev bortförd av utomjordingar.

— Jag blev bortförd av rymdvarelser.

— Jag blev kidnappad av rymdvarelser.

— Jag blev kidnappad av utomjordingar.

— Han blev ditsatt för mord.

 

— [ He was attacked there by the rebels. ]

— [ His book became an object of criticism. ]

— [ Cake? I’m suddenly hungry again. ]

— [ He was framed for murder. ]

— [ He was appointed to a responsible post. ]

 

— [ I was abducted by aliens. ]

— [ I was abducted by aliens. ]

— [ I was abducted by aliens. ]

— [ I was abducted by aliens. ]

— [ He was framed for murder. ]

 

[ 61 ] LIGGER

— Det ligger en bok på bordet.

— Det nya huset ligger här.

— Huset ligger vackert till.

— Var ligger din skola ?

— Var ligger er skola ?

 

— Hans hus ligger precis över gatan.

— Det ligger en sax på bordet.

— Det ligger en apelsin på bordet.

— Var ligger Paris ?

— Tyskland ligger mitt i Europa.

 

— [ There is a book on the table. ]

— [ The new house is here. ]

— [ The house is beautifully situated. ]

— [ Where is your school? ]

— [ Where is your school? ]

 

— [ His house is just over the road. ]

— [ There is a pair of scissors on the desk. ]

— [ There is an orange on the table. ]

— [ Where is Paris? ]

— [ Germany is in the middle of Europe. ]

 

— Det ligger affärer längs gatan.

— Vattenverket ligger inte långt från mitt hem.

— Min lägenhet ligger här i närheten.

— Deras skepp ligger fortfarande i hamn.

— Hur långt ifrån ligger nästa bensinstation ?

 

— Var ligger den spanska ambassaden ?

— Var ligger den norska ambassaden ?

— Var ligger den brittiska ambassaden ?

— Var ligger den svenska ambassaden ?

— Var ligger den grekiska ambassaden ?

 

— [ There are stores along the street. ]

— [ The waterworks is located not far from my home. ]

— [ My apartment is near here. ]

— [ Their ship is still in port. ]

— [ How far is the next gas station? ]

 

— [ Where is the Spanish embassy? ]

— [ Where is the Norwegian embassy? ]

— [ Where is the British embassy? ]

— [ Where is the Swedish embassy? ]

— [ Where is the Greek embassy? ]

 

— Var ligger den ryska ambassaden ?

— Var ligger den turkiska ambassaden ?

— Var ligger den amerikanska ambassaden ?

— Var ligger den kinesiska ambassaden ?

— Var ligger den australiska ambassaden ?

 

— Var ligger den kanadensiska ambassaden ?

— Var ligger den danska ambassaden ?

— Var ligger den egyptiska ambassaden ?

— Var ligger den finska ambassaden ?

— Var ligger den ungerska ambassaden ?

 

— [ Where is the Russian embassy? ]

— [ Where is the Turkish embassy? ]

— [ Where is the American embassy? ]

— [ Where is the Chinese embassy? ]

— [ Where is the Australian embassy? ]

 

— [ Where is the Canadian embassy? ]

— [ Where is the Danish embassy? ]

— [ Where is the Egyptian embassy? ]

— [ Where is the Finnish embassy? ]

— [ Where is the Hungarian embassy? ]

 

[ 62 ] EFTER

— Vad gjorde han efter det ?

— En efter en reste sig och gick.

— Följer du efter mig ?

— Följer ni efter mig ?

— Var snäll och stäng dörren efter dig.

 

— Jag ska spela fotboll efter skolan.

— Varför följer du efter mig ?

— De två försökte ena efter den andra.

— Varför följer ni efter mig ?

— Jag ringer efter en taxi åt dig.

 

— [ What did he do after that? ]

— [ One after another they stood up and went out. ]

— [ Are you following me? ]

— [ Are you following me? ]

— [ Please shut the door behind you. ]

 

— [ I am going to play soccer after school. ]

— [ Why are you following me? ]

— [ The two tried one after the other. ]

— [ Why are you following me? ]

— [ I’ll call you a cab. ]

 

— Han längtar efter att bli en lärare.

— De såg efter pojken.

— Hon är ute efter ett bättre jobb.

— Vi döpte min son efter min farfar.

— Vi döpte min son efter min morfar.

 

— Jag letade efter mitt rum.

— Spädbarnet döptes till Alfred efter sin farfar.

— Spädbarnet döptes till Alfred efter sin morfar.

— Våg efter våg forsade upp på stranden.

— Våg efter våg rullade upp på stranden.

 

— [ He aspires to become a teacher. ]

— [ They looked after the boy. ]

— [ She is after a better job. ]

— [ We named my son after my grandfather. ]

— [ We named my son after my grandfather. ]

 

— [ I looked for my room. ]

— [ The baby was named Alfred after his grandfather. ]

— [ The baby was named Alfred after his grandfather. ]

— [ Wave after wave surged upon the beach. ]

— [ Wave after wave surged upon the beach. ]

 

— Våg efter våg böljade in på stranden.

— Många barn stannar efter skolan för klubbaktiviteter.

— Du borde inte döma folk efter utseendet.

— Man ska inte döma folk efter utseendet.

— Livet är ett uppvaknande efter ett annat.

 

— Han sökte i sin väska efter bilnyckeln.

— Ann spelar ofta tennis efter skolan.

— Döm inte andra efter dig själv.

— Han kände i fickan efter tändaren.

— Efter måltiden frågade jag efter räkningen.

 

— [ Wave after wave surged upon the beach. ]

— [ Many children stay after school for club activities. ]

— [ You shouldn’t judge others by how they look. ]

— [ You shouldn’t judge others by how they look. ]

— [ Life is one awakening after the other. ]

 

— [ He searched his bag for his car key. ]

— [ Ann often plays tennis after school. ]

— [ Don’t judge others by yourself. ]

— [ He felt in his pocket for his lighter. ]

— [ After the meal, I asked for the bill. ]

 

[ 63 ] SÅG

— Jag såg vad du gjorde.

— Var såg du henne ?

— Vad såg du ?

— Jag såg henne i går.

— Jag såg dig aldrig.

 

— Jag såg aldrig dig.

— Såg du det på riktigt ?

— Såg du den på riktigt ?

— Jag såg det faktiskt aldrig.

— Jag såg aldrig er.

 

— [ I saw what you did. ]

— [ Where did you see her? ]

— [ What did you see? ]

— [ I saw her yesterday. ]

— [ I never saw you. ]

 

— [ I never saw you. ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ I never actually saw it. ]

— [ I never saw you. ]

 

— Jag såg er aldrig.

— Jag såg allt.

— Berätta vad du såg.

— Jag såg henne simma.

— Jag såg honom igen.

 

— Det är länge sedan jag såg honom.

— Hon såg upp mot himlen.

— Jag såg det faktiskt inte själv.

— Hon såg ledsen ut.

— Jag såg bilen köra på en man.

 

— [ I never saw you. ]

— [ I saw everything. ]

— [ Tell me what you saw. ]

— [ I saw her swim. ]

— [ I saw him again. ]

 

— [ It has been a long time since I saw him. ]

— [ She looked up at the sky. ]

— [ I didn’t actually see it myself. ]

— [ She looked sad. ]

— [ I saw the car hit a man. ]

 

— De såg efter pojken.

— Den såg billig ut.

— Jag såg en gammal film på tv.

— Jag såg henne igår.

— Hennes klänning såg billig ut.

 

— Vi såg barnet stiga på bussen.

— Det såg billigt ut.

— Såg du blicken han gav mig ?

— Hur såg rånaren ut ?

— De såg förskräckta ut.

 

— [ They looked after the boy. ]

— [ It looked cheap. ]

— [ I watched an old movie on TV. ]

— [ I saw her yesterday. ]

— [ Her dress looked cheap. ]

 

— [ We saw the child get on the bus. ]

— [ It looked cheap. ]

— [ Did you see how he looked at me? ]

— [ What did the mugger look like? ]

— [ They look horrified. ]

 

[ 64 ] HONOM

— Vad vet du om honom ?

— Vad är det för fel på honom ?

— Jag gillar honom.

— Du sa till honom.

— Jag måste hjälpa honom.

 

— Känner du honom ?

— Honom har hon inte sett på länge.

— Hon har inte sett honom på länge.

— Vi vet ingenting om honom.

— Känner jag honom ?

 

— [ What do you know about him? ]

— [ What is wrong with him? ]

— [ I like him. ]

— [ You told him. ]

— [ I must help him. ]

 

— [ Do you know him? ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ We don’t know anything about him. ]

— [ Do I know him? ]

 

— Ge det till honom.

— Hon gillar honom.

— Hon måste hjälpa honom.

— Ge den till honom.

— Hur kan du inte gilla honom ?

 

— Hon älskar honom.

— Jag ser honom ofta.

— Hur kan ni inte gilla honom ?

— Vi litar på honom.

— Borde jag köpa någonting till honom ?

 

— [ Give it to him. ]

— [ She likes him. ]

— [ She needs to help him. ]

— [ Give it to him. ]

— [ How can you not like him? ]

 

— [ She loves him. ]

— [ I often see him. ]

— [ How can you not like him? ]

— [ We trust him. ]

— [ Should I buy something for him? ]

 

— Hon kan bara lita på honom.

— Du kan lita på honom.

— Jag är orolig för honom.

— Varför är du arg på honom ?

— Du borde inte titta ner på honom.

 

— Hon hatar honom.

— Hur träffade du honom ?

— Jag träffade honom precis.

— Träffade du honom ?

— Jag såg honom igen.

 

— [ She can only trust him. ]

— [ You can trust him. ]

— [ I am worried about him. ]

— [ Why are you angry with him? ]

— [ You shouldn’t look down on him. ]

 

— [ She hates him. ]

— [ How did you meet him? ]

— [ I just met him. ]

— [ Did you meet him? ]

— [ I saw him again. ]

 

[ 65 ] FINNS

— Det finns ingenting jag kan göra.

— Finns du ?

— Jag tror inte att kärlek finns.

— Finns vi ?

— Det finns ett par här.

 

— Det finns ett glas här.

— Det finns en buss här.

— Det finns ett brev för dig.

— Finns de ?

— Var finns det en telefon ?

 

— [ There’s nothing I can do. ]

— [ Do you exist? ]

— [ I think love doesn’t exist. ]

— [ Do we exist? ]

— [ There’s a couple here. ]

 

— [ There’s a glass here. ]

— [ There’s a bus here. ]

— [ There is a letter for you. ]

— [ Do they exist? ]

— [ Where is there a telephone? ]

 

— Det finns en krona här.

— Det finns en telefon här.

— Finns det en telefon här ?

— Vad finns i den här lådan ?

— Det finns ett piano i rummet.

 

— Det finns en TV i rummet.

— Det finns en katt i lådan.

— Det finns en restaurang här.

— Det finns en smörgås här.

— Det finns en busshållplats här.

 

— [ There’s a crown here. ]

— [ There’s a telephone here. ]

— [ Is there a telephone here? ]

— [ What is in this box? ]

— [ There is a piano in the room. ]

 

— [ There is a television in the room. ]

— [ There is a cat in the box. ]

— [ There’s a restaurant here. ]

— [ There’s a sandwich here. ]

— [ There’s a bus stop here. ]

 

— Det finns nästan inget syre i rummet.

— Vad finns där inne ?

— Vad finns i lådan ?

— Det finns ett fel i meningen.

— Det finns en hållplats här.

 

— Det finns ett vykort här.

— Det finns ett hotell här.

— Det finns ett äpple på bordet.

— Det finns inga droger här.

— Finns det någon som kan svara ?

 

— [ There is almost no oxygen in the room. ]

— [ What’s in there? ]

— [ What’s in the box? ]

— [ There is a mistake in the sentence. ]

— [ There’s a bus stop here. ]

 

— [ There’s a postcard here. ]

— [ There’s a hotel here. ]

— [ There is an apple on the table. ]

— [ There are no drugs here. ]

— [ Is there anyone who can answer? ]

 

[ 66 ] HANS

— Den bilen är hans.

— Vet du hur hans far dog ?

— Det här är hans bil, tror jag.

— Det var hans eget fel.

— Detta är hans bil, tror jag.

 

— Hans föräldrar älskar mig.

— Det där är hans bil.

— Han är medveten om hans eget fel.

— Det var lätt att hitta hans kontor.

— Hur skiljer sig din åsikt från hans ?

 

— [ That car is his. ]

— [ Do you know how his father died? ]

— [ This is his car, I think. ]

— [ It was his own fault. ]

— [ This is his car, I think. ]

 

— [ His parents love me. ]

— [ That is his car. ]

— [ He is aware of his own fault. ]

— [ It was easy to find his office. ]

— [ How does your opinion differ from his? ]

 

— Han förklarade hans situation för mig.

— Han sov över hos hans fasters hus.

— Han sov över hos hans mosters hus.

— Hans tal var för kort.

— Hans namn är känt världen över.

 

— Vi är hans söner.

— Han stannade hos hans mosters hus.

— Hans hus var litet och gammalt.

— Jag oroar mig över hans hälsa.

— Hans hus ligger precis över gatan.

 

— [ He explained his position to me. ]

— [ He stayed at his aunt’s house. ]

— [ He stayed at his aunt’s house. ]

— [ His speech was too short. ]

— [ His name is known all over the world. ]

 

— [ We are his sons. ]

— [ He stayed at his aunt’s house. ]

— [ His house was small and old. ]

— [ I’m worried because of his health. ]

— [ His house is just over the road. ]

 

— Hans fru är svenska.

— Det är svårt att förstå hans teori.

— Hans fru är svensk.

— Hans mål är att bli en lärare.

— Jag förstod inte hans skämt.

 

— Hans stackars hund lever fortfarande.

— Hans romaner är för djupa för mig.

— Hans dumma svar överraskade alla.

— Till hans förvåning stannade tåget till kort.

— De stödde honom och hans politik fortfarande.

 

— [ His wife is Swedish. ]

— [ It’s difficult to understand his theory. ]

— [ His wife is Swedish. ]

— [ His objective is to become a teacher. ]

— [ I didn’t get his joke. ]

 

— [ His poor dog is still alive. ]

— [ His novels are too deep for me. ]

— [ His stupid answer surprised everybody. ]

— [ To his surprise, the train made a quick stop. ]

— [ They still supported him and his policies. ]

 

[ 67 ] GÖR

— Jag gör det för att jag måste.

— Gör inte det här.

— Gör inte om det.

— Gör det inte.

— Gör som du vill.

 

— Gör vad du vill.

— Gör vad du vill.

— Gör som jag !

— Vad gör du ?

— Vi gör det när han kommer.

 

— [ I do it because I have to. ]

— [ Don’t do this. ]

— [ Don’t do it again. ]

— [ Don’t do it. ]

— [ Do as you please. ]

 

— [ Do what you like. ]

— [ Do what you want. ]

— [ Act like I do! ]

— [ What are you doing? ]

— [ Let’s do it when he comes. ]

 

— Fråga inte, bara gör det.

— Vad gör vi ?

— Gör inte detta.

— Jag gör det om de betalar mig.

— Varför gör du så mot mig ?

 

— Jag visade dem hur man gör det.

— Jag visade för dem hur man gör.

— Och vad gör vi nu ?

— Gör gott mot dem som hatar er.

— Titta på hur jag gör det.

 

— [ Don’t ask questions, just do it. ]

— [ What are we doing? ]

— [ Don’t do this. ]

— [ I’ll do it if they pay me. ]

— [ Why do you always do that to me? ]

 

— [ I showed them how to do it. ]

— [ I showed them how to do it. ]

— [ And what are we doing now? ]

— [ Do good to those who hate you. ]

— [ Watch how I do it. ]

 

— Det gör inte så ont.

— Vad gör den här stolen här ?

— Vad gör han nu ?

— Kolla hur jag gör det.

— Vad gör vi nu ?

 

— Titta hur jag gör det.

— Gör det dig ledsen ?

— Var gör det ont ?

— Jag gör mitt bästa.

— Vad gör jag sen ?

 

— [ It doesn’t hurt so much. ]

— [ What’s this chair doing here? ]

— [ What is he doing now? ]

— [ Watch how I do it. ]

— [ What do we do now? ]

 

— [ Watch how I do it. ]

— [ Does that make you sad? ]

— [ Where does it hurt? ]

— [ I do my best. ]

— [ What do I do next? ]

 

[ 68 ] GJORDE

— Var det du som gjorde det här ?

— Gjorde du det här ?

— Jag gjorde det inte.

— Var det jag som gjorde det där ?

— Gjorde jag det där ?

 

— Jag gjorde den där.

— Jag såg vad du gjorde.

— Så vad gjorde du ?

— Vad gjorde han efter det ?

— Vad gjorde du med den här boken ?

 

— [ Did you do this? ]

— [ Did you do this? ]

— [ I didn’t do it. ]

— [ Did I do that? ]

— [ Did I do that? ]

 

— [ I made that one. ]

— [ I saw what you did. ]

— [ So what did you do? ]

— [ What did he do after that? ]

— [ What did you do with that book? ]

 

— Jag gjorde det mot min vilja.

— Vad gjorde du ?

— Vad gjorde du av den där boken ?

— Hur gjorde du det ?

— Jag vet vem som gjorde det.

 

— Hur gjorde ni det ?

— Jag gjorde kaffe åt dig.

— Varför gjorde han det där ?

— Jag gjorde kaffe åt er.

— Jag gjorde ingenting.

 

— [ I did it against my will. ]

— [ What were you doing? ]

— [ What did you do with that book? ]

— [ How could you do that? ]

— [ I know who did it. ]

 

— [ How could you do that? ]

— [ I made you coffee. ]

— [ Why did he do that? ]

— [ I made you coffee. ]

— [ I did nothing. ]

 

— Hon gjorde så gott hon kunde.

— Varför gjorde han så ?

— Gjorde någon sig illa ?

— Ingen gjorde något annat än att dansa.

— Jag gjorde dig en tjänst.

 

— Någon gjorde sönder min kamera.

— Det gjorde mig ytterst glad.

— Pojken gjorde sig lustig över flickan.

— Jag gjorde ett dåligt misstag på provet.

— Jag gjorde ett allvarligt misstag på provet.

 

— [ She did the best she could. ]

— [ Why did he do that? ]

— [ Did anybody get hurt? ]

— [ No one did anything but dance. ]

— [ I did you a favor. ]

 

— [ Someone broke my camera. ]

— [ It made me supremely happy. ]

— [ The boy made fun of the girl. ]

— [ I made a bad mistake on the test. ]

— [ I made a serious mistake on the test. ]

 

[ 69 ] LITE

— Jag vill ha lite pengar.

— Han talar lite engelska.

— Han ser lite trött ut.

— Jag har lite pengar.

— Jag borde vila upp mig lite.

 

— Jag borde få mig lite vila.

— Jag ska vila mig lite.

— Jag borde vila mig lite.

— Jag är lite upptagen.

— Jag vill sova lite längre.

 

— [ I want some money. ]

— [ He speaks a little English. ]

— [ He looks a bit tired. ]

— [ I have some money. ]

— [ I should get some rest. ]

 

— [ I should get some rest. ]

— [ I’m going to have a rest. ]

— [ I should get some rest. ]

— [ I’m a little busy. ]

— [ I want to sleep a little longer. ]

 

— Jag måste låna lite pengar.

— Jag behöver lite vatten.

— Jag talar lite spanska.

— Sov lite.

— Vi drack lite vin.

 

— Kan du inte ge me lite pengar ?

— Jag kände mig genast lite bättre.

— Vill du ha lite öl ?

— Min farfar hör lite dåligt.

— Min morfar hör lite dåligt.

 

— [ I have to borrow some money. ]

— [ I need some water. ]

— [ I speak a little Spanish. ]

— [ Get some sleep. ]

— [ We drank some wine. ]

 

— [ Won’t you give me a little money? ]

— [ I felt immediately a bit better. ]

— [ Do you want some beer? ]

— [ My grandfather is a bit hard of hearing. ]

— [ My grandfather is a bit hard of hearing. ]

 

— En pojke sprang iväg med lite pengar.

— Ditt förslag är lite extremt.

— Jag bad honom att koka lite té.

— De erbjöd gästerna lite kaffe.

— Jag talar lite franska.

 

— Koka lite vatten.

— Snälla sänk volymen lite till.

— Skulle du vilja ha lite äggröra ?

— Vill du ha lite mer nötkött ?

— Vill du ha lite mer sås ?

 

— [ A boy ran off with some money. ]

— [ Your proposal is a bit extreme. ]

— [ I asked him to warm up some tea. ]

— [ They offered the guests some coffee. ]

— [ I speak a little French. ]

 

— [ Warm up some water. ]

— [ Please turn down the volume a little bit more. ]

— [ Would you like some scrambled egg? ]

— [ Would you like some more beef? ]

— [ Would you like some more gravy? ]

 

[ 70 ] ALDRIG

— Det trodde jag aldrig om dig.

— Jag såg dig aldrig.

— Jag såg aldrig dig.

— Jag såg det faktiskt aldrig.

— Jag kommer aldrig att lämna dig.

 

— Jag såg aldrig er.

— Jag såg er aldrig.

— Hon kommer aldrig i tid.

— Han pratade aldrig om det.

— Det här kommer aldrig att ta slut.

 

— [ I never thought that about you. ]

— [ I never saw you. ]

— [ I never saw you. ]

— [ I never actually saw it. ]

— [ I’ll never leave you. ]

 

— [ I never saw you. ]

— [ I never saw you. ]

— [ She is never on time. ]

— [ He never talked about it. ]

— [ This is never going to end. ]

 

— Hon pratade aldrig om det.

— Han berättade aldrig för någon.

— Jag gick aldrig och lade mig.

— Ge aldrig upp !

— Jag har faktiskt aldrig varit full.

 

— Han slutade aldrig att skriva.

— Jag gick aldrig och la mig.

— Nu eller aldrig.

— Nu eller aldrig.

— Jag rörde den aldrig.

 

— [ She never talked about it. ]

— [ He never told anyone. ]

— [ I never went to sleep. ]

— [ Never give up! ]

— [ I’ve actually never been drunk. ]

 

— [ He never stopped writing. ]

— [ I never went to sleep. ]

— [ It’s now or never. ]

— [ Now or never. ]

— [ I never touched it. ]

 

— Jag skulle aldrig ha gissat det.

— Det skulle jag aldrig ha gissat.

— Låna aldrig en bil.

— Jag är så gott som aldrig hemma.

— Det kommer aldrig att hända.

 

— Folk säger att han aldrig dör.

— Jag är nästan aldrig hemma.

— Hans kropp hittades aldrig.

— Jag har faktiskt aldrig spelat golf.

— Jag hoppas att du aldrig blir kommunist.

 

— [ I would never have guessed that. ]

— [ I would never have guessed that. ]

— [ Never borrow a car. ]

— [ I’m hardly ever home. ]

— [ It’ll never happen. ]

 

— [ People say he never dies. ]

— [ I’m hardly ever home. ]

— [ His body was never found. ]

— [ I’ve actually never played golf. ]

— [ I hope you’ll never turn Communist. ]

 

[ 71 ] TRODDE

— Det trodde jag aldrig om dig.

— Jag trodde att jag var i tid.

— Jag trodde att du tyckte om mig.

— Jag trodde att ni tyckte om mig.

— Jag trodde att du gillade mig.

 

— Jag trodde att jag hörde dig.

— Jag trodde att du skulle gilla det.

— Jag trodde att jag kände dig.

— Jag trodde du tyckte om mig.

— Jag trodde att du skulle gilla den.

 

— [ I never thought that about you. ]

— [ I thought I was on time. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

 

— [ I thought I heard you. ]

— [ I thought you’d like it. ]

— [ I thought I knew you. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you’d like it. ]

 

— Jag trodde att ni gillade mig.

— Jag trodde att ni skulle gilla det.

— Jag trodde att ni skulle gilla den.

— Jag trodde ni tyckte om mig.

— Trodde du verkligen det ?

 

— Jag trodde att vi kunde prata.

— Jag trodde du gillade mig.

— Jag trodde att du skulle hålla med.

— Jag trodde att du gick hem.

— Jag trodde ni gillade mig.

 

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you’d like it. ]

— [ I thought you’d like it. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ Did you actually believe that? ]

 

— [ I thought we could talk. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you’d agree. ]

— [ I thought you went home. ]

— [ I thought you liked me. ]

 

— Jag trodde att ni gick hem.

— Jag trodde att du åkte hem.

— Jag trodde att ni åkte hem.

— Jag trodde att jag förlorat dig,

— Jag trodde att jag förlorat er.

 

— Jag trodde att jag förstod dig.

— Jag trodde att du slutade.

— Jag trodde att jag hörde musik.

— Jag trodde inte mina ögon.

— Jag trodde att du slutat.

 

— [ I thought you went home. ]

— [ I thought you went home. ]

— [ I thought you went home. ]

— [ I thought I’d lost you. ]

— [ I thought I’d lost you. ]

 

— [ I thought I understood you. ]

— [ I thought you quit. ]

— [ I thought I heard music. ]

— [ I couldn’t believe my eyes. ]

— [ I thought you quit. ]

 

[ 72 ] DITT

— Hur vill du ha ditt kaffe ?

— Var är ditt hus ?

— Jag gillar ditt hår.

— Jag älskar ditt hår.

— Var är ditt rum ?

 

— Ditt hus är stort.

— Jag kommer inte ihåg ditt namn.

— Vad är ditt namn ?

— Vilken tid bad han om ditt svar ?

— Berätta något om ditt land.

 

— [ How would you like your coffee? ]

— [ Where is your house? ]

— [ I like your hair. ]

— [ I love your hair. ]

— [ Where is your room? ]

 

— [ Your house is big. ]

— [ I don’t remember your name. ]

— [ What’s your name? ]

— [ What time did he ask for your response? ]

— [ Tell me something about your country. ]

 

— Hur är ditt liv som gift ?

— Tack för ditt svar.

— Du måste städa ditt rum.

— Bara kärlek kan krossa ditt hjärta.

— Vilken färg har ditt hår ?

 

— Jag uppskattar ditt jobb.

— Jag glömde ditt paraply på bussen.

— Jag uppskattar ditt arbete.

— Ditt problem liknar mitt.

— Endast kärlek kan krossa ditt hjärta.

 

— [ How’s your married life? ]

— [ Thanks for your reply. ]

— [ You have to clean your room. ]

— [ Only love can break your heart. ]

— [ What color is your hair? ]

 

— [ I appreciate your work. ]

— [ I left your umbrella in the bus. ]

— [ I appreciate your work. ]

— [ Your problem is similar to mine. ]

— [ Only love can break your heart. ]

 

— Berätta om ditt dagliga liv.

— Ditt förslag är lite extremt.

— Tack för ditt hårda arbete.

— Jag räddade ditt liv.

— Städa ditt rum.

 

— Jag skyller på ditt skägg.

— Ditt blod är rött.

— Rita ett streck på ditt papper.

— Tvätta ditt ansikte.

— Jag vill att du håller ditt löfte.

 

— [ Tell me about your daily life. ]

— [ Your proposal is a bit extreme. ]

— [ Thanks for your hard work. ]

— [ I saved your life. ]

— [ Clean your room. ]

 

— [ I blame your beard. ]

— [ Your blood is red. ]

— [ Draw a line on your paper. ]

— [ Wash your face. ]

— [ I want you to keep your promise. ]

 

[ 73 ] TROR

— Jag tror inte på det.

— Jag tror inte att han kommer.

— Jag tror att jag gillar dig.

— Jag tror på dig.

— Jag tror det.

 

— Jag tror att vi borde gå.

— Vem tror du att du är ?

— Hur tror du att jag känner mig ?

— Hur tror ni att jag känner mig ?

— Hur tror du att jag känner ?

 

— [ I don’t believe this. ]

— [ I think he won’t come. ]

— [ I think I like you. ]

— [ I believe you. ]

— [ I think so. ]

 

— [ I think we should go. ]

— [ Who do you think you are? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ How do you think I feel? ]

 

— Jag tror att vi borde åka.

— Hur tror ni att jag känner ?

— Vad tror du hände här ?

— Vad tror ni hände här ?

— Jag tror inte att kärlek finns.

 

— Jag tror att han var arg.

— Tror du på mig nu ?

— Tror ni på mig nu ?

— Jag tror att vi glömde någonting.

— Det här är hans bil, tror jag.

 

— [ I think we should go. ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ What do you think happened here? ]

— [ What do you think happened here? ]

— [ I think love doesn’t exist. ]

 

— [ I think he was angry. ]

— [ Do you believe me now? ]

— [ Do you believe me now? ]

— [ I think we forgot something. ]

— [ This is his car, I think. ]

 

— Jag tror inte mina ögon.

— Tror du att vi borde överge skeppet ?

— Detta är hans bil, tror jag.

— Tror du att han är död ?

— Han tror fortfarande på hennes ord.

 

— Jag tror att jag är kär.

— Jag tror inte att din teori håller.

— Hon tror att hon vet bäst.

— Jag tror fortfarande på kärleken.

— Många människor tror att fladdermöss är fåglar.

 

— [ I can’t believe my eyes. ]

— [ Do you think we should abandon ship? ]

— [ This is his car, I think. ]

— [ Do you think he is dead? ]

— [ He still believes her words. ]

 

— [ I think I’m in love. ]

— [ I think your theory does not hold water. ]

— [ She thinks she knows best. ]

— [ I still believe in love. ]

— [ A lot of people think that bats are birds. ]

 

[ 74 ] ÖVER

— Du har inget att vara arg över.

— Jag är så stolt över dig.

— Jag är riktigt stolt över dig.

— Hon är stolt över sin dotter.

— Vem är kapten över det här skeppet ?

 

— Jag är kapten över detta skepp.

— Hon hjälpte den gamla mannen över vägen.

— Vem är kapten över detta skepp ?

— Han sov över hos hans fasters hus.

— Han sov över hos hans mosters hus.

 

— [ There is nothing for you to be angry about. ]

— [ I’m so proud of you. ]

— [ I’m really proud of you. ]

— [ She takes pride in her daughter. ]

— [ Who’s the captain of this ship? ]

 

— [ I’m the captain of this ship. ]

— [ She helped the old man cross the road. ]

— [ Who’s the captain of this ship? ]

— [ He stayed at his aunt’s house. ]

— [ He stayed at his aunt’s house. ]

 

— Han lät mig sova över en natt.

— Hennes dröm är över.

— Hans namn är känt världen över.

— Hennes namn är känt världen över.

— Jag oroar mig över hans hälsa.

 

— Vi behöver tänka över problemet mer försiktigt.

— Hans hus ligger precis över gatan.

— Mitt sommarlov är över.

— En helicopter åkte runt över oss.

— Är du hungrig över huvud taget ?

 

— [ He let me stay for a night. ]

— [ Her dream is over. ]

— [ His name is known all over the world. ]

— [ Her name is known all over the world. ]

— [ I’m worried because of his health. ]

 

— [ We have to consider the problem more carefully. ]

— [ His house is just over the road. ]

— [ My summer vacation is at an end. ]

— [ A helicopter circled over us. ]

— [ Are you hungry at all? ]

 

— Sommaren är över.

— Sommaren är över.

— Var täckte du över dom ?

— Hon är kvart över nio.

— Pojken gjorde sig lustig över flickan.

 

— Han reflekterade över hur snabbt tiden går.

— Ingen står över lagen.

— Mjölken kokade över.

— Han klagade över att rätten smakade dåligt.

— Han är stolt över att vara musiker.

 

— [ The summer is over. ]

— [ Summer is over. ]

— [ Where did you cover them? ]

— [ It’s a quarter after nine in the morning. ]

— [ The boy made fun of the girl. ]

 

— [ He reflected on how quickly time passes. ]

— [ No one is above the law. ]

— [ The milk boiled over. ]

— [ He complained of the dish tasting bad. ]

— [ He is proud of being a musician. ]

 

[ 75 ] VILJA

— Jag gjorde det mot min vilja.

— Jag skulle vilja hjälpa till.

— Jag skulle vilja se det.

— Jag skulle vilja hjälpa dig.

— Jag skulle vilja ha något att dricka.

 

— Vad skulle du vilja äta ?

— Jag skulle vilja följa med dig.

— Jag skulle vilja köpa en hund.

— Varför skulle någon vilja göra det ?

— Jag skulle vilja låna den här.

