Loading...
Menu
Ebooks   ➡  Nonfiction  ➡  Language Instruction  ➡  Swedish

100 Most Frequently Used Swedish Words + 1000 Example Sentences: A Dictionary of

100 Most Frequently Used Swedish Words + 1000 Example Sentences: A Dictionary of Frequency + Phrasebook to Learn Swedish

h1={color:#000;}.

h1={color:#000;}.

Neri Rook

 

 

 

 

Copyright © Neri Rook, 2015 all rights reserved. No part of this book may be reproduced, scanned or distributed in any printed or electronic form without permission. Please do not make illegal copies of this book, your support for the author is appreciated.

 

Introduction

• This book contains the 100 most frequently used Swedish words with about 10 example sentences each.

• Sometimes an example sentence will be repeated, but with an alternate translation—so you can look at the sentence from a different angle.

• For the most part, the example sentences are ordered from easiest to hardest.

I hope that this book serves as wonderful learning reference.

-Neri Rook

 

Personal website:

http://frequencylists.blogspot.com.br/

 

 

 

 

 

Index of Words

 

[1] ÄR

> Tom är inte här.

[ Tom is absent. ]

> Tom är inte här.

[ Tom isn’t here. ]

> Vad är det här för ?

[ What is this for? ]

> Vad är det här till ?

[ What is this for? ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what it is. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what that is. ]

> Det är där jag kommer att vara.

[ That’s where I’ll be. ]

> Jag vet var han är.

[ I know where he is. ]

> Vad är den här till ?

[ What’s this for? ]

> Det är för mycket att göra.

[ There are too many things to do! ]

 

[2] INTE

> Jag kan inte.

[ I can’t. ]

> Är inte du Tom ?

[ Aren’t you Tom? ]

> Tom är inte här.

[ Tom is absent. ]

> Tom är inte här.

[ Tom isn’t here. ]

> Jag kan inte göra det här.

[ I can’t do this. ]

> Jag vill inte ha det här.

[ I don’t want this. ]

> Det vet du inte.

[ You don’t know that. ]

> Jag tycker inte om det.

[ I don’t like that. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what it is. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what that is. ]

 

[3] ATT

> Det är där jag kommer att vara.

[ That’s where I’ll be. ]

> Tom kommer inte att göra det.

[ Tom is not going to do it. ]

> Jag kommer att vara här.

[ I’ll be here. ]

> Jag trodde att du var Tom.

[ I thought you were Tom. ]

> Det kommer inte att gå.

[ It won’t work. ]

> Det är för mycket att göra.

[ There are too many things to do! ]

> Jag tror inte att han kommer.

[ I think he won’t come. ]

> Vad vill du att jag ska göra ?

[ What do you want me to do? ]

> Har inte du något att göra ?

[ Don’t you have something to do? ]

> Tom kommer att vara här.

[ Tom will be there. ]

 

[4] EN

> Han är inte en av oss.

[ He doesn’t belong to us. ]

> Det var en stor en.

[ That’s a big one. ]

> Jag måste köpa en.

[ I must buy one. ]

> Jag har en till fråga.

[ I have another question. ]

> Han har inte på sig en hatt.

[ He is not wearing a hat. ]

> Han har inte en hatt på sig.

[ He is not wearing a hat. ]

> Det här är en vän till mig.

[ This is a friend of mine. ]

> Jag var bara där en gång.

[ I only went there once. ]

> De vill att vi ska tro att vi lever i en demokrati.

[ They want us to believe that we are in a democracy. ]

> Han är redan en man.

[ He’s already a man. ]

 

[5] DU

> Är inte du Tom ?

[ Aren’t you Tom? ]

> Är det vad du vill ?

[ Is this what you want? ]

> Det vet du inte.

[ You don’t know that. ]

> Jag trodde att du var Tom.

[ I thought you were Tom. ]

> Tycker du inte om mig ?

[ Don’t you like me? ]

> Vad har du på dig ?

[ What are you wearing? ]

> Du kan gå om du vill.

[ If you want, you can go. ]

> Var det du som gjorde det här ?

[ Did you do this? ]

> Vad vill du att jag ska göra ?

[ What do you want me to do? ]

> Tycker du om det ?

[ Like it? ]

 

[6] PÅ

> Jag tror inte på det.

[ I don’t believe this. ]

> Vad har du på dig ?

[ What are you wearing? ]

> Jag kom på det.

[ I’ve found it. ]

> Vad är du bra på ?

[ What’re you good at? ]

> Jag tror på dig.

[ I believe you. ]

> Vad är det för fel på mig ?

[ What is wrong with me? ]

> Vad är det för fel på dig ?

[ What’s wrong with you? ]

> Vad är det för fel på honom ?

[ What is wrong with him? ]

> Tom trodde faktiskt på dig.

[ Tom actually believed you. ]

> Faktiskt så hittade jag på det där.

[ Actually, I just made that up. ]

 

[7] I

> Jag trodde att jag var i tid.

[ I thought I was on time. ]

> Du är inte i tid.

[ You are late. ]

> Jag såg henne i går.

[ I saw her yesterday. ]

> Tom kommer aldrig i tid.

[ Tom is never on time. ]

> Tom tycker inte om huset han bor i.

[ Tom dislikes the house he’s living in. ]

> Tom har något i sin hand.

[ Tom has something in his hand. ]

> De vill att vi ska tro att vi lever i en demokrati.

[ They want us to believe that we are in a democracy. ]

> Hon kommer aldrig i tid.

[ She is never on time. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Det var i det huset som jag föddes i.

[ That house is the place where I was born. ]

 

[8] HAR

> Vad har du på dig ?

[ What are you wearing? ]

> Vad har vi här ?

[ What do we have here? ]

> Jag har inte tid för dig.

[ I don’t have time for you. ]

> Jag har inte så mycket pengar med mig.

[ I haven’t got much money with me. ]

> Jag har inte tid för er.

[ I don’t have time for you. ]

> Jag har varit där mycket.

[ I’ve been there a lot. ]

> Jag har en till fråga.

[ I have another question. ]

> Han har inte på sig en hatt.

[ He is not wearing a hat. ]

> Han har inte en hatt på sig.

[ He is not wearing a hat. ]

> Jag har inte tid att läsa.

[ I don’t have time to read. ]

 

[9] DET

> Jag kan inte göra det här.

[ I can’t do this. ]

> Vad är det här för ?

[ What is this for? ]

> Jag vill inte ha det här.

[ I don’t want this. ]

> Är det vad du vill ?

[ Is this what you want? ]

> Vad är det här till ?

[ What is this for? ]

> Jag tycker inte om det.

[ I don’t like that. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what it is. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what that is. ]

> Tom kommer inte att göra det.

[ Tom is not going to do it. ]

> Jag gillar det inte.

[ I don’t like that. ]

 

[10] JAG

> Det är där jag kommer att vara.

[ That’s where I’ll be. ]

> Vad vill du att jag ska göra ?

[ What do you want me to do? ]

> Jag vet inte vad jag vill.

[ I don’t know what I want. ]

> Jag gör det för att jag måste.

[ I do it because I have to. ]

> Det är något med honom som jag inte gillar.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Var det jag som gjorde det där ?

[ Did I do that? ]

> Jag vet vad jag vill.

[ I know what I want. ]

> Vad vill du att jag ska prata om ?

[ What do you want to talk to me about? ]

> Jag vet vad jag vill ha.

[ I know what I want. ]

> Jag tror att jag gillar dig.

[ I think I like you. ]

 

[11] FÖR

> Vad är det här för ?

[ What is this for? ]

> Det är för mycket att göra.

[ There are too many things to do! ]

> Jag gör det för att jag måste.

[ I do it because I have to. ]

> Jag är här för att hjälpa dig.

[ I’m here to help you. ]

> Det går upp för mig.

[ It dawns on me. ]

> Är de där för mig ?

[ Are those for me? ]

> Jag har inte tid för dig.

[ I don’t have time for you. ]

> Det är inte för att hon är vacker som jag gillar henne.

[ It is not because she is beautiful that I like her. ]

> Jag är faktiskt här för att hjälpa dig.

[ I’m here to help you, actually. ]

> Jag är här för att hjälpa er.

[ I’m here to help you. ]

 

[12] VAR

> Jag trodde att du var Tom.

[ I thought you were Tom. ]

> Jag vet var han är.

[ I know where he is. ]

> Jag trodde att jag var i tid.

[ I thought I was on time. ]

> Tom var faktiskt inte där.

[ Tom wasn’t actually there. ]

> Se upp var du går.

[ Watch your step. ]

> Det var en stor en.

[ That’s a big one. ]

> Jag var inte tvungen att gå.

[ I didn’t have to go. ]

> Vet du vem han var ?

[ Do you know who he was? ]

> Jag tyckte att det var bra.

[ I thought it was good. ]

> Vad var det som Tom dödade ?

[ What killed Tom? ]

 

[13] KAN

> Jag kan inte.

[ I can’t. ]

> Jag kan inte göra det här.

[ I can’t do this. ]

> Du kan gå om du vill.

[ If you want, you can go. ]

> Tom kan inte göra det.

[ Tom can’t do that. ]

> Det kan vi inte göra.

[ We can’t do that. ]

> Vi kan inte göra det.

[ We can’t do it. ]

> Vi kan inte göra det.

[ We cannot do that. ]

> Det kan vi inte göra.

[ We cannot do that. ]

> Så kan Tom inte göra.

[ Tom can’t do that. ]

> Tom kan inte göra så.

[ Tom can’t do that. ]

 

[14] HÄR

> Tom är inte här.

[ Tom is absent. ]

> Tom är inte här.

[ Tom isn’t here. ]

> Jag kan inte göra det här.

[ I can’t do this. ]

> Vad är det här för ?

[ What is this for? ]

> Jag vill inte ha det här.

[ I don’t want this. ]

> Vad är det här till ?

[ What is this for? ]

> Jag vill inte ha den här.

[ I don’t want this. ]

> Jag kommer att vara här.

[ I’ll be here. ]

> Vad är den här till ?

[ What’s this for? ]

> Jag vill inte ha dig här.

[ I don’t want you here. ]

 

[15] OM

> Jag tycker inte om det.

[ I don’t like that. ]

> Du tycker inte om mig.

[ You don’t like me. ]

> Tycker du inte om mig ?

[ Don’t you like me? ]

> Du kan gå om du vill.

[ If you want, you can go. ]

> Tycker du om det ?

[ Like it? ]

> Jag tycker inte om det där.

[ I don’t like that. ]

> Vad vill du att jag ska prata om ?

[ What do you want to talk to me about? ]

> Jag vill inte prata om det.

[ I don’t want to talk about it. ]

> Ni kan gå om ni vill.

[ If you want, you can go. ]

> Vet Tom om det ?

[ Does Tom know? ]

 

[16] TILL

> Vad är det här till ?

[ What is this for? ]

> Vad är den här till ?

[ What’s this for? ]

> Det är upp till dig.

[ It is up to you. ]

> Det är upp till dig.

[ It’s up to you. ]

> Jag kommer till dig.

[ I’m coming to you. ]

> Är de där till mig ?

[ Are those for me? ]

> Det verkar som att han känner till det.

[ It seems that he knows about it. ]

> Kan du säga till mig när jag ska av ?

[ Would you tell me when to get off? ]

> Vad sa du till Tom ?

[ What did you tell Tom? ]

> Känner du till Tom ?

[ Do you know Tom? ]

 

[17] MED

> Vad är det med Tom ?

[ What’s up with Tom? ]

> Det är något med honom som jag inte gillar.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Jag vill bara vara med dig.

[ I just want to be with you. ]

> Jag vill gå med dig.

[ I want to go with you. ]

> Du kan komma med oss om du vill.

[ You may come with us if you want to. ]

> Jag kommer att prata med Tom.

[ I’ll talk to Tom. ]

> Kan jag komma med dig ?

[ Can I join you? ]

> Tom vill inte prata med dig.

[ Tom doesn’t want to speak to you. ]

> Hur är det med Tom ?

[ How’s Tom doing? ]

> Kommer du med oss ?

[ Are you coming with us? ]

 

[18] SOM

> Var det du som gjorde det här ?

[ Did you do this? ]

> Det är något med honom som jag inte gillar.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Var det jag som gjorde det där ?

[ Did I do that? ]

> Det är dig som hon älskar, inte mig.

[ It’s you that she loves, not me. ]

> Tom ser ut som du.

[ Tom looks like you. ]

> Det är inte för att hon är vacker som jag gillar henne.

[ It is not because she is beautiful that I like her. ]

> Det verkar som att han känner till det.

[ It seems that he knows about it. ]

> Jag är precis som du.

[ I’m just like you. ]

> Gör som du vill.

[ Do as you please. ]

> Det är någonting med honom som jag inte tycker om.

[ There is something about him I don’t like. ]

 

[19] OCH

> Jag kommer att gå och fråga Tom.

[ I’ll go ask Tom. ]

> Allt du behöver göra är att vänta och se.

[ All you have to do is wait and see. ]

> Jag ska gå och fråga Tom.

[ I’ll go ask Tom. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Klockan var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Jag gick aldrig och lade mig.

[ I never went to sleep. ]

> Det här är mina skor och det här är dina.

[ These are my shoes and those are yours. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och la mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Kom in och sitt ner, är du snäll.

[ Please, come in and sit down. ]

> Klockan var fem i ett när jag gick och la mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

 

[20] ETT

> Jag har inte sett av honom på ett tag.

[ I haven’t seen anything of him for some time. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Jag visste inte att hon har ett barn.

[ I did not know that she has a child. ]

> Klockan var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och la mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Jag vill vara ett barn.

[ I want to be a child. ]

> Jag skulle vilja ha ett ord med dig.

[ I want to have a word with you. ]

> Klockan var fem i ett när jag gick och la mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Det finns ett brev för dig.

[ There is a letter for you. ]

> Det finns ett glas här.

[ There’s a glass here. ]

 

[21] MIG

> Du tycker inte om mig.

[ You don’t like me. ]

> Tycker du inte om mig ?

[ Don’t you like me? ]

> Det är dig som hon älskar, inte mig.

[ It’s you that she loves, not me. ]

> Tom fick mig att göra det.

[ Tom made me do that. ]

> Det går upp för mig.

[ It dawns on me. ]

> Är de där för mig ?

[ Are those for me? ]

> Är de där till mig ?

[ Are those for me? ]

> Kan du säga till mig när jag ska av ?

[ Would you tell me when to get off? ]

> Prata inte med mig.

[ Don’t talk to me. ]

> Han känner inte mig.

[ He doesn’t know me. ]

 

[22] DEN

> Jag vill inte ha den här.

[ I don’t want this. ]

> Vad är den här till ?

[ What’s this for? ]

> Du kan ta den.

[ You can have it. ]

> När fick du den här ?

[ When did you get this? ]

> Jag gjorde den där.

[ I made that one. ]

> När fick ni den här ?

[ When did you get this? ]

> Har ni sett den här ?

[ Have you seen this? ]

> Vad gjorde du med den här boken ?

[ What did you do with that book? ]

> När behöver Tom den ?

[ When does Tom need it? ]

> Jag kan inte hitta den.

[ I can’t find it. ]

 

[23] HAN

> Jag vet var han är.

[ I know where he is. ]

> Jag tror inte att han kommer.

[ I think he won’t come. ]

> Här kommer han.

[ Here he comes. ]

> Han sa att han inte vet.

[ He said that he doesn’t know. ]

> Det verkar som att han känner till det.

[ It seems that he knows about it. ]

> Tom gjorde faktiskt det han sa att han skulle göra.

[ Tom actually did what he said he would do. ]

> Tom vet verkligen inte vad han ska göra.

[ Tom just don’t know what to do. ]

> Han visste inte vad han skulle göra.

[ He was at a loss to know what to do. ]

> Vi gör det när han kommer.

[ Let’s do it when he comes. ]

> Tom sa att han ville vara här.

[ Tom said he wanted to be here. ]

 

[24] KOMMER

> Det är där jag kommer att vara.

[ That’s where I’ll be. ]

> Tom kommer inte att göra det.

[ Tom is not going to do it. ]

> Jag kommer att vara här.

[ I’ll be here. ]

> Det kommer inte att gå.

[ It won’t work. ]

> Jag tror inte att han kommer.

[ I think he won’t come. ]

> Jag kommer till dig.

[ I’m coming to you. ]

> Tom kommer att vara här.

[ Tom will be there. ]

> Tom kommer inte.

[ Tom is not coming. ]

> Här kommer han.

[ Here he comes. ]

> Han kommer att gå.

[ He will walk. ]

 

[25] VILL

> Jag vill inte ha det här.

[ I don’t want this. ]

> Är det vad du vill ?

[ Is this what you want? ]

> Jag vill inte ha den här.

[ I don’t want this. ]

> Du kan gå om du vill.

[ If you want, you can go. ]

> Jag vill inte ha dig här.

[ I don’t want you here. ]

> Vad vill du att jag ska göra ?

[ What do you want me to do? ]

> Jag vet inte vad jag vill.

[ I don’t know what I want. ]

> Jag vill vara här.

[ I want to be here. ]

> Jag vet vad jag vill.

[ I know what I want. ]

> Vad vill du att jag ska prata om ?

[ What do you want to talk to me about? ]

 

[26] AV

> Han är inte en av oss.

[ He doesn’t belong to us. ]

> Kan du säga till mig när jag ska av ?

[ Would you tell me when to get off? ]

> Vad gjorde du av den där boken ?

[ What did you do with that book? ]

> Jag kunde inte förstå något ut av vad han sa.

[ I could not understand anything he said. ]

> Jag har inte sett av honom på ett tag.

[ I haven’t seen anything of him for some time. ]

> Jag kan inte förstå någonting av det han säger.

[ I can’t understand anything he said. ]

> Vi borde ge oss av.

[ We should get going. ]

> Jag kände att jag bara var tvungen att komma av skeppet.

[ I felt I just had to get off the ship. ]

> Ingen av oss vill gifta sig.

[ Neither of us wants to get married. ]

> Tom är en av mina vänner.

[ Tom is one of my friends. ]

 

[27] SÅ

> Tom kan inte göra så.

[ Tom can’t do that. ]

> Om du inte vill att jag ska åka, så gör jag det inte.