 

— [ I did it against my will. ]

— [ I’d like to help. ]

— [ I’d like to see that. ]

— [ I’d like to help you. ]

— [ I would like something to drink. ]

 

— [ What would you like to eat? ]

— [ I’d like to join you. ]

— [ I would like to buy a dog. ]

— [ Why would anyone want to do that? ]

— [ I’d like to borrow this. ]

 

— Jag skulle vilja tro dig.

— Jag skulle vilja ha ett svar.

— Jag skulle vilja tro er.

— Var skulle du vilja åka nästa söndag ?

— Jag skulle vilja se dem igen.

 

— Jag skulle vilja låna detta.

— Jag skulle vilja gå och sova nu.

— Skulle du vilja dansa med mig ?

— Skulle du vilja spela tennis på söndag ?

— Jag skulle vilja gå hem nu.

 

— [ I’d like to believe you. ]

— [ I’d like to have an answer. ]

— [ I’d like to believe you. ]

— [ Where would you like to go next Sunday? ]

— [ I’d like to see them again. ]

 

— [ I’d like to borrow this. ]

— [ I would like to go to sleep now. ]

— [ Would you like to dance with me? ]

— [ Would you like to play tennis on Sunday? ]

— [ I’d like to go home now. ]

 

— Jag skulle vilja träffa dem igen.

— Skulle du vilja ha ett glas vatten ?

— Jag skulle vilja vara ensam.

— Jag skulle vilja stå upp.

— Jag skulle vilja stanna en natt.

 

— Jag skulle vilja byta rum.

— Jag skulle vilja skicka dessa till Japan.

— Jag skulle vilja köpa några vykort.

— Jag skulle vilja byta plats.

— Jag skulle vilja ha två kilo äpplen.

 

— [ I’d like to see them again. ]

— [ Would you like to have a glass of water? ]

— [ I’d like to be alone. ]

— [ I’d like to stand up. ]

— [ I’d like to stay for one night. ]

 

— [ I’d like to change my room. ]

— [ I’d like to send these to Japan. ]

— [ I would like to buy some postcards. ]

— [ I’d like to change my seat. ]

— [ I’d like two kilos of apples. ]

 

[ 76 ] ELLER

— Kommer du eller inte ?

— Är du för eller mot det här ?

— Du fattar inte, eller hur ?

— Ni fattar inte, eller hur ?

— Engelska är svårt, eller hur ?

 

— Hos dig eller hos mig ?

— Dina föräldrar kom inte, eller hur ?

— Åker du med tåget eller bilen ?

— Vill du ha te eller något ?

— Du känner dig ensam, eller hur ?

 

— [ Are you coming in or not? ]

— [ Are you for or against this? ]

— [ You don’t get it, do you? ]

— [ You don’t get it, do you? ]

— [ English is difficult, isn’t it? ]

 

— [ Your place or mine? ]

— [ Your parents didn’t come, did they? ]

— [ Do you go by train or by car? ]

— [ Would you like tea or something? ]

— [ You feel lonesome, don’t you? ]

 

— Nu eller aldrig.

— Nu eller aldrig.

— Studerar eller jobbar du ?

— Hon äter inte kött, eller hur ?

— Är du lärare eller student ?

 

— Han kan varken läsa eller skriva.

— Antingen har du eller han fel.

— Vill ni ha té eller kaffe ?

— Min far varken röker eller dricker.

— Hon kan vare sig läsa eller skriva.

 

— [ It’s now or never. ]

— [ Now or never. ]

— [ Are you studying or working? ]

— [ She doesn’t eat meat, does she? ]

— [ Are you a teacher or a student? ]

 

— [ He can neither read nor write. ]

— [ Either you or he is wrong. ]

— [ Do you want some tea or some coffee? ]

— [ My father neither smokes nor drinks. ]

— [ She cannot write or read. ]

 

— Jag fick dig att skratta, eller hur ?

— Jag fick er att skratta, eller hur ?

— Du stötte på honom tidigare, eller hur ?

— Ni stötte på honom tidigare, eller hur ?

— Natten är ju ganska lång, eller hur ?

 

— Äter du kött eller är du vegetarian ?

— Äter ni kött eller är ni vegetarianer ?

— Är detta en hingst eller ett sto ?

— Föredrar du en manlig eller kvinnlig doktor ?

— Är du för eller emot planen ?

 

— [ I made you laugh, didn’t I? ]

— [ I made you laugh, didn’t I? ]

— [ You ran into him earlier, didn’t you? ]

— [ You ran into him earlier, didn’t you? ]

— [ Well, the night is quite long, isn’t it? ]

 

— [ Do you eat meat or are you a vegetarian? ]

— [ Do you eat meat or are you a vegetarian? ]

— [ Is this a stallion or a mare? ]

— [ Do you prefer a male or female doctor? ]

— [ Are you for or against the plan? ]

 

[ 77 ] HON

— Här är hon !

— Hon vill inte prata om det.

— Kommer hon med ?

— Vad har hon ?

— Kommer hon att komma ?

 

— Hon kommer aldrig i tid.

— Vet du vem hon är ?

— Honom har hon inte sett på länge.

— Hon har inte sett honom på länge.

— Hon gick ut.

 

— [ Here she is! ]

— [ She doesn’t want to talk about it. ]

— [ Is she coming, too? ]

— [ What does she have? ]

— [ Will she come? ]

 

— [ She is never on time. ]

— [ You know who she is? ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She went out. ]

 

— Hon gick ut.

— Hon gillar honom.

— Hon måste hjälpa honom.

— Hon älskar honom.

— Hon är lika lång som du.

 

— Hon känner mig.

— Hon kanske inte kommer.

— Hon tyckte om det.

— Hon tyckte om den.

— Vad pratar hon om ?

 

— [ She went inside. ]

— [ She likes him. ]

— [ She needs to help him. ]

— [ She loves him. ]

— [ She is as tall as you. ]

 

— [ She knows me. ]

— [ She may not come. ]

— [ She liked it. ]

— [ She liked it. ]

— [ What is she talking about? ]

 

— Hon talar inte engelska.

— Vad har hon gjort ?

— Hon skulle ha gjort det redan.

— Jag kommer inte ihåg vad hon heter.

— Hon är snäll.

 

— Jag vet att hon har varit upptagen.

— Hon kan bara lita på honom.

— Hon pratade aldrig om det.

— Hon kom inte innan två.

— Hon kom inte innan två.

 

— [ She doesn’t speak English. ]

— [ What has she done? ]

— [ She would have done it already. ]

— [ I can’t remember her name. ]

— [ She is kind. ]

 

— [ I know that she has been busy. ]

— [ She can only trust him. ]

— [ She never talked about it. ]

— [ She did not come until two. ]

— [ She didn’t come before two ]

 

[ 78 ] MÅNGA

— Hur många vill ni ha ?

— Hur många fick du ?

— Hur många tog du ?

— Hur många fick du tag på ?

— Hur många pengar har du ?

 

— Jag har många vänner som hjälper mig.

— Det var många människor i rummet.

— Han känner många människor.

— Hur många engelska ord kan du ?

— Du har många vänner.

 

— [ How many do you want? ]

— [ How many did you get? ]

— [ How many did you take? ]

— [ How many did you get? ]

— [ How much money do you have? ]

 

— [ I have a lot of friends to help me. ]

— [ There were a lot of people in the room. ]

— [ He knows a lot of people. ]

— [ How many English words do you know? ]

— [ You have many friends. ]

 

— Jag köpte många böcker.

— Hur många böcker äger du ?

— Bob har många böcker på sitt rum.

— Deras kontor visade sig ha många kvinnor.

— Vi har för många lektioner.

 

— Många fiskar dog.

— Jag har så många idéer.

— Jag har många samtal att ringa.

— Många människor tror att fladdermöss är fåglar.

— Många människor litar inte på regeringen.

 

— [ I bought a lot of books. ]

— [ How many books do you possess? ]

— [ Bob has a lot of books in his room. ]

— [ It turned out that their office had a lot of women. ]

— [ We have too many classes. ]

 

— [ Many fish died. ]

— [ I have so many ideas. ]

— [ I have a lot of calls to make. ]

— [ A lot of people think that bats are birds. ]

— [ Many people do not trust the government. ]

 

— Hur många armar har en bläckfisk ?

— Hur många armar har en bläckfisk ?

— Många utlänningar pratar bra japanska.

— Vi har många jordbävningar i Japan.

— Den nuvarande regeringen har många problem.

 

— Vi väntade på båten i många timmar.

— Hur många äpplen då ?

— Det finns många dammråttor under soffan.

— Under soffan finns många dammråttor.

— Många barn stannar efter skolan för klubbaktiviteter.

 

— [ How many arms does a squid have? ]

— [ How many arms does an octopus have? ]

— [ Many foreigners speak good Japanese. ]

— [ We have a lot of earthquakes in Japan. ]

— [ The present government has many problems. ]

 

— [ We were waiting for the boat for many hours. ]

— [ How many apples, then? ]

— [ There are a lot of dustballs under the couch. ]

— [ There are a lot of dustballs under the couch. ]

— [ Many children stay after school for club activities. ]

 

[ 79 ] ÅT

— Jag åt för mycket.

— Är de där åt mig ?

— Jag sa åt dig att gå.

— Vad kan man göra åt det ?

— Jag sa åt er att gå.

 

— Åt du något ?

— Jag gjorde kaffe åt dig.

— Jag har gjort kaffe åt dig.

— Jag gjorde kaffe åt er.

— Jag har gjort kaffe åt er.

 

— [ I ate too much. ]

— [ Are those for me? ]

— [ I told you to leave. ]

— [ What can be done against it? ]

— [ I told you to leave. ]

 

— [ Did you eat anything? ]

— [ I made you coffee. ]

— [ I made you coffee. ]

— [ I made you coffee. ]

— [ I made you coffee. ]

 

— Jag har en överraskning åt dig.

— Jag har en överraskning åt er.

— Jag kanske skriver ett brev åt dig.

— Jag hittade en fin lägenhet åt honom.

— Han bar sig illa åt.

 

— Jag hittade ett jobb åt honom.

— Jag ringer efter en taxi åt dig.

— Jag ringer en taxi åt dig.

— Vad skrattar du åt ?

— Jag läste brevet åt honom.

 

— [ I have a surprise for you. ]

— [ I have a surprise for you. ]

— [ I may write a letter for you. ]

— [ I found him a nice apartment. ]

— [ He behaved badly. ]

 

— [ I found him a job. ]

— [ I’ll call you a cab. ]

— [ I’ll call you a cab. ]

— [ What are you laughing at? ]

— [ I read the letter to him. ]

 

— Jag åt snabbt upp min lunch.

— Han åt äpplet.

— Jag målade en bild åt dig.

— De skrattade åt min idé.

— Jag har lagat radion åt honom.

 

— Min mamma lagar mat åt mig.

— Vem åt den sista kakan ?

— Han ägnade sig helt helhjärtat åt henne.

— Han sa åt eleverna att vara tysta.

— Banken tar hand om pengar åt folk.

 

— [ I finished my lunch quickly. ]

— [ He ate the apple. ]

— [ I painted a picture for you. ]

— [ They laughed at my idea. ]

— [ I’ve fixed the radio for him. ]

 

— [ My mother cooks for me. ]

— [ Who ate the last cookie? ]

— [ He devoted himself whole-heartedly to her. ]

— [ He told the students to be quiet. ]

— [ The bank keeps money for people. ]

 

[ 80 ] ER

— Jag vill inte ha er här.

— Jag är här för att hjälpa er.

— Jag kan inte hjälpa er.

— Jag har inte tid för er.

— Jag vill bara hjälpa er.

 

— Jag skulle hjälpa er om jag kunde.

— Jag behöver er.

— Jag sa åt er att gå.

— Jag såg aldrig er.

— Jag såg er aldrig.

 

— [ I don’t want you here. ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ I can’t help you. ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ I just want to help you. ]

 

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I need you. ]

— [ I told you to leave. ]

— [ I never saw you. ]

— [ I never saw you. ]

 

— Han förstår Er inte.

— Jag är er bror.

— Jag kan inte låta er göra det.

— Det ni fick lära er är fel.

— Känner vi er ?

 

— Jag litar på er.

— Er hund är här.

— Jag gjorde kaffe åt er.

— Jag har gjort kaffe åt er.

— När kommer ni att gifta er ?

 

— [ He doesn’t understand you. ]

— [ I am your brother. ]

— [ I can’t let you do that. ]

— [ What you were taught is wrong. ]

— [ Do we know you? ]

 

— [ I trust you. ]

— [ Your dog is here. ]

— [ I made you coffee. ]

— [ I made you coffee. ]

— [ When will you get married? ]

 

— Jag skulle vilja tro er.

— Jag trodde att jag förlorat er.

— Jag vill tro er.

— Måste jag betala er ?

— Gör gott mot dem som hatar er.

 

— Kan jag hämta er någonting ?

— Jag behöver verkligen er hjälp.

— Jag ljög för er.

— Hur tog ni er in hit ?

— Jag behövde inte er hjälp.

 

— [ I’d like to believe you. ]

— [ I thought I’d lost you. ]

— [ I want to believe you. ]

— [ Do I have to pay you? ]

— [ Do good to those who hate you. ]

 

— [ Can I get you anything? ]

— [ I really need your help. ]

— [ I lied to you. ]

— [ How did you get in here? ]

— [ I didn’t need your help. ]

 

[ 81 ] TVÅ

— Hon kom inte innan två.

— Hon kom inte innan två.

— Hon kom inte förrän två.

— Vi har två barn.

— De två försökte ena efter den andra.

 

— Jag är gift och har två barn.

— Jag har lånat två böcker.

— Han har en bror och två systrar.

— Jag äger två böcker.

— Jag kollade det två gånger.

 

— [ She did not come until two. ]

— [ She didn’t come before two ]

— [ She did not come until two. ]

— [ We have two children. ]

— [ The two tried one after the other. ]

 

— [ I am married and have two children. ]

— [ I have borrowed two books. ]

— [ He has a brother and two sisters. ]

— [ I own two books. ]

— [ I checked it twice. ]

 

— Jag kontrollerade det två gånger.

— Stod ni två nära varandra ?

— På golvet stod två par skor.

— Jag skulle vilja ha två kilo äpplen.

— Jag pluggade i kanske två timmar.

 

— Mjölken håller i två dagar.

— Jag har två utländska vänner.

— Två andraklassbiljetter till A är du snäll.

— Det finns två hundra personer i rummet.

— Två tredjedelar av eleverna kom till mötet.

 

— [ I checked it twice. ]

— [ Were you two close? ]

— [ On the floor were two pairs of shoes. ]

— [ I’d like two kilos of apples. ]

— [ I studied for perhaps two hours. ]

 

— [ The milk will keep for two days. ]

— [ I have two foreign friends. ]

— [ Two second-class tickets to A, please. ]

— [ There were two hundred people in the room. ]

— [ Two-thirds of the students came to the meeting. ]

 

— Den kvinnan har två väskor.

— Jag började tillsammans med två resande kompanjoner.

— Fången var bakom galler i två månader.

— Vilken av de två är tyngst ?

— Stationen är två engelska mil bort.

 

— Bomben exploderade för två dagar sedan.

— Två barn sitter på staketet.

— Två gånger sju är fjorton.

— Jag valde mellan två alternativ.

— Mor köpte två flaskor apelsinjuice.

 

— [ This woman has two bags. ]

— [ I started with two traveling companions. ]

— [ The prisoner was behind bars for two months. ]

— [ Which is the heavier of the two? ]

— [ The station is two miles away. ]

 

— [ The bomb exploded two days ago. ]

— [ Two children are sitting on the fence. ]

— [ Two times seven is fourteen. ]

— [ I chose between two options. ]

— [ Mother bought two bottles of orange juice. ]

 

[ 82 ] NÅGON

— Jag behöver någon.

— Jag litar inte på någon.

— Du kan inte lita på någon.

— Varför skulle någon vilja göra det ?

— Jag dödade inte någon.

 

— Berätta inte för någon.

— Han berättade aldrig för någon.

— Någon måste vara här för barnen.

— Gjorde någon sig illa ?

— Jag vill inte träffa någon i dag.

 

— [ I need somebody. ]

— [ I don’t trust anyone. ]

— [ You can’t trust anyone. ]

— [ Why would anyone want to do that? ]

— [ I didn’t kill anyone. ]

 

— [ Don’t tell anyone. ]

— [ He never told anyone. ]

— [ Somebody needs to be here for the children. ]

— [ Did anybody get hurt? ]

— [ I don’t want to see anybody today. ]

 

— Jag vill inte ha någon frukt.

— Kan någon öppna den här dörren, tack ?

— Kan någon bevisa det ?

— Sa någon någonting ?

— Känner du till någon bra restaurang ?

 

— Någon satte dit honom.

— Vill du gå någon annanstans ?

— Det är tydligt att någon ljuger.

— Behöver jag någon medicin ?

— Om någon är politiker är det han.

 

— [ I don’t want any fruit. ]

— [ Somebody, open this door, please. ]

— [ Can anyone verify that? ]

— [ Did anyone say anything? ]

— [ Do you know a good restaurant? ]

 

— [ Somebody set him up. ]

— [ Do you want to go someplace else? ]

— [ Obviously, someone is lying. ]

— [ Do I need some kind of medication? ]

— [ He is a politician, if ever there was one. ]

 

— Är du allergisk mot någon medicin ?

— Någon verkar ropa på mig.

— Är det någon som kan svara ?

— Finns det någon som kan svara ?

— Kan någon verifiera det ?

 

— Kan någon intyga det ?

— Kan någon bestyrka det ?

— Någon har stulit alla mina pengar.

— Någon förstörde min kamera.

— Någon gjorde sönder min kamera.

 

— [ Are you allergic to any medicine? ]

— [ Someone seems to be calling me. ]

— [ Is there anyone who can answer? ]

— [ Is there anyone who can answer? ]

— [ Can anyone verify that? ]

 

— [ Can anyone verify that? ]

— [ Can anyone verify that? ]

— [ Someone has stolen all my money. ]

— [ Someone broke my camera. ]

— [ Someone broke my camera. ]

 

[ 83 ] HADE

— Jag önskar att vi hade mer tid.

— Jag förlorade allt som jag hade.

— Hade jag fel ?

— Han hade massor att göra.

— Jag önskar att jag hade en bil.

 

— Hon hade gått till skolan.

— Hade du roligt ?

— Vi hade väldigt kul.

— Du hade läst.

— Jag önskar att jag hade fler vänner.

 

— [ I wish we had more time. ]

— [ I lost everything I had. ]

— [ Was I wrong? ]

— [ He had a lot of things to do. ]

— [ I wish I had a car. ]

 

— [ She had gone to school. ]

— [ Did you have fun? ]

— [ We enjoyed ourselves very much. ]

— [ You had read. ]

— [ I wish I had more friends. ]

 

— Mannen erkände äntligen vad han hade gjort.

— Hade du kul ?

— Jag hade tur.

— Jag hade en besvärlig tid.

— Hon hade på sig en svart hatt.

 

— Jag gav tiggaren alla pengar jag hade.

— Någon hade sönder min kamera.

— Han tillgodogjorde det han hade lärt sig.

— Mannen erkände slutligen vad han hade gjort.

— Han hade en underlig dröm.

 

— [ The man finally confessed what he had done. ]

— [ Did you have fun? ]

— [ I was lucky. ]

— [ I had a hard time. ]

— [ She was wearing a black hat. ]

 

— [ I gave the beggar all the money I had. ]

— [ Someone broke my camera. ]

— [ He assimilated what he was taught. ]

— [ The man finally confessed what he had done. ]

— [ He had a strange dream. ]

 

— Min katt hade ihjäl en ekorre.

— Vi hade roligt på stranden igår.

— Hade du roligt på matchen ?

— Vi hade rätt.

— Jag hade ingenting att göra med gruppen.

 

— Hon sa att hon hade en förkylning.

— Vi hade en överenskommelse. Du bröt den.

— Han hade tre söner som blev advokater.

— Han erkände att han hade tagit mutor.

— Vi hade stora svårigheter att hitta busshållplatsen.

 

— [ My cat killed a squirrel. ]

— [ We had a good time at the beach yesterday. ]

— [ Did you enjoy the game? ]

— [ We were right. ]

— [ I had nothing to do with the group. ]

 

— [ She said she had a cold. ]

— [ We had an agreement. You broke it. ]

— [ He had three sons who became lawyers. ]

— [ He admitted he had taken bribes. ]

— [ We had much difficulty in finding the bus stop. ]

 

[ 84 ] KOM

— Jag kom på det.

— Du kom inte till skolan i går.

— Kom med oss.

— Kom när du vill.

— Kom när ni vill.

 

— Var snäll och kom och hjälp mig.

— Jag kom hit i går.

— Hon kom inte innan två.

— Hon kom inte innan två.

— Du kom in i mitt rum.

 

— [ I’ve found it. ]

— [ You did not come to school yesterday. ]

— [ Come with us. ]

— [ Come whenever you like. ]

— [ Come at any time you like. ]

 

— [ Please come and help me. ]

— [ I came here yesterday. ]

— [ She did not come until two. ]

— [ She didn’t come before two ]

— [ You came into my room. ]

 

— Hur kom du in hit ?

— Ni kom in i mitt rum.

— Hur kom ni in hit ?

— Kom och hjälp oss.

— Hur kom du hit ?

 

— Dina föräldrar kom inte, eller hur ?

— Hur kom du dit ?

— Hon kom inte förrän två.

— Var kom det ifrån ?

— Var kom den ifrån ?

 

— [ How did you get in here? ]

— [ You came into my room. ]

— [ How did you get in here? ]

— [ Come and help us. ]

— [ How’d you get here? ]

 

— [ Your parents didn’t come, did they? ]

— [ How did you get there? ]

— [ She did not come until two. ]

— [ Where did it come from? ]

— [ Where did it come from? ]

 

— Kom du med första tåget ?

— Var kom det där skeppet ifrån ?

— När han kom hem, sov barnen redan.

— Kom tillbaka hit.

— Jag kom hit tillsammans med mina vänner.

 

— Kom ned från scenen bara.

— Kom igen.

— Ken läste när jag kom hem.

— Jag kom underfund med någonting.

— Kom prick klockan tio.

 

— [ Did you catch the first train? ]

— [ Where did that ship come from? ]

— [ When he returned home, the kids were already asleep. ]

— [ Come back here. ]

— [ I came with my friends. ]

 

— [ Just get off the stage. ]

— [ Come on. ]

— [ Ken was reading when I came home. ]

— [ I found out something. ]

— [ Come at ten o’clock sharp. ]

 

[ 85 ] FICK

— Jag fick dig.

— När fick du den här ?

— När fick ni den här ?

— Var fick du tag på den där ?

— Det du fick lära dig är fel.

 

— Det ni fick lära er är fel.

— Hur många fick du ?

— Jag fick ge upp.

— Vad fick dig att komma hit ?

— Hur fick du tag på dem där ?

 

— [ I’ve got you. ]

— [ When did you get this? ]

— [ When did you get this? ]

— [ Where did you get that? ]

— [ What you were taught is wrong. ]

 

— [ What you were taught is wrong. ]

— [ How many did you get? ]

— [ I had to resign. ]

— [ What made you come here? ]

— [ How did you get those? ]

 

— Hur många fick du tag på ?

— Jag fick reda på var hon var.

— Jag fick säga upp mig.

— Jag fick C i engelska.

— Jag fick reda på någonting.

 

— Han fick jobbet.

— Min far fick mig att tvätta bilen.

— Jag fick ett brev från min vän.

— Jag fick syn på pojken.

— Jag fick A på min uppsats.

 

— [ How many did you get? ]

— [ I found out where she was. ]

— [ I had to resign. ]

— [ I got a C in English. ]

— [ I found out something. ]

 

— [ He got the job. ]

— [ My father had me wash the car. ]

— [ I got a letter from my friend. ]

— [ I caught sight of the boy. ]

— [ I got an A on my essay. ]

 

— Jag fick just en vän.

— Jag fick min välförtjänta lön.

— Jag fick dig att skratta, eller hur ?

— Jag fick er att skratta, eller hur ?

— De goda nyheterna fick henne att gråta.

 

— Jag fick en spark i baken.

— Jag fick ett F i kemi.

— Det fick mig att skratta.

— Jag fick precis ditt mejl.

— Jag fick precis ditt mail.

 

— [ I just made a friend. ]

— [ I sure had my due reward. ]

— [ I made you laugh, didn’t I? ]

— [ I made you laugh, didn’t I? ]

— [ The good news brought tears to her eyes. ]

 

— [ I was kicked in the back. ]

— [ I got an F in chemistry. ]

— [ It made me laugh. ]

— [ I just got your email. ]

— [ I just got your email. ]

 

[ 86 ] DE

— Är de där för mig ?

— Är de där till mig ?

— Var är de ?

— De vill ha mig.

— Är de där åt mig ?

 

— Här kommer de.

— Vad är de där ?

— Och vad sa de till mig ?

— De är inte alltid där.

— Jag gör det om de betalar mig.

 

— [ Are those for me? ]

— [ Are those for me? ]

— [ Where are they? ]

— [ They want me. ]

— [ Are those for me? ]

 

— [ Here they come. ]

— [ What are those? ]

— [ And what did they tell me? ]

— [ They’re not always there. ]

— [ I’ll do it if they pay me. ]

 

— De gick ut.

— De var mina.

— De ser bra ut.

— Kan de se oss ?

— Hur länge har de varit här ?

 

— Och vad berättade de för mig ?

— De är för nära.

— De köpte det.

— Och vad sade de till mig ?

— De litar på dig.

 

— [ They stepped outside. ]

— [ They were mine. ]

— [ They look good. ]

— [ Can they see us? ]

— [ How long have they been here? ]

 

— [ And what did they tell me? ]

— [ They are too close. ]

— [ They bought it. ]

— [ And what did they tell me? ]

— [ They trust you. ]

 

— De köpte den.

— De kan tänka och tala.

— Varför är de här ?

— Finns de ?

— Vad ville de ?

 

— De tog i hand.

— De gick hand i hand.

— Sa de hur ?

— Jag är nöjd med de här skorna.

— Sa de när ?

 

— [ They bought it. ]

— [ They can think and speak. ]

— [ Why are they here? ]

— [ Do they exist? ]

— [ What did they want? ]

 

— [ They shook hands. ]

— [ They went hand in hand. ]

— [ Did they say how? ]

— [ I’m pleased with these shoes. ]

— [ Did they say when? ]

 

[ 87 ] ÄN

— Jag vet inte riktigt än.

— Är du rädd än ?

— Du är längre än mig.

— Har han kommit än ?

— Han har det bättre än någonsin.

 

— Han är längre än sin bror.

— Du är smartare än vad jag är.

— Hon har inte kommit hit än.

— Min son är längre än jag.

— Du är smartare än jag.

 

— [ I don’t quite know yet. ]

— [ Are you frightened yet? ]

— [ You are taller than me. ]

— [ Has he come yet? ]

— [ He is better off than ever before. ]

 

— [ He is taller than his brother. ]

— [ You’re smarter than I am. ]

— [ She has not come here yet. ]

— [ My son is taller than me. ]

— [ You’re smarter than me. ]

 

— Du är smartare än jag.

— Jag har inte druckit kaffe än.

— Ingen gjorde något annat än att dansa.

— Det är allt annat än omöjligt.

— Han är tre år äldre än hon.

 

— Han är tre år äldre än henne.

— Hon har inte mindre än tolv barn.

— Är ni rädda än ?

— Min pappa är starkare än din.

— Tacka mig inte än.

 

— [ You’re smarter than I am. ]

— [ I haven’t had a coffee yet. ]

— [ No one did anything but dance. ]

— [ It’s all but impossible. ]

— [ He’s three years older than she is. ]

 

— [ He’s three years older than her. ]

— [ He has no less than twelve children. ]

— [ Are you frightened yet? ]

— [ My dad is stronger than your dad. ]

— [ Don’t thank me yet. ]

 

— Har du inte bestämt dig än ?

— Har du ringt henne än ?

— Du är i bättre form än jag.

— Har du ätit lunch än ?

— Den här datorn är bättre än den.

 

— Öppna inte lådan än.

— Han har inte lyckats än.

— Vi blir inte yngre än så här.

— En bild säger mer än tusen ord.

— Har du matat hunden än ?

 

— [ Haven’t you decided yet? ]

— [ Have you called her yet? ]

— [ You’re in better shape than I am. ]

— [ Have you eaten lunch yet? ]

— [ This computer is superior to that one. ]

 

— [ Don’t open the box yet. ]

— [ He hasn’t succeeded yet. ]

— [ We’re not getting any younger. ]

— [ A picture is worth a thousand words. ]

— [ Have you fed the dog yet? ]

 

[ 88 ] INGEN

— Jag har ingen katt.

— Jag har ingen katt.

— Ingen av oss vill gifta sig.

— Ingen bryr sig om vad du tycker.

— Ingen vet.

 

— Jag har ingen pengar.

— Jag behöver ingen hjälp.

— Det fanns ingen i rummet.

— Ingen får gå dit.

— Vi har ingen snö här.

 

— [ I do not have a cat. ]

— [ I don’t have a cat. ]

— [ Neither of us wants to get married. ]

— [ Nobody cares what you think. ]

— [ No one knows. ]

 

— [ I don’t have any money. ]

— [ I don’t need any help. ]

— [ There wasn’t anyone in the room. ]

— [ No one is allowed to go there. ]

— [ We do not have snow here. ]

 

— Jag träffade ingen på vägen hem.

— Ingen vill dit.

— Det var ingen där förutom jag.

— Vi har ingen dotter.

— Ingen gjorde något annat än att dansa.

 

— De har ingen annanstans att gå.

— Ingen kommer att klandra dig.

— Ingen kommer att beskylla dig.

— Det fanns ingen där förutom jag.

— De har ingen annanstans att ta vägen.

 

— [ I met nobody on my way home. ]

— [ No one wants to go there. ]

— [ There was no one there besides me. ]

— [ We don’t have a daughter. ]

— [ No one did anything but dance. ]

 

— [ They have nowhere else to go. ]

— [ Nobody’s going to blame you. ]

— [ Nobody’s going to blame you. ]

— [ There was no one there besides me. ]

— [ They have nowhere else to go. ]

 

— Ingen kommer att klandra er.

— Ingen kommer att beskylla er.

— Ingen sprang före honom.

— Ingen visste att du var i Tyskland.

— Det fanns ingen kvar utom mig.

 

— Ingen vill ha ett krig.

— Ingen är rik i mitt land.

— Ingen kunde förklara hur saken var gjord.

— Som tur är blev ingen blöt.

— Ingen man bor i byggnaden.

 

— [ Nobody’s going to blame you. ]

— [ Nobody’s going to blame you. ]

— [ No one ran ahead of him. ]

— [ Nobody knew that you were in Germany. ]

— [ There was no one left but me. ]

 

— [ Nobody wants a war. ]

— [ Nobody is rich in my country. ]

— [ Nobody could explain how the thing was made. ]

— [ Luckily nobody got wet. ]

— [ No man lives in the building. ]

 

[ 89 ] OSS

— Han är inte en av oss.

— Kommer du med oss ?

— Kommer ni med oss ?

— Vad ska vi ta oss till ?

— Du kan inte få oss att sluta.

 

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur länge har vi på oss ?

— Du borde ha kommit med oss.

— Vad vill du berätta för oss ?

— Vi borde ge oss av.

 

— [ He doesn’t belong to us. ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ Are you coming with us? ]

— [ What’ll we do? ]

— [ You can’t make us stop. ]

 

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

— [ You should have come with us. ]

— [ What do you want to tell us? ]

— [ We should get going. ]

 

— Kom med oss.

— Hur lång tid har vi på oss ?

— Kan de se oss ?

— Se på oss.

— Ingen av oss vill gifta sig.

 

— Vill du spela tennis med oss ?

— Vill ni spela tennis med oss ?

— Hur hittade du oss ?

— Hur hittade ni oss ?

— Vi kommer att klara oss.

 

— [ Come with us. ]

— [ How long have we got? ]

— [ Can they see us? ]

— [ Watch us. ]

— [ Neither of us wants to get married. ]

 

— [ Do you want to play tennis with us? ]

— [ Do you want to play tennis with us? ]

— [ How did you find us? ]

— [ How did you find us? ]

— [ We’ll be just fine. ]

 

— Vi klarar oss.

— Vi klarar oss.

— Han ljög för oss.

— Hon gillar att prata framför oss.

— Kommer du ihåg oss ?

 

— Kom och hjälp oss.

— Vi satte oss i bilen.

— Vi måste göra bättre ifrån oss.

— Du borde komma och hälsa på oss !

— Ni borde komma och hälsa på oss !