[ If you don’t want me to go, I won’t. ]

> Jag har inte så mycket pengar med mig.

[ I haven’t got much money with me. ]

> Vi älskar dig så mycket.

[ We love you so much. ]

> Om du vill prata så prata.

[ If you want to talk, talk. ]

> Jag tycker vi borde göra mer än så.

[ I think we should do more than that. ]

> Faktiskt så hittade jag på det där.

[ Actually, I just made that up. ]

> Jag tror inte det blir bättre än så !

[ I don’t think it gets any better than that! ]

> Hon är inte så ung som hon ser ut.

[ She is not as young as she looks. ]

> Ni vet att vi inte har så mycket tid just nu.

[ You know that we don’t have much time right now. ]

 

[28] MIN

> Tom är min man.

[ Tom is my husband. ]

> Jag gjorde det mot min vilja.

[ I did it against my will. ]

> Han är min bror, inte min far.

[ He is my brother, not father. ]

> Han är min bror, inte min far.

[ He is my brother, not my father. ]

> Han är lika lång som min far.

[ He is as tall as my father. ]

> Han är min bror.

[ He is my brother. ]

> Han är min bror.

[ He’s my brother. ]

> Det är min bok.

[ The book is mine. ]

> Det är något fel på min bil.

[ There is something wrong with my car. ]

> Det är min fru.

[ That’s my wife. ]

 

[29] SKULLE

> Jag trodde att Tom skulle komma.

[ I thought Tom would show up. ]

> Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

[ I’d help you if I could. ]

> Tom gjorde faktiskt det han sa att han skulle göra.

[ Tom actually did what he said he would do. ]

> Jag trodde att Tom skulle säga det.

[ I thought Tom would say that. ]

> Han visste inte vad han skulle göra.

[ He was at a loss to know what to do. ]

> Jag skulle vilja prata med Tom.

[ I’d like to talk to Tom. ]

> Jag skulle vilja se det.

[ I’d like to see that. ]

> Vi visste inte vad vi skulle göra.

[ We didn’t know what to do. ]

> Jag skulle vilja tala med Tom.

[ I’d like to talk to Tom. ]

> Jag trodde att du skulle hålla med.

[ I thought you’d agree. ]

 

[30] SKA

> Vad vill du att jag ska göra ?

[ What do you want me to do? ]

> Vad vill du att jag ska prata om ?

[ What do you want to talk to me about? ]

> Om du inte vill att jag ska åka, så gör jag det inte.

[ If you don’t want me to go, I won’t. ]

> Vad ska du ha ?

[ What are you going to have? ]

> Jag vet inte vad du vill att jag ska säga.

[ I don’t know what you want me to say. ]

> Jag vet inte vad ni vill att jag ska säga.

[ I don’t know what you want me to say. ]

> Kan du säga till mig när jag ska av ?

[ Would you tell me when to get off? ]

> Vi ska vi göra ?

[ What’ll we do? ]

> Jag ska prata med Tom.

[ I’ll talk to Tom. ]

> Jag vet inte vad jag ska säga.

[ I’m at a loss for words. ]

 

[31] SIG

> Tom såg sig inte om.

[ Tom did not look back. ]

> Han har inte på sig en hatt.

[ He is not wearing a hat. ]

> Han har inte en hatt på sig.

[ He is not wearing a hat. ]

> Ingen är för gammal för att lära sig.

[ Nobody is too old to learn. ]

> Han har inte på sig hatt.

[ He is not wearing a hat. ]

> Han har inte hatt på sig.

[ He is not wearing a hat. ]

> Han har inte hatt på sig.

[ He does not wear a hat. ]

> Det visade sig att han visste allt om mig.

[ As it turned out, he knew everything about me. ]

> Tom har inte alltid hatt på sig.

[ Tom doesn’t always wear a hat. ]

> Hur kommer det sig att du alltid är sen ?

[ Why is it that you’re always late? ]

 

[32] NI

> Har inte ni något att göra ?

[ Don’t you have something to do? ]

> Ni kan gå om ni vill.

[ If you want, you can go. ]

> Jag vet inte vad ni vill att jag ska säga.

[ I don’t know what you want me to say. ]

> Kommer ni med oss ?

[ Are you coming with us? ]

> Vad sa ni till Tom ?

[ What did you tell Tom? ]

> Vet ni inte vem jag är ?

[ Don’t you know who I am? ]

> När fick ni den här ?

[ When did you get this? ]

> Hur tror ni att jag känner mig ?

[ How do you think I feel? ]

> Har ni sett den här ?

[ Have you seen this? ]

> Jag trodde att ni tyckte om mig.

[ I thought you liked me. ]

 

[33] DIN

> Jag tycker om din hund.

[ I like your dog. ]

> Jag är din bror.

[ I am your brother. ]

> Jag tycker att din engelska har blivit mycket bättre.

[ I think your English has improved a lot. ]

> Jag tycker om din hatt.

[ I like your hat. ]

> Jag gillar din hund.

[ I like your dog. ]

> Jag vill bara vara din vän, ingenting mer.

[ I just want to be your friend, nothing more. ]

> Jag kände din far.

[ I knew your father. ]

> Du ser precis ut som din pappa.

[ You look just like your father. ]

> Hur är det med din pappa ?

[ How is your dad? ]

> Han är din vän.

[ He’s your friend. ]

 

[34] TOM

> Är inte du Tom ?

[ Aren’t you Tom? ]

> Jag trodde att du var Tom.

[ I thought you were Tom. ]

> Vad är det med Tom ?

[ What’s up with Tom? ]

> Så kan Tom inte göra.

[ Tom can’t do that. ]

> Är det där Tom ?

[ Is that Tom? ]

> Vet Tom om det ?

[ Does Tom know? ]

> Tycker du om Tom ?

[ Do you like Tom? ]

> Här kommer Tom.

[ Here comes Tom. ]

> Jag kommer att prata med Tom.

[ I’ll talk to Tom. ]

> Jag tror att Tom gick.

[ I think Tom left. ]

 

[35] DIG

> Vad har du på dig ?

[ What are you wearing? ]

> Jag vill inte ha dig här.

[ I don’t want you here. ]

> Det är upp till dig.

[ It is up to you. ]

> Det är upp till dig.

[ It’s up to you. ]

> Jag kommer till dig.

[ I’m coming to you. ]

> Det är dig som hon älskar, inte mig.

[ It’s you that she loves, not me. ]

> Jag är här för att hjälpa dig.

[ I’m here to help you. ]

> Jag vill bara vara med dig.

[ I just want to be with you. ]

> Jag tror att jag gillar dig.

[ I think I like you. ]

> Jag vill gå med dig.

[ I want to go with you. ]

 

[36] HA

> Jag vill inte ha det här.

[ I don’t want this. ]

> Jag vill inte ha den här.

[ I don’t want this. ]

> Jag vill inte ha dig här.

[ I don’t want you here. ]

> Jag gillar att ha mycket att göra.

[ I like having plenty to do. ]

> Jag vet vad jag vill ha.

[ I know what I want. ]

> Vad ska du ha ?

[ What are you going to have? ]

> Jag vill inte ha er här.

[ I don’t want you here. ]

> Jag vill inte ha detta.

[ I don’t want this. ]

> De vill ha mig.

[ They want me. ]

> Hur mycket vill du ha ?

[ How much do you want? ]

 

[37] MÅSTE

> Jag måste inte vara här.

[ I don’t have to be here. ]

> Jag gör det för att jag måste.

[ I do it because I have to. ]

> Vi måste prata med dig om Tom.

[ We need to talk to you about Tom. ]

> Jag måste gå.

[ I have to go. ]

> Vi måste tala med dig om Tom.

[ We need to talk to you about Tom. ]

> Du måste göra som jag säger.

[ You must do as I say. ]

> Vi måste prata med er om Tom.

[ We need to talk to you about Tom. ]

> Ni måste göra som jag säger.

[ You must do as I say. ]

> Vi måste tala med er om Tom.

[ We need to talk to you about Tom. ]

> Jag måste köpa en.

[ I must buy one. ]

 

[38] VI

> Det kan vi inte göra.

[ We can’t do that. ]

> Det kan vi inte göra.

[ We cannot do that. ]

> Vad har vi här ?

[ What do we have here? ]

> Jag vet inte om vi kan hjälpa dig eller inte.

[ I don’t know if we can help you or not. ]

> Jag tror att vi borde gå.

[ I think we should go. ]

> Vi ska vi göra ?

[ What’ll we do? ]

> Hur kan vi göra det ?

[ How can we do that? ]

> Jag trodde att vi kunde prata.

[ I thought we could talk. ]

> Vi visste inte vad vi skulle göra.

[ We didn’t know what to do. ]

> Jag tycker vi borde göra mer än så.

[ I think we should do more than that. ]

 

[39] VAD

> Är det vad du vill ?

[ Is this what you want? ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what it is. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what that is. ]

> Jag vet inte vad jag vill.

[ I don’t know what I want. ]

> Jag vet vad jag vill.

[ I know what I want. ]

> Jag vet vad jag vill ha.

[ I know what I want. ]

> Jag vet inte vad du vill att jag ska säga.

[ I don’t know what you want me to say. ]

> Jag vet inte vad ni vill att jag ska säga.

[ I don’t know what you want me to say. ]

> Jag såg vad du gjorde.

[ I saw what you did. ]

> Så vad gjorde du ?

[ So what did you do? ]

 

[40] VARA

> Det är där jag kommer att vara.

[ That’s where I’ll be. ]

> Jag kommer att vara här.

[ I’ll be here. ]

> Jag måste inte vara här.

[ I don’t have to be here. ]

> Tom kommer att vara här.

[ Tom will be there. ]

> Jag vill vara här.

[ I want to be here. ]

> Jag vill bara vara med dig.

[ I just want to be with you. ]

> Jag borde inte vara här.

[ I shouldn’t be here. ]

> Vi kommer att vara där.

[ We’ll be there. ]

> Tom borde vara här.

[ Tom should be here. ]

> Jag önskar bara att Tom kunde vara här.

[ I only wish Tom could be here. ]

 

[41] GÖRA

> Jag kan inte göra det här.

[ I can’t do this. ]

> Tom kommer inte att göra det.

[ Tom is not going to do it. ]

> Det är för mycket att göra.

[ There are too many things to do! ]

> Tom kan inte göra det.

[ Tom can’t do that. ]

> Vad vill du att jag ska göra ?

[ What do you want me to do? ]

> Det kan vi inte göra.

[ We can’t do that. ]

> Vi kan inte göra det.

[ We can’t do it. ]

> Vi kan inte göra det.

[ We cannot do that. ]

> Det kan vi inte göra.

[ We cannot do that. ]

> Har inte du något att göra ?

[ Don’t you have something to do? ]

 

[42] BARA

> Jag vet bara inte.

[ I just don’t know. ]

> Jag vill bara vara med dig.

[ I just want to be with you. ]

> Jag önskar bara att Tom kunde vara här.

[ I only wish Tom could be here. ]

> Jag vill bara hjälpa dig.

[ I just want to help you. ]

> Jag vill bara prata.

[ I just want to talk. ]

> Jag vet bara vad Tom berättade för mig.

[ I only know what Tom told me. ]

> Jag ville bara prata med Tom.

[ I only wanted to talk to Tom. ]

> Jag var bara där en gång.

[ I only went there once. ]

> Tom gick bara in.

[ Tom just went inside. ]

> Jag vill bara hjälpa er.

[ I just want to help you. ]

 

[43] GICK

> Jag gick inte.

[ I didn’t walk. ]

> Jag tror att Tom gick.

[ I think Tom left. ]

> Tom gick bara in.

[ Tom just went inside. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Jag trodde att du gick hem.

[ I thought you went home. ]

> Det vore bättre om du inte åt innan du gick till sängs.

[ It would be better if you didn’t eat before going to bed. ]

> Vem gick du med ?

[ Who did you go with? ]

> Jag trodde att ni gick hem.

[ I thought you went home. ]

> Hur gick det med allt ?

[ How did it all work out? ]

> Vet du inte att han gick bort för två år sedan ?

[ Don’t you know that he passed away two years ago? ]

 

[44] UPP

> Det är upp till dig.

[ It is up to you. ]

> Det är upp till dig.

[ It’s up to you. ]

> Det går upp för mig.

[ It dawns on me. ]

> Se upp var du går.

[ Watch your step. ]

> Jag kommer att hämta upp Tom.

[ I’ll pick Tom up. ]

> Jag fick säga upp mig.

[ I had to resign. ]

> Jag var tvungen att säga upp mig.

[ I had to resign. ]

> Jag ska hämta upp Tom.

[ I’ll pick Tom up. ]

> Kan jag ringa upp dig ?

[ Can I call you again? ]

> Jag var tvungen att ge upp.

[ I had to resign. ]

 

[45] UT

> Tom ser ut som du.

[ Tom looks like you. ]

> Du borde inte gå ut.

[ You’d better not go out. ]

> Hur ser det här ut ?

[ How does this look? ]

> Ser jag bra ut ?

[ Do I look OK? ]

> Jag kunde inte förstå något ut av vad han sa.

[ I could not understand anything he said. ]

> Hon är inte så ung som hon ser ut.

[ She is not as young as she looks. ]

> Tom såg bra ut.

[ Tom looked great. ]

> Hur ser det ut ?

[ How does it look? ]

> Hur ser den ut ?

[ What’s it like? ]

> Så här långt ser det bra ut.

[ So far, so good. ]

 

[46] VET

> Det vet du inte.

[ You don’t know that. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what it is. ]

> Jag vet inte vad det är.

[ I don’t know what that is. ]

> Jag vet var han är.

[ I know where he is. ]

> Jag vet inte vad jag vill.

[ I don’t know what I want. ]

> Jag vet inte.

[ I don’t know. ]

> Jag vet vad jag vill.

[ I know what I want. ]

> Jag vet bara inte.

[ I just don’t know. ]

> Jag vet vad jag vill ha.

[ I know what I want. ]

> Jag vet inte vad du vill att jag ska säga.

[ I don’t know what you want me to say. ]

 

[47] DÄR

> Det är där jag kommer att vara.

[ That’s where I’ll be. ]

> Jag tycker inte om det där.

[ I don’t like that. ]

> Är det där Tom ?

[ Is that Tom? ]

> Var det jag som gjorde det där ?

[ Did I do that? ]

> Vi kan göra det där.

[ We can do that. ]

> Vi kommer att vara där.

[ We’ll be there. ]

> Är de där för mig ?

[ Are those for me? ]

> Är de där till mig ?

[ Are those for me? ]

> Kan du se det där ?

[ Can you see that? ]

> Gjorde jag det där ?

[ Did I do that? ]

 

[48] GILLAR

> Jag gillar det inte.

[ I don’t like that. ]

> Det är något med honom som jag inte gillar.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Jag gillar att ha mycket att göra.

[ I like having plenty to do. ]

> Jag tror att jag gillar dig.

[ I think I like you. ]

> Det är inte för att hon är vacker som jag gillar henne.

[ It is not because she is beautiful that I like her. ]

> Jag gillar det fortfarande inte.

[ I still don’t like it. ]

> Jag tycker inte om honom, men jag gillar henne.

[ I do not like him, but I like her. ]

> Jag gillar honom.

[ I like him. ]

> Hon gillar honom.

[ She likes him. ]

> Det är en bild som jag gillar väldigt mycket.

[ It is a picture that I like very much. ]

 

[49] SER

> Tom ser ut som du.

[ Tom looks like you. ]

> Hur ser det här ut ?

[ How does this look? ]

> Vi ser inte saker som de är, utan som vi är.

[ We don’t see things as they are, but as we are. ]

> Hon är inte så ung som hon ser ut.

[ She is not as young as she looks. ]

> Hur ser det ut ?

[ How does it look? ]

> Hur ser den ut ?

[ What’s it like? ]

> Så här långt ser det bra ut.

[ So far, so good. ]

> De ser bra ut.

[ They look good. ]

> Alla säger att han ser ut precis som sin far.

[ Everyone says that he looks just like his father. ]

> Jag ser honom ofta.

[ I often see him. ]

 

[50] TYCKER

> Jag tycker inte om det.

[ I don’t like that. ]

> Du tycker inte om mig.

[ You don’t like me. ]

> Jag tycker inte om det där.

[ I don’t like that. ]

> Jag tycker fortfarande inte om det.

[ I still don’t like it. ]

> Vad tycker du, Tom ?

[ What do you think, Tom? ]

> Det är någonting med honom som jag inte tycker om.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Jag tycker att du är snäll.

[ I think you’re nice. ]

> Jag tycker inte om honom, men jag gillar henne.

[ I do not like him, but I like her. ]

> Jag tycker vi borde göra mer än så.

[ I think we should do more than that. ]

> Jag tycker om att simma, men inte här.

[ I like swimming, but I don’t like to swim here. ]

 

[51] TRODDE

> Jag trodde att du var Tom.

[ I thought you were Tom. ]

> Det trodde jag aldrig om dig.

[ I never thought that about you. ]

> Jag trodde att jag var i tid.

[ I thought I was on time. ]

> Jag trodde att jag sa åt dig att inte komma.

[ I thought I told you not to come. ]

> Jag trodde att Tom skulle komma.

[ I thought Tom would show up. ]

> Jag trodde att Tom skulle säga det.

[ I thought Tom would say that. ]

> Jag trodde att vi kunde prata.

[ I thought we could talk. ]

> Jag trodde att du tyckte om mig.

[ I thought you liked me. ]

> Jag trodde att du tyckte om Tom.

[ I thought you liked Tom. ]

> Jag trodde att du skulle hålla med.

[ I thought you’d agree. ]

 

[52] MYCKET

> Det är för mycket att göra.

[ There are too many things to do! ]

> Det är mycket.

[ That’s plenty. ]

> Jag gillar att ha mycket att göra.

[ I like having plenty to do. ]

> Jag åt för mycket.

[ I ate too much. ]

> Jag har inte så mycket pengar med mig.

[ I haven’t got much money with me. ]

> Vi älskar dig så mycket.

[ We love you so much. ]

> Jag har varit där mycket.

[ I’ve been there a lot. ]

> Hur mycket är det där ?

[ How much is that? ]

> Hur mycket vill du ha ?