 

— [ We’ll be just fine. ]

— [ We’ll manage. ]

— [ He lied to us. ]

— [ She likes to talk in our presence. ]

— [ Do you remember us? ]

 

— [ Come and help us. ]

— [ We got into a car. ]

— [ We have to do better. ]

— [ You should come visit us! ]

— [ You should come visit us! ]

 

[ 90 ] BOR

— Var bor du ?

— Jag bor här.

— Detta är huset där han bor.

— Han bor inte där längre.

— Jag bor i en lägenhet.

 

— Var bor du nu ?

— Var bor du just nu ?

— Han bor med sin föräldrar.

— Var bor ni nu ?

— Var bor ni just nu ?

 

— [ Where do you live? ]

— [ I live here. ]

— [ This is the house in which he lives. ]

— [ He does not live there any more. ]

— [ I live in an apartment. ]

 

— [ Where do you live now? ]

— [ Where do you live at the moment? ]

— [ He lives with his parents. ]

— [ Where do you live now? ]

— [ Where do you live at the moment? ]

 

— Jag bor i lägenhet.

— Jorden är där vi alla bor.

— Vem är det som bor här intill ?

— Jag bor i Japan.

— Hennes syster bor i Skottland.

 

— Ingen man bor i byggnaden.

— Han bor inuti ett äpple.

— Ingen människa bor i byggnaden.

— Min bror bor i en liten by.

— Han bor på andra sidan floden.

 

— [ I live in an apartment. ]

— [ The earth is where we all live. ]

— [ Who lives in the next house? ]

— [ I live in Japan. ]

— [ Her sister lives in Scotland. ]

 

— [ No man lives in the building. ]

— [ He lives inside an apple. ]

— [ No man lives in the building. ]

— [ My brother lives in a small village. ]

— [ He lives across the river. ]

 

— Jag bor inte i Finland.

— Han bor i den herrgården.

— Min bror bor i Tokyo.

— Vart i Turkiet bor du ?

— Förresten, var bor du ?

 

— Var bor du, förresten ?

— Jag bor på Malta.

— Jag bor i Qatar.

— Han bor i Kyoto.

— Han bor i Kyoto.

 

— [ I don’t live in Finland. ]

— [ He lives in that stately mansion. ]

— [ My brother lives in Tokyo. ]

— [ Where in Turkey do you live? ]

— [ By the way, where do you live? ]

 

— [ By the way, where do you live? ]

— [ I live in Malta. ]

— [ I live in Qatar. ]

— [ He lives in Kyoto. ]

— [ She lives in Kyoto. ]

 

[ 91 ] MINA

— De var mina.

— Jag trodde inte mina ögon.

— Jag tror inte mina ögon.

— Var är mina saker ?

— Han är trött på mina problem.

 

— Tre av mina barn dog.

— Jag trodde knappt mina ögon.

— Jag kom hit tillsammans med mina vänner.

— Mina ögon gör ont.

— Jag saknar mina vänner.

 

— [ They were mine. ]

— [ I couldn’t believe my eyes. ]

— [ I can’t believe my eyes. ]

— [ Where are my things? ]

— [ He is fed up with my problems. ]

 

— [ Three of my children died. ]

— [ I scarcely believed my eyes. ]

— [ I came with my friends. ]

— [ My eyes hurt. ]

— [ I miss my friends. ]

 

— Rör inte mina saker.

— Någon har stulit alla mina pengar.

— Jag är älskad av mina föräldrar.

— Vet du var mina gamla glasögon är ?

— Jag kan knappt se utan mina glasögon.

 

— Båda mina systrar är gifta.

— Jag har glömt mina glasögon.

— Jag är ekonomiskt självständig från mina föräldrar.

— Rör inte mina grejer.

— Jag hatar när mina kläder luktar cigarettrök.

 

— [ Don’t touch my stuff. ]

— [ Someone has stolen all my money. ]

— [ I am loved by my parents. ]

— [ Do you know where my old glasses are? ]

— [ I can hardly see without my glasses. ]

 

— [ Both of my sisters are married. ]

— [ I have forgotten my glasses. ]

— [ I am economically independent of my parents. ]

— [ Don’t touch my stuff. ]

— [ I hate it when my clothes smell of cigarette smoke. ]

 

— Jag skulle vilja lägga undan mina ägodelar.

— Jag vill ha tillbaka mina tjugo dollar.

— Mina vänner svek mig inte under rättegången.

— Jag lät mina känslor fördunkla mitt omdöme.

— Det här är mina byxor.

 

— Är det där mina örhängen ?

— Jag ska hämta mina nycklar.

— Mina föräldrar är väldigt stränga.

— Jag letar efter mina nycklar.

— Jag gör mina läxor.

 

— [ I’d like to put my belongings away. ]

— [ I want my 20 dollars back. ]

— [ My friends stood by me during the court case. ]

— [ I let my emotions cloud my judgment. ]

— [ These are my pants. ]

 

— [ Are those my earrings? ]

— [ I’ll get my keys. ]

— [ My parents are very strict. ]

— [ I’m looking for my keys. ]

— [ I’m doing my homework. ]

 

[ 92 ] NÅGOT

— Har inte du något att göra ?

— Har inte ni något att göra ?

— Behöver du något ?

— Vill du ha något att äta ?

— Åt du något ?

 

— Jag skulle vilja ha något att dricka.

— Är det något särskilt som du vill ?

— Ge mig något att skriva på.

— Ge mig något att skriva på.

— Är det något fel på dina ögon ?

 

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ Do you need anything? ]

— [ Do you want something to eat? ]

— [ Did you eat anything? ]

 

— [ I would like something to drink. ]

— [ Is there something in particular that you want? ]

— [ Give me something to write on. ]

— [ Give me something to sign. ]

— [ Is something wrong with your eyes? ]

 

— Jag kan inte tänka mig något annat.

— Det är något fel på min bil.

— Är det något särskilt ?

— Kan något bekräfta det ?

— Vill du ha te eller något ?

 

— Berätta något om ditt land.

— Ingen gjorde något annat än att dansa.

— Jag vill dricka något kallt.

— Behöver du hjälp med att bära något ?

— Behöver ni hjälp med att bära något ?

 

— [ I can’t think otherwise. ]

— [ There is something wrong with my car. ]

— [ Is there something in particular? ]

— [ Can anyone verify that? ]

— [ Would you like tea or something? ]

 

— [ Tell me something about your country. ]

— [ No one did anything but dance. ]

— [ I want to drink something cold. ]

— [ Do you need help carrying anything? ]

— [ Do you need help carrying anything? ]

 

— Jag menade inte något av det.

— Vi såg något vitt i mörkret.

— Ge mig något att signera.

— Ingen kan lyckas med något utan ansträngning.

— Skrev du något i din dagbok idag ?

 

— Jag är något av en ensamvarg.

— Han är något av en musiker.

— Jag kan inte göra något sånt.

— Finns det något vatten i kannan ?

— Jag har inte sovit något vidare.

 

— [ I didn’t mean any of it. ]

— [ We saw something white in the dark. ]

— [ Give me something to sign. ]

— [ No one can achieve anything without effort. ]

— [ Did you write anything in your diary today? ]

 

— [ I’m kind of a loner. ]

— [ He is something of a musician. ]

— [ I can’t bring myself to do such a thing. ]

— [ Is there any water in the pot? ]

— [ I haven’t been sleeping very well. ]

 

[ 93 ] FÅR

— Du får inte se.

— Du får prata hur mycket du vill.

— Du får inte lämna mig.

— Ni får inte lämna mig.

— Du får bara prata engelska.

 

— Får jag hjälpa ?

— Du får inte gå ut dit.

— Du får inte läsa, medan du äter.

— Han får komma.

— Vi får inte göra det nu.

 

— [ You can’t see. ]

— [ You may talk as much as you like. ]

— [ You can’t leave me. ]

— [ You can’t leave me. ]

— [ You have to speak only English. ]

 

— [ Can I help? ]

— [ You can’t go out there. ]

— [ You must not read while eating. ]

— [ He can come. ]

— [ We can’t do it now. ]

 

— Får jag gå hem ?

— Vi får se vad som händer.

— Var får jag tag på böcker ?

— Får jag också komma ?

— Ingen får gå dit.

 

— Du får inte sluta nu.

— Ni får inte sluta nu.

— Du får inte hoppa av.

— Du får inte skylla på mig.

— Får jag kyssa dig ?

 

— [ May I go home? ]

— [ Let’s see what will happen. ]

— [ Where would I find books? ]

— [ Can I come too? ]

— [ No one is allowed to go there. ]

 

— [ You can’t quit now. ]

— [ You can’t quit now. ]

— [ You can’t back out. ]

— [ You can’t blame me. ]

— [ May I kiss you? ]

 

— Du får inte röka.

— Ni får inte röka.

— Jag får inte gå härifrån.

— Du får inte backa ur.

— Får jag titta på tv nu ?

 

— Du får inte beté dig så.

— Får jag prova den här ?

— Får jag öppna en burk ?

— Ni får välja vilken bok som helst.

— Får jag gå på toaletten ?

 

— [ You must not smoke. ]

— [ You must not smoke. ]

— [ I’m not allowed to leave. ]

— [ You can’t back out. ]

— [ May I watch TV now? ]

 

— [ You must not behave so. ]

— [ May I try this on? ]

— [ May I open a can? ]

— [ You may choose whichever book you like. ]

— [ May I go to the toilet? ]

 

[ 94 ] BRA

— Vad är du bra på ?

— Min engelska är inte bra.

— Jag tyckte att det var bra.

— Ser jag bra ut ?

— Så här långt ser det bra ut.

 

— Allt var väldigt bra.

— De ser bra ut.

— Min engelska är allt men inte bra.

— Mår du inte bra ?

— Jag sov inte bra.

 

— [ What’re you good at? ]

— [ My English is not good. ]

— [ I thought it was good. ]

— [ Do I look OK? ]

— [ So far, so good. ]

 

— [ Everything was very good. ]

— [ They look good. ]

— [ My English is anything but good. ]

— [ Is something not well with you? ]

— [ I didn’t sleep well. ]

 

— Min bror är bra på tennis.

— Allt gick bra.

— Jag kan simma bra.

— Mår du bra ?

— Jag mår bra.

 

— Han är bra på att sjunga.

— Mår han bra ?

— Min engelska är inte alls bra.

— Det var en bra dag.

— Hör du mig bra nu ?

 

— [ My brother is good at playing tennis. ]

— [ Everything went well. ]

— [ I can swim well. ]

— [ Are you OK? ]

— [ I’m OK. ]

 

— [ He is good at singing. ]

— [ Is he all right? ]

— [ My English is not good at all. ]

— [ That was a good day. ]

— [ Do you hear me well now? ]

 

— Gick det bra i dag ?

— Det känns riktigt bra.

— Min engelska är allt utom bra.

— De här skorna sitter inte särskilt bra.

— Ha ett bra liv.

 

— Ha ett bra liv.

— Känner du till någon bra restaurang ?

— Hon sjunger bra.

— Du passar bra i kort hår.

— Ha en bra dag.

 

— [ Did it go well today? ]

— [ It feels really good. ]

— [ My English is anything but good. ]

— [ These shoes are a little loose. ]

— [ Have a nice life. ]

 

— [ Have a good life. ]

— [ Do you know a good restaurant? ]

— [ She sings well. ]

— [ You look nice with your hair short. ]

— [ Have a nice day. ]

 

[ 95 ] IN

— Hur tog du dig in hit ?

— Hur tog ni er in hit ?

— Du kom in i mitt rum.

— Hur kom du in hit ?

— Ni kom in i mitt rum.

 

— Hur kom ni in hit ?

— Titta inte in i lådan.

— Flickan gick in i rummet.

— Han tvingade sig in i rummet.

— Han rusade in i rummet.

 

— [ How did you get in here? ]

— [ How did you get in here? ]

— [ You came into my room. ]

— [ How did you get in here? ]

— [ You came into my room. ]

 

— [ How did you get in here? ]

— [ Don’t look into the box. ]

— [ The girl entered the room. ]

— [ He forced his way into the room. ]

— [ He ran into the room. ]

 

— Hon slöt in det i papper.

— När måste jag lämna in rapporten ?

— Jag lämnade in ett papper igår.

— Han sparkade in bollen i mål.

— Jag släppte in katten i mitt rum.

 

— Våg efter våg böljade in på stranden.

— Jag sätter in tiotusen yen varje månad.

— Studenterna delade in sig i tre grupper.

— Jag blev blöt ända in på skinnet.

— Fienden kastade in nya styrkor i slaget.

 

— [ She folded it in paper. ]

— [ When must I turn in the report? ]

— [ I turned in a paper yesterday. ]

— [ He kicked the ball into the goal. ]

— [ I let the cat into my room. ]

 

— [ Wave after wave surged upon the beach. ]

— [ I put ten thousand yen into the bank every month. ]

— [ The students parted into three groups. ]

— [ I got wet to the skin. ]

— [ The enemy flung fresh troops into the battle. ]

 

— Bilen körde in i ett skyddsräcke.

— När kom demokrati in i existens ?

— Hon kom in helt tårögd.

— Snälla kör in till trottoarkanten.

— Gå in och vinn !

 

— Släpp in mig.

— Släpp in lite frisk luft.

— Geologen klev in i limon.

— Kasta inte in handduken.

— Fortsätt in.

 

— [ The car ran into a guardrail. ]

— [ When did Democracy come into existence? ]

— [ She came in with tears in her eyes. ]

— [ Please pull over. ]

— [ Go in and win! ]

 

— [ Let me in. ]

— [ Let in some fresh air. ]

— [ The geologist climbed into the limo. ]

— [ Don’t throw in the towel. ]

— [ Go on in. ]

 

[ 96 ] KÄNNER

— Han känner inte mig.

— Hur tror du att jag känner mig ?

— Hur tror ni att jag känner mig ?

— Hur tror du att jag känner ?

— Jag känner henne inte.

 

— Hur tror ni att jag känner ?

— Känner du honom ?

— Känner vi dig ?

— Känner jag honom ?

— Hur känner du dig ?

 

— [ He doesn’t know me. ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ I don’t know her. ]

 

— [ How do you think I feel? ]

— [ Do you know him? ]

— [ Do we know you? ]

— [ Do I know him? ]

— [ How’re you feeling? ]

 

— Jag känner mig gammal.

— Hon känner mig.

— Känner du henne ?

— Känner vi er ?

— Jag känner inte igen det.

 

— Jag känner inte igen den.

— Känner du dem ?

— Jag känner mig så vacker.

— Känner ni dem ?

— Jag känner din bror väl.

 

— [ I feel old. ]

— [ She knows me. ]

— [ Do you know her? ]

— [ Do we know you? ]

— [ I don’t recognize it. ]

 

— [ I don’t recognize it. ]

— [ Do you know them? ]

— [ I feel so pretty. ]

— [ Do you know them? ]

— [ I know your brother very well. ]

 

— Känner du igen honom ?

— Han känner många människor.

— Jag känner henne inte alls.

— Känner du till någon bra restaurang ?

— Det är flickan som jag känner väl.

 

— Du känner dig ensam, eller hur ?

— Jag känner mig inte sjuk.

— Jag känner mig hungrig.

— Jag förstår exakt hur du känner dig.

— Jag känner tjejen som spelar tennis.

 

— [ Do you recognize him? ]

— [ He knows a lot of people. ]

— [ I don’t know her at all. ]

— [ Do you know a good restaurant? ]

— [ That is the girl whom I know well. ]

 

— [ You feel lonesome, don’t you? ]

— [ I don’t feel sick. ]

— [ I’m feeling hungry. ]

— [ I know exactly how you feel. ]

— [ I know the girl playing tennis. ]

 

[ 97 ] HENNE

— Jag vill inte prata om henne.

— Var såg du henne ?

— Jag såg henne i går.

— Jag känner henne inte.

— Älskar du henne ?

 

— Du måste hjälpa henne.

— Jag älskar henne.

— Kan jag få tala med henne ?

— Ni måste hjälpa henne.

— Du skulle ha sett henne.

 

— [ I don’t want to speak about her. ]

— [ Where did you see her? ]

— [ I saw her yesterday. ]

— [ I don’t know her. ]

— [ Do you love her? ]

 

— [ You must help her. ]

— [ I love her. ]

— [ Can I speak to her? ]

— [ You must help her. ]

— [ You should have seen her. ]

 

— Han älskar henne.

— Ge det till henne.

— Känner du henne ?

— Ge den till henne.

— Vi har sett henne.

 

— Jag kunde hjälpa henne.

— Jag är fortfarande arg på henne.

— Jag kommer inte att träffa henne igen.

— Var snäll mot henne.

— Jag vill komma i kontakt med henne.

 

— [ He loves her. ]

— [ Give it to her. ]

— [ Do you know her? ]

— [ Give it to her. ]

— [ We’ve seen her. ]

 

— [ I was able to help her. ]

— [ I’m still mad at her. ]

— [ I’ll see her no more. ]

— [ Be nice to her. ]

— [ I want to get in touch with her. ]

 

— Jag tittade på henne.

— Jag såg henne simma.

— Jag frågar henne en fråga.

— Han kommer alltid att älska henne.

— Jag träffade henne på vägen till skolan.

 

— Har du hört av henne ?

— Jag känner henne inte alls.

— Jag lade på och ringde henne igen.

— Fråga henne vad hon har köpt.

— Han tog henne i handen.

 

— [ I was looking at her. ]

— [ I saw her swim. ]

— [ I ask her a question. ]

— [ He will always love her. ]

— [ I met her on the way to school. ]

 

— [ Have you heard from her? ]

— [ I don’t know her at all. ]

— [ I hung up and called her again. ]

— [ Ask her what she bought. ]

— [ He took her by the hand. ]

 

[ 98 ] BLIR

— Hur mycket blir det ?

— Blir du ledsen av det ?

— Han blir rädd lätt.

— Han blir lätt rädd.

— Han blir lätt trött.

 

— Han blir sällan arg.

— När blir det klart ?

— Hon blir sen till maten.

— Det kanske blir regn snart.

— Vi blir inte yngre än så här.

 

— [ How much will it be? ]

— [ Does that make you sad? ]

— [ He scares easily. ]

— [ He scares easily. ]

— [ He tires easily. ]

 

— [ It is rare for him to get angry. ]

— [ When will it be ready? ]

— [ She will be late for dinner. ]

— [ It may rain soon. ]

— [ We’re not getting any younger. ]

 

— Blir ni ledsna av det ?

— Du blir tvungen att laga mer mat.

— Om det blir några svårigheter, ring mig !

— Det blir tre euro.

— Hennes ögon blir runda av förvåning.

 

— Jag blir galen.

— Vi blir inte yngre.

— Jag hoppas att du aldrig blir kommunist.

— Vem blir den nästa presidenten av USA ?

— Lova att du inte blir arg.

 

— [ Does that make you sad? ]

— [ You’ll have to cook more food. ]

— [ If there are difficulties give me a call! ]

— [ That’ll be three euros. ]

— [ Her eyes become round in surprise. ]

 

— [ I’m going crazy. ]

— [ We’re not getting any younger. ]

— [ I hope you’ll never turn Communist. ]

— [ Who will be the next president of the United States? ]

— [ Don’t get mad, promise. ]

 

— När jag springer, blir jag svettig.

— Ett hundra cent blir en dollar.

— Dagarna blir längre och längre.

— Det blir fyra kronor, tack.

— Jag blir ofta förkyld.

 

— Dagarna blir allt längre.

— Jag blir hämtad.

— Jag blir upphämtad.

— Jag blir uppraggad.

 

— [ When I run, I get sweaty. ]

— [ One hundred cents makes one dollar. ]

— [ The days are getting longer and longer. ]

— [ It will be four crowns, please. ]

— [ I often catch cold. ]

 

— [ The days are getting longer and longer. ]

— [ I’m being picked up. ]

— [ I’m being picked up. ]

— [ I’m being picked up. ]

 

[ 99 ] HJÄLPA

— Jag är här för att hjälpa dig.

— Jag är här för att hjälpa er.

— Jag kan inte hjälpa dig.

— Jag kommer att hjälpa dig.

— Du vill hjälpa mig.

 

— Jag vill bara hjälpa dig.

— Jag kan inte hjälpa er.

— Kan jag hjälpa dig ?

— Jag kan hjälpa dig.

— Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

 

— [ I’m here to help you. ]

— [ I’m here to help you. ]

— [ I can’t help you. ]

— [ I’ll help you. ]

— [ You want to help me. ]

 

— [ I just want to help you. ]

— [ I can’t help you. ]

— [ Can I help you? ]

— [ I can help you. ]

— [ I’d help you if I could. ]

 

— Jag ska hjälpa dig.

— Jag ska hjälpa dig.

— Jag skulle vilja hjälpa till.

— Jag vill bara hjälpa er.

— Jag skulle hjälpa er om jag kunde.

 

— Jag skulle vilja hjälpa dig.

— Jag måste hjälpa honom.

— Hur kan jag hjälpa till ?

— Jag har inget emot att hjälpa till.

— Du måste hjälpa henne.

 

— [ I will help you. ]

— [ I’ll help you. ]

— [ I’d like to help. ]

— [ I just want to help you. ]

— [ I’d help you if I could. ]

 

— [ I’d like to help you. ]

— [ I must help him. ]

— [ How can I help? ]

— [ I don’t mind helping. ]

— [ You must help her. ]

 

— Ni måste hjälpa henne.

— Hur kan jag hjälpa ?

— Hon måste hjälpa honom.

— Får jag hjälpa ?

— Jag kunde hjälpa henne.

 

— Jag önskar bara hjälpa.

— Hon ville hjälpa dem.

— Låt mig hjälpa dig upp.

— Låt mig hjälpa till.

— Paula måste hjälpa hennes pappa i köket.

 

— [ You must help her. ]

— [ How can I help? ]

— [ She needs to help him. ]

— [ Can I help? ]

— [ I was able to help her. ]

 

— [ I only wish to help. ]

— [ She wanted to help them. ]

— [ Let me help you up. ]

— [ Let me help. ]

— [ Paula has to help her father in the kitchen. ]

 

[ 100 ] ALLA

— Var är alla ?

— Det är vad alla säger.

— Varför är ni alla här ?

— Alla pratade om det.

— Vi är alla överens med dig.

 

— Vi är alla överens med er.

— Jorden är där vi alla bor.

— Alla djur är lika.

— Han köpte den inte i alla fall.

— Någon har stulit alla mina pengar.

 

— [ Where’s everyone? ]

— [ It is what everybody says. ]

— [ Why are you all here? ]

— [ Everyone talked about it. ]

— [ We all agree with you. ]

 

— [ We all agree with you. ]

— [ The earth is where we all live. ]

— [ All animals are equal. ]

— [ He did not buy it after all. ]

— [ Someone has stolen all my money. ]

 

— Jag gav tiggaren alla pengar jag hade.

— De är alla oskyldiga barn.

— Hans dumma svar överraskade alla.

— Nästan alla hundar lever.

— Jag mindes alla.

 

— Tack för alla dina kommentarer !

— Alla pojkarna sprang iväg.

— Trots alla hennes brister gillar jag henne.

— Båda eleverna klarade av alla prov.

— Alla hoppades att hon skulle vinna.

 

— [ I gave the beggar all the money I had. ]

— [ They are all innocent children. ]

— [ His stupid answer surprised everybody. ]

— [ Almost all dogs are alive. ]

— [ I remembered everybody. ]

 

— [ Thanks for all your comments! ]

— [ All the boys ran away. ]

— [ With all her faults, I still like her. ]

— [ Both those students passed all the tests. ]

— [ Everyone hoped that she would win. ]

 

— Alla verkar gilla golf.

— I mörkret är alla katter grå.

— Alla studenterna i klassen gillar herr Smith.

— Alla vill träffa dig. Du är känd !

— Han är vänligt mot alla sina klasskamrater.

 

— Reglerna kräver att vi alla är närvarande.

— Läraren var tvungen att utvärdera alla elever.

— De allierade kontrollerade alla större irakiska städer.

— Planen stöddes av praktiskt taget alla närvarande.

— Vi tittade alla ut genom fönstret.

 

— [ It seems that everybody likes golf. ]

— [ All cats are grey in the dark. ]

— [ All the students in the class like Mr. Smith. ]

— [ Everyone wants to meet you. You’re famous! ]

— [ He’s friendly with all his classmates. ]

 

— [ The rules require us all to be present. ]

— [ The teacher had to evaluate all the students. ]

— [ The allies controlled all major Iraqi cities. ]

— [ The plan was supported by practically all the attendants. ]

— [ We all looked out the window. ]

 

[ 101 ] TALAR

— Hon talar inte engelska.

— Han talar lite engelska.

— Talar jag för snabbt ?

— Jag talar inte japanska.

— Du bör alltid tänka innan du talar.

 

— Talar du japanska ?

— Den ena talar engelska, den andra japanska.

— Jag talar lite spanska.

— Jag talar japanska väl.

— Jag talar klingonska med dig.

 

— [ She doesn’t speak English. ]

— [ He speaks a little English. ]

— [ Am I talking too fast? ]

— [ I don’t speak Japanese. ]

— [ You should always think before you speak. ]

 

— [ Do you speak Japanese? ]

— [ One speaks English, and the other speaks Japanese. ]

— [ I speak a little Spanish. ]

— [ I speak good Japanese. ]

— [ I speak Klingon to you. ]

 

— Jag talar klingonska med er.

— Man bör alltid tänka innan man talar.

— Vem talar ?

— Jag talar inte svenska.

— Talar du svenska ?

 

— Talar du turkiska ?

— Jag talar svenska.

— Jag talar inte tyska.

— Hon talar ryska.

— Hon talar inte japanska hemma.

 

— [ I speak Klingon to you. ]

— [ You should always think before you speak. ]

— [ Who’s speaking? ]

— [ I don’t speak Swedish. ]

— [ Do you speak Swedish? ]

 

— [ Do you speak Turkish? ]

— [ I speak Swedish. ]

— [ I don’t speak German. ]

— [ She speaks Russian. ]

— [ She doesn’t speak Japanese at home. ]

 

— Jag talar lite franska.

— Jag talar tyska.

— Talar du italienska ?

— Hon talar portugisiska.

— Han talar franska.

 

— Talar hon franska ?

— Vi talar i Australiens ungdomars vägnar.

— Jag talar om ditt handlande.

— Jag talar om ditt agerande.

— Ursäkta mig, talar du engelska ?

 

— [ I speak a little French. ]

— [ I speak German. ]

— [ Do you speak Italian? ]

— [ She speaks Portuguese. ]

— [ He speaks French. ]

 

— [ Does she speak French? ]

— [ We are speaking on behalf of the young people of Australia. ]

— [ I’m talking about your actions. ]

— [ I’m talking about your actions. ]

— [ Pardon me, do you speak English? ]

 

[ 102 ] DETTA

— Jag kan inte göra detta.

— Jag vill inte ha detta.

— Bara du kan göra detta.

— Vad är detta för ?

— Vad är detta till ?

 

— Vad är detta ?

— Vad är detta ?

— Jag kan allt detta.

— Gör inte detta.

— Vad är allt detta ?

 

— [ I can’t do this. ]

— [ I don’t want this. ]

— [ You alone can do this. ]

— [ What is this for? ]

— [ What is this for? ]

 

— [ What is this? ]

— [ What’s this? ]

— [ I know all this. ]

— [ Don’t do this. ]

— [ What is all this? ]

 

— Jag vet allt detta.

— Jag bad inte om detta.

— Jag vet att detta är svårt.

— Detta är väldigt lätt.

— Detta är huset där han bor.

 

— Vi är redo för detta.

— Varför är du på detta skepp ?

— Jag skulle vilja låna detta.

— Varför är ni på detta skepp ?

— Jag förtjänar inte detta.

 

— [ I know all this. ]

— [ I didn’t ask for this. ]

— [ I know this is hard. ]

— [ This is very easy. ]

— [ This is the house in which he lives. ]

 

— [ We’re ready for this. ]

— [ Why are you on this ship? ]

— [ I’d like to borrow this. ]

— [ Why are you on this ship? ]

— [ I don’t deserve this. ]

 

— Kan du tro att detta faktiskt händer ?

— Och detta är min sida.

— Jag ser inget problem med detta.

— Detta är riktigt illa.

— Detta är hans bil, tror jag.

 

— Jag vet hur detta fungerar.

— Vem brukade göra detta ?

— Detta är deras hus.

— Jag är kapten över detta skepp.

— Jag måste göra detta själv.

 

— [ Can you believe this is actually happening? ]

— [ And this is my page. ]

— [ I don’t see a problem with this. ]

— [ This is really bad. ]

— [ This is his car, I think. ]

 

— [ I know how this works. ]

— [ Who used to do this? ]

— [ This is their house. ]

— [ I’m the captain of this ship. ]

— [ I have to do this alone. ]

 

[ 103 ] FAKTISKT

— Faktiskt så hittade jag på det där.

— Jag såg det faktiskt aldrig.

— Det var faktiskt inte så illa.

— Det var faktiskt mitt fel.

— Vi behöver faktiskt inte göra det nu.

 

— Jag har faktiskt aldrig varit full.

— Jag är faktiskt ganska trött.

— Jag är faktiskt väldigt upptagen.

— Det är faktiskt inte riktigt så enkelt.

— Kan du tro att detta faktiskt händer ?

 

— [ Actually, I just made that up. ]

— [ I never actually saw it. ]

— [ It actually wasn’t that bad. ]

— [ It was actually my fault. ]

— [ We actually don’t have to do that now. ]

 

— [ I’ve actually never been drunk. ]

— [ I’m actually pretty tired. ]

— [ I’m actually very busy. ]

— [ It actually isn’t that simple. ]

— [ Can you believe this is actually happening? ]

 

— De vann faktiskt.

— Jag jobbar faktiskt här.

— Jag såg det faktiskt inte själv.

— Det är därför jag är här, faktiskt.

— Det är faktiskt en bra poäng.

 

— Faktiskt så är jag inte särskilt säker.

— Jag är faktiskt väldigt lycklig.

— Jag har faktiskt aldrig spelat golf.

— Jag är faktiskt en väldigt bra förare.

— Vem var det som faktiskt genomförde operationen ?

 

— [ They did win. ]

— [ I actually work here. ]

— [ I didn’t actually see it myself. ]

— [ That’s why I’m here, actually. ]

— [ That’s actually a good point. ]

 

— [ Actually, I’m not quite sure. ]

— [ I’m actually very happy. ]

— [ I’ve actually never played golf. ]

— [ I’m actually a very good driver. ]

— [ Who actually performed the surgery? ]

 

— Jag gick faktiskt aldrig på högskola.

— Det där är faktiskt riktigt elakt.

— Han har faktiskt inte ätit kaviar.

— Det är faktiskt inte sant.

— Jag kan faktiskt inte svaret.

 

— Jag vet faktiskt inte svaret.

— Det är faktiskt bra nyheter.

— Det är faktiskt ganska smart.

— Jag är faktiskt ganska seriös.

— Jag har faktiskt kul ikväll.

 

— [ I didn’t actually go to college. ]

— [ That’s actually really mean. ]

— [ He hasn’t actually eaten caviar. ]

— [ That’s actually not true. ]

— [ I actually don’t know the answer. ]

 

— [ I actually don’t know the answer. ]

— [ That’s actually the good news. ]

— [ That’s actually pretty clever. ]

— [ I’m actually being quite serious. ]

— [ I’m actually having fun tonight. ]

 

[ 104 ] VID

— Han är vid hennes sida.

— Jag ringer dig vid sju.

— Jag är van vid att äta ensam.

— Jag är van vid att arbeta hårt.

— Vi ses vid huset !

 

— Vi ska mötas vid sju.

— Jag är van vid att jobba hårt.

— Hon är van vid att sitta.

— Jag gick hemifrån vid sju.

— En ung flicka satt vid ratten.

 

— [ He’s at her side. ]

— [ I’ll call you at seven. ]

— [ I’m used to eating alone. ]

— [ I am accustomed to working hard. ]

— [ See you at the house! ]

 

— [ We are to meet at seven. ]

— [ I am accustomed to working hard. ]

— [ She is used to sitting. ]

— [ I left home at seven. ]

— [ A young girl was at the steering wheel. ]

 

— Tåget bör vara i Osaka vid tio.

— Hon har en stuga vid havet.

— Katten klängde vid hennes klänning.

— Han kommer inte att misslyckas vid examinationen.

— Kan du släppa av mig vid biblioteket ?

 

— Väntar du på oss vid stationen ?

— Väntar ni på oss vid stationen ?