[ How much do you want? ]

> Hur mycket vill ni ha ?

[ How much do you want? ]

 

[53] HADE

> Jag önskar att vi hade mer tid.

[ I wish we had more time. ]

> Jag önskar att jag hade en bil.

[ I wish I had a car. ]

> Jag var inte medveten om att Tom hade gjort det.

[ I wasn’t aware Tom had done that. ]

> Jag önskar att jag hade varit med dig då.

[ I wish I had been with you then. ]

> Jag önskar att jag hade varit med henne då.

[ I wish I had been with her then. ]

> Jag förlorade allt som jag hade.

[ I lost everything I had. ]

> Jag önskar att jag hade ett eget rum.

[ I wish I had a room of my own. ]

> Jag önskar att jag hade ett rum för mig själv.

[ I wish I had a room of my own. ]

> Hon hade gått till skolan.

[ She had gone to school. ]

> Tom hade ingen anledning att vara arg.

[ Tom had no reason to be angry. ]

 

[54] SIN

> Tom har något i sin hand.

[ Tom has something in his hand. ]

> Alla säger att han ser ut precis som sin far.

[ Everyone says that he looks just like his father. ]

> Han tog sin tid.

[ He took his time. ]

> Hon ger sin son för mycket pengar.

[ She gives too much money to her son. ]

> Han är längre än sin bror.

[ He is taller than his brother. ]

> Han bor med sin föräldrar.

[ He lives with his parents. ]

> Hon ser sin chef som sin far.

[ She thinks of her boss as a father. ]

> Han ska övertala sin far att köpa en ny bil.

[ She’s going to talk her father into buying a new car. ]

> Han är nöjd med sin nya bil.

[ He is pleased with his new car. ]

> Hon köpte en kamera till sin son.

[ She bought her son a camera. ]

 

[55] GÅ

> Det kommer inte att gå.

[ It won’t work. ]

> Du kan gå om du vill.

[ If you want, you can go. ]

> Ni kan gå om ni vill.

[ If you want, you can go. ]

> Tom kan inte gå.

[ Tom can’t walk. ]

> Han kommer att gå.

[ He will walk. ]

> Jag vill gå med dig.

[ I want to go with you. ]

> Du borde inte gå ut.

[ You’d better not go out. ]

> Jag tror att vi borde gå.

[ I think we should go. ]

> Jag måste gå.

[ I have to go. ]

> Jag sa åt dig att gå.

[ I told you to leave. ]

 

[56] VÄLDIGT

> Jag hatar dig väldigt mycket.

[ I hate you very much. ]

> Det är en bild som jag gillar väldigt mycket.

[ It is a picture that I like very much. ]

> Det var väldigt svårt.

[ It was very difficult. ]

> Den är väldigt stor.

[ It’s very big. ]

> Allt var väldigt bra.

[ Everything was very good. ]

> Jag skrattade väldigt mycket när jag såg det där.

[ I laughed very hard when I saw that. ]

> Min bror är väldigt lång.

[ My brother is very tall. ]

> Hon måste ha varit väldigt vacker när hon var ung.

[ She must have been very beautiful when she was young. ]

> Han var väldigt trött.

[ He was very tired. ]

> Jag var väldigt trött, så jag gick och la mig tidigt.

[ I was very tired, so I went to bed early. ]

 

[57] BEHÖVER

> Jag behöver dig här.

[ I need you here. ]

> Jag behöver dig.

[ I need you. ]

> Tom behöver mig.

[ Tom needs me. ]

> De som inte önskar gå behöver inte det.

[ Those who do not wish to go need not go. ]

> När behöver Tom det ?

[ When does Tom need it? ]

> Vi behöver dig.

[ We need you. ]

> När behöver Tom den ?

[ When does Tom need it? ]

> Allt du behöver göra är att vänta och se.

[ All you have to do is wait and see. ]

> Vad mer behöver du ?

[ What else do you need? ]

> Jag behöver någon.

[ I need somebody. ]

 

[58] FRÅN

> Har du hört från Tom ?

[ Have you heard from Tom? ]

> Har ni hört från Tom ?

[ Have you heard from Tom? ]

> Jag stal det från Tom.

[ I stole it from Tom. ]

> Jag stal den från Tom.

[ I stole it from Tom. ]

> Jag var tvungen att hämta någonting från mitt rum.

[ I had to get something from my room. ]

> Jag har lärt mig något från den här boken.

[ I’ve learnt something from this book. ]

> Jag fick ett brev från min vän.

[ I got a letter from my friend. ]

> Det här är brevet från min vän.

[ This is the letter from my friend. ]

> Hon bestämde sig för att säga upp sig från sitt jobb.

[ She decided to quit her job. ]

> Är han från Japan ?

[ Is he Japanese? ]

 

[59] ÄN

> Jag tycker vi borde göra mer än så.

[ I think we should do more than that. ]

> Har du sett Tom än ?

[ Have you seen Tom yet? ]

> Jag tror inte det blir bättre än så !

[ I don’t think it gets any better than that! ]

> Har ni sett Tom än ?

[ Have you seen Tom yet? ]

> Jag vet inte riktigt än.

[ I don’t quite know yet. ]

> Är du rädd än ?

[ Are you frightened yet? ]

> Han vet bättre än att gifta sig med henne.

[ He knows better than to marry her. ]

> Han har det bättre än någonsin.

[ He is better off than ever before. ]

> Ditt hus är tre gånger så stort än mitt.

[ Your house is three times as large as mine. ]

> Har han kommit än ?

[ Has he come yet? ]

 

[60] SÅG

> Tom såg det inte.

[ Tom didn’t see it. ]

> Tom såg inte det.

[ Tom didn’t see it. ]

> Tom såg sig inte om.

[ Tom did not look back. ]

> Jag såg vad du gjorde.

[ I saw what you did. ]

> Jag såg vad Tom gjorde.

[ I saw what Tom did. ]

> Jag såg dig aldrig.

[ I never saw you. ]

> Jag såg aldrig dig.

[ I never saw you. ]

> Var såg du henne ?

[ Where did you see her? ]

> Jag såg henne i går.

[ I saw her yesterday. ]

> Jag såg det faktiskt aldrig.

[ I never actually saw it. ]

 

[61] HONOM

> Det är något med honom som jag inte gillar.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Vad vet du om honom ?

[ What do you know about him? ]

> Det är någonting med honom som jag inte tycker om.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Det är allt jag känner till om honom.

[ This is all that I know about him. ]

> Jag tycker inte om honom, men jag gillar henne.

[ I do not like him, but I like her. ]

> Vad är det för fel på honom ?

[ What is wrong with him? ]

> Jag gillar honom.

[ I like him. ]

> Du sa till honom.

[ You told him. ]

> Jag har inte sett av honom på ett tag.

[ I haven’t seen anything of him for some time. ]

> Hon har inte sett honom på länge.

[ She has not seen him for a long time. ]

 

[62] HON

> Det är dig som hon älskar, inte mig.

[ It’s you that she loves, not me. ]

> Det är inte för att hon är vacker som jag gillar henne.

[ It is not because she is beautiful that I like her. ]

> Kommer hon med ?

[ Is she coming, too? ]

> Jag tror inte att hon skulle förstå det.

[ I don’t think she would understand it. ]

> Kommer hon att komma ?

[ Will she come? ]

> Hon är inte så ung som hon ser ut.

[ She is not as young as she looks. ]

> Honom har hon inte sett på länge.

[ She has not seen him for a long time. ]

> Vet du vem hon är ?

[ You know who she is? ]

> Jag visste inte att hon har ett barn.

[ I did not know that she has a child. ]

> Jag fick reda på var hon var.

[ I found out where she was. ]

 

[63] MITT

> Det är mitt.

[ That is mine. ]

> Det här är mitt hus.

[ This is my house. ]

> Det var faktiskt mitt fel.

[ It was actually my fault. ]

> Det här är mitt rum.

[ This is my room. ]

> Det här är mitt skepp.

[ This is my ship. ]

> Om du tror att det var mitt fel är du inne på fel spår.

[ If you think it was my fault, you’re barking up the wrong tree. ]

> Du kom in i mitt rum.

[ You came into my room. ]

> Ditt hus är tre gånger så stort än mitt.

[ Your house is three times as large as mine. ]

> Ni kom in i mitt rum.

[ You came into my room. ]

> Jag var tvungen att hämta någonting från mitt rum.

[ I had to get something from my room. ]

 

[64] ALDRIG

> Det trodde jag aldrig om dig.

[ I never thought that about you. ]

> Jag såg dig aldrig.

[ I never saw you. ]

> Jag såg aldrig dig.

[ I never saw you. ]

> Jag såg det faktiskt aldrig.

[ I never actually saw it. ]

> Tom kommer aldrig i tid.

[ Tom is never on time. ]

> Jag kommer aldrig att lämna dig.

[ I’ll never leave you. ]

> Hon kommer aldrig i tid.

[ She is never on time. ]

> Jag såg aldrig er.

[ I never saw you. ]

> Jag såg er aldrig.

[ I never saw you. ]

> Jag trodde aldrig att Tom skulle sluta prata.

[ I thought Tom would never stop talking. ]

 

[65] TROR

> Jag tror inte på det.