— Vi stötte på dem vid bussterminalen.

— Vi stötte på dem vid bussterminalen.

— Du måste ta tjuren vid hornen !

 

— [ The train should reach Osaka by ten. ]

— [ She has a cottage by the sea. ]

— [ The cat clung to her dress. ]

— [ He will not fail in the examination. ]

— [ Could you drop me off at the library? ]

 

— [ Will you wait for us at the station? ]

— [ Will you wait for us at the station? ]

— [ We ran into them at the bus terminal. ]

— [ We hit on them at the bus terminal. ]

— [ You’ve got to take the bull by the horns! ]

 

— Jag vinkade av honom vid flygplatsen.

— Vår engelsklärare lägger vikt vid uttalet.

— Floden är femtio meter vid.

— Vid hemkomsten upptäckte jag inbrottet.

— John sitter vid Jack.

 

— Mötet avslutades vid lunchtid.

— Staden ligger vid havsstranden.

 

— [ I saw him off at the airport. ]

— [ Our English teacher put emphasis on pronunciation. ]

— [ The river is 50 meters in breadth. ]

— [ On arriving home, I discovered the burglary. ]

— [ John sits by Jack. ]

 

— [ The meeting came to an end at noon. ]

— [ The town lies on the seashore. ]

 

[ 105 ] MOT

— Är du för eller mot det här ?

— Jag gjorde det mot min vilja.

— Varför gör du så mot mig ?

— Var snäll mot henne.

— Gör gott mot dem som hatar er.

 

— Var snäll mot andra.

— Hon såg upp mot himlen.

— Jag sträckte ut handen mot boken.

— Är du allergisk mot någon medicin ?

— Var trevligare mot din syster.

 

— [ Are you for or against this? ]

— [ I did it against my will. ]

— [ Why do you always do that to me? ]

— [ Be nice to her. ]

— [ Do good to those who hate you. ]

 

— [ Be nice to others. ]

— [ She looked up at the sky. ]

— [ I stretched out my hand for the book. ]

— [ Are you allergic to any medicine? ]

— [ Be nicer to your sister. ]

 

— Var trevligare mot er syster.

— Spädbarnet log mot mig.

— Vi vann matchen med 10 mot 4

— Han är vänligt mot alla sina klasskamrater.

— Landet förklarade krig mot sitt grannland.

 

— Var snäll mot henne, Bill.

— Jag är allergisk mot gluten.

— Mitt rum vetter mot öst.

— De gick mot porten.

— Lyckan log mot honom.

 

— [ Be nicer to your sister. ]

— [ The baby smiled at me. ]

— [ We won the match by 10 to 4. ]

— [ He’s friendly with all his classmates. ]

— [ The country declared war against its neighbor. ]

 

— [ Be kind to her, Bill. ]

— [ I’m allergic to gluten. ]

— [ My room faces east. ]

— [ They walked toward the gate. ]

— [ Fortune smiled on him. ]

 

— Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten.

— Han siktade mot fågeln.

— Gören gott mot dem som hata eder.

— Han slåss mot väderkvarnar.

— Massorna reste sig mot diktatorn.

 

 

— [ Nuclear weapons are a threat to all humanity. ]

— [ He aimed at the bird. ]

— [ Do good to those who hate you. ]

— [ He fights windmills. ]

— [ The masses rose against the dictator. ]

 

 

[ 106 ] KOMMA

— Kan jag komma med dig ?

— Han kommer att komma.

— Kan du komma ?

— Kommer hon att komma ?

— Han sprang för att komma i tid.

 

— Jag kan komma klockan tre.

— Han får komma.

— Vad fick dig att komma hit ?

— Jag vill komma hem.

— Jag kan inte komma just nu.

 

— [ Can I join you? ]

— [ He will come. ]

— [ Can you come? ]

— [ Will she come? ]

— [ He ran, so as to arrive on time. ]

 

— [ I can come at three. ]

— [ He can come. ]

— [ What made you come here? ]

— [ I want to come home. ]

— [ I can’t come right now. ]

 

— Jag vill komma i kontakt med henne.

— Jag börjar komma ihåg det.

— Får jag också komma ?

— Du måste inte komma hit varje dag.

— Ni måste inte komma hit varje dag.

 

— Jag kan inte komma av arbetet nu.

— Du borde komma och hälsa på oss !

— Ni borde komma och hälsa på oss !

— När ska skeppet komma fram ?

— Jag vill komma ut härifrån !

 

— [ I want to get in touch with her. ]

— [ I am beginning to remember it. ]

— [ Can I come too? ]

— [ You don’t have to come here every day. ]

— [ You don’t have to come here every day. ]

 

— [ I can’t get away from work now. ]

— [ You should come visit us! ]

— [ You should come visit us! ]

— [ When is the ship due to arrive? ]

— [ I wanna get out of here! ]

 

— Han var siste man att komma fram.

— Jag rådde honom att komma tillbaka omedelbart.

— Den här ordboken kan komma till användning.

— Det är nittionio komma nio procent effektivt.

— Jag kan inte komma på texten.

 

— Jag kan inte komma i kväll.

— Hantverkaren lovade att komma nästa dag.

— Jag vill komma till hotellet.

— Han måste komma söderifrån.

— Vi borde komma igång.

 

— [ He was the last person to arrive. ]

— [ I advised him to come back at once. ]

— [ This dictionary might come in handy. ]

— [ It's 99.9% effective. ]

— [ I can’t remember the lyrics. ]

 

— [ I can’t come tonight. ]

— [ The tradesman promised to come the next day. ]

— [ I want to come to the hotel. ]

— [ He must be from the South. ]

— [ We should get going. ]

 

[ 107 ] DINA

— Jag vill inte ha dina hus.

— Är det något fel på dina ögon ?

— Dina skor är här.

— Dina föräldrar kom inte, eller hur ?

— Var är dina barn ?

 

— Jag älskar dina ögon.

— Jag förstår dina ord.

— Du ska hitta dina leksaker och böcker.

— Jag uppskattar verkligen dina råd.

— Tack för alla dina kommentarer !

 

— [ I do not want your houses. ]

— [ Is something wrong with your eyes? ]

— [ Your shoes are here. ]

— [ Your parents didn’t come, did they? ]

— [ Where are your kids? ]

 

— [ I love your eyes. ]

— [ I understand your words. ]

— [ You will find your toys and books. ]

— [ I greatly appreciate your advice. ]

— [ Thanks for all your comments! ]

 

— Hur fattar du dina beslut ?

— Tvätta dina händer.

— Ge mig en av dina bilder, tack.

— Hur ofta tvättar du dina jeans ?

— En av dina knappar har lossnat.

 

— Får jag raka av dina polisonger ?

— Dina framgångar beror på dina ansträngningar.

— Håll dina händer borta från mig.

— Lägg inte dina grejer i gången.

— Du måste återbetala dina skulder.

 

— [ How do you make decisions? ]

— [ Wash your hands. ]

— [ Please, give me one of your pictures. ]

— [ How often do you wash your jeans? ]

— [ One of your buttons has come off. ]

 

— [ May I shave your sideburns? ]

— [ Your success depends on your efforts. ]

— [ Keep your hands off me. ]

— [ Don’t put your things in the passage. ]

— [ You must repay your debts. ]

 

— Har du dina biljetter ?

— Var är dina nycklar ?

— Ge mig dina tankar.

— Du missbrukar dina maktbefogenheter.

— Ät dina grönsaker.

 

— Torka dina tårar.

 

— [ Have you got your tickets? ]

— [ Where are your keys? ]

— [ Give me your thoughts. ]

— [ You are abusing your authority. ]

— [ Eat your veggies. ]

 

— [ Wipe your tears. ]

 

[ 108 ] INGA

— Jag har inga pengar på mig.

— Jag har inga pengar.

— Jag har inga böcker att läsa.

— Jag har inga nära vänner.

— Hon har inga barn.

 

— Han har inga vänner.

— Det är inga problem.

— Jag har inga kläder att använda.

— Fanns inga moln på himlen.

— Det finns inga droger här.

 

— [ I have no money on me. ]

— [ I have no money. ]

— [ I don’t have any books to read. ]

— [ I don’t have any close friends. ]

— [ She has no children. ]

 

— [ He does not have any friends. ]

— [ It’s no trouble. ]

— [ I don’t have anything to wear. ]

— [ No clouds were in the sky. ]

— [ There are no drugs here. ]

 

— Inga stjärnor syntes på himlen.

— Jag känner inga blinda män.

— Jag har inga rena kläder att använda.

— Inga skämt, tack !

— Jag är ledsen, vi har inga vaccin.

 

— Inga av de här äggen är färska.

— Vi såg inga flickor i gruppen.

— Det finns inga matbutiker i närheten.

— Det var inga varningar överhuvudtaget.

— Jag har inga lektioner idag.

 

— [ No stars could be seen in the sky. ]

— [ I don’t know any blind men. ]

— [ I don’t have any clean clothes to wear. ]

— [ No jokes please! ]

— [ I’m sorry, we have no vacancies. ]

 

— [ None of these eggs are fresh. ]

— [ We didn’t see any girls in the group. ]

— [ There are no food stores in the immediate area. ]

— [ There was no warning whatsoever. ]

— [ I don’t have classes today. ]

 

— I byn finns inga tjuvar.

— Vi har inga hemligheter.

— Jag ställde inga frågor.

— Alkohol löser inga problem.

— Missförstå mig ej, vi gör inga löften.

 

— Ta inga risker.

— Ställ inga frågor.

 

— [ In the village there are no thieves. ]

— [ We have no secrets. ]

— [ I didn’t ask any questions. ]

— [ Alcohol doesn’t solve any problems. ]

— [ Don’t misunderstand me; we are not making any promises. ]

 

— [ Don’t take any chances. ]

— [ Don’t ask any questions. ]

 

[ 109 ] SE

— Du kan inte se.

— Jag kan inte se dig.

— Kan du se det där ?

— Se upp var du går.

— Jag skulle vilja se det.

 

— Se på mig.

— Du får inte se.

— Vi ska se.

— Kan du se dem ?

— Kan de se oss ?

 

— [ You can’t see. ]

— [ I can’t see you. ]

— [ Can you see that? ]

— [ Watch your step. ]

— [ I’d like to see that. ]

 

— [ Watch me. ]

— [ You can’t see. ]

— [ We shall see. ]

— [ Can you see them? ]

— [ Can they see us? ]

 

— Kan ni se dem ?

— Se på oss.

— Jag kan inte se någonting.

— När kan jag se dig igen ?

— Jag skulle vilja se dem igen.

 

— Han tycker om att se på TV.

— Han tycker om att se på TV.

— Jag vill inte se dum ut.

— Vi får se vad som händer.

— Jag kunde inte se någonting alls.

 

— [ Can you see them? ]

— [ Watch us. ]

— [ I couldn’t see a thing. ]

— [ When can I see you next time? ]

— [ I’d like to see them again. ]

 

— [ He likes to watch TV. ]

— [ He likes watching TV. ]

— [ I don’t want to look stupid. ]

— [ Let’s see what will happen. ]

— [ I couldn’t see a thing. ]

 

— Jag klarar inte av att se blod.

— Se inte så chockad ut.

— Jag kan knappt se utan mina glasögon.

— Vi kan se tusentals stjärnor på himlen.

— Hans ilska var förfärlig att se.

 

— Se dig omkring.

— Vi ska se en utländsk film ikväll.

— Kan jag få se på matsedeln ?

— Kan jag få se på menyn ?

— Får jag se den där listan.

 

— [ I can’t stand the sight of blood. ]

— [ Don’t look so shocked. ]

— [ I can hardly see without my glasses. ]

— [ We can see thousands of stars in the sky. ]

— [ His anger was terrible to see. ]

 

— [ Look around you. ]

— [ We’re going to see a foreign film tonight. ]

— [ May I look at the menu? ]

— [ May I look at the menu? ]

— [ Let me see that list. ]

 

[ 110 ] VARIT

— Jag har varit där mycket.

— Hur länge har de varit här ?

— Jag vet att hon har varit upptagen.

— Jag har faktiskt aldrig varit full.

— Vi har varit gifta i fem år.

 

— Jag har varit upptagen.

— Har du någonsin varit på TV ?

— Jag har varit här sedan klockan fem.

— Jag har varit i Paris.

— Han borde ha varit färdigt nu.

 

— [ I’ve been there a lot. ]

— [ How long have they been here? ]

— [ I know that she has been busy. ]

— [ I’ve actually never been drunk. ]

— [ We’ve been married for five years. ]

 

— [ I have been busy. ]

— [ Have you ever been on TV? ]

— [ I have been here since five o’clock. ]

— [ I have been in Paris. ]

— [ He should have finished it by now. ]

 

— Hur länge har han varit borta ?

— Det har varit en mycket svår vinter.

— Jag har aldrig varit i Argentina.

— Han har aldrig varit i Amerika.

— Jag har alltid varit en ensamvarg.

 

— Har du någonsin varit på Koreahalvön ?

— Hur länge har du varit utomlands ?

— Hur länge har han varit frånvarande ?

— Har du varit här sen dess ?

— Vi har varit uppe hela natten.

 

— [ How long has he been absent? ]

— [ We have had a very hard winter. ]

— [ I’ve never been to Argentina. ]

— [ He’s never been to America. ]

— [ I was always a loner. ]

 

— [ Have you ever been to the Korean Peninsula? ]

— [ How long have you been abroad? ]

— [ How long has he been absent? ]

— [ Have you been here since? ]

— [ We have been up all night. ]

 

— Har du varit i Kyoto ?

— Har du varit i Boston ?

— Har ni varit i Boston ?

— Jag har varit hos tandläkaren.

 

 

— [ Have you been to Kyoto? ]

— [ Have you been to Boston? ]

— [ Have you been to Boston? ]

— [ I’ve been to the dentist’s. ]

 

 

[ 111 ] TOG

— Hur många tog du ?

— Han tog sin tid.

— Tog du ett bad ?

— Hur tog du dig in hit ?

— Hur tog du dig hit ?

 

— Hur tog ni er in hit ?

— De tog i hand.

— Hur tog du dig dit ?

— Tack för att du tog mig hit.

— Han tog henne i handen.

 

— [ How many did you take? ]

— [ He took his time. ]

— [ Did you take a bath? ]

— [ How did you get in here? ]

— [ How’d you get here? ]

 

— [ How did you get in here? ]

— [ They shook hands. ]

— [ How did you get there? ]

— [ Thanks for bringing me here. ]

— [ He took her by the hand. ]

 

— Jag tog med mig min kamera.

— Vi tog varandra i handen på det.

— Jag tog mig friheten att ringa henne.

— Han tog ut några mynt.

— Han tog fram några mynt.

 

— Det tog nätt och jämnt en timme.

— Han tog med henne till vårt ställe.

— Han tog på sig den svarta överrocken.

— Mark tog sina saker och gick.

— Jag tog hans närvaro för givet.

 

— [ I took my camera along. ]

— [ We shook on it. ]

— [ I took the liberty of calling her. ]

— [ He took out some coins. ]

— [ He took out some coins. ]

 

— [ It took little more than an hour. ]

— [ He brought her to our place. ]

— [ He put on the black coat. ]

— [ Mark took his things and left. ]

— [ I took his attendance for granted. ]

 

— Jag tog ut kakan ur ugnen.

— Det tog hela kvällen.

— Kung George tog kontroll över kolonin 1752.

— Datorreparationen tog hela dagen.

— Kriget tog slut 1954.

 

 

— [ I took the cake out of the oven. ]

— [ It took all evening. ]

— [ King George took control of the colony in 1752. ]

— [ The computer repair took all day. ]

— [ That war ended in 1954. ]

 

 

[ 112 ] NÅGRA

— Jag vill inte göra några misstag.

— Han är tillbaks om några dagar.

— Jag skulle vilja köpa några vykort.

— Kan jag få köpa några vykort ?

— Jag sköt på mitt hushållsarbete några timmar.

 

— Jag sköt upp mitt hushållsarbete några timmar.

— Om det blir några svårigheter, ring mig !

— Jag missade tåget med bara några minuter.

— Jag har läst några hundratals böcker.

— Han tog ut några mynt.

 

— [ I don’t want to make any mistakes. ]

— [ He will be back in a couple of days. ]

— [ I would like to buy some postcards. ]

— [ I would like to buy some postcards. ]

— [ I postponed doing my housework for a few hours. ]

 

— [ I postponed doing my housework for a few hours. ]

— [ If there are difficulties give me a call! ]

— [ I missed the train by only a few minutes. ]

— [ I’ve read some hundred books so far. ]

— [ He took out some coins. ]

 

— Jag ska ringa några samtal.

— Han tog fram några mynt.

— Jag sköt upp hushållsarbetet några timmar.

— Finns det några biografer här i närheten ?

— Kontakta henne om du har några frågor.

 

— Jag kan inte ta några risker.

— Jag vill inte höra några ursäkter.

— Jag ville ringa några telefonsamtal.

— Är det några frågor ?

— Har du några syskon ?

 

— [ I’ll make a few calls. ]

— [ He took out some coins. ]

— [ I postponed doing my housework for a few hours. ]

— [ Are there any movie theaters near here? ]

— [ Contact her if you have any questions. ]

 

— [ I can’t take chances. ]

— [ I don’t want to hear any excuses. ]

— [ I wanted to make some telephone calls. ]

— [ Are there any questions? ]

— [ Do you have any siblings? ]

 

— Har du några vapen ?

— Har du några kontanter ?

— Jag gjorde några ändringar.

— Akiko har några vänner i Frankrike.

 

 

— [ Do you have any weapons? ]

— [ Do you have any cash? ]

— [ I made a few changes. ]

— [ Akiko has some friends in France. ]

 

 

[ 113 ] SA

— Han sa att han inte vet.

— Jag sa åt dig att gå.

— Och vad sa de till mig ?

— Du sa till honom.

— Jag sa åt er att gå.

 

— Han sa att han inte visste.

— När sa du det där ?

— När sa ni det där ?

— Vad sa han ?

— När sa du det ?

 

— [ He said that he doesn’t know. ]

— [ I told you to leave. ]

— [ And what did they tell me? ]

— [ You told him. ]

— [ I told you to leave. ]

 

— [ He said that he didn’t know. ]

— [ When did you say that? ]

— [ When did you say that? ]

— [ What did he say? ]

— [ When did you say that? ]

 

— När sa ni det ?

— Jag sa inget.

— Jag sa ingenting.

— Sa de hur ?

— Sa de när ?

 

— Sa någon någonting ?

— Sa de varför ?

— Jag sa att det var ok.

— Ni sa att ni var lyckliga.

— Du sa att du var lycklig.

 

— [ When did you say that? ]

— [ I didn’t say anything. ]

— [ I didn’t say anything. ]

— [ Did they say how? ]

— [ Did they say when? ]

 

— [ Did anyone say anything? ]

— [ Did they say why? ]

— [ I said it was all right. ]

— [ You said that you were happy. ]

— [ You said that you were happy. ]

 

— Hon sa att hon hade en förkylning.

— Han sa åt eleverna att vara tysta.

— Jag sa att jag var förvirrad.

— Han sa ingenting medan jag talade.

— Ja, sa hon, du har rätt.

 

— Människorna skrattade tills hon sa Brinn ! .

— Jag sa stick.

 

— [ She said she had a cold. ]

— [ He told the students to be quiet. ]

— [ I said that I was confused. ]

— [ While I was speaking, he said nothing. ]

— [ Yes, she said, you are right. ]

 

— [ The people laughed till she said, Burn! ]

— [ I said get out. ]

 

[ 114 ] TA

— Du kan ta det.

— Du kan ta den.

— Vad ska vi ta oss till ?

— Jag ska ta hand om det här.

— Ta bara en.

 

— Jag ska ta hand om det.

— Du behöver inte ta av dig skorna.

— Jag måste ta mig hem.

— Det här kommer aldrig att ta slut.

— Ta tag i den där.

 

— [ You can have it. ]

— [ You can have it. ]

— [ What’ll we do? ]

— [ I’ll handle this. ]

— [ Take only one. ]

 

— [ I’ll handle it. ]

— [ You need not take off your shoes. ]

— [ I have to get home. ]

— [ This is never going to end. ]

— [ Grab that. ]

 

— Ta min.

— Ta din tid.

— Jag måste ta ett paraply med mig.

— Ta mitt.

— Kunde du ta det här, tack ?

 

— Kan du ta reda på det ?

— Ta dig ett glas.

— Ta en buss.

— De har ingen annanstans att ta vägen.

— Ta på dig en klänning då.

 

— [ Take mine. ]

— [ Take your time. ]

— [ I’ve got to take an umbrella with me. ]

— [ Take mine. ]

— [ Could you take this, please? ]

 

— [ Can you find out? ]

— [ Have a drink. ]

— [ Take a bus. ]

— [ They have nowhere else to go. ]

— [ Why don’t you wear a dress? ]

 

— Ta seden dit man kommer.

— Ta bort lådan.

— Jag går hellre än att ta bussen.

— Vilket tåg tänker du ta ?

— Vilket tåg tänker du ta ?

 

— Jag kan inte ta några risker.

— Ta det i din egen takt.

— Hon rådde honom att ta medicinen.

— Du måste ta tjuren vid hornen !

— Jag ska ta den jäveln.

 

— [ When in Rome, do as the Romans do. ]

— [ Take that box away! ]

— [ I’d rather walk than take a bus. ]

— [ What train you are going to take? ]

— [ Which train are you going to take? ]

 

— [ I can’t take chances. ]

— [ Pace yourself. ]

— [ She advised him to take the medicine. ]

— [ You’ve got to take the bull by the horns! ]

— [ I am going to get that sucker. ]

 

[ 115 ] INGET

— Jag har inget emot att hjälpa till.

— Jag har inget emot det.

— Jag har inget att skriva med.

— Jag ser inget !

— Du har inget att vara arg över.

 

— Jag sa inget.

— Inget är så enkelt som det verkar.

— Jag ser inget problem med detta.

— Din fråga har inget svar.

— Er fråga har inget svar.

 

— [ I don’t mind helping. ]

— [ I don’t mind. ]

— [ I don’t have anything to write with. ]

— [ I can’t see! ]

— [ There is nothing for you to be angry about. ]

 

— [ I didn’t say anything. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

— [ I don’t see a problem with this. ]

— [ Your question has no answer. ]

— [ Your question has no answer. ]

 

— Det är inget problem.

— Det finns nästan inget syre i rummet.

— Inget är omöjligt för Gud.

— Män vet inget om kvinnor.

— Jag har inget med brottet att göra.

 

— Grekiska är inget lätt språk.

— Det är inget skämt.

— Vi såg inget konstigt.

— Ett land utan horhus är inget land.

— Grekiska är inget enkelt språk.

 

— [ It’s no trouble. ]

— [ There is almost no oxygen in the room. ]

— [ Nothing’s impossible for God. ]

— [ Men know nothing about women. ]

— [ I have nothing to do with the crime. ]

 

— [ Greek is not an easy language. ]

— [ It’s no joke. ]

— [ We saw nothing strange. ]

— [ A country with no whorehouse is not a country. ]

— [ Greek is not an easy language. ]

 

— Vi har inget socker.

— Jag har inget emot att göra hushållssysslorna.

— Inget är så hemskt som en jordbävning.

— Vi har inget behov av assistans.

— Du har inget bra minne.

 

— Vi har inget annat val.

— Det var inget sammanträffande.

— Han är inget helgon.

— Inget sött utan svett.

 

— [ We have no sugar. ]

— [ I don’t mind doing the housework. ]

— [ Nothing is so terrible as an earthquake. ]

— [ We have no need for assistance. ]

— [ You do not have a good memory. ]

 

— [ We don’t have another choice. ]

— [ It wasn’t a coincidence. ]

— [ He’s no saint. ]

— [ No sweet without sweat. ]

 

[ 116 ] HELA

— Vad i hela världen står på ?

— Jag har bott här hela mitt liv.

— Vi kommer att söka genom hela skeppet.

— Vi ska söka genom hela skeppet.

— Jag tänker på dig hela tiden.

 

— Jag gör det hela tiden.

— Jag säger det hela tiden.

— Han stannade där hela tiden.

— Min hund skäller hela tiden.

— Jag nyser hela tiden.

 

— [ What on earth is the matter? ]

— [ I’ve lived here my entire life. ]

— [ We’re going to search the whole ship. ]

— [ We’re going to search the whole ship. ]

— [ I think of you all the time. ]

 

— [ I do it all the time. ]

— [ I say it all the time. ]

— [ He stayed there all the time. ]

— [ My dog barks all the time. ]

— [ I sneeze all the time. ]

 

— Hela nationen sörjde hjältens död.

— Jag har tänkt på det hela dagen.

— Han förblev obesegrad under hela sin karriär.

— Vi har gått runt hela sjön.

— Vi sprang hela vägen till stationen.

 

— Vi har varit uppe hela natten.

— Uppfinnaren är känd över hela världen.

— Det regnade kraftigt hela dagen.

— Det tog hela kvällen.

— Hela besättningen, överge skeppet !

 

— [ The whole nation mourned the hero’s death. ]

— [ I’ve been thinking about it the entire day. ]

— [ He went undefeated his whole career. ]

— [ We’ve walked all around the lake. ]

— [ We ran all the way to the station. ]

 

— [ We have been up all night. ]

— [ The inventor is known all over the world. ]

— [ It rained heavily all day. ]

— [ It took all evening. ]

— [ All hands, abandon ship! ]

 

— Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten.

— Explosionen skakade hela byggnaden.

— Bonde plöjde hans fält hela dagen.

— Datorreparationen tog hela dagen.

— Vinden blåste hela dagen.

 

 

— [ Nuclear weapons are a threat to all humanity. ]

— [ The explosion shook the whole building. ]

— [ The farmer plowed his field all day. ]

— [ The computer repair took all day. ]

— [ The wind blew all day. ]

 

 

[ 117 ] BLI

— Jag håller på att bli bättre.

— Jag visste att du skulle bli arg.

— Det här börjar bli svårt.

— Det ser ut att bli regn.

— Han längtar efter att bli en lärare.

 

— Jag håller på att bli galen.

— Jag håller på att bli galen.

— Jag gillar inte att bli driven med.

— Vädret ska bli bättre imorgon.

— Hans mål är att bli en lärare.

 

— [ I’m getting better. ]

— [ I knew you’d be mad. ]

— [ This is getting hard. ]

— [ It looks as if it is going to rain. ]

— [ He aspires to become a teacher. ]

 

— [ I’m going crazy. ]

— [ I’m losing my mind. ]

— [ I don’t like being made a fool of. ]

— [ The weather is bound to get better tomorrow. ]

— [ His objective is to become a teacher. ]

 

— Du måste bli kvitt den där ovanan.

— I framtiden vill jag bli en TV-presentatör.

— Du håller på att bli lat !

— Jag håller på att bli uppraggad.

— Ni håller på att bli lata !

 

— Han håller på att bli skallig.

— Det kommer att bli ganska kyligt.

— Kom igen ! Vi kommer bli sena.

— Jag kan inte bli inblandad.

— Nixon var på väg att bli president.

 

— [ You must get rid of that bad habit. ]

— [ I want to become a TV announcer in the future. ]

— [ You are becoming lazy! ]

— [ I’m being picked up. ]

— [ You are becoming lazy! ]

 

— [ He’s going bald. ]

— [ It is going to be rather cool. ]

— [ Come on! We’re going to be late. ]

— [ I can’t get involved. ]

— [ Nixon was about to become president. ]

 

— Tillåt inte dig själv att bli tjock.

— Valets resultat kommer snart att bli analyserad.

— Bill lyckades bli godkänd på provet.

— Bli inte paranoid.

 

 

— [ Don’t allow yourself to become fat. ]

— [ The result of the election will soon be analyzed. ]

— [ Bill was able to pass the exam. ]

— [ Don’t get paranoid. ]

 

 

[ 118 ] SITT

— Hon gav mig inte sitt namn.

— Han blev av med sitt jobb.

— Bob har många böcker på sitt rum.

— Han återvänder till sitt hem.

— Han satte eld på sitt hus.

 

— Han tappar alltid bort sitt paraply.

— Han tömde sitt glas.

— Han är sitt vanliga jag.

— Han har gjort sitt yttersta för mig.

— Sitt rakt.

 

— [ She didn’t give me her name. ]

— [ He lost his job. ]

— [ Bob has a lot of books in his room. ]

— [ He returns to his home. ]

— [ He set his house on fire. ]

 

— [ He is always losing his umbrella. ]

— [ He emptied his glass. ]

— [ He is his usual self. ]

— [ He has done his utmost for me. ]

— [ Sit up straight. ]

 

— Hon har satt sitt hus till försäljning.

— Hans far vigde sitt liv åt vetenskapen.

— Hon ville avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap.

— Han stannade upp mitt sitt anförande.

— Hanako har glömt sitt paraply igen.

 

— Han stack sitt hus i brand.

— Landet förklarade krig mot sitt grannland.

— Sverige har sitt eget språk.

— Varsågod och sitt ner.

— Soldaten uppgav sitt namn.

 

— [ She has put her house up for sale. ]

— [ His father dedicated his life to science. ]

— [ She wanted to renounce her U.S. citizenship. ]

— [ He broke off in the middle of his speech. ]

— [ Hanako has forgotten her umbrella again. ]

 

— [ He set his house on fire. ]

— [ The country declared war against its neighbor. ]

— [ Sweden has a language of its own. ]

— [ Please sit down. ]

— [ The soldier gave his name. ]

 

— Helen håller alltid sitt rum rent.

— Vissa fiskar kan ändra sitt kön.

— Plötsligen förlorade kontorsarbetaren sitt temperament.

 

 

— [ Helen always keeps her room clean. ]

— [ Some fish are able to change their gender. ]

— [ All of a sudden, the clerk lost his temper. ]

 

 

[ 119 ] FORTFARANDE

— Jag tycker fortfarande inte om det.

— Jag gillar det fortfarande inte.

— Är du fortfarande arg på mig ?

— Jag är fortfarande arg på henne.

— Du är fortfarande ung.

 

— Kan du inte röra dig fortfarande ?

— Jag fattar fortfarande inte.

— Är ni fortfarande gifta ?

— Han tror fortfarande på hennes ord.

— Är du fortfarande gift ?

 

— [ I still don’t like it. ]

— [ I still don’t like it. ]

— [ Are you still mad at me? ]

— [ I’m still mad at her. ]

— [ You’re still young. ]

 

— [ Can’t you move faster? ]

— [ I still don’t get it. ]

— [ Are you still married? ]

— [ He still believes her words. ]

— [ Are you still married? ]

 

— Min dröm är fortfarande bara en dröm.

— Är ni fortfarande arga på mig ?

— Jag tror fortfarande på kärleken.

— Allt var fortfarande i skogen.

— Min rygg gör fortfarande ont.

 

— Hans stackars hund lever fortfarande.

— De stödde honom och hans politik fortfarande.

— Båda föräldrarna lever fortfarande.

— Är du fortfarande hemma ?

— Är ni fortfarande hemma ?

 

— [ My dream is still just a dream. ]

— [ Are you still mad at me? ]

— [ I still believe in love. ]

— [ All was still in the woods. ]

— [ My back still hurts. ]

 

— [ His poor dog is still alive. ]

— [ They still supported him and his policies. ]

— [ Both the parents are still living. ]

— [ Are you still at home? ]

— [ Are you still at home? ]

 

— Är din fru fortfarande i Amerika ?

— Deras skepp ligger fortfarande i hamn.

— Han arbetar fortfarande i arbetsrummet.

— Hon är fortfarande minderårig.

— Detta används fortfarande dagligen.

 

— Jag kokar fortfarande råriset.

 

— [ Is your wife still in America? ]

— [ Their ship is still in port. ]

— [ He is still at work in the workroom. ]

— [ She’s still under age. ]

— [ This is still in daily use. ]

 

— [ I’m still cooking the brown rice. ]

 

[ 120 ] PRATA

— Jag vill inte prata om det.

— Han vill inte prata om det.

— Hon vill inte prata om det.

— Prata inte med mig.

— Jag vill inte prata om henne.

 

— Om du vill prata så prata.

— Jag vill bara prata.

— Kan jag få prata med dig ?

— Om du vill prata, prata.

— Du får prata hur mycket du vill.

 

— [ I don’t want to talk about it. ]

— [ He doesn’t want to talk about it. ]

— [ She doesn’t want to talk about it. ]

— [ Don’t talk to me. ]

— [ I don’t want to speak about her. ]

 

— [ If you want to talk, talk. ]

— [ I just want to talk. ]

— [ Can I talk to you? ]

— [ If you want to talk, talk. ]

— [ You may talk as much as you like. ]

 

— Jag trodde att vi kunde prata.

— Prata med mig !

— Vem vill du prata med ?

— Du får bara prata engelska.

— Prata inte !

 

— Prata inte.

— Vi kan inte prata nu.

— Sluta prata med mig.

— Hon gillar att prata framför oss.

— Om du vill prata, prata då.

 

— [ I thought we could talk. ]

— [ Talk to me! ]

— [ Who do you want to talk to? ]

— [ You have to speak only English. ]

— [ Don’t talk! ]

 

— [ Don’t speak. ]

— [ We can’t talk now. ]

— [ Stop talking to me. ]

— [ She likes to talk in our presence. ]

— [ If you want to talk, talk. ]

 

— Hon började prata med hunden.

— Hon fortsatte prata.

— Sluta prata om min familj.

— Hon kan prata tio språk.

— Jag kan inte prata tyska.

 

— Du måste prata med honom angående det

— Hon kan prata både engelska och tyska.

— Kan du prata kinesiska ?

— Var kan vi prata ostört ?

— Aldrig prata med främlingar.

 

— [ She began to talk to the dog. ]

— [ She kept on talking. ]

— [ Stop talking about my family. ]

— [ She is able to speak ten languages. ]

— [ I cannot speak German. ]

 

— [ You must talk with him about the matter. ]

— [ She can speak both English and German. ]

— [ Can you speak Chinese? ]

— [ Where we can talk undisturbed? ]

— [ Never talk to strangers. ]

 

[ 121 ] HETER

— Vad heter du ?

— Vad heter du ?

— Vad heter han ?

— Jag kommer inte ihåg vad hon heter.

— Vad var det du heter nu igen ?

 

— Vad heter hon nu igen ?

— Vad heter den här gatan ?

— Vad heter den här gatan ?

— Det här landet heter Ryssland.

— Hunden heter Ken.

 

— [ What is your name? ]

— [ What’s your name? ]

— [ What’s his name? ]

— [ I can’t remember her name. ]

— [ What’s your name again? ]

 

— [ What’s her name again? ]

— [ What’s this street called? ]

— [ What is the name of this street? ]

— [ This country is called Russia. ]

— [ The dog’s name is Ken. ]

 

— Jag heter inte flicka heller.

— Jag heter Wang Jiaming.

— Vår galax heter Vintergatan.

— Jag heter Jack.

— Jag heter Hopkins.

 

— Jag heter Henry.

— Jag heter Farshad.

— Jag heter Jack.

— Hon heter Irina.

— Sverige heter Sverige på svenska.

 

— [ My name’s not ‘girl,’ either. ]

— [ My name is Wang Jiaming. ]

— [ Our galaxy is called the Milky Way. ]

— [ My name is Jack. ]

— [ My name is Hopkins. ]

 

— [ My name is Henry. ]

— [ My name is Farshad. ]

— [ My name’s Jack. ]

— [ Her name’s Irina. ]

— [ Sweden is called Sverige in Swedish. ]

 

— Somalia heter as-Sumal på arabiska.

— Syrien heter Suriyah på Arabiska.

 

 

— [ Somalia is called as-Sumal in Arabic. ]

— [ Syria is called Suriyah in Arabic. ]

 

 

[ 122 ] TAR

— Jag tar det.

— Jag tar den.

— Jag tar hand om det här.

— Jag tar hand om det.

— Det tar inte särskilt lång tid.

 

— Tar du dörren ?

— Jag tar en promenad.

— Jag tar hand om min farfar.

— Jag tar hand om min morfar.

— Jag tar ett bad varannan dag.

 

— [ I’ll get it. ]

— [ I will take it. ]

— [ I’ll handle this. ]

— [ I’ll handle it. ]

— [ It doesn’t take very long. ]

 

— [ Get the door, will you? ]

— [ I’m going for a walk. ]

— [ I take care of my grandfather. ]

— [ I take care of my grandfather. ]

— [ I take a bath every other day. ]

 

— Där tar du troligen fel.

— Min mor tar en tupplur varje eftermiddag.

— Hur lång tid tar det till stationen ?

— Banken tar hand om pengar åt folk.

— Du har rätt. Jag tar en taxi.

 

— Hur tar jag mig till busshållplatsen ?

— Varför tar du på min flickvän ?

— Jag tar det här paraplyet.

— Tar ni det här kortet ?

— Denna salen tar 2000 personer.

 

— [ You’re very likely wrong about that. ]

— [ My mother takes a nap every afternoon. ]

— [ How long does it take to get to the station? ]

— [ The bank keeps money for people. ]

— [ You are right. I will go by taxi. ]

 

— [ How do I get to the bus station? ]

— [ Why are you touching my girlfriend? ]

— [ I’ll take this umbrella. ]

— [ Do you accept this card? ]

— [ This hall is capable of holding 2,000 people. ]

 

— Jag tar den gula.

— Jag tar aldrig sovmorgon.

— Vi tar kreditkort.

 

 

— [ I’ll take the yellow one. ]

— [ I never sleep in. ]

— [ We accept credit cards. ]

 

 

[ 123 ] HÅLLER

— Jag håller inte med dig.

— Jag håller inte med.

— Vem håller du på ?

— Jag håller på att bli bättre.

— Jag håller på att bli galen.

 

— Jag håller på att bli galen.

— Vi håller kontakt.

— Jag tror inte att din teori håller.

— Jag håller dig informerad.

— Mjölken håller i två dagar.

 

— [ I disagree with you. ]

— [ I beg to differ. ]

— [ Who are you rooting for? ]

— [ I’m getting better. ]

— [ I’m going crazy. ]

 

— [ I’m losing my mind. ]

— [ We’ll keep in touch. ]

— [ I think your theory does not hold water. ]

— [ I’ll keep you posted. ]

— [ The milk will keep for two days. ]

 

— Denna byggnad håller på att rasa samman.

— Jag vill att du håller ditt löfte.

— Hon håller på med en diet.

— Du håller på att bli lat !

— Jag håller på att bli uppraggad.

 

— Ni håller på att bli lata !

— Han håller på att bli skallig.

— Jag håller dig à jour.

— Vilka håller du på ?

— Han håller det hemligt.

 

— [ This building is about to collapse. ]

— [ I want you to keep your promise. ]

— [ She’s dieting. ]

— [ You are becoming lazy! ]

— [ I’m being picked up. ]

 

— [ You are becoming lazy! ]

— [ He’s going bald. ]

— [ I’ll keep you posted. ]

— [ Who are you rooting for? ]

— [ He kept it secret. ]

 

— Helen håller alltid sitt rum rent.

— Vem håller utkik ?

— Håller isen ?

 

 

— [ Helen always keeps her room clean. ]

— [ Who’s on watch? ]

— [ Will the ice bear? ]

 

 

[ 124 ] MAN

— Vad kan man göra åt det ?

— Ser man på !

— Han är redan en man.

— Jag visade dem hur man gör det.

— Jag visade för dem hur man gör.

 

— Han är en man att räkna med.

— Jag ringer min man.

— Man kan inte kontrollera mig.

— Jag såg bilen köra på en man.

— Man bör alltid tänka innan man talar.

 

— [ What can be done against it? ]

— [ Well, would you look at that! ]

— [ He’s already a man. ]

— [ I showed them how to do it. ]

— [ I showed them how to do it. ]

 

— [ He is a man to be reckoned with. ]

— [ I’ll call my husband. ]

— [ You can’t control me. ]

— [ I saw the car hit a man. ]

— [ You should always think before you speak. ]

 

— Jag är en tålmodig man.

— Jag är en oskyldig man.

— Han är en mycket attraktiv man.

— Han var siste man att komma fram.

— Slåss som en man !

 

— Man trodde att valar var fiskar.

— Ta seden dit man kommer.

— Han är världens rikaste man.

— Visst är det möjligt om man vill.

— Ingen man bor i byggnaden.

 

— [ I’m a patient man. ]

— [ I’m an innocent man. ]

— [ He is a very attractive man. ]

— [ He was the last person to arrive. ]

— [ Fight like a man! ]

 

— [ It was believed that whales were fish. ]

— [ When in Rome, do as the Romans do. ]

— [ He is the richest man on earth. ]

— [ It is certainly possible if you want it. ]

— [ No man lives in the building. ]

 

— Herr White är en förnuftets man.

— Herr White är en förnuftig man.

— Man måste dra gränsen någonstans.

— Man gör leksaker i den här fabriken.

— Man ska inte döma folk efter utseendet.

 

— Han vet hur man flyger en helikopter.

— Man ska inte väcka en sovande orm.

— Visa hur man gör det där.

— Vet du hur man spelar schack ?

— Man lär sig ut av erfarenheter.

 

— [ Mr White is a man of reason. ]

— [ Mr White is a man of reason. ]

— [ One must draw the line somewhere. ]

— [ They make toys at this factory. ]

— [ You shouldn’t judge others by how they look. ]

 

— [ He knows how to fly a helicopter. ]

— [ It’s not good to wake a sleeping snake. ]

— [ Show me how to do that. ]

— [ Do you know how to play chess? ]

— [ People learn from experience. ]

 

[ 125 ] ALLT

— Jag kan allt det här.

— Vad är allt det här ?

— Jag vet allt det här.

— Jag vet allt om dig.

— Jag kan allt detta.

 

— Hur gick det med allt ?

— Är allt där ?

— Allt var väldigt bra.

— Vad är allt detta ?

— Jag vet allt detta.

 

— [ I know all this. ]

— [ What is all this? ]

— [ I know all this. ]

— [ I know all about you. ]

— [ I know all this. ]

 

— [ How did it all work out? ]

— [ Is everything there? ]

— [ Everything was very good. ]

— [ What is all this? ]

— [ I know all this. ]

 

— Min engelska är allt men inte bra.

— Jag såg allt.

— Jag förlorade allt som jag hade.

— Jag minns allt du säger till mig.

— Allt gick bra.

 

— Det här är det värsta av allt.

— Jag är nöjd med allt.

— Han vann allt.

— Jag önskar dig allt väl.

— Jag förlorade allt.

 

— [ My English is anything but good. ]

— [ I saw everything. ]

— [ I lost everything I had. ]

— [ I remember everything you tell me. ]

— [ Everything went well. ]

 

— [ This is the worst of all. ]

— [ I’m satisfied with everything. ]

— [ He won everything. ]

— [ I wish you well. ]

— [ I lost everything. ]

 

— Min engelska är allt utom bra.

— Tack, det var allt.

— Det är allt annat än omöjligt.

— Vi är femton, allt som allt.

— Hur löste sig allt ?

 

— Pengar är roten till allt ont.

— Mamma var allt som oftast väldigt upptagen.

— Allt var fortfarande i skogen.

— Allt måste handskas med väldigt försiktigt.

— Mark stöter på allt som rör sig.

 

— [ My English is anything but good. ]

— [ Thanks, that’s all. ]

— [ It’s all but impossible. ]

— [ We are fifteen in all. ]

— [ How did it all work out? ]

 

— [ Money is the root of all evil. ]

— [ Mother was very busy most of the time. ]

— [ All was still in the woods. ]

— [ Everything must be handled very carefully. ]

— [ Mark hits on everything that moves. ]

 

[ 126 ] KUNDE

— Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

— Jag skulle hjälpa er om jag kunde.

— Jag trodde att vi kunde prata.

— Jag kunde hjälpa henne.

— Han hörde illa och kunde inte gå.

 

— Hon gjorde så gott hon kunde.

— Han kunde inte gå längre.

— Kunde du ta det här, tack ?

— Jag kunde inte sova.

— Jag kunde inte ljuga för dig.

 

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I’d help you if I could. ]

— [ I thought we could talk. ]

— [ I was able to help her. ]

— [ He had difficulty in hearing and could not walk. ]

 

— [ She did the best she could. ]

— [ He could not walk any further. ]

— [ Could you take this, please? ]

— [ I couldn’t sleep. ]

— [ I couldn’t lie to you. ]

 

— Jag kunde inte ljuga för er.

— Jag kunde inte se någonting alls.

— Jag kunde inte bry mig mindre.

— Jag kunde inte stå.

— Jag ämnade att lyckas, men kunde inte.

 

— Ingen kunde förklara hur saken var gjord.

— Jag kunde inte gå på hans födelsedagskalas.

— Han kunde lära sig utan instruktioner.

— Jag kunde bara inte säga nej.

— Vi kunde inte godta hans berättelse.

 

— [ I couldn’t lie to you. ]

— [ I couldn’t see a thing. ]

— [ I couldn’t care less. ]

— [ I couldn’t stand. ]

— [ I intended to succeed, but I could not. ]

 

— [ Nobody could explain how the thing was made. ]

— [ I wasn’t able to go to his birthday party. ]

— [ He could learn without instruction. ]

— [ I just couldn’t say no. ]

— [ We could not swallow his story. ]

 

— Hon kunde inte sluta le.

— Jag kunde inte säga nej.

— Livet kunde vara en dröm.

— Jag kunde inte somna.

— Hur kunde du gissa ?

 

 

— [ She couldn’t stop smiling. ]

— [ I couldn’t say no. ]

— [ Life could be a dream. ]

— [ I couldn’t get to sleep. ]

— [ How did you guess? ]

 

 

[ 127 ] VARJE

— Du måste inte komma hit varje dag.

— Ni måste inte komma hit varje dag.

— Det är inte söndag varje dag.

— Jag åker dit varje år.

— Jag kommer hit varje dag.

 

— Jag går till arbetet varje dag.

— Varje student har sin egen dator.

— Jag springer varje dag.

— Jag spelar en timmes tennis varje dag.

— Varje elev har sin egen dator.

 

— [ You don’t have to come here every day. ]

— [ You don’t have to come here every day. ]

— [ Not every day is Sunday. ]

— [ I go there every year. ]

— [ I come here every day. ]

 

— [ I walk to work every day. ]

— [ Each student has their own computer. ]

— [ I run every day. ]

— [ I play tennis an hour a day. ]

— [ Each student has their own computer. ]

 

— Jag promenerar till jobbet varje dag.

— Jag joggar varje dag.

— Jag promenerar i skogen varje dag.

— Hon läser tidningen varje morgon.

— Min mor tar en tupplur varje eftermiddag.

 

— Hon är online flera timmar varje dag.

— Jag sätter in tiotusen yen varje månad.

— Han spelade golf varje dag under semestern.

— Han åker skidor i Hokkaido varje vinter.

— De hämtar våra sopor varje måndag.

 

— [ I walk to work every day. ]

— [ I run every day. ]

— [ I walk in the forest every day. ]

— [ She reads the newspaper every morning. ]

— [ My mother takes a nap every afternoon. ]

 

— [ She goes online for several hours every day. ]

— [ I put ten thousand yen into the bank every month. ]

— [ He played golf every day during his vacation. ]

— [ He skis in Hokkaido every winter. ]

— [ They collect our garbage every Monday. ]

 

— Kimura joggade i parken varje dag.

— Jag är här varje kväll.

— Varje moln har en silverkant.

— Jag arbetar 3 timmar varje söndagsmorgon.

 

 

— [ Kimura jogged in the park every day. ]

— [ I’m here every night. ]

— [ Every cloud has a silver lining. ]

— [ I work for three hours every Sunday morning. ]

 

 

[ 128 ] FÅ

— Kan jag få prata med dig ?

— Kan jag få tala med henne ?

— Du kan inte få oss att sluta.

— Kan jag få en hund ?

— Jag borde få mig lite vila.

 

— Få mig inte att döda dig.

— Kan jag få ett glas vatten, tack.

— Få mig inte att döda er.

— Få jag låna din bil ?

— Kan jag få köpa några vykort ?

 

— [ Can I talk to you? ]

— [ Can I speak to her? ]

— [ You can’t make us stop. ]

— [ Can I get a dog? ]

— [ I should get some rest. ]

 

— [ Don’t make me kill you. ]

— [ Bring me a glass of water, please. ]

— [ Don’t make me kill you. ]

— [ Can I borrow your car? ]

— [ I would like to buy some postcards. ]

 

— Kan jag få en kudde ?

— Få mig inte att skada dig.

— Du ska få en fin present.

— Var kan jag få tag på kartan ?

— Skulle jag kunna få ett par ostsmörgåsar ?

 

— Seansdeltagare försöker få kontakt med de döda.

— Kan jag få se på matsedeln ?

— Kan jag få se på menyn ?

— Skulle jag kunna få en servett ?

— Kan jag få ett par ostsmörgåsar ?

 

— [ Can I get a pillow? ]

— [ Don’t make me hurt you. ]

— [ You shall have a nice present. ]

— [ Where can I get the map? ]

— [ May I have a couple of cheese sandwiches? ]

 

— [ Participants in a seance try to contact the dead. ]

— [ May I look at the menu? ]

— [ May I look at the menu? ]

— [ Could I have a tissue? ]

— [ May I have a couple of cheese sandwiches? ]

 

— Kan jag få ett glas vatt ?

— Du måste få tillräckligt med sömn.

— Kan jag få ett kvitto, tack ?

— Han hade få tänder.

— Tvål har förmågan att få bort smuts.

 

 

— [ May I have a glass of water, please? ]

— [ You have to get enough sleep. ]

— [ I’d like a receipt, please. ]

— [ He had few teeth. ]

— [ Soap has the property of removing dirt. ]

 

 

[ 129 ] HENNES

— Han är vid hennes sida.

— Han tror fortfarande på hennes ord.

— Jag minns inte hennes namn.

— Hennes hår är långt och vackert.

— Hennes dröm är över.

 

— Jag är orolig för hennes hälsa.

— Hennes namn är känt världen över.

— Hennes klänning såg billig ut.

— Hennes engelska är utmärkt.

— Hennes skämt gick inte hem.

 

— [ He’s at her side. ]

— [ He still believes her words. ]

— [ I can’t remember her name. ]

— [ Her hair is long and beautiful. ]

— [ Her dream is over. ]

 

— [ I’m anxious about her health. ]

— [ Her name is known all over the world. ]

— [ Her dress looked cheap. ]

— [ Her English is excellent. ]

— [ Her jokes fell flat. ]

 

— Han förstod inte hennes skämt.

— Hennes syster bor i Skottland.

— Trots alla hennes brister gillar jag henne.

— Hennes hud var varm.

— Hennes ögon blir runda av förvåning.

 

— Katten klängde vid hennes klänning.

— Den långa resan förvärrade hennes skada.

— Jag gör det här för hennes skull.

— Han visade mig hennes bild i smyg.

— Han visade mig hennes foto i smyg.

 

— [ He did not understand her joke. ]

— [ Her sister lives in Scotland. ]

— [ With all her faults, I still like her. ]

— [ Her skin was warm. ]

— [ Her eyes become round in surprise. ]

 

— [ The cat clung to her dress. ]

— [ The long trip aggravated her injury. ]

— [ I’m doing this for her. ]

— [ He secretly showed me her picture. ]

— [ He secretly showed me her photo. ]

 

— Han visade mig hennes fotografi i smyg.

— Hennes röst går mig på nerverna.

— Hon meddelade mig om hennes avfärd.

— Hennes far avled i förra veckan.

— Hennes argument byggde inte på fakta.

 

— Tandläkaren drog ut hennes dåliga tand.

— Hennes storasyster gifte sig förra månaden.

— Hennes söner har åkt till Tokyo.

— Föräldrarna var förtjusta av hennes skönhet.

— Jag tror på hennes berättelse.

 

— [ He secretly showed me her photograph. ]

— [ Her voice set my nerves on edge. ]

— [ She informed me of her departure. ]

— [ Her father passed away last week. ]

— [ Her argument was not built on facts. ]

 

— [ The dentist pulled out her bad tooth. ]

— [ Her older sister got married last month. ]

— [ Her sons have gone to Tokyo. ]

— [ Those present were charmed by her beauty. ]

— [ I believe her story. ]

 

[ 130 ] ALLTID

— De är inte alltid där.

— Jag går alltid.

— Han kommer alltid att älska henne.

— De lyssnar inte alltid på sina föräldrar.

— Han studerar alltid.

 

— Varför alltid jag ?

— Du bör alltid tänka innan du talar.

— Vi kommer alltid att vara tillsammans.

— Man bör alltid tänka innan man talar.

— Han gråter alltid när han är full.

 

— [ They’re not always there. ]

— [ I always walk. ]

— [ He will always love her. ]

— [ They don’t always obey their parents. ]

— [ He is always studying. ]

 

— [ Why always me? ]

— [ You should always think before you speak. ]

— [ We will be together forever. ]

— [ You should always think before you speak. ]

— [ He always cries when he is drunk. ]

 

— Han är inte alltid glad.

— Hon gråter alltid när han är full.

— Han tappar alltid bort sitt paraply.

— Du klagar alltid.

— Vi klagar alltid.

 

— De lyder inte alltid sina föräldrar.

— Barnet tigger alltid om någonting.

— Han pluggar alltid.

— Du förstör alltid allting.

— Jag har alltid varit en ensamvarg.

 

— [ He’s not always happy. ]

— [ She always cries when he is drunk. ]

— [ He is always losing his umbrella. ]

— [ You are always complaining. ]

— [ We’re always complaining. ]

 

— [ They don’t always obey their parents. ]

— [ The child is always begging for something. ]

— [ He is always studying. ]

— [ You always destroy everything. ]

— [ I was always a loner. ]

 

— Han är alltid full av livskraft.

— Han är alltid full av energi.

— Hans rum är alltid i ordning.

— Det är alltid värt ett försök.

— Helen håller alltid sitt rum rent.

 

— Grannhunden skäller alltid.

 

— [ He is always full of vigor. ]

— [ He is always full of vigor. ]

— [ His room is always in good order. ]

— [ It’s always worth a try. ]

— [ Helen always keeps her room clean. ]

 

— [ The dog next door is always barking. ]

 

[ 131 ] UTAN

— Jag kan inte leva utan dig.

— Vad skulle världen vara utan kvinnor ?

— Jag skulle dö utan dig.

— Jag skulle dö utan er.

— Jag kan leva utan vatten.

 

— Det är omöjligt att leva utan vatten.

— Utan vatten så skulle vi snart dö.

— Jag kan knappt se utan mina glasögon.

— Jag gick inte, utan stannade hemma.

— Jag brukar inte dricka kaffe utan socker.

 

— [ I can’t live without you. ]

— [ What would the world be like without women? ]

— [ I’d die without you. ]

— [ I’d die without you. ]

— [ I can live without water. ]

 

— [ It is impossible to live without water. ]

— [ Without water, we would soon die. ]

— [ I can hardly see without my glasses. ]

— [ I didn’t go, but stayed at home. ]

— [ I am not used to drinking coffee without sugar. ]

 

— Ett land utan horhus är inget land.

— Ingen rök utan eld.

— Han målar inte väggarna utan tapetserar dem.

— Ingen kan lyckas med något utan ansträngning.

— Vi kan inte leva utan luft.

 

— Han kunde lära sig utan instruktioner.

— Jag gillar inte kvinnor utan personalitet.

— Hon är inte sjuksköterska, utan läkare.

— Han kör utan körkort.

— Jorden är ingen stjärna, utan en planet.

 

— [ A country with no whorehouse is not a country. ]

— [ No smoke without fire. ]

— [ He does not paint the walls but wallpapers them. ]

— [ No one can achieve anything without effort. ]

— [ We cannot live without air. ]

 

— [ He could learn without instruction. ]

— [ I don’t like women without personalities. ]

— [ She is not a nurse, but a doctor. ]

— [ He drives without licence. ]

— [ The earth is not a star but a planet. ]

 

— Inget sött utan svett.

 

 

— [ No sweet without sweat. ]

 

 

[ 132 ] VERKLIGEN

— Trodde du verkligen det ?

— Jag behöver verkligen din hjälp.

— Jag behöver verkligen er hjälp.

— Läste du verkligen det ?

— Att förstå dig är verkligen riktigt svårt.

 

— Hände det verkligen ?

— Jag uppskattar verkligen din hjälp.

— Han gillar verkligen musik mycket.

— Du borde verkligen sluta röka.

— Kort hår passar henne verkligen.

 

— [ Did you actually believe that? ]

— [ I really need your help. ]

— [ I really need your help. ]

— [ Did you actually read that? ]

— [ Understanding you is really very hard. ]

 

— [ Did it actually happen? ]

— [ I really appreciate all your help. ]

— [ He really likes music a lot. ]

— [ You really should quit smoking. ]

— [ Short hair really suits her. ]

 

— Händer detta verkligen ?

— Jag uppskattar verkligen dina råd.

— Jag hoppas verkligen att du har rätt.

— Jag hoppas verkligen att ni har rätt.

— Jag gillar verkligen hårdkokta ägg.

 

— Du borde verkligen inte dricka kranvattnet.

— De här verktygen behövs verkligen repareras.

— Jag gillar verkligen inte Apple-produkter.

— Tror du verkligen på spöken ?

— Spelar det verkligen någon roll ?

 

— [ Is this actually happening? ]

— [ I greatly appreciate your advice. ]

— [ I really hope you’re right. ]

— [ I really hope you’re right. ]

— [ I really like hard boiled eggs. ]

 

— [ You’d better not drink the tap water. ]

— [ These tools are badly in need of repair. ]

— [ I really don’t like Apple products. ]

— [ Do you really believe in ghosts? ]

— [ Does it really matter? ]

 

— Jag uppskattar verkligen din vänlighet.

— Jag trivs verkligen i Georgia.

— Jag trivs verkligen i Georgien.

— Verkligen. What kan jag göra ?

 

 

— [ I really appreciate your kindness. ]

— [ I am very happy in Georgia. ]

— [ I am very happy in Georgia. ]

— [ Certainly. What can I do? ]

 

 

[ 133 ] FAR

— Han är min bror, inte min far.

— Han är min bror, inte min far.

— Han är lika lång som min far.

— Jag kände din far.

— Det är första min far skrev.

 

— Min far älskar min mor.

— Vet du hur hans far dog ?

— Min far är duktig på att simma.

— Min far var ett träd.

— Mor stannade i bilen medan far handlade.

 

— [ He is my brother, not father. ]

— [ He is my brother, not my father. ]

— [ He is as tall as my father. ]

— [ I knew your father. ]

— [ It’s the first thing that my father wrote. ]

 

— [ My father loves my mother. ]

— [ Do you know how his father died? ]

— [ My father swims very well. ]

— [ My father was a tree. ]

— [ Mom remained in the car while Dad shopped. ]

 

— Hon ser sin chef som sin far.

— Min far är på promenad i parken.

— Min far fick mig att tvätta bilen.

— Min far varken röker eller dricker.

— Har far kommit hem ännu ?

 

— Min far röker.

— Min far är inte hemma.

— När lämnar din far hans kontor ?

— Min far lagade en trasig stol.

— Min far besökte min farbror på sjukhuset.

 

— [ She thinks of her boss as a father. ]

— [ My father is taking a walk in the park. ]

— [ My father had me wash the car. ]

— [ My father neither smokes nor drinks. ]

— [ Has Father come home yet? ]

 

— [ My father smokes. ]

— [ My father is out. ]

— [ When does your father leave his office? ]

— [ My father fixed a broken chair. ]

— [ Father visited my uncle in hospital. ]

 

— Bill hatar att hans far röker mycket.

— Hans far vigde sitt liv åt vetenskapen.

— Hon hjälpte sin far med trädgårdsarbetet.

— Hennes far avled i förra veckan.

— Mor, far. Titta på ert lilla monster.

 

 

— [ Bill hates his father smoking heavily. ]

— [ His father dedicated his life to science. ]

— [ She helped her father with the work in the garden. ]

— [ Her father passed away last week. ]

— [ Mother, Father, Look at your little monster. ]

 

 

[ 134 ] ÄTER

— Jag äter här.

— Jag äter en bok.

— Du får inte läsa, medan du äter.

— Jag läser boken, medan jag äter.

— Hon äter inte kött, eller hur ?

 

— Om du inte äter dör du.

— Vad är det Ken äter ?

— De äter inte kött.

— Hon äter middag nu.

— Vi äter middag.

 

— [ I eat here. ]

— [ I eat a book. ]

— [ You must not read while eating. ]

— [ I read a book while eating. ]

— [ She doesn’t eat meat, does she? ]

 

— [ If you don’t eat, you die. ]

— [ What is Ken eating? ]

— [ They don’t eat meat. ]

— [ She is having dinner now. ]

— [ We are having dinner. ]

 

— Hur ofta äter du fisk ?

— Äter du ofta fisk till middag ?

— Jag äter med händerna.

— Jag äter ett äpple.

— Vi äter lunch.

 

— Jag äter bara koscher mat.

— Tvätta händerna innan du äter.

— Äter du kött eller är du vegetarian ?

— Äter ni kött eller är ni vegetarianer ?

— Skala äpplet innan du äter det.

 

— [ How often do you eat fish? ]

— [ Do you often have fish for dinner? ]

— [ I eat with my hands. ]

— [ I eat an apple. ]

— [ We are having lunch. ]

 

— [ I only eat kosher food. ]

— [ Wash your hands before you eat. ]

— [ Do you eat meat or are you a vegetarian? ]

— [ Do you eat meat or are you a vegetarian? ]

— [ Peel the apple before you eat it. ]

 

— Grekerna äter också ofta fisk.

— Grekerna äter också ofta fisk.

— Vad äter vi ikväll ?

— Vi äter frukost.

— Kvinnan äter bröd.

 

— Kor äter gräs.

 

— [ Greeks often eat fish, too. ]

— [ The Greeks also eat fish often. ]

— [ What do we eat tonight? ]

— [ We are having breakfast. ]

— [ The woman is eating bread. ]

 

— [ Cows eat grass. ]

 

[ 135 ] MER

— Jag kan inte göra mer.

— Vad mer kan du göra ?

— Vad mer kan ni göra ?

— Vad mer behöver du ?

— Jag önskar att vi hade mer tid.

 

— Jag behöver mer tid.

— Vill du beställa någonting mer ?

— Du förtjänar mer.

— Du borde äta mer frukt.

— Vi behöver tänka över problemet mer försiktigt.

 

— [ I can’t do any more. ]

— [ What else can you do? ]

— [ What else can you do? ]

— [ What else do you need? ]

— [ I wish we had more time. ]

 

— [ I need more time. ]

— [ Do you have anything else to order? ]

— [ You deserve more. ]

— [ You should eat more fruit. ]

— [ We have to consider the problem more carefully. ]

 

— En bild säger mer än tusen ord.

— Du blir tvungen att laga mer mat.

— Jag vill vara mer självständig.

— Vem mer kom till festen ?

— Vill du ha lite mer nötkött ?

 

— Vill du ha lite mer sås ?

— Han var mer än en kung.

— Vi är mer eller mindre själviska.

— Hon är mer vis än smart.

— Jag gillar ris mer än bröd.

 

— [ A picture is worth a thousand words. ]

— [ You’ll have to cook more food. ]

— [ I want to be more independent. ]

— [ Who else came to the party? ]

— [ Would you like some more beef? ]

 

— [ Would you like some more gravy? ]

— [ He was more than a king. ]

— [ We are more or less selfish. ]

— [ She is more wise than clever. ]

— [ I like rice more than bread. ]

 

— Vill du ha mer kakor ?

— Ät mer grönsaker.

 

 

— [ Would you care for more cookies? ]

— [ Eat more vegetables. ]

 

 

[ 136 ] KÖPTE

— Jag köpte inte den där boken.

— Jag köpte en bok.

— De köpte det.

— De köpte den.

— Jag köpte många böcker.

 

— Jag köpte en massa böcker.

— Jag köpte henne en vacker klänning.

— Köpte du en nya bil ?

— Köpte ni en ny bil ?

— Hon köpte en kamera till sin son.

 

— [ I didn’t buy that book. ]

— [ I bought a book. ]

— [ They bought it. ]

— [ They bought it. ]

— [ I bought a lot of books. ]

 

— [ I bought a lot of books. ]

— [ I bought her a beautiful dress. ]

— [ Did you buy a new car? ]

— [ Did you buy a new car? ]

— [ She bought her son a camera. ]

 

— Morfar köpte den till mig.

— Han köpte den inte i alla fall.

— Var köpte du denne klänning ?

— Igår hon köpte grönsaker.

— Hon köpte en bok i affären.

 

— Köpte du den på svarta marknaden ?

— Varför köpte du en blomma ?

— Jag köpte en ny handväska.

— Jag köpte mackan på macken.

— Mor köpte två flaskor apelsinjuice.