[ I don’t believe this. ]

> Jag tror inte att han kommer.

[ I think he won’t come. ]

> Jag tror att jag gillar dig.

[ I think I like you. ]

> Jag tror på dig.

[ I believe you. ]

> Jag tror att Tom gick.

[ I think Tom left. ]

> Jag tror det.

[ I think so. ]

> Jag tror att vi borde gå.

[ I think we should go. ]

> Vem tror du att du är ?

[ Who do you think you are? ]

> Hur tror du att jag känner mig ?

[ How do you think I feel? ]

> Hur tror ni att jag känner mig ?

[ How do you think I feel? ]

 

[66] ÅT

> Jag trodde att jag sa åt dig att inte komma.

[ I thought I told you not to come. ]

> Jag åt för mycket.

[ I ate too much. ]

> Vad kan man göra åt det ?

[ What can be done against it? ]

> Är de där åt mig ?

[ Are those for me? ]

> Jag sa åt dig att gå.

[ I told you to leave. ]

> Jag sa åt er att gå.

[ I told you to leave. ]

> Det vore bättre om du inte åt innan du gick till sängs.

[ It would be better if you didn’t eat before going to bed. ]

> Jag gjorde kaffe åt dig.

[ I made you coffee. ]

> Jag tyckte jag sa åt dig att inte stå i vägen för mig.

[ I thought I told you to get out of my way. ]

> Jag har gjort kaffe åt dig.

[ I made you coffee. ]

 

[67] HANS

> Det här är hans bil, tror jag.

[ This is his car, I think. ]

> Det där är hans bil.

[ That is his car. ]

> Detta är hans bil, tror jag.

[ This is his car, I think. ]

> Jag kommer inte på hans namn just nu.

[ I can’t think of his name just now. ]

> Den bilen är hans.

[ That car is his. ]

> Han är väldigt upptagen med att skriva till hans vänner.

[ He is very busy writing to his friends. ]

> Vet du hur hans far dog ?

[ Do you know how his father died? ]

> Hon läste hans brev om och om igen.

[ She read his letter again and again. ]

> Det var hans eget fel.

[ It was his own fault. ]

> Det var hans bil, inte min, som gick sönder igår.

[ It was his car, not mine, that broke down yesterday. ]

 

[68] GÅR

> Det går upp för mig.

[ It dawns on me. ]

> Se upp var du går.

[ Watch your step. ]

> Hur går det för Tom ?

[ How’s Tom doing? ]

> Jag såg henne i går.

[ I saw her yesterday. ]

> Du kom inte till skolan i går.

[ You did not come to school yesterday. ]

> Jag behöver att du går hem.

[ I need you to go home. ]

> Jag går alltid.

[ I always walk. ]

> Jag tror att det är bäst att du går.

[ I think you’d better go. ]

> Jag har inte ätit något sedan i går.

[ I haven’t eaten anything since yesterday. ]

> Jag går och frågar Tom.

[ I’ll go ask Tom. ]

 

[69] ÄLSKAR

> Det är dig som hon älskar, inte mig.

[ It’s you that she loves, not me. ]

> Vi älskar dig så mycket.

[ We love you so much. ]

> Jag älskar dig.

[ I love you. ]

> Ingen vet om han älskar henne eller inte.

[ No one knows whether he loves her or not. ]

> Hon älskar Tom.

[ She loves Tom. ]

> Berätta för Tom att jag älskar honom.

[ Tell Tom I love him. ]

> Jag älskar henne.

[ I love her. ]

> Hon älskar honom.

[ She loves him. ]

> Han älskar henne.

[ He loves her. ]

> Ingen vet vare sig han älskar henne eller inte.

[ No one knows whether he loves her or not. ]

 

[70] TVÅ

> Vet du inte att han gick bort för två år sedan ?

[ Don’t you know that he passed away two years ago? ]

> Jag trodde att ni två var lika gamla.

[ I thought you two were the same age. ]

> Hon kom inte innan två.

[ She did not come until two. ]

> Hon kom inte innan två.

[ She didn’t come before two ]

> De säger att han har varit död i två år.

[ They say that he has been dead for two years. ]

> Vi har två barn.

[ We have two children. ]

> Jag tror inte att två språk är tillräckligt.

[ I think two languages aren’t enough. ]

> Hon kom inte förrän två.

[ She did not come until two. ]

> De två försökte ena efter den andra.

[ The two tried one after the other. ]

> Jag är gift och har två barn.

[ I am married and have two children. ]

 

[71] FINNS

> Det finns ingenting jag kan göra.

[ There’s nothing I can do. ]

> Det finns en hund i det här rummet.

[ There is a dog in this room. ]

> Det finns ett brev för dig.

[ There is a letter for you. ]

> Det finns ett glas här.

[ There’s a glass here. ]

> Jag tror inte att kärlek finns.

[ I think love doesn’t exist. ]

> Det finns inget ont som inte har något gott med sig.

[ It’s an ill wind that blows nobody any good. ]

> Det finns ett par här.

[ There’s a couple here. ]

> Det finns en buss här.

[ There’s a bus here. ]

> Det finns en pojke i det här rummet.

[ There is a boy in this room. ]

> Vad finns i den här lådan ?

[ What is in this box? ]

 

[72] KUNDE

> Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.

[ I’d help you if I could. ]

> Jag trodde att vi kunde prata.

[ I thought we could talk. ]

> Jag önskar bara att Tom kunde vara här.

[ I only wish Tom could be here. ]

> Jag skulle hjälpa er om jag kunde.

[ I’d help you if I could. ]

> Jag kunde inte förstå något ut av vad han sa.

[ I could not understand anything he said. ]

> Tom kunde inte hitta någon att prata med.

[ Tom couldn’t find anyone to talk to. ]

> Jag önskar bara att jag kunde hjälpa er alla.

[ I only wish I could help all of you. ]

> Jag kunde hjälpa henne.

[ I was able to help her. ]

> Jag önskar att jag kunde simma lika långt som han.

[ I wish I could swim as far as he can. ]

> Hon gjorde så gott hon kunde.

[ She did the best she could. ]

 

[73] BORDE

> Jag borde inte vara här.

[ I shouldn’t be here. ]

> Du borde inte gå ut.

[ You’d better not go out. ]

> Jag tror att vi borde gå.

[ I think we should go. ]

> Tom borde vara här.

[ Tom should be here. ]

> Jag tycker vi borde göra mer än så.

[ I think we should do more than that. ]

> Du borde inte äta här.

[ You shouldn’t eat here. ]

> Jag tror att vi borde åka.

[ I think we should go. ]

> Jag tycker att vi borde vänta.

[ I think we should wait. ]

> Tom borde inte ha ätit så mycket.

[ Tom shouldn’t have eaten so much. ]

> Vi borde ge oss av.

[ We should get going. ]

 

[74] KOM

> Jag kom på det.

[ I’ve found it. ]

> Tom kom för att hjälpa.

[ Tom came to help. ]

> Du kom inte till skolan i går.

[ You did not come to school yesterday. ]

> Hon kom inte innan två.

[ She did not come until two. ]

> Hon kom inte innan två.

[ She didn’t come before two ]

> Tom kom aldrig tillbaka.

[ Tom never came back. ]

> Hur kom Tom in ?

[ How did Tom get in? ]

> Du kom in i mitt rum.

[ You came into my room. ]

> Jag kom hit i går.

[ I came here yesterday. ]

> Ni kom in i mitt rum.

[ You came into my room. ]

 

[75] FICK

> Tom fick mig att göra det.

[ Tom made me do that. ]

> När fick du den här ?

[ When did you get this? ]

> När fick ni den här ?

[ When did you get this? ]

> Jag fick dig.

[ I’ve got you. ]

> Var fick du tag på den där ?

[ Where did you get that? ]

> Jag fick säga upp mig.

[ I had to resign. ]

> Det du fick lära dig är fel.

[ What you were taught is wrong. ]

> Jag fick reda på var hon var.

[ I found out where she was. ]

> Hur många fick du ?

[ How many did you get? ]

> Jag fick ge upp.

[ I had to resign. ]

 

[76] ÖVER

> Du har inget att vara arg över.

[ There is nothing for you to be angry about. ]

> Jag är så stolt över dig.

[ I’m so proud of you. ]

> Jag är riktigt stolt över dig.

[ I’m really proud of you. ]

> Man ska inte göra sig lustig över andra.

[ One should not make fun of others. ]

> Vem är kapten över det här skeppet ?

[ Who’s the captain of this ship? ]

> Jag var missnöjd över att det fanns så lite att göra.

[ I was disappointed at there being so little to do. ]

> Är Tom fortfarande kapten över ditt skepp ?

[ Is Tom still the captain of your ship? ]

> Hon hjälpte den gamla mannen över vägen.

[ She helped the old man cross the road. ]

> Jag hoppas att något bra händer innan dagen är över.

[ I hope something good happens before the day is over. ]

> Jag är kapten över detta skepp.

[ I’m the captain of this ship. ]

 

[77] NÅGOT

> Har inte du något att göra ?

[ Don’t you have something to do? ]

> Det är något med honom som jag inte gillar.

[ There is something about him I don’t like. ]

> Har inte ni något att göra ?