 

— [ Grandpa bought it for me! ]

— [ He did not buy it after all. ]

— [ Where did you buy that dress? ]

— [ She bought some vegetables yesterday. ]

— [ She bought a book at the shop. ]

 

— [ Did you buy it on the black market? ]

— [ Why did you buy a flower? ]

— [ I bought a new handbag. ]

— [ I bought the sandwich at the gas station. ]

— [ Mother bought two bottles of orange juice. ]

 

— Var köpte du biljetten ?

— Köpte du läkemedlet ?

— Meg köpte en burk tomater.

 

 

— [ Where did you buy the ticket? ]

— [ Did you buy the medicine? ]

— [ Meg bought a can of tomatoes. ]

 

 

[ 137 ] TALA

— Tala inte med mig.

— Kan du inte tala engelska ?

— Kan jag få tala med henne ?

— Jag vill tala engelska.

— De kan tänka och tala.

 

— Tala inte.

— Kan ni tala japanska ?

— Jag kan bara tala för mig själv.

— Du kommer att tala svenska.

— Ni kommer att tala svenska.

 

— [ Don’t talk to me. ]

— [ Can you not speak English? ]

— [ Can I speak to her? ]

— [ I want to speak English. ]

— [ They can think and speak. ]

 

— [ Don’t speak. ]

— [ Can you speak Japanese? ]

— [ I can only speak for myself. ]

— [ You will speak Swedish. ]

— [ You will speak Swedish. ]

 

— Han kan också tala ryska.

— Du ska tala svenska.

— Du ska tala svenska.

— Ni ska tala svenska.

— Han kan tala franska och engelska.

 

— Kan du tala kinesiska ?

— Det är svårt att tala offentligt.

— Han kan tala med andar.

— Var snäll och tala långsamt.

— Kan du tala esperanto ?

 

— [ He can also speak Russian. ]

— [ You will speak Swedish. ]

— [ You are going to speak Swedish. ]

— [ You will speak Swedish. ]

— [ He can speak French and English. ]

 

— [ Can you speak Chinese? ]

— [ It is difficult to speak in public. ]

— [ He can talk to spirits. ]

— [ Please speak slowly. ]

— [ Can you speak Esperanto? ]

 

— Kan ni tala esperanto ?

— Låt oss tala engelska.

 

 

— [ Can you speak Esperanto? ]

— [ Let’s speak English. ]

 

 

[ 138 ] SINA

— Han trodde inte sina ögon.

— De lyssnar inte alltid på sina föräldrar.

— Han skrev till sina föräldrar.

— Han erkände sina misstag.

— Föräldrar älskar sina barn.

 

— Hon slöt sina ögon.

— Han förnekar ingenting för sina barn.

— De lyder inte alltid sina föräldrar.

— Hon övergav sina barn.

— Han satt där med sina ögon stängda.

 

— [ He could not believe his eyes. ]

— [ They don’t always obey their parents. ]

— [ He wrote to his parents. ]

— [ He admitted his mistakes. ]

— [ Parents love their children. ]

 

— [ She closed her eyes. ]

— [ He denies nothing to his children. ]

— [ They don’t always obey their parents. ]

— [ She abandoned her children. ]

— [ He sat there with his eyes closed. ]

 

— Hon borde ha gjort klart sina läxor.

— Han är vänligt mot alla sina klasskamrater.

— Många träd tappar sina löv på vintern.

— Mark tog sina saker och gick.

— Genast lämnade fåglarna sina bon.

 

— Pojkar härmar ofta sina idrottshjältar.

— Vissa kvinnor rakar inte sina ben.

— Somliga kvinnor rakar inte sina ben.

— Jane prutar aldrig på sina anspråk.

 

— [ She ought to have finished her homework. ]

— [ He’s friendly with all his classmates. ]

— [ Many trees lose their leaves in the winter. ]

— [ Mark took his things and left. ]

— [ At once the birds left their nests. ]

 

— [ Boys often imitate their sports heroes. ]

— [ Some women don’t shave their legs. ]

— [ Some women don’t shave their legs. ]

— [ Jane never backs down. ]

 

 

[ 139 ] HUR

— Hur tror du att jag känner mig ?

— Hur kan vi göra det ?

— Hur mycket är det där ?

— Hur tror ni att jag känner mig ?

— Hur mycket vill du ha ?

 

— Hur tror du att jag känner ?

— Hur ser det här ut ?

— Hur vet du det ?

— Hur vet du det ?

— Hur mycket vill ni ha ?

 

— [ How do you think I feel? ]

— [ How can we do that? ]

— [ How much is that? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ How much do you want? ]

 

— [ How do you think I feel? ]

— [ How does this look? ]

— [ How do you know that? ]

— [ How can you know that? ]

— [ How much do you want? ]

 

— Hur kan jag hjälpa till ?

— Hur tror ni att jag känner ?

— Du får prata hur mycket du vill.

— Hur gjorde du det ?

— Hur många vill ni ha ?

 

— Hur är det ?

— Hur vet ni det ?

— Hur var det ?

— Hur är den ?

— Hur gjorde ni det ?

 

— [ How can I help? ]

— [ How do you think I feel? ]

— [ You may talk as much as you like. ]

— [ How could you do that? ]

— [ How many do you want? ]

 

— [ What’s it like? ]

— [ How can you know that? ]

— [ What was it like? ]

— [ What’s it like? ]

— [ How could you do that? ]

 

— Hur lång tid har du på dig ?

— Hur gick det med allt ?

— Hur ser det ut ?

— Hur är han ?

— Hur kan jag hjälpa ?

 

— Hur ser den ut ?

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur känner du dig ?

— Hur kan du inte gilla honom ?

 

— [ How long do you have? ]

— [ How did it all work out? ]

— [ How does it look? ]

— [ What is he like? ]

— [ How can I help? ]

 

— [ What’s it like? ]

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

— [ How’re you feeling? ]

— [ How can you not like him? ]

 

[ 140 ] PRECIS

— Jag är precis som du.

— Jag är precis här.

— Jag är precis här.

— Jag hittade det precis.

— Jag hittade den precis.

 

— Du ser precis ut som din pappa.

— Jag träffade honom precis.

— Jag har precis kommit hem.

— Jag har precis kommit hem.

— Han har precis kommit hem.

 

— [ I’m just like you. ]

— [ I’m right here. ]

— [ We’re right here. ]

— [ I just found it. ]

— [ I just found it. ]

 

— [ You look just like your father. ]

— [ I just met him. ]

— [ I’ve just gotten home. ]

— [ I’ve just come home. ]

— [ He has just come home. ]

 

— Jag öppnade den precis.

— Jag lånade den precis.

— Du ser precis ut som din storebror.

— Hans hus ligger precis över gatan.

— Det är precis som jag förväntade mig.

 

— Jag har precis kommit tillbaka från Sverige.

— Jag fick precis ditt mejl.

— Jag fick precis ditt mail.

— Jag har precis ätit färdig.

— Jag stötte precis min tå.

 

— [ I just opened it. ]

— [ I just borrowed it. ]

— [ You look just like your older brother. ]

— [ His house is just over the road. ]

— [ It’s exactly as I expected. ]

 

— [ I’ve just come back from Sweden. ]

— [ I just got your email. ]

— [ I just got your email. ]

— [ I have just finished eating. ]

— [ I just stubbed my toe. ]

 

— Jag tjänade precis tre lax.

— Jag fick precis sparken.

— Jag stötte precis tån.

 

 

— [ I just made three grand. ]

— [ I just got fired. ]

— [ I just stubbed my toe. ]

 

 

[ 141 ] FÖRSTÅR

— Jag förstår inte vad du pratar om.

— Du förstår inte.

— Förstår du mig ?

— Han förstår Er inte.

— Ni förstår inte.

 

— Jag förstår mig inte på musik.

— Jag förstår.

— Jag förstår.

— Vi förstår.

— Jag förstår vad problemet är.

 

— [ I don’t understand what you are talking about. ]

— [ You don’t understand. ]

— [ Do you understand me? ]

— [ He doesn’t understand you. ]

— [ You don’t understand. ]

 

— [ I don’t understand music. ]

— [ I got it. ]

— [ I see. ]

— [ We understand. ]

— [ I see the problem. ]

 

— Jag förstår dina ord.

— Tack, jag förstår nu.

— Förstår du vad jag menar ?

— Jag förstår exakt hur du känner dig.

— Ibland förstår jag mig inte på honom.

 

— Jag förstår inte tyska.

— Kanske förstår hon senare vad jag menade.

— Ibland förstår jag inte honom.

— Ibland förstår jag honom inte.

— Nej, jag förstår dig inte.

 

— [ I understand your words. ]

— [ Thanks, I understand now. ]

— [ Do you know what I mean? ]

— [ I know exactly how you feel. ]

— [ Sometimes, I don’t understand him. ]

 

— [ I don’t understand German. ]

— [ She may realize later what I meant. ]

— [ Sometimes, I don’t understand him. ]

— [ Sometimes, I don’t understand him. ]

— [ No, I don’t understand you. ]

 

— Jag förstår helt och hållet.

— Oroa dig inte. Han förstår inte tyska.

 

 

— [ I totally understand. ]

— [ Don’t worry. He doesn’t understand German. ]

 

 

[ 142 ] VERKAR

— Det verkar som att han är trött.

— Verkar som om han är trött.

— Han verkar snäll.

— Inget är så enkelt som det verkar.

— Ingenting är så enkelt som det verkar.

 

— Han verkar trött.

— Någon verkar ropa på mig.

— Han verkar inte ha vetat det.

— Den här boken verkar intressant.

— Du verkar förvånad.

 

— [ He seems tired. ]

— [ He seems tired. ]

— [ He seems kind. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

 

— [ He seems tired. ]

— [ Someone seems to be calling me. ]

— [ He seems not to have known it. ]

— [ This book seems interesting. ]

— [ You seem surprised. ]

 

— Denna bok verkar intressant.

— Alla verkar gilla golf.

— Han verkar förakta folk från Kakogawa.

— Rummet verkar väldigt mörkt och kusligt.

— Nuförtiden verkar alla vara lyckliga.

 

— Hissen verkar vara trasig.

— Du verkar frånvarande.

— Ni verkar förvånade.

— Kebabmorden verkar ha lösts.

— Mayuko verkar klok.

 

— [ This book seems interesting. ]

— [ It seems that everybody likes golf. ]

— [ He seems to hold people from Kakogawa in contempt. ]

— [ The room seems awfully dark and spooky. ]

— [ Lately everyone seems happy. ]

 

— [ The elevator seems to be out of order. ]

— [ You seem distant. ]

— [ You seem surprised. ]

— [ The kebab murders appear to be solved. ]

— [ Mayuko appears wise. ]

 

 

[ 143 ] UNDER

— Han reste under antaget namn.

— Han reste under fingerat namn.

— Det finns många dammråttor under soffan.

— Katten är under bordet.

— Under soffan finns många dammråttor.

 

— Mina vänner svek mig inte under rättegången.

— Han förblev obesegrad under hela sin karriär.

— Han spelade golf varje dag under semestern.

— Vad ska du göra under sommarlovet ?

— Hon dog av törst under torkan.

 

— [ He travelled under an assumed name. ]

— [ He travelled under an assumed name. ]

— [ There are a lot of dustballs under the couch. ]

— [ The cat is under the table. ]

— [ There are a lot of dustballs under the couch. ]

 

— [ My friends stood by me during the court case. ]

— [ He went undefeated his whole career. ]

— [ He played golf every day during his vacation. ]

— [ What’re you going to do during your summer vacation? ]

— [ She died of thirst during the drought. ]

 

— Man har funnit olja under Nordsjön.

— Jag ska arbeta under sportlovet.

— Han reste under täcknamn.

— Jag svettades under armarna.

— Skriv under på den sprickade linjen.

 

— Bränslenivån är under tom.

— Juvelen stals under natten.

— Staden förstördes under kriget.

 

— [ Oil has been discovered under the North Sea. ]

— [ I’m going to work during the spring vacation. ]

— [ He travelled under an assumed name. ]

— [ I perspired under the arms. ]

— [ Sign on the dotted line. ]

 

— [ The fuel level is below empty. ]

— [ The jewel was stolen during the night. ]

— [ The town was destroyed during the war. ]

 

 

[ 144 ] ÅKA

— Vill du inte åka ?

— Jag tror att vi borde åka.

— Jag var inte tvungen att åka.

— Jag vill åka tillbaka.

— Borde inte du åka hem ?

 

— Jag vill bara åka hem.

— Borde inte ni åka hem ?

— Var skulle du vilja åka nästa söndag ?

— Jag behövde inte åka.

— Det är dags att åka.

 

— [ Don’t you want to go? ]

— [ I think we should go. ]

— [ I didn’t have to go. ]

— [ I want to go back. ]

— [ Shouldn’t you go home? ]

 

— [ I just want to go home. ]

— [ Shouldn’t you go home? ]

— [ Where would you like to go next Sunday? ]

— [ I didn’t have to go. ]

— [ It’s time to go. ]

 

— Jag måste åka hem.

— Ska vi åka långt ?

— Måste du åka nu ?

— Måste ni åka nu ?

— När ska du åka till Europa ?

 

— Jag kan åka skidor.

— Jag råder dig att inte åka.

— Hur kan jag åka buss till sjukhuset ?

— Han är angelägen att åka dit.

— Jag funderar på att åka till Paris.

 

— [ I have to get home. ]

— [ Are we going far? ]

— [ Do you have to go now? ]

— [ Do you have to go now? ]

— [ When are you going to Europe? ]

 

— [ I can ski. ]

— [ I advise you not to go. ]

— [ How can I get to the hospital by bus? ]

— [ He is eager to go there. ]

— [ I’m thinking of going to Paris. ]

 

— Jag kommer att åka oavsett väder.

— Jag måste åka till Danmark i morgon.

— Jag brukade åka skidor på vintrarna.

— Vart skulle du vilja åka ?

 

 

— [ I will go regardless of the weather. ]

— [ I have to go to Denmark tomorrow. ]

— [ I used to go skiing in winter. ]

— [ Where would you like to go? ]

 

 

[ 145 ] ENGELSKA

— Jag kan inte engelska.

— Min engelska är inte bra.

— Det jag skrev är inte engelska.

— Kan du inte tala engelska ?

— Min engelska är allt men inte bra.

 

— Du får bara prata engelska.

— Jag vill tala engelska.

— Hon talar inte engelska.

— Han talar lite engelska.

— Jag kan sjunga det på engelska.

 

— [ I don’t know English. ]

— [ My English is not good. ]

— [ What I write is not English. ]

— [ Can you not speak English? ]

— [ My English is anything but good. ]

 

— [ You have to speak only English. ]

— [ I want to speak English. ]

— [ She doesn’t speak English. ]

— [ He speaks a little English. ]

— [ I can sing it in English. ]

 

— Engelska är svårt, eller hur ?

— Min engelska är inte god.

— Min engelska är inte alls bra.

— Hur många engelska ord kan du ?

— Min engelska är allt utom bra.

 

— Jag har läst engelska i fyra år.

— Jag fick C i engelska.

— Den ena talar engelska, den andra japanska.

— Hennes engelska är utmärkt.

— Han är före i sin engelska klass.

 

— [ English is difficult, isn’t it? ]

— [ My English is not good. ]

— [ My English is not good at all. ]

— [ How many English words do you know? ]

— [ My English is anything but good. ]

 

— [ I have been studying English for four years. ]

— [ I got a C in English. ]

— [ One speaks English, and the other speaks Japanese. ]

— [ Her English is excellent. ]

— [ He is ahead of his class in English. ]

 

— Han är flytande på Engelska.

— Hon kan prata både engelska och tyska.

— Han kan tala franska och engelska.

— Jag har studerat engelska i fyra år.

— Jag ska studera engelska i eftermiddag.

 

— Vi ska ha prov i engelska imorgon.

— Jag ska plugga engelska i eftermiddag.

— Den här romanen är översatt från engelska.

— Vi översatte rapporten från engelska till afrikaans.

— Stationen är två engelska mil bort.

 

— [ He is fluent in English. ]

— [ She can speak both English and German. ]

— [ He can speak French and English. ]

— [ I have been studying English for four years. ]

— [ I’m going to study English this afternoon. ]

 

— [ We are going to have an examination in English tomorrow. ]

— [ I’m going to study English this afternoon. ]

— [ This novel was translated from English. ]

— [ We translated the report from English into Afrikaans. ]

— [ The station is two miles away. ]

 

[ 146 ] SPELAR

— Jag spelar en timmes tennis varje dag.

— Jag känner tjejen som spelar tennis.

— Han spelar golf.

— Jag spelar tennis en timme om dagen.

— Vet du hur man spelar schack ?

 

— Ann spelar ofta tennis efter skolan.

— Spelar det verkligen någon roll ?

— Ingenting spelar egentligen någon roll.

— Jag spelar i trädgården.

— Spelar det någon roll ?

 

— [ I play tennis an hour a day. ]

— [ I know the girl playing tennis. ]

— [ He is playing golf. ]

— [ I play tennis an hour a day. ]

— [ Do you know how to play chess? ]

 

— [ Ann often plays tennis after school. ]

— [ Does it really matter? ]

— [ Nothing really matters. ]

— [ I’m playing in the garden. ]

— [ Does it matter? ]

 

— Jag spelar ofta volleyboll.

— Vi spelar ofta schack.

— Barnen spelar Duck Hunt.

— Jag spelar fiol.

— Hon spelar Monopol.

 

— Vem spelar huvudrollen ?

— Förresten, spelar du fiol ?

— Ungarna spelar Duck Hunt.

 

— [ I play volleyball often. ]

— [ We often play chess. ]

— [ The kids are playing Duck Hunt. ]

— [ I play the violin. ]

— [ She’s playing Monopoly. ]

 

— [ Who plays the lead? ]

— [ By the way, do you play the violin? ]

— [ The kids are playing Duck Hunt. ]

 

 

[ 147 ] TILLBAKA

— Jag vill inte tillbaka.

— Jag vill gå tillbaka.

— När kommer du att vara tillbaka ?

— Jag vill åka tillbaka.

— När kommer du tillbaka ?

 

— Vi måste gå tillbaka till skeppet.

— Vi går tillbaka till skeppet.

— Jag vill tillbaka nu.

— Jag antar att han kommer tillbaka snart.

— Jag antar att han kommer tillbaka snart.

 

— [ I don’t wanna go back. ]

— [ I want to go back. ]

— [ When will you be back? ]

— [ I want to go back. ]

— [ When will you return? ]

 

— [ We must get back to the ship. ]

— [ We’re going back to the ship. ]

— [ I want to go back now. ]

— [ I suppose he will be back soon. ]

— [ He will soon be back. ]

 

— Jag kommer tillbaka snart.

— Jag kommer tillbaka snart.

— Vänta här tills jag kommer tillbaka.

— Han kommer tillbaka sex.

— Kom tillbaka hit.

 

— Jag kommer tillbaka om en timme.

— Jag vill ha pengarna tillbaka.

— Han är tillbaka om tio minuter.

— När kom Susana tillbaka ?

— Skynda dig tillbaka.

 

— [ I will be back soon. ]

— [ I’ll be back soon. ]

— [ Wait here until I come back. ]

— [ He’ll return at six. ]

— [ Come back here. ]

 

— [ I’ll be back in an hour. ]

— [ I want a refund. ]

— [ He will be back in ten minutes. ]

— [ When did Susana get back? ]

— [ Hurry back. ]

 

— Jag har precis kommit tillbaka från Sverige.

— Jag rådde honom att komma tillbaka omedelbart.

— Jag vill ha tillbaka mina tjugo dollar.

— Han skyndade sig tillbaka från England.

— Jag kommer tillbaka om 2 veckor.

 

— Välkommen tillbaka. Vi har saknat dig !

— Komm tillbaka !

 

— [ I’ve just come back from Sweden. ]

— [ I advised him to come back at once. ]

— [ I want my 20 dollars back. ]

— [ He hurried back from England. ]

— [ I will be back in two week’s time. ]

 

— [ Welcome back. We missed you! ]

— [ Get back, get back. ]

 

[ 148 ] KLOCKAN

— Jag vet inte vad klockan är.

— Vad är klockan ?

— Jag kan komma klockan tre.

— Jag går och lägger mig klockan tio.

— Jag går och lägger mig klockan tio.

 

— Jag tappade bort klockan.

— Jag har varit här sedan klockan fem.

— Jag går till jobbet klockan sju.

— Han går vanligtvis hem klockan fem.

— Kommer han hem klockan sex ?

 

— [ I don’t know what time it is. ]

— [ What’s the time? ]

— [ I can come at three. ]

— [ I sleep at ten o’clock. ]

— [ I will sleep at ten o’clock. ]

 

— [ I lost the watch. ]

— [ I have been here since five o’clock. ]

— [ I go to work at seven o’clock. ]

— [ He generally goes home at five o’clock. ]

— [ Is he coming home at six o’clock? ]

 

— Klockan är sju i London nu.

— Mitt plan går klockan sex.

— Han stiger upp klockan sju.

— Filmen börjar klockan tio.

— Vad är klockan ? Min klocka går fel.

 

— Kom prick klockan tio.

— Vi har en reservation klockan halv sju.

— Klockan är redan elva.

— Frukosten serveras klockan sju.

— Marknaden öppnar klockan nio på morgonen.

 

— [ It is seven in London now. ]

— [ My plane leaves at six o’clock. ]

— [ He gets up at seven. ]

— [ The movie starts at ten o’clock. ]

— [ What’s the time? My watch has gone wrong. ]

 

— [ Come at ten o’clock sharp. ]

— [ We have a reservation for six-thirty. ]

— [ It’s already eleven. ]

— [ Breakfast is served at seven a.m. ]

— [ The market opens at 9:00 a.m. ]

 

— Flygplanet ankommer klockan åtta.

 

 

— [ The plane gets in at eight o’clock. ]

 

 

[ 149 ] GAMMAL

— Han är lika gammal som jag.

— Han är lika gammal som jag.

— Jag känner mig gammal.

— Hur gammal är du ?

— Hur gammal är han ?

 

— Du är tillräckligt gammal för att förstå.

— Hur gammal är du egentligen ?

— Hur gammal är din son ?

— Hon är fem år gammal.

— Du är gammal nog att förstå.

 

— [ He is as old as I. ]

— [ He’s the same age as I. ]

— [ I feel old. ]

— [ How old are you? ]

— [ How big is he? ]

 

— [ You’re old enough to understand. ]

— [ By the way, how old are you? ]

— [ How old is your son? ]

— [ She is five years old. ]

— [ You’re old enough to understand. ]

 

— Jag såg en gammal film på tv.

— Jag är dubbelt så gammal som du.

— Vår skola är femton år gammal.

— Han är elva år gammal.

— Hon är nästan sextio år gammal.

 

— Jag såg en gammal vän.

— Han är arton månader gammal.

— Min mormor blev åttioåtta år gammal.

— Hur gammal är din farbror ?

— Det är en gammal kvinnas röst.

 

— [ I watched an old movie on TV. ]

— [ I’m twice your age. ]

— [ Our school is fifty years old. ]

— [ He’s eleven years old. ]

— [ She is almost sixty years old. ]

 

— [ I saw an old friend of mine. ]

— [ He is eighteen months old. ]

— [ Her grandmother lived to be eighty-eight years old. ]

— [ How old is your uncle? ]

— [ It’s the voice of an old woman. ]

 

— Hur gammal är din morbror ?

— Han rånade en gammal dam.

— Det är gammal skåpmat.

— Gammal är äldst.

 

 

— [ How old is your uncle? ]

— [ He robbed an old lady. ]

— [ That is old news. ]

— [ Old is eldest. ]

 

 

[ 150 ] TID

— Du är inte i tid.

— Jag har inte tid för dig.

— Jag trodde att jag var i tid.

— Jag har inte tid för er.

— Jag har inte tid att läsa.

 

— Hon kommer aldrig i tid.

— Hur lång tid har du på dig ?

— Hur lång tid har vi på oss ?

— Han sprang för att komma i tid.

— Jag önskar att vi hade mer tid.

 

— [ You are late. ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ I thought I was on time. ]

— [ I don’t have time for you. ]

— [ I don’t have time to read. ]

 

— [ She is never on time. ]

— [ How long do you have? ]

— [ How long have we got? ]

— [ He ran, so as to arrive on time. ]

— [ I wish we had more time. ]

 

— Jag behöver mer tid.

— Han tog sin tid.

— Hur lång tid har vi ?

— Hur lång tid har vi ?

— Jag uppskattar din tid.

 

— Jag har inte tid att läsa böcker.

— Ta din tid.

— Du hinner inte i tid till skolan.

— Det tar inte särskilt lång tid.

— Vilken tid bad han om ditt svar ?

 

— [ I need more time. ]

— [ He took his time. ]

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

— [ I appreciate your time. ]

 

— [ I don’t have time to read books. ]

— [ Take your time. ]

— [ You are not going to make it in time for school. ]

— [ It doesn’t take very long. ]

— [ What time did he ask for your response? ]

 

— Jag hann dit i tid.

— Vilken tid passar dig ?

— Vilken tid passar er ?

— Vi hinner inte i tid till mötet.

— Jag hade en besvärlig tid.

 

— Jag har inte tid att laga mat.

— Slösa inte bort din tid.

— Slösa inte bort er tid.

— Tåget avgick i tid.

— Vi är benägna att slösa tid.

 

— [ I managed to get there in time. ]

— [ What time is good for you? ]

— [ What time is good for you? ]

— [ We won’t be in time for the meeting. ]

— [ I had a hard time. ]

 

— [ I don’t have time to cook. ]

— [ Don’t waste your time. ]

— [ Don’t waste your time. ]

— [ The train left the station on time. ]

— [ We are apt to waste time. ]

 

[ 151 ] DEM

— Kan du se dem ?

— Kan ni se dem ?

— Jag visade dem hur man gör det.

— Jag visade för dem hur man gör.

— Känner du dem ?

 

— Hur fick du tag på dem där ?

— Känner ni dem ?

— Jag skulle vilja se dem igen.

— Gör gott mot dem som hatar er.

— Hon ville hjälpa dem.

 

— [ Can you see them? ]

— [ Can you see them? ]

— [ I showed them how to do it. ]

— [ I showed them how to do it. ]

— [ Do you know them? ]

 

— [ How did you get those? ]

— [ Do you know them? ]

— [ I’d like to see them again. ]

— [ Do good to those who hate you. ]

— [ She wanted to help them. ]

 

— Jag skulle vilja träffa dem igen.

— Vi hjälpte dem.

— Jag kan inte låta dem fånga mig.

— Jag kan inte låta dem fånga dig.

— Varför ge dem någonting ?

 

— Jag gav dem ett tusen yen var.

— Rör inte dem.

— Han målar inte väggarna utan tapetserar dem.

— Tiderna förändras, och vi förändras med dem.

— Vi stötte på dem vid bussterminalen.

 

— [ I’d like to see them again. ]

— [ We helped them. ]

— [ I can’t let them catch me. ]

— [ I can’t let them catch you. ]

— [ Why give them anything? ]

 

— [ I gave them one thousand yen each. ]

— [ Don’t touch those. ]

— [ He does not paint the walls but wallpapers them. ]

— [ Times change, and we change in them. ]

— [ We ran into them at the bus terminal. ]

 

— Vi stötte på dem vid bussterminalen.

— Hon hjälpte dem med bagaget.

— Bor dem i Algeriet ?

— Ring dem i kväll.

— Gören gott mot dem som hata eder.

 

 

— [ We hit on them at the bus terminal. ]

— [ She lent them a hand with their luggage. ]

— [ Do they live in Algeria? ]

— [ Call them this evening. ]

— [ Do good to those who hate you. ]

 

 

[ 152 ] LÅNG

— Han är mycket lång.

— Hur lång tid har du på dig ?

— Hon är lika lång som du.

— Hur lång tid har vi på oss ?

— Han är lika lång som min far.

 

— Min bror är väldigt lång.

— Min bror är lika lång som jag.

— Hur lång tid har vi ?

— Hur lång tid har vi ?

— Det tar inte särskilt lång tid.

 

— [ He is very tall. ]

— [ How long do you have? ]

— [ She is as tall as you. ]

— [ How long have we got? ]

— [ He is as tall as my father. ]

 

— [ My brother is very tall. ]

— [ My brother is as tall as me. ]

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

— [ It doesn’t take very long. ]

 

— Hur lång är den där bron ?

— Hur lång tid tar det till stationen ?

— Natten är ju ganska lång, eller hur ?

— Han är lång och stilig.

— Hon är lång och smal.

 

— Kriminalitet lönar sig inte på lång sikt.

— En lång tystnad följde.

— Vilken lång gurka !

 

— [ How long is that bridge? ]

— [ How long does it take to get to the station? ]

— [ Well, the night is quite long, isn’t it? ]

— [ He is tall and handsome. ]

— [ She’s tall and slim. ]

 

— [ Crime doesn’t pay in the long run. ]

— [ There followed a long silence. ]

— [ What a long cucumber! ]

 

 

[ 153 ] HATAR

— Jag hatar dig väldigt mycket.

— Jag hatar dig.

— Hon hatar honom.

— Gör gott mot dem som hatar er.

— Vem hatar dig ?

 

— Jag hatar att vara dum.

— Vem hatar er ?

— Jag hatar politik.

— Jag hatar min röst.

— Bill hatar att hans far röker mycket.

 

— [ I hate you very much. ]

— [ I hate you. ]

— [ She hates him. ]

— [ Do good to those who hate you. ]

— [ Who hates you? ]

 

— [ I hate being stupid. ]

— [ Who hates you? ]

— [ I hate politics. ]

— [ I hate my voice. ]

— [ Bill hates his father smoking heavily. ]

 

— Jag hatar när mina kläder luktar cigarettrök.

— Vilka är det som hatar dig ?

— Vilka är det som hatar er ?

— Jag hatar alla slags insekter.

— Jag hatar överraskningar.

 

 

— [ I hate it when my clothes smell of cigarette smoke. ]

— [ Who hates you? ]

— [ Who hates you? ]

— [ I hate insects of all kinds. ]

— [ I hate surprises. ]

 

 

 

[ 154 ] SPELA

— Jag vill inte spela.

— Han tycker om att spela tennis.

— Vill du spela tennis med oss ?

— Vill ni spela tennis med oss ?

— Skulle du vilja spela tennis på söndag ?

 

— Jag ska spela fotboll efter skolan.

— Jag brukade spela tennis.

— Spela den sången igen.

— Han vill spela fotboll i eftermiddag.

— Spela inte förvånad.

 

— [ I don’t want to play. ]

— [ He enjoys playing tennis. ]

— [ Do you want to play tennis with us? ]

— [ Do you want to play tennis with us? ]

— [ Would you like to play tennis on Sunday? ]

 

— [ I am going to play soccer after school. ]

— [ I used to play tennis. ]

— [ Play that song again. ]

— [ He wants to play soccer this afternoon. ]

— [ Don’t act surprised. ]

 

— Jag kan spela gitarr.

— Hon kan spela gitarr.

— Jag ska lära dig att spela schack.

— Hur lärde du dig att spela fiol ?

— Det är roligt att spela baseball.

 

— Det är roligt att spela baseball.

— Det är roligt att spela baseball.

— Låt oss spela volleyboll.

 

— [ I can play the guitar. ]

— [ She can play the guitar. ]

— [ I will teach you to play chess. ]

— [ How did you learn how to play the violin? ]

— [ It is fun to play baseball. ]

 

— [ Playing baseball is fun. ]

— [ It’s fun to play baseball. ]

— [ Let’s play volleyball. ]

 

 

[ 155 ] TRE

— Jag kan komma klockan tre.

— Tre av mina barn dog.

— Nu har de tre barn.

— Han åker om tre dagar.

— Han är tre år äldre än hon.

 

— Han är tre år äldre än henne.

— Nästan tre.

— Du har druckit tre koppar kaffe.

— Ni har druckit tre koppar kaffe.

— Vi har tre flygplan.

 

— [ I can come at three. ]

— [ Three of my children died. ]

— [ Now they have three children. ]

— [ He is leaving in three days. ]

— [ He’s three years older than she is. ]

 

— [ He’s three years older than her. ]

— [ Nearly three. ]

— [ You have drunk three cups of coffee. ]

— [ You have drunk three cups of coffee. ]

— [ We have three airplanes. ]

 

— Ett, tre och fem är udda tal.

— Det blir tre euro.

— Den här målrätten är lämplig för tre.

— Han har tre familjemedlemmar att försörja.

— Tre öl och en tequila tack !

 

— Han hade tre söner som blev advokater.

— Det kalla vädret fortsatte i tre veckor.

— Studenterna delade in sig i tre grupper.

— Jag tjänade precis tre lax.

— Ge mig tre kritor.

 

— [ One, three, and five are odd numbers. ]

— [ That’ll be three euros. ]

— [ This meal is adequate for three. ]

— [ He has three dependents to support. ]

— [ Three beers and a tequila please! ]

 

— [ He had three sons who became lawyers. ]

— [ The cold weather continued for three weeks. ]

— [ The students parted into three groups. ]

— [ I just made three grand. ]

— [ Give me three pieces of chalk. ]

 

— Tre studenter. Här är min studentlegitimation.

— Tre glassar, tack.

 

 

— [ Three students. Here’s my student ID. ]

— [ Three ice-creams, please. ]

 

 

[ 156 ] HITTADE

— Faktiskt så hittade jag på det där.

— Jag hittade det precis.

— Jag hittade den precis.

— Jag hittade det just.

— Jag hittade den just.

 

— Hur hittade du oss ?

— Hur hittade ni oss ?

— Jag hittade en fin lägenhet åt honom.

— Jag hittade ett jobb åt honom.

— Hittade de någonting ?

 

— [ Actually, I just made that up. ]

— [ I just found it. ]

— [ I just found it. ]

— [ I just found it. ]

— [ I just found it. ]

 

— [ How did you find us? ]

— [ How did you find us? ]

— [ I found him a nice apartment. ]

— [ I found him a job. ]

— [ Did they find anything? ]

 

— Han hittade min cykel.

— Hittade dom någonting ?

— Jag hittade din dagbok.

— Hon hittade jobb som maskinskriverska.

— Jag hittade min borttappade plånbok.

 

— Hittade du din handväska ?

— Hittade du din börs ?

— Jag hittade rummet tomt.

— Dykarna hittade ett skeppsvrak på havsbottnen.

 

— [ He found my bike. ]

— [ Did they find anything? ]

— [ I found your diary. ]

— [ She found a job as a typist. ]

— [ I found my lost wallet. ]

 

— [ Did you find your purse? ]

— [ Did you find your purse? ]

— [ I found the room empty. ]

— [ The divers found a wreck on the sea-bed. ]

 

 

[ 157 ] KÖPA

— Jag måste köpa en.

— Vad vill du köpa ?

— Jag skulle vilja köpa en hund.

— Borde jag köpa någonting till honom ?

— Jag ska köpa en ny.

 

— Jag ska köpa en bil.

— Jag skulle vilja köpa några vykort.

— Kan jag få köpa några vykort ?

— Jag vill köpa en tjeckisk tröja.

— Du kan inte köpa respekt.

 

— [ I must buy one. ]

— [ What do you want to buy? ]

— [ I would like to buy a dog. ]

— [ Should I buy something for him? ]

— [ I’ll buy a new one. ]

 

— [ I will buy a car. ]

— [ I would like to buy some postcards. ]

— [ I would like to buy some postcards. ]

— [ I want to buy a Czech sweater. ]

— [ You can’t buy respect. ]

 

— Var kan jag köpa frimärken ?

— Du borde köpa en telefonsvarare.

— Man kan inte köpa respekt.

— Kan jag köpa enbart linserna ?

— Jag behöver köpa frimärken.

 

— Vi behöver köpa vinäger.

 

— [ Where can I get stamps? ]

— [ You should buy an answering machine. ]

— [ You can’t buy respect. ]

— [ Can I buy only the lenses? ]

— [ I need to buy stamps. ]

 

— [ We need to buy vinegar. ]

 

 

[ 158 ] OFTA

— Jag ser honom ofta.

— Ofta kommer han inte till skolan.

— Kommer du hit ofta ?

— Min hund låtsas ofta sova.

— Jag träffar honom ofta.

 

— Han är ofta förskenad till skolan.

— Hur ofta äter du fisk ?

— Äter du ofta fisk till middag ?

— Jag reser ofta.

— Hon går ofta och shoppar på helger.

 

— [ I often see him. ]

— [ He often doesn’t come to school. ]

— [ Do you come here often? ]

— [ My dog often pretends to be asleep. ]

— [ I often see him. ]

 

— [ He is often late for school. ]

— [ How often do you eat fish? ]

— [ Do you often have fish for dinner? ]

— [ I often travel. ]

— [ She will often go shopping on holidays. ]

 

— Olyckor av det här slaget sker ofta.

— Hon blandar ofta ihop socker och salt.

— Ann spelar ofta tennis efter skolan.

— Hur ofta tvättar du dina jeans ?

— Datorn jämförs ofta med människans hjärna.

 

— Grekerna äter också ofta fisk.

— Grekerna äter också ofta fisk.

— Pojkar härmar ofta sina idrottshjältar.

— Jag blir ofta förkyld.

— Jag spelar ofta volleyboll.

 

— [ Accidents of this kind often occur. ]

— [ She frequently gets sugar and salt mixed up. ]

— [ Ann often plays tennis after school. ]

— [ How often do you wash your jeans? ]

— [ The computer is often compared to the human brain. ]

 

— [ Greeks often eat fish, too. ]

— [ The Greeks also eat fish often. ]

— [ Boys often imitate their sports heroes. ]

— [ I often catch cold. ]

— [ I play volleyball often. ]

 

— Vi spelar ofta schack.

 

 

— [ We often play chess. ]

 

 

[ 159 ] SNÄLL

— Jag tycker att du är snäll.

— Han är snäll.

— Var snäll och kom och hjälp mig.

— Hon är snäll.

— Var snäll mot henne.

 

— Var snäll mot andra.

— Han verkar snäll.

— Kan du låsa dörren är du snäll ?

— Kan du vara snäll och låsa dörren ?

— Var snäll och stäng dörren efter dig.

 

— [ I think you’re nice. ]

— [ He is kind. ]

— [ Please come and help me. ]

— [ She is kind. ]

— [ Be nice to her. ]

 

— [ Be nice to others. ]

— [ He seems kind. ]

— [ Would you please lock the door? ]

— [ Would you please lock the door? ]

— [ Please shut the door behind you. ]

 

— Var snäll och sätt på dig skorna.

— Var snäll och avbryt mig inte.

— Två andraklassbiljetter till A är du snäll.

— Min mormors sjuksköterska är väldigt snäll.

— Min farmors sjuksköterska är väldigt snäll.

 

— Var snäll och stäng av motorn.

— Vår engelsklärare är både sträng och snäll.

— Lyssna noga är du snäll.

— Påminn att posta breven är du snäll.

— Var snäll och gå till kirurgavdelningen.

 

— [ Please put your shoes on. ]

— [ Please don’t interrupt me. ]

— [ Two second-class tickets to A, please. ]

— [ My grandmother’s nurse is very kind. ]

— [ My grandmother’s nurse is very kind. ]

 

— [ Please turn off your engine. ]

— [ Our English teacher is both strict and kind. ]

— [ Please listen carefully. ]

— [ Please remind me to post the letters. ]

— [ Please go to the Surgery Department. ]

 

— Var snäll och stäng av teven.

— Var snäll och dela ut korten.

— Var snäll och spika igen fönstren.

— Var snäll och tala långsamt.

— Var snäll mot henne, Bill.

 

— Diska tallrikarna är du snäll.

— Var snäll och tänd lampan.

 

— [ Please turn off the television. ]

— [ Please deal the cards. ]

— [ Please nail the windows shut. ]

— [ Please speak slowly. ]

— [ Be kind to her, Bill. ]

 

— [ Please wash the dishes. ]

— [ Please turn on the light. ]

 

[ 160 ] NÄSTA

— Var skulle du vilja åka nästa söndag ?

— Jag ska av nästa station.

— Du borde vara försiktigare nästa gång.

— Du borde vara noggrannare nästa gång.

— Ni borde vara försiktigare nästa gång.

 

— Ni borde vara noggrannare nästa gång.

— Vilken är nästa station ?

— Jag kompenserar för det nästa gång.

— Hur dags går nästa tåg till Tokyo ?

— Vem blir den nästa presidenten av USA ?

 

— [ Where would you like to go next Sunday? ]

— [ I’ll get off at the next station. ]

— [ You should be more careful the next time. ]

— [ You should be more careful the next time. ]

— [ You should be more careful the next time. ]

 

— [ You should be more careful the next time. ]

— [ What’s the next station? ]

— [ I will make up for it next time. ]

— [ What time does the next train leave for Tokyo? ]

— [ Who will be the next president of the United States? ]

 

— Nästa koncert kommer att hållas i Juni.

— Hur långt ifrån ligger nästa bensinstation ?

— Hantverkaren lovade att komma nästa dag.

— Mötet sköts upp tills nästa fredag.

— De gifter sig nästa månad.

 

— Memorera dikten till nästa vecka.

 

— [ The next concert will take place in June. ]

— [ How far is the next gas station? ]

— [ The tradesman promised to come the next day. ]

— [ The meeting was put off until next Friday. ]

— [ They will get married next month. ]

 

— [ Memorize the poem by next week. ]

 

 

[ 161 ] RÄDD

— Är du rädd för mig ?

— Vad är du rädd för ?

— Är du rädd än ?

— Han blir rädd lätt.

— Han blir lätt rädd.

 

— Han är rädd för katter.

— Jag är rädd för vilda djur.

— Jag är rädd för bussen.

— Jag är rädd för hundar.

— Du är väl inte rädd för spöken ?

 

— [ Are you afraid of me? ]

— [ What are you afraid of? ]

— [ Are you frightened yet? ]

— [ He scares easily. ]

— [ He scares easily. ]

 

— [ He’s afraid of cats. ]

— [ I’m afraid of wild animals. ]

— [ I’m afraid of the bus. ]

— [ I’m afraid of dogs. ]

— [ You aren’t afraid of ghosts, are you? ]

 

— Hon är väldigt rädd för ormar.

— Är du rädd för skräckfilmer ?

— Är du rädd för rysare ?

— Är du rädd för höjder ?

— Jag är rädd för höjder.

 

— Han är rädd för ormar.

 

— [ She has a great fear of snakes. ]

— [ Are you afraid of horror movies? ]

— [ Are you afraid of horror movies? ]

— [ Are you afraid of heights? ]

— [ I’m afraid of heights. ]

 

— [ He is afraid of snakes. ]

 

 

[ 162 ] RIKTIGT

— Det här är inte riktigt.

— Jag kan inte riktigt göra det.

— Såg du det på riktigt ?

— Såg du den på riktigt ?

— Jag vet inte riktigt.

 

— Jag vet inte riktigt än.

— Det här är riktigt illa.

— Jag är riktigt stolt över dig.

— Det var riktigt roligt.

— Att förstå dig är verkligen riktigt svårt.

 

— [ This isn’t correct. ]

— [ I can’t really do that. ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ Did you actually see it? ]

— [ I don’t really know. ]

 

— [ I don’t quite know yet. ]

— [ This is really bad. ]

— [ I’m really proud of you. ]

— [ It was really funny. ]

— [ Understanding you is really very hard. ]

 

— Det är faktiskt inte riktigt så enkelt.

— Detta är riktigt illa.

— Det känns riktigt bra.

— Han var riktigt kall.

— Du är riktigt klusmig av dig va !

 

— Jag är riktigt oroad över din framtid.

— Det där är faktiskt riktigt elakt.

— Är du inte riktigt klok ?

— Jag kan inte riktigt minnas.

— Nej, inte riktigt.

 

— [ It actually isn’t that simple. ]

— [ This is really bad. ]

— [ It feels really good. ]

— [ He was really cold. ]

— [ You are really clumsy, aren’t you! ]

 

— [ I’m really concerned about your future. ]

— [ That’s actually really mean. ]

— [ Are you crazy? ]

— [ I can’t really remember. ]

— [ No, not really. ]

 

 

[ 163 ] NER

— Du borde inte titta ner på honom.

— Kan jag ställa ner den här ?

— Han sparkade honom medan han låg ner.

— Har du gått ner i vikt ?

— Hon böjde sig ner.

 

— Vad hände ? Bilen saktar ner.

— Den gamle mannen satte sig ner.

— Kom ner så snart som möjligt.

— Lugna ner dig.

— Lugna ner er.

 

— [ You shouldn’t look down on him. ]

— [ May I put it down here? ]

— [ He kicked him while he was down. ]

— [ Have you lost weight? ]

— [ She bent down. ]

 

— [ What happened? The car’s slowing down. ]

— [ The old man sat down. ]

— [ Come downstairs as soon as possible. ]

— [ Calm down. ]

— [ Calm down. ]

 

— Snälla lugna ner dig.

— Kate låg ner med öppna ögon.

— Hon föll ner för stegen.

— Hon skyndade ner för trapporna.

— Huset brann ner till grunden.

 

— Varsågod och sitt ner.

— Han skrev ner telefonnumret.

— Skyskrapan förväntas sjunka ner i myren.

— Skruva ner tv:n.

 

— [ Please relax. ]

— [ Kate was lying with her eyes open. ]

— [ She fell down the ladder. ]

— [ She dashed downstairs. ]

— [ The house was burned to the ground. ]

 

— [ Please sit down. ]

— [ He set down the telephone number. ]

— [ The skyscraper is expected to sink into the bog. ]

— [ Turn down the television. ]

 

 

[ 164 ] SKREV

— Det jag skrev är inte engelska.

— Skrev jag det där ?

— Det är första min far skrev.

— Jag skrev inte någonting.

— Jag skrev ingenting.

 

— Jag skrev inte ett brev.

— Han skrev till sina föräldrar.

— Vem skrev det här brevet ?

— Jag skrev min första mening på tyska.

— Vad skrev du igår ?

 

— [ What I write is not English. ]

— [ Did I write that? ]

— [ It’s the first thing that my father wrote. ]

— [ I didn’t write anything. ]

— [ I didn’t write anything. ]

 

— [ I didn’t write a letter. ]

— [ He wrote to his parents. ]

— [ Who wrote this letter? ]

— [ I wrote my first sentence in German. ]

— [ What did you write yesterday? ]

 

— Vem skrev brevet ?

— Igår eftermiddag skrev jag ett brev.

— Skrev du något i din dagbok idag ?

— Hon skrev en kort berättelse.

— Romanerna han skrev är intressanta.

 

— Han skrev ner telefonnumret.

— Emily skrev meningen.

 

— [ Who wrote the letter? ]

— [ Yesterday evening I wrote a letter. ]

— [ Did you write anything in your diary today? ]

— [ She wrote a short story. ]

— [ The novels he wrote are interesting. ]

 

— [ He set down the telephone number. ]

— [ Emily wrote the sentence. ]

 

 

[ 165 ] EMOT

— Jag är emot det.

— Jag har inget emot att hjälpa till.

— Jag har inget emot det.

— Jag ser fram emot det.

— Jag ser fram emot det.

 

— Jag ser fram emot att träffa dig.

— Var inte fräck emot mig.

— Jag har inget emot att göra hushållssysslorna.

— Är du för eller emot planen ?

— Eleverna såg alla fram emot sommarlovet.

 

— [ I’m against it. ]

— [ I don’t mind helping. ]

— [ I don’t mind. ]

— [ I look forward to it. ]

— [ I am looking forward to it. ]

 

— [ I am looking forward to seeing you. ]

— [ Don’t be fresh to me. ]

— [ I don’t mind doing the housework. ]

— [ Are you for or against the plan? ]

— [ The students were all looking forward to the summer vacation. ]

 

— Hon har något emot rödhåriga.

— Jag ser fram emot sommarlovet.

— Jag ser fram emot sommarlovet.

— Regnet slog emot fönstren.

 

 

— [ She has a thing about red-haired people. ]

— [ I’m looking forward to the summer vacation. ]

— [ I’m looking forward to the summer break. ]

— [ The rain was beating against the windows. ]

 

 

 

[ 166 ] NÄSTAN

— Det var nästan roligt.

— Det fanns nästan ingenting i rummet.

— Det var nästan som en dröm.

— Det är nästan omöjligt.

— Det finns nästan inget syre i rummet.

 

— Nästan tre.

— Jag blev nästan påkörd av en bil.

— Lådan var nästan full.

— Hon är nästan sextio år gammal.

— Nästan alla hundar lever.

 

— [ It was almost funny. ]

— [ There was almost nothing in the room. ]

— [ It was almost like a dream. ]

— [ It’s almost impossible. ]

— [ There is almost no oxygen in the room. ]

 

— [ Nearly three. ]

— [ I narrowly escaped being hit by a car. ]

— [ The box was almost full. ]

— [ She is almost sixty years old. ]

— [ Almost all dogs are alive. ]

 

— Jag är nästan aldrig hemma.

— Jag lyssnar nästan aldrig på radio.

— Ölglaset är nästan större än dig.

— Han blev nästan dränkt.

— Lådan är nästan tom.

 

— Klippan är nästan vertikal.

 

— [ I’m hardly ever home. ]

— [ I almost never listen to the radio. ]

— [ This glass of beer is almost bigger than you. ]

— [ He was almost drowned. ]

— [ The box is almost empty. ]

 

— [ The cliff is almost vertical. ]

 

 

[ 167 ] ÅKTE

— Jag trodde att du åkte hem.

— Jag trodde att ni åkte hem.

— Jag ångrar att jag inte åkte dit.

— Jag åkte dit med buss och tåg.

— Jag åkte ända till London med bil.

 

— En helicopter åkte runt över oss.

— Jag åkte till Kyushu med flygplan.

— Jag åkte flygplan till Kyushu.

— Jag åkte till Danmark.

— Många unga romare åkte till Grekland.

 

— [ I thought you went home. ]

— [ I thought you went home. ]

— [ I regret that I didn’t go there. ]

— [ I went there by bus and train. ]

— [ I went as far as London by car. ]

 

— [ A helicopter circled over us. ]

— [ I went to Kyushu by airplane. ]

— [ I went to Kyushu by airplane. ]

— [ I went to Denmark. ]

— [ Many young Romans went to Greece. ]

 

— Jag åkte till Europa via USA.

— Jag åkte till Norge.

— Jag åkte till Sverige.

— Jag åkte aldrig fast.

 

 

— [ I went to Europe by way of the United States. ]

— [ I went to Norway. ]

— [ I went to Sweden. ]

— [ I never got caught. ]

 

 

 

[ 168 ] LÄNGE

— Honom har hon inte sett på länge.

— Hon har inte sett honom på länge.

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur länge har vi på oss ?

— Hur länge har de varit här ?

 

— Hur länge måste jag stanna här ?

— Det är länge sedan jag såg honom.

— Hur länge tänker du stanna här ?

— Hur länge tänker du stanna här ?

— De lät mig vänta länge.

 

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ How long have we got? ]

— [ How long do we have? ]

— [ How long have they been here? ]

 

— [ How long do I have to stay here? ]

— [ It has been a long time since I saw him. ]

— [ How long will you stay here? ]

— [ How long do you plan on staying here? ]

— [ They made me wait for a long time. ]

 

— Hur länge ska du vara i Japan ?

— Hon har känt honom länge.

— Hur länge har han varit borta ?

— Men det var förstås länge sedan.

— Hur länge har du varit utomlands ?

 

— Hur länge har han varit frånvarande ?

— För länge sedan besökte jag Kanada.

— Hur länge har det snöat ?

— Länge leve konungen !

— Länge leve Sovjetunionen !

 

— [ How long are you going to stay in Japan? ]

— [ She has known him for a long time. ]

— [ How long has he been absent? ]

— [ But of course that was a long time ago. ]

— [ How long have you been abroad? ]

 

— [ How long has he been absent? ]

— [ I visited Canada long ago. ]

— [ How long has it been snowing? ]

— [ Long live the King! ]

— [ Long live the Soviet Union! ]

 

 

[ 169 ] VILLE

— Jag ville bara ha pengar.

— Jag ville träffa dig.

— Vad ville de ?

— Hon ville hjälpa dem.

— Jag ville bara ställa en fråga.

 

— Jag ville inte ha mjölk.

— De ville inte lyssna.

— Hon ville avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap.

— Jag ville bara kolla min mail.

— Jag ville bara kolla min mejl.

 

— [ I just wanted cash. ]

— [ I wanted to meet you. ]

— [ What did they want? ]

— [ She wanted to help them. ]

— [ I just wanted to ask a question. ]

 

— [ I didn’t want milk. ]

— [ They wouldn’t listen. ]

— [ She wanted to renounce her U.S. citizenship. ]

— [ I just wanted to check my email. ]

— [ I just wanted to check my email. ]

 

— Jag ville ringa några telefonsamtal.

— Hon ville gifta sig omedelbart.

— De ville ha bevis.

 

 

— [ I wanted to make some telephone calls. ]

— [ She wanted to get married immediately. ]

— [ They wanted proof. ]

 

 

 

[ 170 ] INGENTING

— Har du ingenting att göra ?

— Det finns ingenting jag kan göra.

— Har ni ingenting att göra ?

— Vi vet ingenting om honom.

— Jag har ingenting att läsa.

 

— Jag gjorde ingenting.

— Jag sa ingenting.

— Jag skrev ingenting.

— Ingenting är så enkelt som det verkar.

— Det fanns nästan ingenting i rummet.

 

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ There’s nothing I can do. ]

— [ Don’t you have something to do? ]

— [ We don’t know anything about him. ]

— [ I don’t have anything to read. ]

 

— [ I did nothing. ]

— [ I didn’t say anything. ]

— [ I didn’t write anything. ]

— [ Nothing is as simple as it seems. ]

— [ There was almost nothing in the room. ]

 

— Det var trevligt att göra ingenting.

— Jag hör ingenting.

— Det fanns ingenting i lådan.

— Jag rörde ingenting.

— Jag såg mig omkring men fann ingenting.

 

— Han förnekar ingenting för sina barn.

— Ingenting saknas.

— Jag hade ingenting att göra med gruppen.

— Han sa ingenting medan jag talade.

— Ingenting spelar egentligen någon roll.

 

— [ It was nice to do nothing. ]

— [ I can’t hear a thing. ]

— [ There was nothing in the box. ]

— [ I didn’t touch anything. ]

— [ I looked around, but saw nothing. ]

 

— [ He denies nothing to his children. ]

— [ Nothing is missing. ]

— [ I had nothing to do with the group. ]

— [ While I was speaking, he said nothing. ]

— [ Nothing really matters. ]

 

— Lägg ingenting på lådan.

— Ingenting är sant; allt är tillåtet.

— Kasta ingenting på marken.

— Kasta ingenting på marken.

 

 

— [ Don’t put anything on top of the box. ]

— [ Nothing is true, everything is permitted. ]

— [ Don’t throw anything onto the floor. ]

— [ Don’t throw anything on the floor. ]

 

 

[ 171 ] GE

— Vad kan du ge mig ?

— Ge det till honom.

— Ge den till honom.

— Vi borde ge oss av.

— Ge det till henne.

 

— Jag var tvungen att ge upp.

— Ge den till henne.

— Jag fick ge upp.

— Ge inte upp !

— Ge mig något att skriva på.

 

— [ What can you give me? ]

— [ Give it to him. ]

— [ Give it to him. ]

— [ We should get going. ]

— [ Give it to her. ]

 

— [ I had to resign. ]

— [ Give it to her. ]

— [ I had to resign. ]

— [ Don’t give up! ]

— [ Give me something to write on. ]

 

— Ge mig något att skriva på.

— Ge mig en till kopp kaffe.

— Ge aldrig upp !

— Varför ge dem någonting ?

— Ge mig en flaska vin.

 

— Ge mig ett exempel till.

— Ge mig inte den där blicken.

— Kan du inte ge me lite pengar ?

— Snälla ge mig någonting att äta.

— Ge mig något att signera.

 

— [ Give me something to sign. ]

— [ Give me another cup of coffee. ]

— [ Never give up! ]

— [ Why give them anything? ]

— [ Give me a bottle of wine. ]

 

— [ Give me another example. ]

— [ Don’t give me that look. ]

— [ Won’t you give me a little money? ]

— [ Please give me something to eat. ]

— [ Give me something to sign. ]

 

— Ge mig nyckeln.

— Ge mig ett halvt kilo äpplen.

— Hon var tvungen att ge upp planen.

— Ge mig en av dina bilder, tack.

— Kan du ge mig en filt ?

 

— Jag försökte ge henne en gåta.

— Låt mig ge dig ett råd.

— Ge mig din tröja.

— Ge inte upp halvvägs.

— Ge mig dina tankar.

 

— [ Get me the key. ]

— [ Give me half a kilo of apples. ]

— [ She was obliged to give up the plan. ]

— [ Please, give me one of your pictures. ]

— [ Could you bring me a blanket? ]

 

— [ I tried to ask her a riddle. ]

— [ Let me give you a word of advice. ]

— [ Give me your shirt. ]

— [ Don’t give up halfway. ]

— [ Give me your thoughts. ]

 

[ 172 ] BOKEN

— Vad gjorde du med den här boken ?

— Vad gjorde du av den där boken ?

— Jag köpte inte den där boken.

— Jag läser den här boken.

— Jag ska hämta boken.

 

— Jag ska läsa boken.

— Den här boken tillhör mig.

— Jag började att läsa boken.

— Jag läser boken, medan jag äter.

— Jag har läst ut boken.

 

— [ What did you do with that book? ]

— [ What did you do with that book? ]

— [ I didn’t buy that book. ]

— [ I’m reading this book. ]

— [ I’ll get the book. ]

 

— [ I’ll read the book. ]

— [ This book belongs to me. ]

— [ I started reading the book. ]

— [ I read a book while eating. ]

— [ I’ve finished reading the book. ]

 

— Boken är på bordet.

— Jag skall läsa boken.

— Jag hämtar boken.

— Han lämnade boken på bordet.

— Jag sträckte ut handen mot boken.

 

— Den här boken verkar intressant.

— Den här boken är tung.

— Jag glömde boken hemma.

— Jag läste ut boken i går kväll.

— Lägg tillbaks boken där du fann den.

 

— [ The book is on the table. ]

— [ I’ll read the book. ]

— [ I’ll get the book. ]

— [ He left the book on the table. ]

— [ I stretched out my hand for the book. ]

 

— [ This book seems interesting. ]

— [ This book is heavy. ]

— [ I forgot the book at home. ]

— [ I finished reading the book last night. ]

— [ Put back the book where you found it. ]

 

— Filmen inspirerades av boken med samma titel.

— Den här boken handlar om Kina.

— Den här boken innehåller fyrtio fotografier.

— Den här boken behandlar Kina.

— Han la boken på hyllan.

 

— Den här boken duger.

— Boken kostar fyra dollar.

 

— [ The film was inspired by the novel of the same title. ]

— [ This book is about China. ]

— [ This book contains forty photographs. ]

— [ This book deals with China. ]

— [ He put the book on the shelf. ]

 

— [ This book will do. ]

— [ The book costs 4 dollars. ]

 

[ 173 ] BROR

— Han är min bror, inte min far.

— Han är min bror, inte min far.

— Jag är din bror.

— Han är min bror.

— Han är min bror.

 

— Jag är er bror.

— Min bror är väldigt lång.

— Min bror är lika lång som jag.

— Min bror är bra på tennis.

— Han är längre än sin bror.

 

— [ He is my brother, not father. ]

— [ He is my brother, not my father. ]

— [ I am your brother. ]

— [ He is my brother. ]

— [ He’s my brother. ]

 

— [ I am your brother. ]

— [ My brother is very tall. ]

— [ My brother is as tall as me. ]

— [ My brother is good at playing tennis. ]

— [ He is taller than his brother. ]

 

— Jag känner din bror väl.

— Jag spelade tennis med min bror.

— Den tillhör min bror.

— Min bror och jag delade rummet.

— Min bror är lärare.

 

— Han har en bror och två systrar.

— Min bror bor i en liten by.

— Min bror har aldrig bestigit Mt Fuji.

— Min bror har aldrig bestigit Mt Fuji.

— Min bror måste skriva en tentamen.

 

— [ I know your brother very well. ]

— [ I played tennis with my brother. ]

— [ It belongs to my brother. ]

— [ My brother and I shared the room. ]

— [ My brother is a teacher. ]

 

— [ He has a brother and two sisters. ]

— [ My brother lives in a small village. ]

— [ My brother has never climbed Mt Fuji. ]

— [ My brother has never climbed Fuji mountain. ]

— [ My brother has to take an examination. ]

 

— Min bror bor i Tokyo.

— Min bror anländer imorgon bitti.

 

 

— [ My brother lives in Tokyo. ]

— [ My brother is arriving tomorrow morning. ]

 

 

[ 174 ] UR

— Ut ur mitt hus !

— Ur vägen för mig.

— De skyndade sig ut ur rummet.

— Jag drog mig ur.

— Du kan inte backa ur.

 

— Du får inte backa ur.

— Han kastade ut mig ur huset.

— Jag kan inte röra det ur fläcken.

— Han lastade ur bilen.

— Han drack direkt ur flaskan.

 

— [ Get out of my house! ]

— [ Keep out of my way. ]

— [ They hurried out of the room. ]

— [ I wimped out. ]

— [ You can’t back out. ]

 

— [ You can’t back out. ]

— [ He threw me out of the house. ]

— [ I can’t budge it. ]

— [ He unloaded the car. ]

— [ He drank straight from the bottle. ]

 

— Han har gått ur tiden.

— Snälla gå ut ur mitt kontor genast.

— Jag förlorade henne ur sikte i folksamlingen.

— Ett mynt ramlade ut ur hans ficka.

— Jag tog ut kakan ur ugnen.

 

— Håll dig ur min väg.

— Håll er ur min väg.

— Ur vägen, pojk.

 

— [ He passed away. ]

— [ Please get out of my office immediately. ]

— [ I lost sight of her in the crowd. ]

— [ A coin dropped out of his pocket. ]

— [ I took the cake out of the oven. ]

 

— [ Keep out of my way. ]

— [ Keep out of my way. ]

— [ Out of my way, boy. ]

 

 

[ 175 ] SETT

— Har du sett det här ?

— Har ni sett den här ?

— Honom har hon inte sett på länge.

— Hon har inte sett honom på länge.

— Du skulle ha sett henne.

 

— Vi har sett henne.

— Jag har bara sett det en gång.

— Jag har bara sett den en gång.

— Generellt sett lever kvinnor längre än män.

— Jag har sett det här förut.

 

— [ Have you seen this? ]

— [ Have you seen this? ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ She has not seen him for a long time. ]

— [ You should have seen her. ]

 

— [ We’ve seen her. ]

— [ I’ve only seen it once. ]

— [ I’ve only seen it once. ]

— [ Generally speaking, women live longer than men. ]

— [ I’ve seen this before. ]

 

— Har du någonsin sett en val ?

— Har du någonsin sett Buckingham Palace ?

— Jag har sett detta förut.

 

 

— [ Have you ever seen a whale? ]

— [ Have you ever seen Buckingham Palace? ]

— [ I’ve seen this before. ]

 

 

 

[ 176 ] BÖRJAR

— Det här börjar bli svårt.

— Jag börjar komma ihåg det.

— När börjar det ?

— När börjar vi ?

— Skeppet börjar sakta att röra på sig.

 

— Filmen börjar klockan tio.

— Jag börjar så sakta tycka om Ken.

— Vi börjar mötet när Bob kommer.

— Meningar börjar med en stor bokstav.

— Lektionen börjar inte förrän halv nio.

 

— [ This is getting hard. ]

— [ I am beginning to remember it. ]

— [ When does it begin? ]

— [ When do we start? ]

— [ The ship slowly started to move. ]

 

— [ The movie starts at ten o’clock. ]

— [ I am beginning to like Ken little by little. ]

— [ We will begin the meeting when Bob comes. ]

— [ Sentences begin with a capital letter. ]

— [ Class doesn’t begin until eight-thirty. ]

 

— Måndag börjar på söndag.

— Jag börjar tappa tålamodet.

 

 

— [ Monday begins on Saturday. ]

— [ I’m beginning to lose my patience. ]

 

 

 

[ 177 ] BORT

— Jag tappade bort klockan.

— Han tappar alltid bort sitt paraply.

— Slösa inte bort din tid.

— Slösa inte bort er tid.

— Ta bort lådan.

 

— Vi vill inte skrämma bort barnen.

— Jag har tappat bort min penna.

— Han vände bort blicken.

— Jag har tappat bort min plånbok.

— Kasta inte bort den här tidningen !

 

— [ I lost the watch. ]

— [ He is always losing his umbrella. ]

— [ Don’t waste your time. ]

— [ Don’t waste your time. ]

— [ Take that box away! ]

 

— [ We don’t want to scare the children away. ]

— [ I’ve lost my pen. ]

— [ He averted his gaze. ]

— [ I have lost my wallet. ]

— [ Don’t throw this paper away! ]

 

— Stationen är två engelska mil bort.