[ Don’t you have something to do? ]

> Vill du ha något att äta ?

[ Do you want something to eat? ]

> Behöver du något ?

[ Do you need anything? ]

> Jag kunde inte förstå något ut av vad han sa.

[ I could not understand anything he said. ]

> Tom har något i sin hand.

[ Tom has something in his hand. ]

> Är det något särskilt som du vill ha att äta ?

[ Is there something in particular that you want to eat? ]

> Är det något särskilt som du vill ?

[ Is there something in particular that you want? ]

> Ge mig något att skriva på.

[ Give me something to write on. ]

 

[78] DE

> Är de där för mig ?

[ Are those for me? ]

> Är de där till mig ?

[ Are those for me? ]

> Är de där åt mig ?

[ Are those for me? ]

> Och vad sa de till mig ?

[ And what did they tell me? ]

> Vad är de där ?

[ What are those? ]

> Här kommer de.

[ Here they come. ]

> Vi ser inte saker som de är, utan som vi är.

[ We don’t see things as they are, but as we are. ]

> Och vad berättade de för mig ?

[ And what did they tell me? ]

> Det kommer att ta några dagar att gå in de här skorna.

[ It’ll take a few days to break in these shoes. ]

> Och vad sade de till mig ?

[ And what did they tell me? ]

 

[79] VILJA

> Jag skulle vilja prata med Tom.

[ I’d like to talk to Tom. ]

> Jag skulle vilja se det.

[ I’d like to see that. ]

> Jag skulle vilja tala med Tom.

[ I’d like to talk to Tom. ]

> Jag skulle vilja hjälpa till.

[ I’d like to help. ]

> Jag skulle vilja se Tom.

[ I’d like to see Tom. ]

> Jag skulle vilja hjälpa dig.

[ I’d like to help you. ]

> Jag gjorde det mot min vilja.

[ I did it against my will. ]

> Jag skulle vilja träffa Tom.

[ I’d like to see Tom. ]

> Jag skulle vilja följa med Tom.

[ I’d like to go with Tom. ]

> Jag skulle vilja följa med dig.

[ I’d like to join you. ]

 

[80] GJORDE

> Var det du som gjorde det här ?

[ Did you do this? ]

> Var det jag som gjorde det där ?

[ Did I do that? ]

> Jag gjorde det inte.

[ I didn’t do it. ]

> Jag såg vad du gjorde.

[ I saw what you did. ]

> Så vad gjorde du ?

[ So what did you do? ]

> Tom gjorde faktiskt det han sa att han skulle göra.

[ Tom actually did what he said he would do. ]

> Jag gjorde den där.

[ I made that one. ]

> Jag såg vad Tom gjorde.

[ I saw what Tom did. ]

> Vad gjorde han efter det ?

[ What did he do after that? ]

> Vad gjorde du med den här boken ?

[ What did you do with that book? ]

 

[81] BRA

> Vad är du bra på ?

[ What’re you good at? ]

> Ser jag bra ut ?

[ Do I look OK? ]

> Jag tyckte att det var bra.

[ I thought it was good. ]

> Min engelska är inte bra.

[ My English is not good. ]

> Tom såg bra ut.

[ Tom looked great. ]

> Så här långt ser det bra ut.

[ So far, so good. ]

> De ser bra ut.

[ They look good. ]

> Min engelska är allt men inte bra.

[ My English is anything but good. ]

> Allt var väldigt bra.

[ Everything was very good. ]

> Det är ingen bra bil, men det är en bil.

[ It’s not a good car, but it’s a car. ]

 

[82] NÅGON

> Jag behöver någon.

[ I need somebody. ]

> Tom kunde inte hitta någon att prata med.

[ Tom couldn’t find anyone to talk to. ]

> Jag litar inte på någon.

[ I don’t trust anyone. ]

> Han berättade aldrig för någon.

[ He never told anyone. ]

> Jag dödade inte någon.

[ I didn’t kill anyone. ]

> Varför skulle någon vilja göra det ?

[ Why would anyone want to do that? ]

> Tom dödade inte någon.

[ Tom didn’t kill anybody. ]

> Berättade någon för Tom ?

[ Did anyone tell Tom? ]

> Du kan inte lita på någon.

[ You can’t trust anyone. ]

> Jag vill inte träffa någon i dag.

[ I don’t want to see anybody today. ]

 

[83] TOG

> Hur tog sig Tom in ?

[ How did Tom get in? ]

> Hur tog Tom sig in ?

[ How did Tom get in? ]

> Hur många tog du ?

[ How many did you take? ]

> Han tog sin tid.

[ He took his time. ]

> De tog i hand.

[ They shook hands. ]

> Det tog mig tre dagar att läsa den här boken.

[ It took me three days to read this book. ]

> Hur tog du dig in hit ?

[ How did you get in here? ]

> Hur tog du dig hit ?

[ How’d you get here? ]

> Hur tog ni er in hit ?

[ How did you get in here? ]

> Han tog henne i handen.

[ He took her by the hand. ]

 

[84] MÅNGA

> Hur många vill ni ha ?

[ How many do you want? ]

> Hur många gånger måste jag säga det till dig ?

[ How many times do I have to tell you? ]

> Hur många fick du ?

[ How many did you get? ]

> Hur många tog du ?

[ How many did you take? ]

> Hur många pengar har du ?

[ How much money do you have? ]

> Hur många fick du tag på ?

[ How many did you get? ]

> Jag har många vänner som hjälper mig.

[ I have a lot of friends to help me. ]

> Du har många vänner.

[ You have many friends. ]

> Det var många människor i rummet.

[ There were a lot of people in the room. ]

> Man kan lära sig många ord genom att läsa.

[ You can pick up a lot of words by reading. ]

 

[85] BLEV

> Det där är varför han blev arg.

[ That’s why he got angry. ]

> Hon blev väldigt arg på barnen.

[ She got very angry with the children. ]

> Jag blev kär i dig.

[ I fell in love with you. ]

> Hon blev arg.

[ She got angry. ]

> Jag blev nästan påkörd av en bil.

[ I narrowly escaped being hit by a car. ]

> Det där är anledningen varför han blev arg.

[ That’s the reason he became angry. ]

> Han blev av med sitt jobb.

[ He lost his job. ]

> Hon blev påkörd av en bil.

[ She was hit by a car. ]

> Tom blev blek.

[ Tom turned pale. ]

> Du blev tillsagd att stanna på skeppet.

[ You were told to stay on the ship. ]

 

[86] NÄR

> Kan du säga till mig när jag ska av ?

[ Would you tell me when to get off? ]

> Vi gör det när han kommer.

[ Let’s do it when he comes. ]

> Kom när du vill.

[ Come whenever you like. ]

> Jag vet inte precis när jag ska vara tillbaka.

[ I don’t know exactly when I will be back. ]

> Kom när ni vill.

[ Come at any time you like. ]

> Jag är inte säker på när han kommer att komma.

[ I’m not sure when he’ll come. ]

> Jag ska prata med Tom när han kommer hem.

[ I’m going to talk to Tom when he returns home. ]

> Hon var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

> Vad vill du bli när du blir stor ?

[ What would you like to be when you grow up? ]

> Klockan var fem i ett när jag gick och lade mig.

[ It was five to one when I got to bed. ]

 

[87] LITE

> Jag vill ha lite pengar.

[ I want some money. ]

> Jag har lite pengar.

[ I have some money. ]

> Han ser lite trött ut.

[ He looks a bit tired. ]

> Kan jag få lite vatten är du snäll ?

[ Can I have some water, please? ]

> Han talar lite engelska.

[ He speaks a little English. ]

> Jag trodde att Tom skulle stanna lite längre.

[ I thought Tom would stay a little longer. ]

> Jag tycker att du är lite för försiktig.

[ I think you’re being a little too careful. ]

> Jag tror att du är lite för försiktig.

[ I think you’re being a little too careful. ]

> Jag behöver lite vatten.

[ I need some water. ]

> Jag borde vila upp mig lite.

[ I should get some rest. ]

 

[88] EFTER

> Vad gjorde han efter det ?

[ What did he do after that? ]

> En efter en reste sig och gick.

[ One after another they stood up and went out. ]

> Jag letar efter en man som ska bo här.

[ I’m looking for a man who is supposed to live here. ]

> De två försökte ena efter den andra.

[ The two tried one after the other. ]

> Det här är mannen som jag letat efter.

[ This is the man I’ve been waiting for. ]

> Jag har fortfarande inte hittat det jag letar efter.

[ Still I haven’t found what I’m looking for. ]

> Det här är just den ordbok jag har letat efter.

[ This is the very dictionary that I have been looking for. ]

> Ser du efter barnen medan jag är ute ?

[ Will you take care of the children while I’m out? ]

> Följer du efter mig ?

[ Are you following me? ]

> Följer ni efter mig ?

[ Are you following me? ]

 

[89] LIGGER

> Det nya huset ligger här.

[ The new house is here. ]

> Det ligger en bok på bordet.

[ There is a book on the table. ]

> Skolan ligger en halv mil iväg från mitt hus.

[ The school is a half-mile walk from my house. ]

> Hans hus ligger precis över gatan.

[ His house is just over the road. ]

> Huset ligger vackert till.