— Tvål har förmågan att få bort smuts.

— Han viftade bort flugorna.

 

 

— [ The station is two miles away. ]

— [ Soap has the property of removing dirt. ]

— [ He flapped the flies away. ]

 

 

 

[ 178 ] BOK

— Det är min bok.

— Jag behöver en bok att läsa.

— Det här är en liten bok.

— Jag äter en bok.

— Jag köpte en bok.

 

— Jag gav dig en bok.

— Jag vill skriva en bok.

— Det ligger en bok på bordet.

— Han läser en bok.

— Han satt och läste en bok.

 

— [ The book is mine. ]

— [ I need a book to read. ]

— [ This is a small book. ]

— [ I eat a book. ]

— [ I bought a book. ]

 

— [ I gave you a book. ]

— [ I want to write a book. ]

— [ There is a book on the table. ]

— [ He reads a book. ]

— [ He sat reading a book. ]

 

— En gång fann jag en bok där.

— Jag vill ha en bok på svenska.

— Du kan välja vilken bok du vill.

— Vem har skrivit denna bok ?

— Stäng igen din bok.

 

— Det här är en läsvärd bok.

— Stäng igen er bok.

— Stäng din bok.

— Stäng er bok.

— Jag sålde en bok.

 

— [ I once found a book there. ]

— [ I want a book in Swedish. ]

— [ You may choose whichever book you like. ]

— [ Who wrote this book? ]

— [ Close your book. ]

 

— [ This is a worthwhile book. ]

— [ Close your book. ]

— [ Close your book. ]

— [ Close your book. ]

— [ I sold a book. ]

 

— Ni får välja vilken bok som helst.

— De har läst en intressant bok.

— Denna bok verkar intressant.

— Han har skrivit en bok om Kina.

— Jag har en bok om fiske.

 

— Hon köpte en bok i affären.

— Hans bok blev föremål för kritik.

— Är det din bok, Mike ?

— Denna bok duger.

 

— [ You may choose whichever book you like. ]

— [ They have been reading an interesting book. ]

— [ This book seems interesting. ]

— [ He wrote a book on China. ]

— [ I have a book about fishing. ]

 

— [ She bought a book at the shop. ]

— [ His book became an object of criticism. ]

— [ Is this your book, Mike? ]

— [ This book will do. ]

 

[ 179 ] PRATAR

— Jag förstår inte vad du pratar om.

— Du pratar för mycket.

— Vad pratar hon om ?

— Pratar jag för snabbt ?

— Jag pratar inte japanska.

 

— Pratar du japanska ?

— Vem pratar ?

— Jag pratar inte svenska.

— Pratar du svenska ?

— Jag pratar svenska.

 

— [ I don’t understand what you are talking about. ]

— [ You talk too much. ]

— [ What is she talking about? ]

— [ Am I talking too fast? ]

— [ I don’t speak Japanese. ]

 

— [ Do you speak Japanese? ]

— [ Who’s speaking? ]

— [ I don’t speak Swedish. ]

— [ Do you speak Swedish? ]

— [ I speak Swedish. ]

 

— Jag pratar inte tyska.

— Många utlänningar pratar bra japanska.

— Hon pratar inte japanska hemma.

— Meg pratar för mycket.

— Farfar pratar väldigt långsamt.

 

— Morfar pratar väldigt långsamt.

 

— [ I don’t speak German. ]

— [ Many foreigners speak good Japanese. ]

— [ She doesn’t speak Japanese at home. ]

— [ Meg talks too much. ]

— [ Grandfather speaks very slowly. ]

 

— [ Grandfather speaks very slowly. ]

 

 

[ 180 ] HÄNDE

— Vad tror du hände här ?

— Vad tror ni hände här ?

— Hur hände det där ?

— Så vad hände ?

— Hände det verkligen ?

 

— Varför hände det här ?

— Det hände egentligen inte.

— Det hände så snabbt.

— Vad hände sen ?

— Vad hände med resten av maten ?

 

— [ What do you think happened here? ]

— [ What do you think happened here? ]

— [ How did that happen? ]

— [ So what happened? ]

— [ Did it actually happen? ]

 

— [ Why did this happen? ]

— [ That didn’t really happen. ]

— [ It happened so fast. ]

— [ What happened next? ]

— [ What happened to the rest of the food? ]

 

— Vad hände på bussen ?

— Vad hände ? Bilen saktar ner.

— Det hände så fort.

— Hur hände trafikolyckan ?

— Konstiga saker hände på hennes födelsedag.

 

 

— [ What happened on the bus? ]

— [ What happened? The car’s slowing down. ]

— [ It happened so fast. ]

— [ How did the traffic accident happen? ]

— [ Strange things happened on her birthday. ]

 

 

 

[ 181 ] HÖRDE

— Jag trodde att jag hörde dig.

— Hörde du mig inte ?

— Hörde ni mig inte ?

— Hörde du det där ?

— Hörde du det ?

 

— Han hörde illa och kunde inte gå.

— Jag trodde att jag hörde musik.

— Jag hörde det på tv.

— Hon hörde honom sjunga.

— Jag hörde ett ljud.

 

— [ I thought I heard you. ]

— [ Didn’t you hear me? ]

— [ Didn’t you hear me? ]

— [ Did you hear that? ]

— [ Did you hear it? ]

 

— [ He had difficulty in hearing and could not walk. ]

— [ I thought I heard music. ]

— [ I heard it on TV. ]

— [ She heard him sing. ]

— [ I heard a noise. ]

 

— Jag hörde ett oljud.

— Jag hörde åskdundret, men såg inte blixten.

— Jag hörde någon skrika.

— Jag hörde dörren stängas.

— Hörde du klickljudet ?

 

— Jag hörde meddelandet.

— Jag hörde röster.

 

— [ I heard a noise. ]

— [ I heard the thunder, but did not see the lightning. ]

— [ I heard somebody cry out. ]

— [ I heard the door close. ]

— [ Did you hear the click? ]

 

— [ I heard the message. ]

— [ I heard voices. ]

 

 

[ 182 ] KLARAR

— Jag klarar mig.

— Hur klarar du det ?

— Vi klarar oss.

— Vi klarar oss.

— Jag klarar det inte i dag.

 

— Jag klarar inte av sådan här musik.

— Jag klarar det inte själv.

— Jag klarar inte av att se blod.

— Jag klarar av att försörja min familj.

— Jag klarar inte av synen av blod.

 

— [ I’ll be fine. ]

— [ How do you manage? ]

— [ We’ll be just fine. ]

— [ We’ll manage. ]

— [ I can’t do it today. ]

 

— [ I can’t stand this kind of music. ]

— [ I can’t do it alone. ]

— [ I can’t stand the sight of blood. ]

— [ I manage to support my family. ]

— [ I can’t stand the sight of blood. ]

 

— Jag klarar inte av sådana här filmer.

— Jag klarar inte av lögnare.

 

 

— [ I can’t stand this kind of movie. ]

— [ I can’t stand liars. ]

 

 

 

[ 183 ] HELT

— Jag är helt ensam nu.

— Han är helt hopplöst dålig.

— Jag är helt säker !

— Han ägnade sig helt helhjärtat åt henne.

— Du har helt rätt.

 

— Ni har helt rätt.

— Hon har blivit en helt annan person.

— Vi prövar en helt ny metod.

— Jag förstår helt och hållet.

— Hon kom in helt tårögd.

 

— [ I’m all alone now. ]

— [ He is bad beyond correction. ]

— [ I’m absolutely sure! ]

— [ He devoted himself whole-heartedly to her. ]

— [ You’re absolutely right. ]

 

— [ You’re absolutely right. ]

— [ She has totally changed her character. ]

— [ We are trying a completely new method. ]

— [ I totally understand. ]

— [ She came in with tears in her eyes. ]

 

— Jag är helt förvirrad.

— Svaret är helt fel.

 

 

— [ I am totally confused. ]

— [ The answer is completely wrong. ]

 

 

 

[ 184 ] NÄR

— Vi gör det när han kommer.

— När fick du den här ?

— När kommer du att vara tillbaka ?

— När fick ni den här ?

— När sa du det där ?

 

— När sa ni det där ?

— Kom när du vill.

— När var det ?

— När sa du det ?

— Kom när ni vill.

 

— [ Let’s do it when he comes. ]

— [ When did you get this? ]

— [ When will you be back? ]

— [ When did you get this? ]

— [ When did you say that? ]

 

— [ When did you say that? ]

— [ Come whenever you like. ]

— [ When was that? ]

— [ When did you say that? ]

— [ Come at any time you like. ]

 

— När sa ni det ?

— När kommer du tillbaka ?

— När kommer ni att gifta er ?

— När kan jag se dig igen ?

— När kan vi äta ?

 

— När börjar det ?

— Sa de när ?

— När börjar vi ?

— När han kom hem, sov barnen redan.

— När ska skeppet komma fram ?

 

— [ When did you say that? ]

— [ When will you return? ]

— [ When will you get married? ]

— [ When can I see you next time? ]

— [ When can we eat? ]

 

— [ When does it begin? ]

— [ Did they say when? ]

— [ When do we start? ]

— [ When he returned home, the kids were already asleep. ]

— [ When is the ship due to arrive? ]

 

— När kan vi ses igen ?

— När ska du åka till Europa ?

— Stäng dörren när du går.

— När kan vi träffas igen ?

— Han gråter alltid när han är full.

 

— Hon gråter alltid när han är full.

— När blir det klart ?

— När kan vi mötas igen ?

— Ring mig när det är färdigt.

— Ken läste när jag kom hem.

 

— [ When can we meet again? ]

— [ When are you going to Europe? ]

— [ Close the door when you leave. ]

— [ When can we meet again? ]

— [ He always cries when he is drunk. ]

 

— [ She always cries when he is drunk. ]

— [ When will it be ready? ]

— [ When can we meet again? ]

— [ Call me when it’s done. ]

— [ Ken was reading when I came home. ]

 

[ 185 ] STÅR

— Det står ett glas här.

— Vad i hela världen står på ?

— Han står på scenen.

— Det förklarar varför dörren står öppen.

— Jag står inte ut med oljudet längre.

 

— Vem är flickan som står där borta ?

— Ingen står över lagen.

— Jag står inte ut med sjukhus.

— Jag står inte ut med lögnare.

— Kyrkan står mitt i byn.

 

— [ There’s a glass here. ]

— [ What on earth is the matter? ]

— [ He is standing on the stage. ]

— [ That explains why the door is open. ]

— [ I can’t put up with the noise any longer. ]

 

— [ Who is the girl standing over there? ]

— [ No one is above the law. ]

— [ I can’t stand hospitals. ]

— [ I can’t stand liars. ]

— [ The church is in the middle of the village. ]

 

— Vad står PTA för ?

— Grönt står för hopp.

 

 

— [ What does PTA stand for? ]

— [ Green stands for hope. ]

 

 

 

[ 186 ] NYA

— Det nya huset ligger här.

— Han är nöjd med sin nya bil.

— Köpte du en nya bil ?

— Den nya telefonboken är här !

— De är nöjda med det nya huset.

 

— Han beundrade min nya bil.

— Jag beställde nya möbler.

— Advokaten förklarade den nya lagen för oss.

— Fienden kastade in nya styrkor i slaget.

— Jag ska göra din nya dräkt.

 

— [ The new house is here. ]

— [ He is pleased with his new car. ]

— [ Did you buy a new car? ]

— [ The new phone book is here! ]

— [ They are satisfied with the new house. ]

 

— [ He admired my new car. ]

— [ I ordered new furniture. ]

— [ The lawyer explained the new law to us. ]

— [ The enemy flung fresh troops into the battle. ]

— [ I’ll make you a new suit. ]

 

— Hur är den nya ledaren ?

— Läraren välkomnade de nya studenterna.

 

 

— [ What is the new leader like? ]

— [ The teacher welcomed the new students. ]

 

 

 

[ 187 ] ANDRA

— Var snäll mot andra.

— De två försökte ena efter den andra.

— Den ena talar engelska, den andra japanska.

— Hon försökte hoppa upp en andra gång.

— De andra barnen skrattade.

 

— Vi försökte att kontakta det andra skeppet.

— När bröt andra världskriget ut ?

— Var är de andra flickorna ?

— Peka inte på andra.

— Vissa gillar kaffe och andra gillar te.

 

— [ Be nice to others. ]

— [ The two tried one after the other. ]

— [ One speaks English, and the other speaks Japanese. ]

— [ She tried to jump up a second time. ]

— [ The other children laughed. ]

 

— [ We tried to contact the other ship. ]

— [ When did World War II break out? ]

— [ Where are the other girls? ]

— [ Don’t point at others. ]

— [ Some people like coffee and others prefer tea. ]

 

— Döm inte andra efter dig själv.

— De andra barnen kallar henne Piggy.

— De andra barnen kallar henne Nasse.

— Han bor på andra sidan floden.

— Med andra ord: han är lat.

 

 

— [ Don’t judge others by yourself. ]

— [ The other children call her Piggy. ]

— [ The other children call her Piggy. ]

— [ He lives across the river. ]

— [ In other words, he is lazy. ]

 

 

 

[ 188 ] FEL

— Vad är det för fel på mig ?

— Vad är det för fel med det ?

— Vad är det för fel på dig ?

— Vad är det för fel på honom ?

— Och om han har fel ?

 

— Jag vet vad som är fel.

— Det var faktiskt mitt fel.

— Det du fick lära dig är fel.

— Det ni fick lära er är fel.

— Har jag fel ?

 

— [ What is wrong with me? ]

— [ What’s wrong with that? ]

— [ What’s wrong with you? ]

— [ What is wrong with him? ]

— [ What if he’s wrong? ]

 

— [ I know what’s wrong. ]

— [ It was actually my fault. ]

— [ What you were taught is wrong. ]

— [ What you were taught is wrong. ]

— [ Am I wrong? ]

 

— Hade jag fel ?

— Är det något fel på dina ögon ?

— Det var hans eget fel.

— Det är något fel på min bil.

— Du har stavat fel på mitt namn.

 

— Ni har stavat fel på mitt namn.

— Han är medveten om hans eget fel.

— Du har stavat mitt namn fel.

— Ni har stavat mitt namn fel.

— Det finns ett fel i meningen.

 

— [ Was I wrong? ]

— [ Is something wrong with your eyes? ]

— [ It was his own fault. ]

— [ There is something wrong with my car. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

 

— [ You’ve misspelled my name. ]

— [ He is aware of his own fault. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

— [ You’ve misspelled my name. ]

— [ There is a mistake in the sentence. ]

 

— Vad du har blivit lärd är fel.

— Vad är klockan ? Min klocka går fel.

— Antingen har du eller han fel.

— Där tar du troligen fel.

— Rätta mig om jag har fel.

 

— Är det moraliskt fel att äta kött ?

— Snälla rätta mig när jag gör fel.

— Adressen på det här paketet är fel.

— Hans fel var avsiktligt.

— Svaret är helt fel.

 

— [ What you were taught is wrong. ]

— [ What’s the time? My watch has gone wrong. ]

— [ Either you or he is wrong. ]

— [ You’re very likely wrong about that. ]

— [ Correct me if I’m wrong. ]

 

— [ Is eating meat morally wrong? ]

— [ Please correct me when I make a mistake. ]

— [ The address on this parcel is wrong. ]

— [ His mistake was intentional. ]

— [ The answer is completely wrong. ]

 

[ 189 ] KÄNDE

— Jag trodde att jag kände dig.

— Jag kände din far.

— Han kände sig trött.

— Jag kände din pappa.

— Jag kände mig skyldig.

 

— Han kände sig fram genom mörkret.

— Han kände medlidande med oss.

— Jag kände mig genast lite bättre.

— Jag kände mig lätt som en fjäder.

— Han kände i fickan efter tändaren.

 

— [ I thought I knew you. ]

— [ I knew your father. ]

— [ He felt tired. ]

— [ I knew your father. ]

— [ I felt responsible. ]

 

— [ He felt his way through the darkness. ]

— [ He felt pity for us. ]

— [ I felt immediately a bit better. ]

— [ I felt light as a feather. ]

— [ He felt in his pocket for his lighter. ]

 

— Jag kände mig smått illamående.

— Jag kände din fader.

 

 

— [ I felt ill at ease. ]

— [ I knew your father. ]

 

 

 

[ 190 ] HÄMTA

— Jag ska hämta boken.

— Kan jag hämta dig någonting ?

— Kan jag hämta er någonting ?

— Jag ska hämta bilen.

— Kan du hämta mig på stationen ?

 

— Kan ni hämta mig på stationen ?

— Jag ska hämta min jacka.

— Jag ska hämta min rock.

— Jag ska hämta min kappa.

— Jag ska hämta mina nycklar.

 

— [ I’ll get the book. ]

— [ Can I get you anything? ]

— [ Can I get you anything? ]

— [ I’ll get the car. ]

— [ Can you pick me up at the station? ]

 

— [ Can you pick me up at the station? ]

— [ I’ll get my coat. ]

— [ I’ll get my coat. ]

— [ I’ll get my coat. ]

— [ I’ll get my keys. ]

 

— Gå och hämta lite handdukar.

— Hämta mig en torr handduk.

— Jag ska hämta nycklarna.

 

 

— [ Go get some towels. ]

— [ Bring me a dry towel. ]

— [ I’ll get my keys. ]

 

 

 

[ 191 ] JUST

— Jag kan inte göra det just nu.

— Jag hittade det just.

— Jag hittade den just.

— Jag kan inte komma just nu.

— Var bor du just nu ?

 

— Var bor ni just nu ?

— Vad tänker du på just nu ?

— Jag lånade den just.

— Just nu, har vi större problem.

— Jag träffade just henne på gatan.

 

— [ I can’t do it right now. ]

— [ I just found it. ]

— [ I just found it. ]

— [ I can’t come right now. ]

— [ Where do you live at the moment? ]

 

— [ Where do you live at the moment? ]

— [ A penny for your thoughts! ]

— [ I just borrowed it. ]

— [ Right now, we’ve got bigger problems. ]

— [ I just met her on the street. ]

 

— Vi matade just barnet.

— Du måste inte bestämma dig just nu.

— Min pappa är inte hemma just nu.

— Jag fick just en vän.

— Vi matade just babyn.

 

— Jag läste just ut Svindlande höjder.

 

— [ We just fed the baby. ]

— [ You don’t have to decide right now. ]

— [ My dad is not home at the moment. ]

— [ I just made a friend. ]

— [ We just fed the baby. ]

 

— [ I just finished reading Wuthering Heights. ]

 

 

[ 192 ] FRÅGA

— Jag har en till fråga.

— Vad för fråga är det där ?

— Fråga inte, bara gör det.

— Jag har en annan fråga.

— Varför skulle du fråga det ?

 

— Jag frågar henne en fråga.

— Din fråga har inget svar.

— Jag ska fråga honom om det imorgon.

— Er fråga har inget svar.

— Fråga henne vad hon har köpt.

 

— [ I have another question. ]

— [ What kind of question is that? ]

— [ Don’t ask questions, just do it. ]

— [ I have another question. ]

— [ Why would you ask that? ]

 

— [ I ask her a question. ]

— [ Your question has no answer. ]

— [ I will ask him about it tomorrow. ]

— [ Your question has no answer. ]

— [ Ask her what she bought. ]

 

— Jag ville bara ställa en fråga.

— Du borde fråga honom om råd.

— Ni borde fråga honom om råd.

— Jag kan inte besvara din fråga.

— Snälla fråga inte en sådan fråga.

 

— Sonen ställde en fråga till hans mor.

— Din fråga hör inte till ämnet.

— Låt mig fråga en fråga.

— Din fråga är ologisk.

— Emily frågade en fråga.

 

— [ I just wanted to ask a question. ]

— [ You ought to ask him for advice. ]

— [ You ought to ask him for advice. ]

— [ I can not answer your question. ]

— [ Please don’t ask that kind of question. ]

 

— [ The son asked a question of his mother. ]

— [ Your question is not relevant to the subject. ]

— [ Let me ask a question. ]

— [ Your question is illogical. ]

— [ Emily asked a question. ]

 

— Fråga mig någonting enklare.

 

 

— [ Ask me something easier. ]

 

 

[ 193 ] GJORT

— Vad har du gjort ?

— Vad har ni gjort ?

— Han skulle ha gjort det redan.

— Vad har hon gjort ?

— Jag har redan gjort det.

 

— Jag har redan gjort det.

— Jag har gjort kaffe åt dig.

— Hon skulle ha gjort det redan.

— Jag har gjort kaffe åt er.

— Gjort är gjort.

 

— [ What’ve you done? ]

— [ What’ve you done? ]

— [ He would have done it already. ]

— [ What has she done? ]

— [ I have already done it. ]

 

— [ I have done it already. ]

— [ I made you coffee. ]

— [ She would have done it already. ]

— [ I made you coffee. ]

— [ What’s done is done. ]

 

— Mannen erkände äntligen vad han hade gjort.

— Han har gjort sitt yttersta för mig.

— Mannen erkände slutligen vad han hade gjort.

— Lättare sagt än gjort.

— Hon borde ha gjort klart sina läxor.

 

— Han skulle ha gjort det allaredan.

— Hon skulle ha gjort det allaredan.

— Har du gjort något nyårslöfte ?

— President Grant har inte gjort något olaglig.

 

— [ The man finally confessed what he had done. ]

— [ He has done his utmost for me. ]

— [ The man finally confessed what he had done. ]

— [ Easier said than done. ]

— [ She ought to have finished her homework. ]

 

— [ He would have done it already. ]

— [ She would have done it already. ]

— [ Did you make any New Year’s resolutions? ]

— [ President Grant had done nothing illegal. ]

 

 

[ 194 ] VISADE

— Jag visade dem hur man gör det.

— Jag visade för dem hur man gör.

— Deras kontor visade sig ha många kvinnor.

— Han visade mig en massa vackra bilder.

— Han visade mig hennes bild i smyg.

 

— Han visade mig massor av vackra bilder.

— Ett DNA-test visade att han var oskyldig.

— Han visade mig hennes foto i smyg.

— Han visade mig hennes fotografi i smyg.

— Det visade sig vara sant.

 

— [ I showed them how to do it. ]

— [ I showed them how to do it. ]

— [ It turned out that their office had a lot of women. ]

— [ He showed me a lot of beautiful photos. ]

— [ He secretly showed me her picture. ]

 

— [ He showed me a lot of beautiful photos. ]

— [ A DNA test showed he was innocent. ]

— [ He secretly showed me her photo. ]

— [ He secretly showed me her photograph. ]

— [ It turned out to be true. ]

 

— Han visade mig sin frimärkssamling.

— Provresultatet visade hur mycket han hade pluggat.

— Visade han dig bilden ?

— Visade hon dig bilden ?

 

 

— [ He showed me his stamp collection. ]

— [ The test result showed how much he had studied. ]

— [ Did he show you the picture? ]

— [ Did she show you the picture? ]

 

 

 

[ 195 ] MEN

— Men vad vill du ?

— Min engelska är allt men inte bra.

— Svårt att tro, men så är det.

— Jag såg mig omkring men fann ingenting.

— Jag ämnade att lyckas, men kunde inte.

 

— Jag är japan, men du är amerikan.

— Men det var förstås länge sedan.

— Kvinnan är rik, men mannen är fattig.

— Räven byter pälsen men inte lasterna.

— Men det är ju absurt.

 

— [ But what do you want? ]

— [ My English is anything but good. ]

— [ Hard to believe, but that’s the way it is. ]

— [ I looked around, but saw nothing. ]

— [ I intended to succeed, but I could not. ]

 

— [ I am Japanese, but you are an American. ]

— [ But of course that was a long time ago. ]

— [ The woman is rich, but the man is poor. ]

— [ The fox changes its fur, but not its vices. ]

— [ But that’s absurd. ]

 

— Dessa fenomen inträffar, men sällan.

— Jag hörde åskdundret, men såg inte blixten.

— Jag älskar naturen, men jag avskyr insekter.

— Drogens effekter är intensiva men kortvariga.

— Vi var fattiga, men glada.

 

 

— [ These phenomena occur but rarely. ]

— [ I heard the thunder, but did not see the lightning. ]

— [ I love the outdoors, but I hate bugs. ]

— [ The effects of the drug are intense but brief. ]

— [ We were poor, but we were happy. ]

 

 

 

[ 196 ] VEM

— Vet du inte vem jag är ?

— Vem tror du att du är ?

— Vet ni inte vem jag är ?

— Vet du vem han var ?

— Jag vet vem som gjorde det.

 

— Vet ni vem han var ?

— Vet du vem hon är ?

— Vem gick du med ?

— Vem vill du prata med ?

— Vem tycker inte så ?

 

— [ Don’t you know who I am? ]

— [ Who do you think you are? ]

— [ Don’t you know who I am? ]

— [ Do you know who he was? ]

— [ I know who did it. ]

 

— [ Do you know who he was? ]

— [ You know who she is? ]

— [ Who did you go with? ]

— [ Who do you want to talk to? ]

— [ Who doesn’t think so? ]

 

— Vem är du ?

— Han frågade mig vem jag var.

— Vem håller du på ?

— Vem är det som läser ?

— Vem är han ?

 

— Vem vet inte ?

— Jag frågade vem han var.

— Vem är hon ?

— Vem brukade göra det här ?

— Vem arbetar du för ?

 

— [ Who are you? ]

— [ He asked me who I was. ]

— [ Who are you rooting for? ]

— [ Who is reading? ]

— [ Who is he? ]

 

— [ Who doesn’t know? ]

— [ I asked who he was. ]

— [ Who is she? ]

— [ Who used to do this? ]

— [ Who do you work for? ]

 

— Vem hatar dig ?

— Vem väntar du på ?

— Vem hatar er ?

— Vem förstörde det här ?

— Vem brukade göra detta ?

 

— Vem vet ?

— Vem har skrivit denna bok ?

— Vem är kapten över det här skeppet ?

— Vem är det som bor här intill ?

— Vem är redo att beställa ?

 

— [ Who hates you? ]

— [ Who are you waiting for? ]

— [ Who hates you? ]

— [ Who broke this? ]

— [ Who used to do this? ]

 

— [ Who knows? ]

— [ Who wrote this book? ]

— [ Who’s the captain of this ship? ]

— [ Who lives in the next house? ]

— [ Who’s ready to order? ]

 

[ 197 ] EGEN

— Var student har sin egen dator.

— Varje student har sin egen dator.

— Är det din egen idé ?

— Var elev har sin egen dator.

— Varje elev har sin egen dator.

 

— Jag har min egen teori.

— Jag höll i festen på egen bekostnad.

— Ta det i din egen takt.

— Jag glömde min egen födelsedag.

— Betty dödade sin egen mor.

 

— [ Each student has their own computer. ]

— [ Each student has their own computer. ]

— [ Is that your own idea? ]

— [ Each student has their own computer. ]

— [ Each student has their own computer. ]

 

— [ I have my own theory. ]

— [ I held the party at my own expense. ]

— [ Pace yourself. ]

— [ I forgot my own birthday. ]

— [ Betty killed her own mother. ]

 

— Han gräver sin egen grav.

— Han gräver sin egen grav.

 

 

— [ He is digging his own grave. ]

— [ He’s digging his own grave. ]

 

 

 

[ 198 ] GILLADE

— Jag trodde att du gillade mig.

— Jag trodde att ni gillade mig.

— Jag trodde du gillade mig.

— Jag trodde ni gillade mig.

— Hon gillade det.

 

— Hon gillade den.

— Jag gillade den där filmen.

— Jag gillade den filmen.

— Jag gillade din historia.

— Hon gillade poesi och musik.

 

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ I thought you liked me. ]

— [ She liked it. ]

 

— [ She liked it. ]

— [ I liked that movie. ]

— [ I liked that movie. ]

— [ I liked your story. ]

— [ She liked poetry and music. ]

 

— Jag gillade Tony.

 

 

— [ I liked Tony. ]

 

 

 

[ 199 ] FÖRSÖKTE

— De två försökte ena efter den andra.

— Hon försökte hoppa upp en andra gång.

— Jag försökte varna dig.

— Jag försökte varna er.

— Hon försökte inte att översätta brevet.

 

— Jag försökte skriva med min vänstra hand.

— Vi försökte att kontakta det andra skeppet.

— De försökte fly.

— Jag försökte ge henne en gåta.

— Jag försökte att inte gråta.

 

— [ The two tried one after the other. ]

— [ She tried to jump up a second time. ]

— [ I tried to warn you. ]

— [ I tried to warn you. ]

— [ She didn’t try to translate the letter. ]

 

— [ I tried writing with my left hand. ]

— [ We tried to contact the other ship. ]

— [ They attempted to escape. ]

— [ I tried to ask her a riddle. ]

— [ I tried to keep from crying. ]

 

— Han försökte hårt i förgäves.

 

 

— [ He tried hard in vain. ]

 

 

 

[ 200 ] VANN

— Han vann allt.

— De vann faktiskt.

— Vann du ?

— Vann ni ?

— Hon vann en telefon.

 

— Jag är överraskad att du vann priset.

— Hon vann första pris i en matätartävling.

— Vi vann matchen med 10 mot 4

— Jag vann över honom på schack.

— Han vann första pris på schackturneringen.

 

— [ He won everything. ]

— [ They did win. ]

— [ Did you win? ]

— [ Did you win? ]

— [ She won a phone. ]

 

— [ I’m surprised that you won the prize. ]

— [ She got first prize in the eating contest. ]

— [ We won the match by 10 to 4. ]

— [ I beat him at chess. ]

— [ He won the first prize at the chess tournament. ]

 

— Ken vann över mig på schack.

— Ja ! Jag vann två gånger i rad.

— Vann du trofén ?

— Vann du kapplöpningen ?

— Vann du kappkörningen ?

 

— Vi vann tävlingen !

 

— [ Ken beat me at chess. ]

— [ Yes! I won twice in a row! ]

— [ Did you win the trophy? ]

— [ Did you win the race? ]

— [ Did you win the race? ]

 

— [ We won the contest! ]

 

 

 

Study Hints

- If you see a word and immediately check it’s translation, you’ll hardly memorize it at all. If you try your best to recall what the word means before checking the translation, the chances of memorization are much better.

- It is much easier to memorize a word’s meaning when you know how to pronounce it correctly. So get it right.

- Go to Youtube and search for as many videos as possible about how to learn pronunciation on your target language. Don’t limit yourself to a couple videos: see as many as you can because sometimes one video will get something wrong, so the other videos will fix it.

- Sometimes it’s useful to listen to music while studying. Check: [+ http://thoughtcatalog.com/ryan-holiday/2014/01/the-guilty-crazy-secret-that-helps-me-write/+]

- Focusing on the studies (a.k.a. not having your mind shooting in a hundred directions while studying) is much easier when you learn to meditate. Sounds weird, right? You need to see it for yourself. Check the following links:

http://liveanddare.com/benefits-of-meditation/

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_on_meditation

[+ https://www.reddit.com/r/Meditation/top/?sort=top&t=all+]

[+ http://www.anti-agingfirewalls.com/2015/07/16/the-top-21benefits-of-meditation/+]

- Exercise improves your mood and gives you more energy to study. Find something that works for you: pick an exercise routine that doesn’t bore you to tears and that you don’t mind repeating. Perhaps you will invest on some quality noise-isolating headphones to listen to music while exercising. Or listen to a fun, casual audiobook while at it.

- I don’t really like cognitive enhancers(“nootropics”), except for tea and coffee. But if you want to find more about them (at your risk): https://www.reddit.com/r/nootropics/wiki/beginners

- If you want to type some sentences of this book into Google Translate (to see alternative translations, to hear the pronunciation) you might want to learn how to type faster. “Touch typing” is a technique in which you type with all ten fingers of your hands, and when you get good at it you can type as fast as you’re reading this sentence. It’s a skill that takes little time to master and will be useful all your life. You can learn it by searching “touch typing” on google or visiting the following sites. http://www.keybr.com/ and https://www.typingclub.com/

 

This “Study Hints” section might be updated in the future, check my blog for the latest version:

[+ http://frequencylists.blogspot.com.br/2015/09/study-hints.html+]


200 Most Frequently Used Swedish Words + 2000 Example Sentences: A Dictionary of

  • Author: Neri Rook
  • Published: 2016-04-20 18:57:34
  • Words: 78189
200 Most Frequently Used Swedish Words + 2000 Example Sentences: A Dictionary of 200 Most Frequently Used Swedish Words + 2000 Example Sentences: A Dictionary of