[ The house is beautifully situated. ]

> Var ligger din skola ?

[ Where is your school? ]

> Det ligger en sax på bordet.

[ There is a pair of scissors on the desk. ]

> Var ligger er skola ?

[ Where is your school? ]

> Min lägenhet ligger här i närheten.

[ My apartment is near here. ]

> Var ligger flygplatsen ?

[ Where’s the airport? ]

 

[90] MAN

> Tom är min man.

[ Tom is my husband. ]

> Vad kan man göra åt det ?

[ What can be done against it? ]

> Han är redan en man.

[ He’s already a man. ]

> Han är en man som man kan räkna med.

[ He is a man to be reckoned with. ]

> Jag visade dem hur man gör det.

[ I showed them how to do it. ]

> Jag visade för dem hur man gör.

[ I showed them how to do it. ]

> Han är en man att räkna med.

[ He is a man to be reckoned with. ]

> Det bodde en gammal man i det gamla huset.

[ There lived an old man in the old house. ]

> Jag letar efter en man som ska bo här.

[ I’m looking for a man who is supposed to live here. ]

> Jag ringer min man.

[ I’ll call my husband. ]

 

[91] TA

> Du kan ta det.

[ You can have it. ]

> Du kan ta den.

[ You can have it. ]

> Jag kommer att ta hand om det här.

[ I’ll handle this. ]

> Jag ska ta hand om det här.

[ I’ll handle this. ]

> Vad ska vi ta oss till ?

[ What’ll we do? ]

> Jag ska ta hand om det.

[ I’ll handle it. ]

> Det här kommer aldrig att ta slut.

[ This is never going to end. ]

> Det kommer att ta några dagar att gå in de här skorna.

[ It’ll take a few days to break in these shoes. ]

> Kan du ta reda på det ?

[ Can you find out? ]

> Jag måste ta mig hem.

[ I have to get home. ]

 

[92] ELLER

> Kommer du eller inte ?

[ Are you coming in or not? ]

> Jag vet inte om vi kan hjälpa dig eller inte.

[ I don’t know if we can help you or not. ]

> Är du för eller mot det här ?

[ Are you for or against this? ]

> Ingen vet om han älskar henne eller inte.

[ No one knows whether he loves her or not. ]

> Tom gjorde det, eller hur ?

[ Tom did it, didn’t he? ]

> Engelska är svårt, eller hur ?

[ English is difficult, isn’t it? ]

> Ingen vet vare sig han älskar henne eller inte.

[ No one knows whether he loves her or not. ]

> Du går inte upp lika tidigt som din syster, eller hur ?

[ You don’t get up as early as your sister, do you? ]

> Vilken föredrar du ? Den här eller den där ?

[ Which one do you prefer? This one or that one? ]

> Hos dig eller hos mig ?

[ Your place or mine? ]

 

[93] OSS

> Han är inte en av oss.

[ He doesn’t belong to us. ]

> Du kan komma med oss om du vill.

[ You may come with us if you want to. ]

> Kommer du med oss ?

[ Are you coming with us? ]

> Kommer ni med oss ?

[ Are you coming with us? ]

> Vad ska vi ta oss till ?

[ What’ll we do? ]

> Hur länge har vi på oss ?

[ How long have we got? ]

> Hur länge har vi på oss ?

[ How long do we have? ]

> Du kan inte få oss att sluta.

[ You can’t make us stop. ]

> Kan Tom hjälpa oss ?

[ Can Tom help us? ]

> Kan de se oss ?

[ Can they see us? ]

 

[94] GÖR

> Jag gör det för att jag måste.

[ I do it because I have to. ]

> Om du inte vill att jag ska åka, så gör jag det inte.

[ If you don’t want me to go, I won’t. ]

> Vi gör det när han kommer.

[ Let’s do it when he comes. ]

> Vad gör Tom här ?

[ What’s Tom doing here? ]

> Fråga inte, bara gör det.

[ Don’t ask questions, just do it. ]

> Vi bryr oss inte om vad han gör.

[ We don’t care what he does. ]

> Titta på hur jag gör det.

[ Watch how I do it. ]

> Och vad gör vi nu ?

[ And what are we doing now? ]

> Han tjänar tre gånger så mycket som jag gör.

[ He earns three times more than I do. ]

> Jag gör det om de betalar mig.

[ I’ll do it if they pay me. ]

 

[95] KOMMA

> Du kan komma med oss om du vill.

[ You may come with us if you want to. ]

> Jag trodde att jag sa åt dig att inte komma.

[ I thought I told you not to come. ]

> Kan jag komma med dig ?

[ Can I join you? ]

> Jag trodde att Tom skulle komma.

[ I thought Tom would show up. ]

> Tom kan inte komma.

[ Tom can’t come. ]

> Han kommer att komma.

[ He will come. ]

> Kan du komma ?

[ Can you come? ]

> Kommer hon att komma ?

[ Will she come? ]

> Jag är inte säker på när han kommer att komma.

[ I’m not sure when he’ll come. ]

> Jag kände att jag bara var tvungen att komma av skeppet.

[ I felt I just had to get off the ship. ]

 

[96] FÅR

> Tom får inte göra det.

[ Tom can’t do that. ]

> Tom får inte se dig.

[ Tom can’t see you. ]

> Du får prata hur mycket du vill.

[ You may talk as much as you like. ]

> Du får inte se.

[ You can’t see. ]

> Tom får inte träffa dig.

[ Tom can’t see you. ]

> Du får inte lämna mig.

[ You can’t leave me. ]

> Vi får inte göra det nu.

[ We can’t do it now. ]

> Ni får inte lämna mig.

[ You can’t leave me. ]

> Du får inte ringa Tom.

[ You can’t call Tom. ]

> Du får inte läsa, medan du äter.

[ You must not read while eating. ]

 

[97] INGEN

> Det är ingen bra bil, men det är en bil.

[ It’s not a good car, but it’s a car. ]

> Jag har ingen pengar.

[ I don’t have any money. ]

> Jag har ingen katt.

[ I do not have a cat. ]

> Jag har ingen katt.

[ I don’t have a cat. ]

> Vem hon är har jag ingen aning om.

[ Who she is I have no idea. ]

> Tom trodde att ingen var hemma.

[ Tom thought no one was at home. ]

> Tom dödade ingen.

[ Tom didn’t kill anybody. ]

> Tom hade ingen anledning att vara arg.

[ Tom had no reason to be angry. ]

> Det är ingen på det här skeppet förutom oss.

[ There’s nobody on this ship except us. ]

> Jag träffade ingen på vägen hem.

[ I met nobody on my way home. ]

 

[98] VID

> Tom är vid dörren.

[ Tom is at the door. ]

> Tom är fortfarande vid liv.

[ Tom is still alive. ]

> Jag har en vän vid namn Tom.

[ I have a friend named Tom. ]

> Tom är vid liv.

[ Tom’s alive. ]

> Pojken som står vid dörren är min bror.

[ The boy standing by the door is my brother. ]

> Han är vid hennes sida.

[ He’s at her side. ]

> Jag är van vid att arbeta hårt.

[ I am accustomed to working hard. ]

> Tom är knappt vid liv.

[ Tom is barely alive. ]

> Det står en man med en pistol i handen vid dörren.

[ There’s a man with a gun in his hand standing at the door. ]

> Jag är van vid att äta ensam.

[ I’m used to eating alone. ]

 

[99] FÅ

> Kan jag få prata med dig ?

[ Can I talk to you? ]

> Kan jag få tala med henne ?

[ Can I speak to her? ]

> Jag måste få träffa Tom.

[ I have to see Tom. ]

> Jag behöver få träffa Tom.

[ I need to see Tom. ]

> Du kan inte få oss att sluta.

[ You can’t make us stop. ]

> Kan jag få en hund ?

[ Can I get a dog? ]

> Kan Tom få en hund ?

[ Can Tom get a dog? ]

> Hur kan jag få dig att ändra dig ?

[ How can I change your mind? ]

> Jag har sett fram emot att få träffa dig.

[ I’ve been looking forward to meeting you. ]

> Kan jag få lite vatten är du snäll ?

[ Can I have some water, please? ]

 

[100] KÄNNER

> Det verkar som att han känner till det.

[ It seems that he knows about it. ]

> Han känner inte mig.

[ He doesn’t know me. ]

> Jag känner inte Tom.

[ I don’t know Tom. ]

> Det är allt jag känner till om honom.

[ This is all that I know about him. ]

> Hur tror du att jag känner mig ?

[ How do you think I feel? ]

> Hur tror ni att jag känner mig ?

[ How do you think I feel? ]

> Hur tror du att jag känner ?

[ How do you think I feel? ]

> Hur tror ni att jag känner ?

[ How do you think I feel? ]

> Jag känner henne inte.

[ I don’t know her. ]

> Jag känner mig inte för att träffa henne nu.

[ I don’t feel like meeting her now. ]

 


100 Most Frequently Used Swedish Words + 1000 Example Sentences: A Dictionary of

  • Author: Neri Rook
  • Published: 2015-09-12 20:20:16
  • Words: 15323
100 Most Frequently Used Swedish Words + 1000 Example Sentences: A Dictionary of 100 Most Frequently Used Swedish Words + 1000 Example Sentences: A Dictionary of